כניסה למדד ת"א-25 תורמת לסחירות של המניות ואילו יציאה מהמדד גורעת ממנה המחלקה הכלכלית, מאי 2003

מדד ת"א-25, הוא המדד החשוב ביותר בבורסה בתל-אביב ומהווה נכס בסיס למסחר באופציות. הרכב המניות הכלולות במדד, מתעדכן מדי חצי שנה, בתחילת החודשים ינואר ויולי (עד שנת 2001, בחודשים פברואר ואוגוסט).

בניסיון לבדוק כיצד משפיעה כניסה או יציאה של מניה מהמדד על סחירות המניה נבדקו 10 מניות שנכנסו למדד ת"א-25 ו-8 מניות שיצאו ממנו, בשלוש השנים האחרונות.

מדדי הבורסה מתעדכנים, כאמור, אחת לחצי שנה, כאשר ההודעה על עדכון המדד מתפרסמת ב- 15 לחודש הקודם, על בסיס שווי השוק ומחזורי המסחר במניות, נכון לאותו מועד. לפיכך, נבחנו השינויים במחזור היומי במועדים הבאים וזאת בהשוואה לחודשים השני עד הרביעי שלפני ההודעה על כניסת מניה למדד או יציאה ממדד (להלן "חודש ההודעה"):

 

·         החודש הראשון שלפני ההודעה.

·         חודש ההודעה. הנתונים משקפים את ציפיות המשקיעים, במידה והיו, לכניסה או יציאת המניה מהמדד, בשבועיים הראשונים של החודש, ואת הפעילות במניה בשבועיים הבאים, לאחר פרסום ההודעה וטרם הכניסה או היציאה בפועל מהמדד.

·         החודש הראשון במדד. (החודש המתחיל שבועיים לאחר ההודעה).

·         החודש השני והשלישי לאחר הכניסה או היציאה מהמדד.

 

הבדיקה נעשתה בתקופת זמן קצרה יחסית מאחר ובטווחי זמן ארוכים יותר עשויים להשפיע על הסחירות במניות גורמים רבים נוספים.

 

לא נכללו בבדיקה המניות הדואליות, רבוע כחול ופרטנר, שנכנסו למדד סמוך מאוד לאחר הצטרפותן לבורסה בתל-אביב ולכן לא קיימים נתונים לתקופה שטרם כניסתן למדד. "רבוע כחול" נרשמה למסחר בת"א בנובמבר 2000, חודש אחרי אישורו של חוק ה"רישום הכפול" ונכנסה למדד ת"א-25 בפברואר 2001, ואילו "פרטנר" נרשמה למסחר בת"א ביולי 2001  ונכנסה למדד ת"א-25 חודש לאחר מכן.

כמו כן לא נכללו בבדיקה מניות ברום ו"כלל תעשיות אלקטרוניקה", שנגרעו ממדד ת"א 25 עקב מחיקה בעקבות הצעות רכש.

עיקר הממצאים

·         המסקנה העיקרית העולה מן הנתונים היא כי הכללתה של מניה במדד ת"א-25 משפרת, כצפוי, באופן משמעותי, את מחזורי המסחר (הסחירות) במניה וזאת עקב התגברות הפעילות ע"י קרנות נאמנות, פעילי מעו"ף, משקיעים מוסדיים ומשקיעי  חוץ. באופן דומה, יציאת מניה מהמדד מקטינה את המחזורים.

 

·       הכניסה למדד ת"א-25 שיפרה את הסחירות בכל המניות, שנכנסו למדד ב-3 השנים האחרונות. המחזור היומי בחודשים השני והשלישי לאחר הכניסה למדד, גבוה בכל המניות, מהנתונים בתקופה שקדמה לפרסום ההחלטה על הכניסה למדד. כמעט בכל המניות שנכנסו למדד מחזורי המסחר הוכפלו ויותר.

 

·       בטווח המיידי – בחודש ההודעה על הכניסה למדד, וכך גם בחודש הראשון לאחר הכניסה למדד, חלה עליה משמעותית בסחירות כל המניות, עקב רכישתן ע"י קרנות המדד ופעילי מעו"ף.

 

 

 

 

·      גם לגבי היציאה מהמדד, מתקבלות מסקנות דומות, כאשר ניכרת עליה במחזורי המסחר בחודש ההודעה, וזאת עקב מכירת המניה ע"י קרנות ומשקיעים אחרים, ואילו בחודשיים הראשונים להמצאותן של מניות אלה מחוץ למדד, חלה ירידה במחזורי המסחר בהן, המבטאת את ירידת הענין בהן.

 

פירוט הממצאים

כניסה למדד ת"א-25

 

נאספו נתונים על המחזור היומי, בעשר מניות, שנכנסו למדד ת"א-25 בשלוש השנים האחרונות (ראה לוח 1) במשך שמונה חודשים: מהחודש הרביעי לפני ההודעה עד לחודש השלישי לאחריה:

·         ברוב המניות נרשמה קפיצה תלולה במחזור היומי כבר בחודש, שקדם לחודש ההודעה על כניסת המניה למדד, ורק בשלוש מניות נרשמה ירידה.

 

·         בחודש ההודעה נרשמה עליה במחזור היומי בכל המניות לעומת שלושת החודשים שלפני ההודעה, כאשר ב-8 מהן, נרשמה עליה של יותר מפי שתיים. עובדה זו מעידה, כי השוק הגיב במהירות להודעה והדבר בא לידי ביטוי ברכישת מניות ועליה בסחירות שלהן עקב כניסתן העתידית למדד.

הגדילה לעשות מניית מבני תעשיה שמחזור המסחר בה גדל ביותר מפי 7 עם פרסום ההודעה, באוגוסט 2001.

 

רק במניה אחת – ברום, העליה בחודש ההודעה היתה מתונה יחסית כ-55% בלבד, לעומת שלושת החודשים שלפני ההודעה.

 

·         בכל המניות נרשמה עליה במחזור היומי גם בחודש המסחר הראשון שלהן במדד, לעומת החודשים השני עד הרביעי שקדמו לחודש ההודעה. ב-4 חברות מתוכן, העליה בסחירות היא גם לעומת חודש ההודעה.

בולטת טפחות, שהמחזור היומי שלה עלה בחודש המסחר הראשון במדד בכ-100% לעומת חודש ההודעה, ובסה"כ עלתה ביותר מפי 9 לעומת המחזור היומי בחודשים שקדמו לחודש הודעה.

רק בשלוש מניות שהצטרפו למדד ת"א-25, נייס, אגיס ואלביט מערכות,  היתה הסחירות בחודש הראשון להכללתן במדד, גבוהה בפחות מפי שלוש, מסחירותן טרם הכניסה למדד. יתכן שהעליה המתונה במניות "נייס" ו"אלביט מערכות", נובעת מהעובדה שהן מניות דואליות, שחלק מהמסחר בהן מתנהל בחו"ל, ולכן הסחירות בהן מושפעת מגורמים חיצוניים.

יש לציין שבחלק מהמניות הגידול במחזורי המסחר היה הדרגתי, ונמשך על פני כל התקופה, ואלו במניות אחרות עיקר הגידול היה בחודשים הראשונים שנבדקו ואלו בחודשים הבאים התייצב מחזור המסחר ברמה קבועה.

 

·         בחודשים השני והשלישי להכללתן של המניות במדד, המייצגים טווח ארוך יותר, המשיך המחזור היומי של 8 מהמניות להיות גבוה ביותר מכפליים מאשר טרם ההודעה. במניה אחת, נייס נרשמה בחודש השני והשלישי להכללתן במדד עליה מתונה יותר, של כ-26% בלבד.

 

יציאה ממדד ת"א-25

 

8 מניות יצאו ממדד ת"א-25 בשנים האחרונות. בדומה לבדיקה שנערכה לגבי מניות שנכנסו למדד, נבדקו השינויים במחזור היומי של המניות באותם חודשים. התוצאות שהתקבלו (ראה לוח 2) מחזקות את המסקנות שעלו בחלק הראשון של המאמר, העוסק בכניסת מניות למדד ת"א-25:

·         ברוב המניות, 5 במספר, נרשמה עליה במחזור המסחר בחודש ההודעה על יציאתן מהמדד לעומת החודשיים שלפני כן. העליה במחזור היומי בחודש ההודעה מבטאת את תגובת השוק להודעה מהותית, המשפיעה על הסחירות העתידית של המניה וכנראה גם על שעריה. במחצית מהמניות נרשמה עליה כבר בחודש שקדם לחודש ההודעה.

שוב בלטה מבני תעשיה, בה עלה המחזור היומי ביותר מפי שלוש, בעקבות ההודעה על יציאתה ממדד ת"א-25 בינואר 2003.

 

בשלוש מניות נרשמה ירידה בסחירות, כאשר הבינלאומי 5, רשמה ירידה של כ-30%, לעומת החודשים שקדמו לחודש ההודעה, ושתי מניות נוספות, שכון ובינוי וכור, רשמו ירידה קלה בלבד, של כ-5%.

 

·         בכל המניות, נרשמה ירידה של עשרות אחוזים במחזור היומי בחודש המסחר הראשון להיותן מחוץ למדד, לעומת חודש ההודעה וברובן (5 במספר) גם בהשוואה לחודשיים שלפני ההודעה.

 

·         בכל המניות נרשמה ירידה של עשרות אחוזים במחזור המסחר בחודש השני והשלישי לאחר יציאתן מהמדד, לעומת סחירותן ערב ההודעה.

 

למאמר המלא כולל לוחות נתונים