ערך השוק של החברות הבורסאיות בשנת 2005 יובל צוק, מרס 2006

ערך השוק המצרפי של החברות הבורסאיות בסוף שנת 2005 הסתכם בכ-508 מיליארד ש"ח - עליה של 139 מיליארד ש"ח, שהם כ-38% בהשוואה לסוף שנת 2004.

 

העלייה בשווי השוק נובעת מ-3 גורמים:

 

-        עלייה של כ-33% בשערי המניות במהלך שנת 2005, שתרמה 114 מיליארד ש"ח לגידול בשווי השוק.

32 חברות חדשות, ששוויין הכולל בסוף השנה הסתכם בכ-18 מיליארד ש"ח, לעומת 26 חברות שנמחקו השנה, ששוויין בסוף שנת 2004 הסתכם ב-5.7 מיליארד ש"ח.

-        גיוס הון של כ-11 מיליארד ש"ח על ידי חברות ותיקות בהנפקות ובהקצאות פרטיות בארץ ובחו"ל.

 

השנה רשמו 32 חברות חדשות את מניותיהן למסחר בבורסה:

 

-        24 חברות הנפיקו לראשונה את מניותיהן בבורסה. הגדולות מביניהן אשר צורפו בתחילת שנת 2006 למדד ת"א-100 הן "דלק נדל"ן" (2.3 מיליארד ש"ח), "אלקטרה נדל"ן" (כמיליארד ש"ח) ו"קרדן ישראל" (כ-760 מיליון ש"ח) - שלושתן חברות בנות של חברות בורסאיות.

-        8 חברות נרשמו במסגרת הרישום הכפול, כשהגדולות הן "פריגו" (6.5 מיליארד ש"ח) אשר מיזגה לתוכה את חברת "אגיס" ו"שמיר אופטיקה".

 

במהלך שנת 2005 נמחקו ממסחר בבורסה מניותיהן של 26 חברות, ששוויין הכולל בסוף 2004 הסתכם ב-5.7 מיליארד ש"ח:

 

-        11 חברות נמחקו בעקבות הצעות רכש, כשהבולטות ביניהן הן "בינלאומי משכנתאות" (כחצי מיליארד ש"ח) ו"קשר".

-        2 חברות נמחקו בעקבות מיזוגן לתוך החברה הבורסאית הרוכשת"אגיס" (שווי של כ-3.7 מיליארד ש”ח) ו"קרדן נדל"ן".

-           13 חברות נמחקו עקב אי עמידתן בכללי השימור או פירוקן.

 

השווי המצרפי של עשר החברות הגדולות ביותר הסתכם בסוף שנת 2005 בכ-269 מיליארד ש”ח, כ-53% משווי השוק הכולל של החברות הבורסאיות, לעומת כ-48% אשתקד .

 

השינויים הבולטים בעשיריה הראשונה הם:

-        "כיל", שמניותיה זינקו השנה בכ-82%, התמקמה במקום הרביעי ועקפה את "בזק", שירדה שלב נוסף זו השנה השלישית ברציפות.

-        "החברה לישראל" עלתה מהמקום העשירי למקום השישי לאחר ששווייה הוכפל בשנת 2005, בעיקר הודות לעלייה חדה של כ-87% בשווי מניותיה.

-        שתי חברות חדשות נכנסו לעשיריה הראשונה: "דיסקונט", שמניותיו עלו ב-57% בשנת   2005  ו"אפריקה".

-        שתי חברות יצאו מרשימת עשר הגדולות לאחר ירידה בשוויין בשנת 2005: "פרטנר", שנכללה ברשימה מאז נרשמה בבורסה בשנת 2001 (ירידה של כ-13% בשווי), ו"מגדל ביטוח".

 

שווי 25 החברות, שמניותיהן מרכיבות את מדד ת"א-25, הסתכם בסוף השנה בכ-346 מיליארד ש"ח—כ-68% מסך שווי כל החברות, לעומת כ–65.5% שהיוו חברות מדד ת"א – 25 אשתקד.

 

 הלוח המצ"ב מציג את ערך השוק של 568 חברות הרשומות בבורסה בסוף שנת 2005. מן הלוח עולה כי בסוף השנה:

 

-        73 חברות בורסאיות הן בשווי העולה על מיליארד ש"ח כ"א (לעומת 56 אשתקד).

-        45 חברות בורסאיות הן בשווי נמוך מ-10 מיליון ש"ח כ"א (לעומת 71 אשתקד).

-        גודל חברה ממוצע מסתכם ב-895 מיליון ש”ח, לעומת 657 מיליון שקל ו-532 מיליון שקל בשנים 2004 ו-2003, בהתאמה.

הגדרות:

ערך שוק לחברה, המוצג בלוח, מוגדר כשווי המניות וכתבי האופציה הרשומים למסחר (ללא אג"ח להמרה ואופציות רכישה) בתוספת הערכה לשווי מניות שאינן רשומות למסחר, לפי מחיר הסוג הנסחר בבורסה.

 

הנתונים בטבלה מתייחסים ל-568 חברות ושותפויות מוגבלות, הנסחרות בבורסה, ואינם כוללים:

 

א.         11 חברות שהנפיקו תעודות סל בלבד.

 

ב.         4 חברות שרק איגרות החוב להמרה שלהן רשומות למסחר בבורסה.

לצפיה במאמר המלא כולל טבלת נתונים