הגאות הגדילה את ערך השוק של החברות הבורסאיות ב-2004 יובל צוק ינואר 2005

ערך השוק המצרפי של החברות הבורסאיות בדצמבר 2004 הסתכם בכ-370 מיליארד שקל– עלייה של כ-23% בהשוואה לסוף שנת 2003.

העלייה בשווי השוק נובעת  משלושה גורמים :

- עלייה של כ-18% בשערי המניות במהלך שנת 2004;

- הצטרפות של 25 חברות חדשות, ששוויין הכולל בסוף השנה הגיע לכ-14 מיליארד  שקל;

- גיוס הון של כ-14 מיליארד שקל ע"י חברות ותיקות- כ-75% בהקצאות פרטיות, בחו"ל ובישראל.

 

השנה נרשמו למסחר בבורסה מניות של 25 חברות חדשות:

- 20 חברות הנפיקו לראשונה בבורסה, כשהגדולות מביניהן צורפו למדד ת"א-100: "אפריקה נכסים" (שווי של  כ-1.5 מיליארד שקל), "ישיר איי.די.איי." ו"ג'י.טי.סי." (כחצי מיליארד שקל כ"א).

- 5 חברות נרשמו במסגרת הרישום הכפול ובראשן "גיוון", שנכנסה למדד ת"א-25, וכן "רדוור", "אלדין", "סרגון" ו"גילת", שצורפו למדד ת"א-100.

 

במהלך שנת 2004 נמחקו מהרישום למסחר 30 חברות, ששוויין בסוף שנת 2003 היה כ-4.6 מיליארד שקל:

17 מבין החברות נמחקו בעקבות הצעות רכש, כשהבולטות בהן: "טפחות" (שווי של 2.2 מיליארד שקל - שמוזג לתוך "בנק מזרחי"), "נכסי הדרים","בנק  אינווסטק", "דנקנר" ו"סולל בונה".

13 חברות נוספות נמחקו עקב אי-עמידתן בכללי השימור או פירוקן.

 

השווי המצרפי של עשר החברות הגדולות ביותר הסתכם בכ- 178 מיליארד שקל, כמעט 50% משווי השוק הכולל. השינוי היחידי בהרכב העשיריה הראשונה בסוף שנת 2004, לעומת אשתקד, הינו כניסתה של "החברה לישראל" למקום העשירי (מקום 15 אשתקד) בעקבות עלייה חדה של        כ-60% בשוויה. היא החליפה את "דיסקונט השקעות", שנעלה אשתקד את הרשימה וירדה למקום ה-13 השנה. השנה טיפס "לאומי" למקום השלישי (לאחר עלייה של כ-40% בשווי השוק), על חשבון "בזק" שירדה ,כמו אשתקד, עוד שלב למקום הרביעי. "מכתשים-אגן" עלתה למקום השישי בעקבות עלייה של כ-50% בשווייה.

 

שווי 25 החברות, שמניותיהן מרכיבות את מדד ת"א-25, עלה בכ-23% והסתכם ב-242 מיליארד שקל - שני שלישים מסך שווי כל החברות.

שווי החברות הכלולות  במדד ת"א-75 עלה בכ-19% והסתכם ב-86 מיליארד שקל.

 

הלוח המצ"ב מציג את ערך השוק של 562 חברות הרשומות בבורסה בסוף שנת 2004. מן הלוח עולה, כי בסוף השנה נסחרו בבורסה 56 חברות, ששווי כל אחת מהן מעל מיליארד שקל (לעומת 52 בסוף שנת 2003), 96 חברות ששווי כל אחת מהן מעל חצי מיליארד שקל ו- 162 חברות ששווי כל אחת מהן מעל 200 מיליון שקל.

 

בתחתית הרשימה נמצאות 130 חברות ששווין נמוך מ-20 מליון שקל, שהוא רף הכניסה של חברה חדשה לבורסה.

 

גודל חברה ממוצע הסתכם בסוף השנה בכ- 657 מיליון שקל, לעומת כ- 532 מיליון שקל וכ- 316 מיליון שקל בשנים 2003 ו- 2002, בהתאמה.

הגדרות:

ערך שוק לחברה, המוצג בלוח, מוגדר כשווי המניות וכתבי האופציה הרשומים למסחר (ללא אג"ח להמרה ואופציות רכישה) בתוספת הערכה לשווי מניות שאינן רשומות למסחר, לפי מחיר הסוג הנסחר בבורסה.

 

הנתונים בלוח מתייחסים ל- 562 חברות ושותפויות מוגבלות, הנסחרות בבורסה, ואינם כוללים:

 

א.     8 חברות שהנפיקו תעודות סל וקרן נאמנות סגורה אחת.

ב.      6 חברות שרק איגרות החוב להמרה שלהן רשומות למסחר בבורסה.

ג.       חברה שרוב מניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ("בנק לפתוח התעשייה").

 

למאמר המלא כולל טבלת נתונים