עליית משקל המניות הגדולות מבטאת את התבגרות שוק המניות אוגוסט 2005

חלקן של מניות מדד ת"א-25 במסחר בבורסה גדל מאד בעשור האחרון ואילו חלקן של המניות הקטנות (מניות מדד "יתר") ירד באופן תלול. גם בחלקן של המניות הבינוניות (מניות מדד ת"א-75) חלה ירידה, אף כי בשעור נמוך יותר.

 

בשנים 2004 ו-2005 היה המחזור במניות ת"א-25 כ-63% מהמחזור הכולל לעומת 26% בשנים 1993 ו-1994 ואילו מניות "יתר" היוו רק 11% מהמחזור ב-2004 ו-2005, לעומת 43% ב-1993 -1994.

 

לוח 1: התפלגות מחזור המסחר בבורסה,  עפ"י גודל החברות,  1993 עד 2005

 

התקופה

משקל מניות ת"א-25*

משקל מניות ת"א-75*

משקל  מניות היתר*

1994-1993

26%

31%

43%

1997-1995

46%

28%

26%

2000-1998

56%

19%

24%

2003-2001

72%

15%

11%

6/2005-2004

63%

19%

11%

* מסך מחזור המסחר במניות (לא כולל תעודות-סל ,לפיכך לא מסתכם ב-100%).

 

העלייה במשקל המניות הגדולות ממחישה את תהליך ההתבגרות שעבר שוק ההון בישראל מאז ראשית שנות ה-90, שאותו הובילו הגורמים הבאים:

ראשית, הגידול בחלקם של המשקיעים המוסדיים, שבעקבות הרפורמות בשוק ההון הפכו לפעילים המרכזים בבורסה. המשקיעים המוסדיים, הישראלים והבינלאומיים, באופן מסורתי, מעדיפים באופן ברור השקעה בחברות גדולות, יציבות, שבמניותיהן מחזורי מסחר גדולים  והמקבלות גם סיקור נרחב של אנליסטים*.

 

גורם שני שסייע לעליית משקל החברות הגדולות היו ההפרטה והרישום הכפול, שהגדילו את מספר החברות הגדולות בבורסה בת"א בעשור האחרון. במסגרת זו הצטרפו לבורסה הבנקים המסחריים,חברות ממשלתיות וחברות שנסחרו בעבר רק בארה"ב, רובן מתחומי הטכנולוגיה.

 

לבסוף שוק הנגזרים שהתפתח מאד בעשור האחרון, מהיקפי מספר של אלפים בודדים של אופציות ביום על מדד ת"א 25 בשנת 1993, למעל 200 אלף אופציות בשנות ה-2000, תרם אף הוא לשכלול השוק ולעלייה בהתרכזות המסחר בחברות הגדולות.

 

עליית משקל החברות הגדולות בבורסה בתל אביב עולה בקנה אחד עם המצב בשוקי הון רבים בעולם. לשם המחשה, בבורסות נאסד"ק וניו-יורק 5% מהחברות הנסחרות מרכזות קרוב ל-60% מהיקפי המסחר. בבורסה של  לונדון המצב ריכוזי יותר ו-5% מהחברות הנסחרות מרכזות כ-82% מהיקפי המסחר. נתונים דומים ניתן למצוא גם בבורסת יורונקסט בה כ-70% מהיקף המסחר מתרכז ב- 5% מהחברות  וכן בבורסות גרמניה, שוויץ, אירלנד וסקנדינביה**.

 

הגידול בחלקן של המניות הגדולות במהלך התקופה לא התפתח באופן ליניארי. מהנתונים ניתן  ללמוד שבתקופות גיאות בשוק המניות, בהן משקיעים מן הציבור הרחב מגדילים את פעילותם גדל חלקן במסחר של המניות הבינוניות והקטנות בבורסה.  מנגד, בתקופות שפל, בהן רוב הפעילות היא של המשקיעים המוסדיים, קיימת חזרה לחברות הגדולות והמבוססות המספקות ביטחון יחסי. יש לציין עוד, כי בתקופות שפל ,בדרך כלל, יורד במקביל גם חלקם של הבנקים הגדולים מסך הפעילות במסחר במניות וזאת עקב הירידה בפעילות של הציבור הרחב, הפועל בדרך-כלל באמצעות הבנקים הגדולים.

 

-----------------------------

*    ראה: שאול ברונפלד וקובי אברמוב, "עשור הזהב של שוק המניות: הישגים והחמצות",

     החודש בבורסה 223, ינואר 2001.

**  מקור הנתונים:  World Federation of Exchanges- Annual Report & Statistics,2004 .

למאמר המלא כולל גרף