שנה טובה והשקעות טובות - עליות שערים, מחזורי מסחר גבוהים וזינוק חד בגיוסי ההון בסיכום שנת תשס"ה אוגוסט 2005

שנת תשס"ה, היתה שנה שלישית של גאות והתאפיינה בעליות שערים, מחזורי מסחר גבוהים וזינוק חד בגיוסי הון בשוקי המניות והאג"ח.

 

מדדי המניות עלו בשנת תשס"ה בכ-30% והשיגו תשואה עודפת על פני המדדים המובילים בבורסות בחו"ל. תרמו לכך שיעור הריבית הנמוך, פרסום נתונים מקרו-כלכליים חיוביים לגבי המשק, ההתקדמות בהליך הבטחוני-מדיני והשלמת תוכנית ההתנתקות. חוסנו של השוק בתל-אביב התבטא גם בגידול הרב בפעילות משקיעי חוץ.

 

מחזור המסחר היומי במניות עלה בכ-45% לעומת השנה הקודמת והגיע לשיא של כ-890 מיליון שקל. במקביל לפעילות הערה בשוק המניות, עלה מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-25 והסתכם בכ-230 אלף יחידות בשנת תשס"ה, לעומת כ-135 אלף יחידות בשנה הקודמת.

 

גם בגיוס הון נרשמה גאות חסרת תקדים בבורסה בתל-אביב ובשנת תשס"ה, הסתכם גיוס ההון בכ-11 מיליארד שקל – לעומת כ-8 מיליארד שקל בשנת תשס"ד. כ-2.3 מיליארד שקל גויסו השנה ע"י 21 חברות חדשות.

 

במסגרת הרישום הכפול נרשמו השנה למסחר בתל-אביב, שש חברות חדשות. בכך הגיע ל-31 מספר החברות הדואליות, שנרשמו בעקבות חוק הרישום הכפול, מאז החלתו באוקטובר 2000. מבין החברות שנרשמו השנה, נמנות  אקס טי אל - החברה הראשונה הנסחרת ברשימה הראשית בבורסה של לונדון המבצעת רישום כפול בתל-אביב.

 

תעודות הסל המשיכו להתפתח, כאשר השנה החלו להיסחר לראשונה, תשע תעודות בחסר על מדדי מניות ישראלים ובינלאומיים, המשמשות תחליף למכירה בחסר של המניות המרכיבות את המדדים. כמו כן הונפקו השנה 11 תעודות סל נוספות, וכיום נסחרות בבורסה 42 תעודות סל. 16 מבין תעודות הסל עוקבות אחר מגוון גדול של מדדים בינלאומיים ומאפשרות להשקיע דרך הבורסה בת"א, במדדים הבינלאומיים המקובלים.

 

איגרות החוב עלו השנה בכ-9%, כאשר איגרות החוב צמודות המדד עלו בכ-10%, ואילו איגרות החוב הממשלתיות הלא - צמודות עלו בכ- 7%.

 

בשוק האג"ח עלה המחזור היומי לשיא של כ-1.2 מיליארד שקל, לעומת כ-0.9 מיליארד שקל בשנה שעברה. היקף ההנפקות וההקצאות של איגרות חוב סחירות ע"י חברות בתשס"ה, הגיע לסכום חסר תקדים של
כ-22 מיליארד שקל - יותר מפי שניים מהסכום שגוייס אשתקד, רובו באמצעות אג"ח צמודות מדד.

 

הממשלה, בעקבות הגידול בגביית מיסים, צמצמה את הנפקות האג"ח, שנה שניה ברציפות, והן הסתכמו בכ-32 מיליארד שקל ברוטו בתקופה הנסקרת, לעומת כ-40 מיליארד שקל בשנה שעברה. בכך פינתה את השוק הראשוני לסקטור העסקי, שניצל זאת לגיוסי שיא.

 

בנוסף, כ-10.6 מיליארד שקל גויסו השנה בהנפקות של איגרות חוב המיועדים רק למשקיעים מוסדיים, הנסחרות בבורסה במסגרת מערכת "רצף מוסדיים". מאז השקת המערכת, במהלך הרבעון השלישי של שנת תשס"ד, נרשמו במסגרת זו אג"ח בסך כ-14.6 מיליארד שקל.

למאמר המלא כולל גרפים וטבלת נתונים