שיא בחלוקת דיבידנד בבורסה בתל-אביב בשנת 2004 יובל צוק, יולי 2005

בשנת 2004 הוכפל סך הדיבידנד שחולק על ידי החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל-אביב ותשואת הדיבידנד הגיעה לשיא של כ- 3.4%.

השנה חולק דיבידנד בסכום  של כ-11.6 מיליארד ₪, לעומת כשישה מיליארד ₪ אשתקד. זאת, לאחר שכבר בשנת 2003 נרשמה עלייה חדה של  כ-140% בתשלומי הדיבידנד לעומת השנה הקודמת (ראה לוח 1).

 

במקביל, חלה עלייה חדה במספר החברות הבורסאיות שחילקו דיבידנד- 177 חברות הכריזו בשנת 2004 על חלוקת דיבידנד , לעומת 138 חברות שעשו כן בשנת 2003.

 

לאחר תאריך המאזן של  דצמבר 2004 ועד מועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים (מרץ 2005), הכריזו 86 חברות על חלוקת דיבידנד בסך של  כ-3.6 מיליארד ש"ח. סכום זה ייכלל אמנם בנתוני הדיבידנד לשנת 2005, אך גודלו מהווה, כבר עכשיו, אינדיקציה ראשונה להיקף תשלומי הדיבידנד הצפוי בשנה הבאה.

 

תשואת הדיבידנד הממוצעת בשנת 2004 עלתה בשיעור חד והגיעה ל-3.4%, לעומת תשואה של 2.4% בשנת 2003, זאת על אף גידול של כ-35% בשווי השוק הכולל של החברות הבורסאיות בשנה זו.

 

התשואה שהושגה השנה דומה, או אף גבוהה, מהמקובל בבורסות הגדולות בעולם (1). כך לדוגמה תשואת הדיבידנד בשנת 2004  בבורסה  האמריקאית (AMEX) הייתה 1.9%: טורונטו - 1.7%; לונדון - 3.2%; איטליה - 3.4%; שווייץ- 2.5%; אמסטרדם- 4.1%; אוסטרליה- 3.4%; הונג-קונג- 2.9%; סינגפור ותאילנד - 2.8%; יפן- 1.1%.

 

הסיבה העיקרית לגידול החד בתשלומי הדיבידנד בשנת 2004 היתה בשיפור הרווחיות של הסקטור העסקי המשקפת את השיפור במצב הכלכלי במשק.

 

גורם נוסף  שפעל  בכיוון  של הגדלת תשלומי הדיבידנד היה הטלת מס רווחי הון, החל משנת 2004 ,על השקעות בבורסה בת"א. לאחר הטלת המס קטן יתרון המס, שהיה בעבר לרווחי הון על פני תשלומי דיבידנד. צעד נוסף בכיוון זה מתוכנן לשנת 2006, בה צפוי ששעור המס על תשלום דיבידנדים יושווה למס  על רווחי הון על מניות- 20% למשקיע שאינו בעל שליטה.

פירוט הממצאים

·        בשנת 2004 חילקו 28 חברות דיבידנד בסכום של 100 מיליון ש"ח ומעלה, לעומת 18 חברות בשנת 2003  ושמונה חברות בשנת 2002. כשני שלישים מסך הדיבידנד בשנת 2004 חולקו על ידי חברות מדד ת"א-25, בדומה לאשתקד. כ-85% מסך הדיבידנד בשנת 2004 חולקו על ידי חברות מדד ת"א-100, לעומת כ-89% אשתקד.

 

·        בחינת 25 מחלקות הדיבידנדים הגדולים ביותר בשנת 2004 מראה כי 16 מהן הן חברות ממדד ת"א-25, שבע נוספות הן חברות הכלולות במדד ת"א-75 ואילו רק שתי חברות- איטונג (134 מיליון ש"ח) וקרדן נדל"ן (106 מיליון ₪) - נמנות עם מניות מדד היתר.

 

·        כמחצית מחברות ת"א-100 חילקו דיבידנד בשנת 2004, בדומה לאשתקד.

 

·        בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים הגדולים בשנת 2004 עומדים שני הבנקים הגדולים- בנק הפועלים אשר שילם סך של 1.2 מיליארד ₪ (ואשר הכריז במרץ השנה על תשלום של כ-340 מיליון ₪ נוספים), ובנק לאומי עם דיבידנד בסך כמיליארד ש"ח.

 

·        קבוצת אי.די.בי. תופסת את שלושת המקומות הבאים - אי.די.בי. אחזקות ואי.די.בי. פתוח (כ-750 מיליון ₪ כ"א) וכלל תעשיות (520 מיליון ₪). לאחר שבקבוצת אי.די.בי. החליטו בעלי השליטה החדשים לפעול לאימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד של לפחות מחצית מהרווחים השנתיים, הסתכם סך הדיבידנד שחולק על ידי חברות הקבוצה בכשלושה מיליארד ₪. עם זאת, יש לזכור כי בקבוצה זו קיימת "תופעת השרשור", וחלק ניכר מן הדיבידנד מועבר למעשה מהחברה הנכדה לחברה הבת, וממנה לחברה האם- כך שבפועל חלק מהסכום נספר מספר פעמים.

 

·        ענף ההשקעות  רשם זו השנה השנייה ברציפות את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר -6.7%, שוב בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחולקו על ידי חברות קבוצת אי.די.בי., וכן על ידי אפריקה ישראל וישאל.

תשואות דיבידנד בולטות נוספות נרשמו בענף הנדל"ן - 6.1%, בגין שש חברות שחילקו דיבידנד בהיקף של מעל 100 מיליון ₪, ובענף הבנקים עם 5.5% - בזכות הדיבידנד שחולק על ידי שני הבנקים הגדולים.

 

·        בחינת תדירות תשלום הדיבידנד ע"י החברות הבורסאיות מראה כי 42 חברות חילקו דיבידנד בכל אחת מחמש השנים האחרונות - שמונה חברות מדד ת"א-25, 12 חברות מדד ת"א-75 ו-22 חברות הכלולות במדד היתר.

מתודולוגיה

הנתונים על הדיבידנד לקוחים מהדוחות הכספיים השנתיים של החברות הנסחרות בבורסה בתל-אביב.

הנתונים כוללים דיבידנדים אשר הוכרזו ושולמו באותה שנה, או שהוכרזו על ידי החברה באותה שנה אך טרם שולמו. דיבידנדים אשר הוכרזו לאחר תאריך המאזן, דהיינו סוף שנה קלנדרית, נכללו או ייכללו בשנה שאחריה.

תשואת הדיבידנד מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של אותה שנה.

 

 

למאמר המלא כולל לוחות נתונים