עליה ברווחיות חברות התעשייה הבורסאיות בשנת 2002 קובי אברמוב, אפריל 2003

1. חברות התעשיה המדדיות

בשנת 2002 חל שיפור ברווחיות חברות התעשיה הבורסאיות המתאמות את דו"חותיהן למדד המחירים לצרכן. רמת הרווחיות התפעולית עדיין נמוכה במקצת  מרמתה בשנים 1998 עד  2000.

המכירות של החברות המדדיות גדלו השנה בכ-2.5% ואילו שולי הרווח הגולמי, המשקפים את ההתייעלות ברווחיות החברות, גדלו והגיעו לכ-28% מהמכירות, לעומת פחות מ-27% אשתקד.

בנוסף התשואה התפעולית להון עלתה ל-13%, לעומת 10% בלבד ב-2001.

 

בשורת הרווח הנקי מוצג עדיין הפסד של כ-870 מיליון ש"ח, אך הוא ירד משמעותית לעומת ההפסד של 3.3 מיליארד ש"ח שנרשם אשתקד. רובו של ההפסד השנתי נובע מתוצאות קונצרן "כור" שהפסיד השנה כ-800 מליון ש"ח עקב המשך הפסדי "אי.סי.איי" ו"טלרד".

 

ברבעון הרביעי של שנת 2002 חלה ירידה חדה ברווחיות חברות התעשיה המדדיות לעומת שאר רבעוני השנה, אך התוצאות טובות יותר מאלה שנרשמו ברבעון האחרון אשתקד.

מגמה זו נרשמה הן בסך המכירות והן בשולי הרווח הגולמי והתפעולי מהן.

התשואה התפעולית להון ברבעון הרביעי הסתכמה בכ-9%, לעומת 15.5% - 12.5% ברבעונים הקודמים וכ-6.5% ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי של החברות המדדיות ברבעון הרביעי של השנה היה כ-40 מליון ש"ח בלבד, לעומת הפסד של כ-730 מליון ש"ח ברבעון האחרון של שנת 2001. יש לציין שקונצרן כור הרוויח ברבעון הרביעי כ-120 מליון ש"ח, עקב מכירת שליש מהחזקותיו ב"אלישרא", כך שללא תוצאות הקונצרן רשמו החברות המדדיות הפסד של כ-160 מליון ש"ח ברבעון האחרון.

 


2. חברות התעשיה הדולריות

בשנת 2002 חל שיפור ניכר גם ברווחיות חברות התעשיה הבורסאיות המתאמות את דו"חותיהן הכספיים לדולר לעומת אשתקד, והיא אף עלתה על זו שנרשמה בשנת 2000.

סך המכירות של 42 החברות הדולריות הסתכם בכ-42 מיליארד ש"ח – עליה של     כ-8% לעומת אשתקד – עיקרה נובע מעליה של כ-1.5 מיליארד ש"ח במכירות חברת "טבע".

 

שולי הרווח הגולמי והתפעולי מהמכירות השתפרו השנה בכ-2% לעומת אשתקד והסתכמו ב-34.3% ו-9.2%, בהתאמה, והם גבוהים בכ-1% לעומת נתוני שנת 2000 – עובדה המצביעה על מגמת ההתייעלות בפעילות החברות.

 

התשואה התפעולית להון הגיעה השנה לכ-13% לעומת פחות מ-10% אשתקד.

 

הרווח הנקי של החברות הדולריות הסתכם השנה בכ-1.7 מיליארד ש"ח, אך כולו נובע מרווחי "טבע", שבלעדיה הפסידו החברות כ-300 מליון ש"ח, לעומת הפסד של כ-2.1 מיליארד ש"ח אשתקד.

 

ברבעון הרביעי של שנת 2002 נרשם גידול במכירות, גם הפעם בזכות "טבע", והן הסתכמו בכ-11.5 מיליארד ש"ח לעומת 9.7 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

בשולי הרווח הגולמי והתפעולי מהמכירות חלו שינויים קלים בלבד, לעומת הרבעונים הקודמים השנה, אך הם טובים באופן ניכר מהרבעון המקביל אשתקד.

 

שעור התשואה התפעולית להון הגיע לכ-14.5%, לעומת כ-9.5% ברבעון האחרון של שנת 2001.

 

בשורת הרווח הנקי רשמו ברבעון הרביעי החברות הדולריות רווח של כ-300 מליון ש"ח, אך, בדומה לסיכום השנתי, ללא תוצאות "טבע" שהרוויחה 650 מליון ש"ח, הציגו החברות הדולריות הפסד של כ-350 מליון ש"ח.

 

למאמר המלא כולל לוחות נתונים