איחוד הון בחברות בורסאיות כמנוף לכניסתן למדדי הבורסה העיקריים קובי אברמוב, יולי 2003

במאי 2003 איחדה "אפריקה ישראל" את שני סוגי מניותיה ועקב כך נכנסה בתחילת החודש למדד ת"א-25. בימים אלה, במסגרת עיסקת "עלית-שטראוס", מדובר, בין היתר, גם על איחוד שני סוגי המניות. הגם שהגידול המשמעותי בשווי השוק של החברה צפוי מההקצאה הנוספת של מניות "עלית", איחוד ההון יבטיח את מקומה של החברה הממוזגת במדד ת"א-25.

 

ב- 15 השנה האחרונות איחדו כ- 120 חברות את הונן לסוג אחד של מניות, תוך השוואת זכויות ההצבעה, מביניהן כ- 50 חברות, בהן הסוג העדיף לא נסחר בבורסה טרם האיחוד. 48 חברות מבין 120 החברות הנ"ל איחדו את הונן בהליך שכלל פיצוי בגין זכויות ההצבעה של המניות העדיפות.

החברות הגדולות שביצעו הליך של איחוד הון בשנים האחרונות היו:  "חברה לישראל", "כלל ישראל", "דלתא גליל", "קרדן" ו"ישרס".

 

כיום נסחרות בבורסה בת"א 16 חברות שלהן 2 סוגי מניות סחירות ו- 7 חברות שלהן 2 סוגי מניות, כשרק הסוג הנחות רשום למסחר בבורסה.(1)

 

איחוד הון בחברות אלה יגדיל את שווי השוק שלהן והוא עשוי לשפר את מעמדן בשוק ההון, בעקבות הכללתן במדד מניות חשוב יותר מזה שבו הן כלולות כיום.

 

על פי נתוני שווי השוק ב- 15 ביוני 2003, עשויות החברות הבאות להנות מאיחוד הון:

 

  • "הראל השקעות" ו- "הבנק הבינלאומי" - עשויות להיכנס למדד ת"א-25.
  • "סנו" עשויה להיכנס למדד ת"א-75.
  • "מטעי הדר", "וולפמן", "מקסימה", "נחושתן השקעות", "אינטרגמא", "תיא השקעות", "אפקון תעשיות", "חירון" ו-"אנגל אירופה" - עשויות להיכנס למדד יתר 150.

 

הכניסה למדדים אינה מובטחת, ותלויה גם בדרוג המניה עפ"י מחזורי המסחר, ובהפרש נדרש של 20% בשווי השוק, לעומת המניה המועמדת ליציאה מהמדד.

 

יש להניח, שעם איחוד שני סוגי המניות והכניסה למדד העדיף, תגדל הפעילות במניה המאוחדת ושערה יעלה. כניסה למדד ת"א-25, למשל, תורמת לגידול משמעותי בסחירות. במניות שנכנסו למדד זה בשלוש השנים האחרונות מחזורי המסחר הוכפלו ויותר(2).

 

התשובה לשאלה, מדוע לא מתבצע איחוד הון בחברות האלה נעוצה, כמובן, בחששם של בעלי השליטה הנוכחיים מאובדן או החלשות שליטתם, בעתיד הקרוב או הרחוק. 

 


 

(1)        לא כולל 3 חברות שלהן מניות יסוד, ו- 3 חברות שלהן מניות בכורה.

(2)        "כניסה למדד ת"א-25 – תורמת לגידול משמעותי בסחירות", הבורסה מס' 9, מאי 2003

 

 

לצפיה במאמר המלא כולל לוחות נתונים