סקירת השוק – מחצית ראשונה 2006 נורית דרור, יולי 2006

המחצית הראשונה של שנת 2006 בשוק ההון בתל-אביב התאפיינה בתנודתיות רבה בשערי המניות, ובמחזורי מסחר חסרי תקדים בשוקי המניות, האג"ח והמעו"ף. האווירה החיובית בשווקים לנוכח פרסום נתונים מקרו כלכליים חיוביים לגבי המשק נבלמה במאי בעקבות ירידות שערים חדות בשווקים המתעוררים וההסלמה במצב הבטחוני בארץ לקראת סוף התקופה. בסיכום התקופה נרשמו בשוק המניות ירידות שערים של כ-6.5%.

 

בשוק הראשוני נמשכה הפעילות הערה שאפיינה את השנה הקודמת, אך מרבית ההנפקות במחצית הראשונה של 2006 לא היו גדולות ובסיכום התקופה גייסו החברות בתל-אביב, כ-40% הסכום שגוייס בשוקי המניות ואיגרות החוב, בכל שנת 2005.

שוק המניות

מדד המניות הכללי שעלה עד ה-7 במאי בכ-10%, הגיע לשיא והשלים עלייה של כ-185% מהשפל שנרשם בפברואר 2003. במאי נבלמו עליות השערים בעקבות ירידות חדות בשווקי חו"ל וביוני התחזקו ירידות השערים בעקבות ההחרפה במצב הבטחוני בדרום הארץ, והסתכמו בכ-15%.

 

מחזור המסחר היומי במניות זינק במחצית הראשונה של 2006 והגיע לסכום חסר תקדים של כ-1.5 מיליארד שקל - גבוה בכ-50% מהמחזור הממוצע אשתקד. יצויין כי ב-5 בינואר (– היום בו חלה רוה"מ לשעבר), נרשם מחזור שיא של כ-4.4 מיליארד שקל.

 

לעליות השערים עד חודש מאי, תרמו המשך פרסום נתונים מקרו-כלכליים חיוביים לגבי המשק ודו'חות כספיים חיוביים ע"י חברות. גורמים נוספים היו המשך השקעות זרים, במניות בתל-אביב, בסך של כ-400 מיליון דולר והשלמת הרכבת הממשלה.

 

מאידך, ירידות השערים בתחילת השנה הושפעו ממחלת רה"מ (לשעבר), מר אריאל שרון, ומחילופי הנהגה ברשות הפלשתינית, כאשר השפעה מכרעת על השוק היתה לירידות החדות בבורסות חו"ל החל במאי ולהסלמה במצב הבטחוני בסוף התקופה. בעקבות אירועים אלה משכו המשקיעים הזרים, במאי ויוני, מניות בשווי של כ-400 מיליון דולר מהבורסה בת"א.

כמו כן השפיע פרסום מדד המחירים לצרכן שעלה בכ-1.5% מתחילת השנה ובעקבותיו העלה נגיד בנק ישראל את הריבית במשק ב-0.25%, שלוש פעמים, לרמה של כ-5.25% החל מחודש מאי. יצויין כי במקביל עלתה הריבית בארה"ב, בקצב דומה, והגיעה בסוף התקופה לאותה רמה.

 

מרבית המדדים המובילים סיימו את המחצית הראשונה של 2006 עם ירידות שערים, כאשר מדדי ת"א-25 ות"א-100 רשמו ירידה של כ-5.3% וכ-3.6%, בהתאמה ומדד התל-טק בלט עם ירידה של כ-9%. יוצאי  דופן  היו  מדד  היתר ומדד ת"א-75 שסיימו את המחצית הראשונה של 2006 עם עלייה של כ-13.5% וכ-4.5%, בהתאמה.

 

מבין המדדים הענפיים בלטו חברות הנדל"ן שסיימו את המחצית הראשונה של 2006 עם עלייה של כ-27%, לעומת חברות התעשייה שירדו בכ-16%.

 

 

בקרנות המנייתיות נמשכה ביוני הפעילות המעטה, המאפיינת אותם מזה כשנתיים, ומתחילת השנה נרשמו בהן פידיונות נטו בסך כ-1.2 מיליארד שקל, לעומת כ-0.9 מיליארד שקל בכל שנת 2005.

 

גיוס הון/חברות חדשות

 

 

בשוק המניות  הראשוני  בוצעו בתקופה 56 הנפקות, במסגרתן גויסו בתל-אביב כ-2.6 מיליארד שקל לעומת כ-6.6 מיליארד שקל בכל שנת 2005 (- הסכום אשתקד כולל הנפקת ענק שביצעה "דיסקונט השקעות" בסך כ-2.2 מיליארד שקל).

 

מרבית הסכום, כ-1.5 מיליארד שקל, גוייס ע"י 23 חברות חדשות, מחציתן הנפיקו עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. מבין החברות החדשות השנה בלטה חברת הנדל"ן אמות, שגייסה מהציבור כ-320 מיליון שקל.

 

במחצית הראשונה של השנה נרשמו למסחר בתל-אביב, במסגרת הרישום הכפול, רדקום וויסוניק. בכך הגיע ל-35 מספר החברות הדואליות החדשות, שנרשמו בעקבות חוק הרישום הכפול. שתיהן צורפו למדד התל-טק במסגרת "המסלול המהיר". "ויסוניק" הינה החברה השנייה המנצלת את החלת חוק הרישום הכפול גם על חברות הנסחרות ברשימה הראשית בבורסה של לונדון.

 

כמו כן בוצעו בשוק המקומי, מתחילת השנה, 29 הקצאות פרטיות בסך כ- 1.6 מיליארד שקל ומימוש סופי של כתבי אופציות הזרים לחברות כ-0.6 מיליארד שקל נוספים.

 

גיוסי ענק, בסך של כ-31 מיליארד שקל, בוצעו ע"י חברות בחו"ל. מרבית הסכום גוייס ע"י טבע, שהשלימה בינואר את מיזוג חברת התרופות האמריקנית –IVAX, הנפיקה לציבור בארה"ב אג"ח להמרה בסך כ-5.8 מיליארד שקל למימון הרכישה, והקצתה מניות בסך כ-24 מיליארד שקל לבעלי ולעובדי IVAX במסגרת המיזוג.

הפרטה

במסגרת תהליך ההפרטה, השלימה הממשלה את מכירת 26% ממניות בנק דיסקונט לתאגידים בשליטת משפחת ברונפמן ורובין שרוהן ו-6% נוספים ממניות הבנק למשקיעים מוסדיים.

 

הכנסות הממשלה מהפרטת חברות במחצית הראשונה של שנת 2006 הסתכמו בכשני מיליארד שקל, לעומת כ-8.8 מיליארד שקל בכל שנת 2005.

מוצרי מדדים

שוק תעודות הסל המשיך להתפתח והונפקו, בתקופה הנסקרת, 30 תעודות סל על מדדים בינלאומיים ו-7 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים. באפריל הונפקו לראשונה בבורסה שתי סדרות של אופציות כיסוי, רכש ומכר, על הנפט, וכיום נסחרות בבורסה 80 תעודות סל על מגוון רחב של 12 מדדים מקומיים ו-35 מדדים בינלאומיים.

 

חלקו של המסחר בתעודות סל  על מדדי מניות, עלה בתקופה לכ- 19% מסך מחזור המסחר במניות, לעומת כ-10% בממוצע שנה קודמת, וביוני הגיע לשיא של כ-24% מסך מחזור המסחר במניות. העלייה בפעילות בתעודות הסל נבעה הן מהנפקת סדרות חדשות כאמור והן מעלייה במחזורי המסחר בסדרות קיימות, בעיקר בתעודות סל על מדדים מקומיים.

שוק הנגזרים

במסחר באופציות על מדד ת"א-25 נרשמה במחצית הראשונה של השנה פעילות ערה ובדומה לשוק המניות עלה המחזור והסתכם בכ-310 אלף יחידות ביום -  הגבוה ביותר מאז השקתן. יצויין כי ב-5 בינואר נרשם מחזור שיא של כ-790 אלף יחידות.

 

באופציות הדולריות, למרות התנודתיות הרבה בשער השקל מול הדולר  בתקופה, לא נרשמה עלייה בפעילות ונסחרו בממוצע כ-29 אלף יחידות, בדומה לממוצע שנה קודמת.

 

באופציות על האירו, נמשכה המגמה שהחלה בשנה הקודמת ונרשמה ירידה חדה בפעילות, למרות התנודתיות בשער האירו וייסופו בכ- 4% לעומת השקל. בסיכום המחצית הראשונה של השנה נסחרו כ-535 יחידות ביום - מחזור הנמוך בכ-43% מהמחזור אשתקד והנמוך ביותר מאז השקתן.

 

הבורסה השיקה, לקראת סוף אפריל, מסחר בחוזים עתידיים על איגרות החוב הממשלתיות הלא-צמודות שחר, במסגרת הרפורמה בשוק איגרות החוב הממשלתיות. במאי וביוני, חודשי  המסחר  הראשונים, נסחרו כ-90 יחידות ביום וסך כל מחזור המסחר, במונחי נכס הבסיס, הסתכם בכ-180 מיליון שקל.

 

שוק איגרות החוב

על רקע העלאת הריבית במשק וצמצום הנפקות האג"ח ע"י הממשלה, נרשמה פעילות ערה בשוק איגרות החוב בתקופה ונרשמו מחזורי שיא.

 

מדד איגרות החוב עלה במחצית הראשונה של השנה בכ-1.6% בלבד, כאשר איגרות החוב הלא ממשלתיות, צמודות המדד, בלטו עם עלייה של כ-3% ואיגרות החוב הלא צמודות עלו בכ-1.5% בלבד. מאידך, איגרות החוב צמודות המט"ח ירדו בכ-0.9% במקביל לייסוף השקל ביחס לדולר בכ-3.5% בתקופה.

 

בשוק איגרות החוב, בדומה לשוק המניות, נרשמו מחזורים חסרי תקדים בסכום של כ-1.4 מיליארד שקל, כאשר במאי נרשם מחזור של כ-1.7 מיליארד שקל – גבוה מעט מהשיא שנרשם ביוני שנה שעברה. עיקר העלייה במחזורי המסחר באיגרות חוב במחצית הראשונה של השנה, נובעת מאיגרות החוב צמודות המדד.

 

בסיכום המחצית הראשונה של 2006 בלטו קרנות חו"ל עם יצירות בסך כ-1.6 מיליארד שקל, לאחר יצירות בסכום של 4.4 מיליארד שקל אשתקד. מאידך, בקרנות השקליות נרשמו פדיונות נטו בסך של כ-7.2 מיליארד שקל לעומת כ-10 מיליארד שקל בכל השנה הקודמת, ובקרנות האג"ח נרשמו פדיונות בסך כ-4.3 מיליארד שקל לאחר יצירות בסכום שיא של כ-22.8 מיליארד שקל בכל שנת 2005.

 

גיוס הון/חברות חדשות

 

הממשלה גייסה ברוטו כ-12.2 מיליארד שקל - כ-40% מהסכום שגוייס על ידה בכל שנת 2005, כאשר ביוני הנפיקה לראשונה סדרה של אג"ח צמודות מדד ל-30 שנה. אולם בעקבות פדיון ענק של אג"ח "שחר" במרס, בשווי של כ-15 מיליארד שקל, נרשמו בסיכום מחצית השנה פדיונות נטו, בסך של כ-3.5 מיליארד שקל, לראשונה מאז שנת 2000.

 

גיוס ההון, במחצית הראשונה של 2006, באמצעות הנפקות של אג"ח חברות, אג"ח מובנות ותעודות פיקדון הסתכם בכ-5.5 מיליארד שקל, לעומת שיא של כ-17.3 מיליארד שקל בכל שנת 2005. גם השנה, בדומה לשנת 2005, מרבית ההנפקות (כ-75%) היו של איגרות חוב לא-ממשלתיות צמודות מדד והשאר בעיקר אג"ח מובנות. השנה המשיך וגדל מיגוון איגרות החוב שהנפיק הסקטור העסקי והונפקו לראשונה, בין היתר, אג"ח מרובי פדיונות.

 

14 חברות חדשות הנפיקו אג"ח בסך של כ-2 מיליארד שקל, מרביתן צמודות מדד. בלטו גלובל פיננס 6, שהנפיקה אג"ח מובנות בסך של כ-540 מיליון שקל וכללביט שגייסה מהציבור כ-400 מיליון שקל.

 

בנוסף, בוצעו 49 הקצאות פרטיות של אג"ח, מרביתן צמודות מדד, למשקיעים מוסדיים, בסך של כ-4.2 מיליארד שקל. בלטה, דיסקונט השקעות, שביצעה שתי הקצאות בסכום כולל של כ-1.7 מיליארד שקל. מימוש סופי של כתבי אופציה לאג"ח הזרים לחברות כ-140 מיליון שקל.

 

בסיכום התקופה הגיע גיוס ההון, במחצית הראשונה של 2006, באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח חברות, אג"ח מובנות ותעודות פיקדון לסכום של כ-9.7 מיליארד שקל בלבד, לעומת שיא של כ-25.5 מיליארד שקל בכל שנת 2005.

 

במסגרת רצף מוסדיים, נרשמו למסחר בסיכום חצי שנתי איגרות חוב בסך כ-4.3 מיליארד שקל, לעומת כ-14.4 מיליארד שקל בכל שנת 2005. בלטה, חברת החשמל שרשמה בדרך זו שתי סדרות של אג"ח בסכום כולל של כ-1.5 מיליארד שקל.

מלווה קצר מועד

שערי מלווה קצר מועד עלו ביוני בכ-0.4% והשלימו עלייה של כ-2.5% בלבד מתחילת השנה,מחזור המסחר היומי היה כ-750 מליון שקל- גבוה אך מעט לעומת המחצית  הראשונה  של  שנת 2005.  התשואה  השנתית  לפדיון  בסוף  התקופה  היתה ברמה של כ-5.6%, לעומת כ-5.1% בתחילת השנה.

 

במחצית הראשונה של השנה נרשמה תמודתיות במחזורי המסחר במק"מ, ובסיכום התקופה הנסקרת נרשם מחזור יומי של כ-755 מיליון שקל, לעומת כ-675 מיליון שקל בממוצע אשתקד. יצויין כי המחזור ביוני, שהסתכם בכ-875 מיליון שקל ביום, היה הגבוה ביותר שנרשם מתחילת השנה.

לצפיה במאמר המלא