גידול בהיקף המסחר במניות הדואליות החדשות בשנת 2004 נורית דרור, פברואר 2005

בשנת 2004 חלה עלייה חדה במחזור המסחר היומי במניות הדואליות החדשות בת"א והוא הסתכם בכ-45 מיליון שקל, המהווים כ-8% מהמחזור במניות. חלק מהגידול במחזור נובע מחמש החברות החדשות בת"א, שביצעו רישום כפול ב-2004. גם ללא חברות אלו מדובר בגידול במחזור של יותר מפי-2, לעומת גידול של 75% במחזור הכולל במניות. הגידול במחזורי המסחר בדואליות בתל אביב היה מהיר יותר מזה שבארה"ב ועל כן נרשמה עלייה חדה במשקל המסחר המתבצע בתל-אביב, במרבית החברות הדואליות. 

מאז החלת חוק הרישום הכפול, בסוף שנת 2000, נרשמו למסחר בתל-אביב 25 חברות שנסחרו עד אז רק בארה"ב, מהן חמש חברות  דואליות, שהצטרפו לבורסה בשנת 2004: גילת, גיוון אימג'ינג, רדוור, אלדין וסרגון. "גיוון", שנכנסה למדד ת"א-25 במסגרת ה"מסלול המהיר", הצטרפה ל"פרטנר" ואלווריון" הנכללות במדד, וארבע האחרות צורפו למדד ת"א-100 .

 

האווירה החיובית בבורסה בת"א ובשווקים בחו"ל, שהחלה ברבעון האחרון של שנת 2003, חיזקה את מגמת הגידול בפעילות במניות הדואליות, בשני השווקים.

כמעט בכל המניות הדואליות החדשות עלה בשנת 2004 מחזור המסחר בת"א באופן חד לעומת אשתקד. בלטו במיוחד מאינד ומג'יק, שצורפו למדד ת"א-100 במהלך השנה והיקף, המסחר היומי בהן בת"א עלה ביותר מפי עשרה.

 

עלייה חדה במיוחד במשקל המסחר המתבצע בת"א נרשמה באורכית: מכ-13% אשתקד לכ-44% בשנת 2004, מג'יק (עליה מ-28% ל-65%) ומטאלינק (עליה מ-19% ל-53%). במניות קומפיוג'ן, ג'קדה ומאינד, התנהל השנה בת"א כ-30%-25% מהמסחר, לעומת כ-9% ופחות בשנת 2003.

נתונים אלה מצביעים על כך שבחלק ממניות הרישום הכפול, קליטת המניה ופיתוח מחזורי המסחר בשוק בת"א אינם מתבצעים מיידית עם הרישום למסחר, אלא, לאחר תקופה מסויימת בה המניה נסחרת בשוק המקומי. לכן, ראוי לבחון את הצלחת הרישום הכפול לאחר שחלפה תקופה מסויימת מיום תחילת המסחר בת"א. ראוי להדגיש, כי תופעה זו אינה מאפיינת את כל החברות. כך, למשל, במניות "גיוון" ו"גילת" שנרשמו בת"א ב- 2004 התפתחו מחזורי מסחר גבוהים בת"א סמוך לאחר הרישום.

רק במניית הרבוע כחול ירד השנה מחזור המסחר בת"א, לעומת שנת 2003. בנוסף, ירד גם חלקו של המסחר במנייה המתבצע בת"א, במקביל לגידול החד במחזורים בארה"ב, אם כי עדיין כ- 72% מהמסחר מתבצע בבורסה בת"א.

בטבלה המצ"ב מפורטים נתוני המסחר במניות הרישום הכפול בשנתיים האחרונות, על פי חלוקתן בהתאם לחלק המסחר המתבצע בהן בת"א:

-          6  מניות בהן מתבצע בת"א יותר ממחצית המחזור הכולל במנייה, בהן "פרטנר" ו"רבוע כחול".

-          8 מניות בהן מתבצע בת"א 20%- 50% מהמחזור הכולל במנייה ,בהן "גיוון" ו"אלווריון".

-          4 מניות בהן מתבצע בת"א 14%-20% מהמחזור הכולל במנייה,בהן "אודיוקודס" ו"רדויז'ן".

-          7 מניות בהן מתבצע בת"א פחות מ- 10% מהמחזור הכולל,בהן "רדוור" ו"אלדין" ,שכאמור, נרשמו בת"א רק באמצע שנת 2004, ויש להניח שבשנה הקרובה יתבסס ויורחב המסחר בהן בת"א.

בדיקת התשואות שהשיגו המניות הדואליות בשנת 2004, מורה, כי המגמה לא הייתה אחידה. שערי כמחצית מהמניות עלו השנה, כאשר עלייה חדה נרשמה במניות מגל ואורכית - 66% ו-52% ,בהתאמה. מנגד, ירדו שערי טאואר וסאפיינס ב-73% ו-42% , בהתאמה.  (לשם השוואה, ראוי לציין כי מדד ת"א-100 עלה ב-2004 בכ-19% ומדד הנאסד"ק עלה בכ-9%) .

המסחר במניות הדואליות החדשות בשנים 2003-2004 שווי שוק במיליוני שקלים, מחזור יומי באלפי שקלים

סד'

חברה

שווי שוק

31.12.04

תשואת המנייה

2004

חלק המסחר בת"א מסך המסחר במניה

מחזור מסחר יומי בת"א

2003

2004

2003

2004

% שינוי

מניות בהן חלק המסחר בת"א בשנת 2004 גבוה מ-50%

 

 

 

 

 

1

פרטנר*

6,799

7%

92%

89%

7,610

11,451

50%

2

סאיטקס

843

41%

70%

72%

1,146

1,575

37%

3

רבוע כחול ישראל

1,662

6%-

95%

72%

2,175

1,279

41%-

4

טאואר

743

73%-

68%

68%

599

2,510

319%

5

מג'יק

407

33%-

28%

65%

111

1,261

1,034%

6

מטאלינק

492

16%-

19%

53%

220

524

139%

מניות בהן חלק המסחר בת"א בשנת 2004 50%-20%

 

 

 

 

 

7

גילת

586

18%-

---

45%

---

2,463

---

8

אורכית

454

52%

13%

44%

153

611

298%

9

קומפיוג'ן

606

3%-

9%

29%

103

361

250%

10

פאנדטק

540

4%-

16%

29%

195

266

36%

11

ג'קדה

192

30%-

6%

29%

10

92

812%

12

מאינד

518

8%-

4%

26%

37

563

1,428%

13

גיוון אימג'ינג*

4,309

16%

---

24%

---

8,083

---

14

אלווריון*

3,365

14%

15%

21%

1,370

7,296

433%

מניות בהן חלק המסחר בת"א בשנת 2004 20%-10%

 

 

 

 

 

15

אודיוקודס

2,694

48%

17%

17%

875

2,830

223%

16

רדויז'ן

1,114

20%

6%

17%

114

414

264%

17

סרגון

699

45%

---

15%

---

162

---

18

סאפיינס

112

42%-

4%

14%

8

12

60%

מניות בהן חלק המסחר בת"א בשנת 2004 נמוך מ-10%

 

 

 

 

 

19

רדוור

2,048

43%

---

8%

---

1,050

---

20

אלדין

1,285

38%

---

5%

---

908

---

21

בלופניקס

276

33%-

7%

5%

6

8

44%

22

מגל

461

66%

22%

2%

109

1,120

931%

23

לנאופטיקס

658

46%

1%

2%

8

22

161%

24

בי.או.אס

47

21%-

5%

1%

4

2

53%-

25

נובה

161

0%

0%

0%

0.1

0

---

* המניה נכללת במדד ת"א-25.