כ-60% מפעילות חברות מדד נדל"ן-15 מתבצע בחו"ל קובי אברמוב ויובל צוק, ספטמבר 2006

אחד הענפים הבולטים ביותר במשק בכלל, ובשוק ההון בפרט, בשנים האחרונות, הוא ענף הנדל"ן. מניתוח פעילות החברות עולה כי חלק ניכר מההשקעות של החברות הישראליות בתחום זה מתבצעות מחוץ לגבולות המדינה, בעיקר בתחום הנדל"ן המניב.

 

בתחילת שנת 2005 השיקה הבורסה מספר מדדי מניות חדשים, ובהם מדד נדל"ן-15,הכולל את חברות הנדל"ן הגדולות בבורסה וכן חברות השקעה גדולות ,שמעל 50% מהכנסותיהן השוטפות מקורן בתחום הנדל"ן. מדד נדל"ן-15 השיג בשנתיים האחרונות תשואה הגבוהה באופן משמעותי מזו של מדדי המניות העיקריים. בשנת 2005 עלה המדד בכ-41% (לעומת עלייה של 29% במדד ת"א-100) ומתחילת שנת 2006 עלה בכ-45% (לעומת עלייה של      כאחוז במדד ת"א-100).

בחברות שמניותיהן כלולות במדד נדל"ן-15 מהווה הפעילות בחו"ל חלק משמעותי מאד,  המגיע בממוצע לכ-60% מסך ההכנסות/הנכסים. כלומר, השקעה במניות אלה או בשתי תעודות הסל על המדד הנסחרות בבורסה, מאפשרת,למעשה, השקעה בנדל"ן שרובו מצוי בחו"ל.

המשמעות הינה שחלק ניכר מפעילותן של חברות אלה אינו מושפע מאירועים מקומיים, כגון המלחמה האחרונה, והשקעה בהן מאפשרת לפזר את הסיכון. 

פירוט משקל פעילות החברות בחו"ל
 

הפעילות בחו"ל של החברות הישראליות מתבצעת בכמה דרכים- השקעות ישירות, שותפות בחברות זרות, השקעות בקרנות ריט וכו'.

 

בארבע מהחברות הכלולות במדד נדל"ן-15, למעלה מ-95% מהפעילות מתבצעת בחו"ל: גזית וגזית גלוב,שעיקר פעילותן בצפון-אמריקה; אלביט הדמייה וג'י.טי.סי., שעיקר פעילותן באירופה.

בחברות דלק נדל"ן,כלכלית,אלוני-חץ ואלקטרה נדל"ן, מהווה הפעילות בחו"ל 50%- 80% מהפעילות;

בחברות אפריקה ישראל,מבני-תעשייה ושיכון ובינוי מהווה הפעילות בחו"ל 20% - 50% מהפעילות. 

בחברות אפריקה נכסים,נכסים ובניין,אזורים ואמות, מהווה הפעילות בחו"ל פחות מ20% מהפעילות.

מניות מדד נדל"ן-15

החברה

שווי שוק

(מיל. שקלים)

משקל

במדד (%)

אומדן* למשקל

הפעילות בחו"ל

אפריקה ישראל

11,900

15.0

50%-20%

גזית גלוב

5,157

12.7

מעל 95%

דלק נדל"ן

3,613

8.9

80%-50%

אלביט הדמיה

2,731

6.7

מעל 95%

מבני תעשיה

2,592

6.4

50%-20%

ג'י.טי.סי.

2,497

6.2

מעל 95%

אפריקה נכסים

2,487

6.2

20%עד

נכסים ובנין

2,395

5.9

20%עד

כלכלית ירושלים

2,233

5.5

80%-50%

אזורים

2,077

5.1

20%עד

גזית

1,931

4.8

מעל 95%

שיכון ובינוי

1,931

4.8

50%-20%

אלוני חץ

1,800

4.4

80%-50%

אלקטרה נדל"ן

1,529

3.8

80%-50%

אמות

1,428

3.5

20%עד

 

* אומדן  כללי המבוסס על ניתוח ההכנסות והנכסים של החברות על פי הדוחות הכספיים לשנת 2005 וליוני 2006.

למאמר המלא - כולל גרף וטבלת נתונים