הזיקה בין שוקי המניות בארה"ב ובין הבורסה בתל-אביב – מאי 2003 קובי אברמוב ונורית דרור, יולי 2003

בין הבורסה בתל-אביב לבין נאסד"ק קיימת זיקה, הנובעת, באופן ישיר, מהמניות הדואליות הנסחרות בשני השווקים, ובעקיפין, כתוצאה מכך שלחברות הנסחרות בתל-אביב, החזקות משמעותיות בחברות הנסחרות רק בארה"ב.

 

לוח 1 מציג את עיקרי הנתונים על שווי השוק של החברות הדואליות, בהשוואה לנתונים שנתקבלו בסקירה דומה(1), שבוצעה בשנת 1999.

 

מהנתונים עולה שחלקן של המניות הנסחרות בתל-אביב וקשורות לשוק ההון בארה"ב, בשווי השוק של הבורסה בתל-אביב, עלה מאז מרס 1999, מכ-27% לכ-36%. העלייה מורכבת מעלייה במשקל "טבע", המניה הגדולה ביותר בבורסה בתל-אביב, מ- 6% ל- 23%, ומהמניות הדואליות החדשות, שמהוות כ- 5% משווי השוק.

 

לעומת זאת, במשקל המניות הדואליות הותיקות, ללא "טבע", ובהחזקות של חברות בורסאיות במניות הנסחרות בארה"ב, חלה ירידה חדה מ-20.5% ל-8%. ראוי להדגיש, כי ירידה זו קוזזה בחלקה, עם הצטרפותן של 21 חברות חדשות לבורסה בתל-אביב במסגרת הרישום הכפול. מניות אלו מהוות כיום, כאמור, כ-5% משווי השוק של הבורסה בתל-אביב. ללא הצטרפותן של החברות הדואליות החדשות, בראשן "פרטנר" ו"הריבוע הכחול", הירידה בחלקן של המניות הדואליות מסך שווי השוק בבורסה בתל-אביב היתה חדה עוד יותר.

 

 

הירידה  הושפעה ממספר תופעות:

 

·         שחיקה משמעותית בשווין של החברות הדואליות הותיקות ובעיקר חברות הטכנולוגיה שבהן.

 

·         ירידה בשווי ההחזקות של חברות בורסאיות הנסחרות בתל-אביב בחברות הטכנולוגיה הנסחרות רק בבורסות ארה"ב, בעקבות המשבר בחברות הטכנולוגיה.

 

·         מחיקת מספר חברות דואליות ותיקות מהרישום למסחר בארה"ב. הגדולות שבהן: "שופרסל" ו"הכשרת הישוב".

 

·         ביצוע שלושה מיזוגים בקבוצת "אי.די.בי.", שהקטינו את הספירה הכפולה של החזקות בחברות טכנולוגיה ("כלל ישראל", "כלל תעשיות אלקטרוניקה", "אלביט").

 

·         מכירת החזקות בחברות הנסחרות בארה"ב ע"י חברות הנסחרות בתל-אביב, כגון "בנק הפועלים", שמכר את החזקותיו ב"כור" וב"אמפל".

 

_________________

(1)   חגית מיקה, "הזיקה בין שוקי המניות בארה"ב ובאירופה ובין הבורסה בתל-אביב-מרס 1999", החודש בבורסה 213, מאי 1999.

 

למאמר המלא כולל גרפים וטבלת נתונים