האם הבורסה מורידה הילוך בחודשים יולי-אוגוסט? ספטמבר 2003

אחת המוסכמות בשוק ההון הישראלי היא כי הפעילות בו דועכת בחודשים יולי ואוגוסט. למותר לציין כי להכרת ההתנהגות העונתית של מחזורי המסחר בבורסה יש חשיבות רבה. לשם כך התבקשה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבחון, בכלים המקצועיים המקובלים, את דפוסי העונתיות של מחזורי המסחר בבורסה.

מומחי הלשכה הפעילו תוכנה סטטיסטית מתקדמת (X-12-ARIMA) ולמרבה הפלא נמצא כי לא ניתן היה לאתר דפוסים עונתיים מובהקים.

 

להערכתנו, העובדה שלא ניתן לאתר עונתיות מובהקת, משקפת את התנודות החודשיות הגדולות מאוד במחזורי המסחר בבורסה, המטשטשות את ההשפעה של חופשות הקיץ על הפעילות.

 

אף שהבדיקה היסודית של מקדמי העונתיות אינה מצביעה על דפוסים מובהקים, ניסינו לבדוק אותה שוב,  והפעם בעזרת קריטריון אינטואיטיבי ופשטני - השוואת המחזור בחודשי הקיץ למחזור הממוצע השנתי.

 

ממצאי הבדיקה מסוכמים בלוח 1, שבו מצוין מספר השנים, בתקופה של 14 שנים (1990 עד 2003), שבהן מחזור המסחר היומי ביולי, או באוגוסט, בשוקי המניות והאג"ח, היה נמוך מהממוצע השנתי. ראוי להדגיש כי הלוח אינו מתייחס לשיעור השינוי של מחזור המסחר החודשי ביולי או באוגוסט לעומת הממוצע השנתי, אלא, רק מציין את מספר השנים, בהן המחזור החודשי היה נמוך מהממוצע השנתי.

 

במקרה בו ב-7 שנים, מתוך ה-14, המחזור בחודשי הקיץ אינו נמוך מהממוצע השנתי – אין עונתיות כלל. כלומר, ככל שהמספרים בטבלה גבוהים מ-7, הדבר מצביע על  ירידה בפעילות  ביולי ובאוגוסט. מהנתונים עולה כי יש נטייה קלה לירידה בפעילות בחודשי הקיץ, אך זו אינה חד משמעית.

ביטוי לכך היא העובדה כי האפקט העונתי של הקיץ באיגרות חוב קיים רק  ביולי אך לא באוגוסט. לעומת זאת, במסחר במניות המגמה הפוכה, ומחזורי המסחר באוגוסט נמוכים יותר, ב-2/3 מהשנים מהממוצע השנתי, בעוד שביולי אין עונתיות כלל.

לוח 1: מספר השנים בהן בחודשי הקיץ המחזור היומי הממוצע נמוך מהממוצע השנתי (1990 עד 2003)

 

יולי

אוגוסט

מניות

7

9

אג"ח

9

6

 

 

 

 

 

למאמר המלא כולל גרפים