פס גרפי - סטטיסטיקה

מאמרים - ​2004

 
  
המשך השיפור ברווחיות חברות התעשייה הבורסאיות בספטמבר 2004
יובל צוק, דצמבר 2004
seperator
  
שוק ניירות הערך בשנת 2004
דצמבר 2004
seperator
  
חמש יצרניות הערך הגדולות בעשור 2004 – 1995 השיגו תשואה גבוהה של 40%-30% לשנה
קובי אברמוב, נובמבר 2004
seperator
  
המסחר במניות הדואליות ב- 2004
נורית דרור, ספטמבר 2004
seperator
  
שיפור ניכר ברווחיות חברות התעשייה הבורסאיות ביוני 2004
יובל צוק, ספטמבר 2004
seperator
  
סיכום שנת תשס"ד בבורסה
ספטמבר 2004
seperator
  
סקירת המחצית הראשונה של שנת 2004
נורית דרור, יולי 2004
seperator
  
שיפור ברווחיות חברות התעשיה הבורסאיות ברבעון הראשון של שנת 2004
יובל צוק, יוני 2005
seperator
  
גידול חד בסך הדיבידנד שחולק בשנת 2003
יובל צוק, מאי 2004
seperator
  
גיוס הון מהציבור בשוק המניות ב-2004
מאי 2004
seperator
  
עלייה ברווחיות חברות התעשייה הבורסאית בשנת 2003
יובל צוק, אפריל 2004
seperator
  
עלייה חדה בהיקף הנפקות אג"ח בשנת 2003 וברבעון הראשון של שנת ‏2004
קובי אברמוב ונורית דרור, אפריל 2004
seperator
  
מחיקת חברות בורסאיות בהצעות רכש בשנת 2003
קובי אברמוב, מרס 2004
seperator
  
גידול חד במחזורי המסחר במניות הדואליות החדשות בסוף שנת 2003
קובי אברמוב ונורית דרור, פברואר 2004
seperator
  
ערך השוק של החברות הבורסאיות בסוף 2003
יובל צוק, פברואר 2004
seperator
  
מכירות בעלי ענין הקפיצו את החזקות הציבור בשנת 2003
קובי אברמוב, פברואר 2004
seperator
  
המניות הסחירות ביותר בבורסה בשנת 2003
קובי אברמוב, ינואר 2004