סקירה שנתית 2006 דצמבר 2006

בשנת 2006, בעקבות הצמיחה המהירה, הפגינה הבורסה בתל-אביב חוסן לנוכח אירועים מבית ומחוץ והשיגה שיאים חדשים. מדדי המניות המשיכו לעלות, זו השנה הרביעית ברציפות ובסיכום השנתי הם עלו בכ-12%. עליות השערים לוו בגידול מהיר במחזורי המסחר במניות ובאופציות על מדד ת"א-25. ההנפקות וההקצאות של מניות והמירים בשוק המקומי הסתכמו בכ-12 מיליארד שקל, כאשר 30% מהסכום גויס ע"י 37 חברות חדשות. במיוחד בלטו חברות הנדל"ן, שגייסו כ-3 מיליארד שקל במניות והמירים וכ-10 מיליארד שקל נוספים באיגרות חוב, זאת בעקבות הגאות בענף ולאחר שמדד נדל"ן-15 עלה בכ-66%. השנה נוספו תעודות סל רבות על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים, אופציות כיסוי ותעודות על סלי סחורות. בסוף השנה נסחרו 116 תעודות סל המרכזות כ-20% ממחזור המסחר בשוק המניות - כפול מאשר בשנה שעברה. בשוק איגרות החוב הסתכם המחזור היומי ב-1.7 מיליארד שקל, עליה של 30% לעומת אשתקד. הממשלה, שנהנתה מעודף תקציבי וגייסה כמיליארד דולר בחו"ל, צמצמה גם השנה את ההנפקות המקומיות ואפשרה לסקטור העסקי לגייס סכום ענק של כ-47 מיליארד שקל בהנפקות ובהקצאות של איגרות חוב, גבוה במעט מהסכום שגויס אשתקד.
שוק המניות

שערי המניות התאפיינו השנה בתנודתיות רבה. בחודשים הראשונים עלה מדד המניות, בהמשך למגמה של שנת 2005, בכ-10% והגיע לשיא בתחילת חודש מאי. הירידות בשווקים המתעוררים וההחרפה במצב הביטחוני בדרום הארץ ביוני, גרמו לשינוי מגמה ולירידות שערים. במהלך כל תקופת המלחמה בלבנון, שנמשכה חודש ימים, ירד מדד המניות בכחצי אחוז בלבד. החל מספטמבר התחדשו עליות השערים ובסיכום שנת 2006 עלה מדד ת"א-100 בשיעור של כ-12% והשלים עלייה של כ-205% בארבע השנים האחרונות.

 

השפעה חיובית על השוק היתה השנה לנתונים המקרו-כלכליים המעודדים ולשיפור ברווחיות החברות הבורסאיות. במחצית השנייה של השנה, היתוספה ההשפעה של עליות השערים בבורסות בעולם והורדת הריבית במשק, ברבעון האחרון. האווירה החיובית התחזקה לקראת סוף השנה, עם התפוגגות החשש לפגיעה משמעותית של המלחמה בשיעור הצמיחה, שצפוי להיות כ-5% - נמוך בפחות מחצי אחוז משיעור הצמיחה אשתקד.

 

בכל המדדים המובילים נרשמו עליות למעט במדד תל-טק 15 (המושפע מהמגמות בנסד"ק), שירד בכ-11% - לאחר ירידה בשיעור של כ-8% אשתקד. המניות הקטנות (הכלולות במדד יתר-150) עלו בכ-38% לאחר עלייה מצטברת בשיעור של כ-175% בשנים 2005-2003.

 

במדדים הענפיים בלט לחיוב, זו השנה השנייה ברציפות, מדד נדל"ן-15 עם עלייה של כ-66%, ולעומת זאת מניות הבנקים רשמו השנה עלייה של כ-4% בלבד.

 

החלשות הדולר בשווקים הבינלאומיים הביאה לאינפלציה שנתית אפסית ואיפשרה את הפחתת ריבית בנק ישראל ברבעון האחרון של השנה, בכחצי אחוז, לרמה של 5%.

 

 

 

 

הנתונים הבולטים בשנת 2006

 

-          1.5 מיליארד שקל

 

            מחזור המסחר היומי הממוצע במניות - גבוה ב-45% לעומת שנת 2005.

 

-          4.4       מיליארד שקל

 

            המחזור במניות ב-5 בינואר, היום בו אושפז מר אריאל שרון.

 

-          12%

 

            עלייה שנתית במדדים המובילים - מדד ת"א-25 ומדד ת"א-100.

 

-          66%

 

            עלייה שנתית במדד נדל"ן-15.

 

-          37 חברות חדשות

 

            גייסו 3.4 מיליארד שקל.

 

-          33 חברות נדל"ן

 

            גייסו בשוק המניות כ-3.2 מיליארד שקל.

 

-          0.9 מיליארד שקל

 

            הנפקת פז נפט - ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר בבורסה.

 

 

מחזור המסחר היומי במניות הגיע ב-2006 לשיא חדש - כ-1.5 מיליארד שקל - גבוה בכ-45% לעומת השיא אשתקד. ב-5 בינואר, היום בו אושפז רה"מ לשעבר, נרשם מחזור שיא של כ-4.4 מיליארד שקל.

 

גיוס ההון בישראל ע"י החברות הבורסאיות (באמצעות הנפקות, הקצאות פרטיות, ומימוש אופציה) הגיע בשנת 2006 לכ-11.9 מיליארד שקל, לעומת כ-12.2 מיליארד שקל אשתקד:

 

·               כ-5.3 מיליארד שקל גויסו השנה באמצעות 87 הנפקות בתל-אביב, לעומת כ-6.6 מיליארד שקל בשנת 2005. כשליש מהסכום גויס באמצעות אג"ח להמרה, לעומת יותר ממחצית בשנה הקודמת. הנפקות רבות בוצעו השנה ע"י חברות נדל"ן, שגייסו סכום של כ-2.4 מיליארד שקל.

 

מסך זה 3.4 מיליארד שקל גויסו ע"י 37 חברות חדשות, שהנפיקו מניות לציבור. סכום זה גבוה בכ-40% לעומת הסכום שגייסו 24 חברות חדשות בשנת 2005. מרבית הסכום, כ-1.7 מיליון שקל, גויס ע"י 11 חברות נדל"ן, כאשר בלטו אמות, רבוע כחול נדל"ן ואפריקה מגורים, שגייסו מהציבור כ-300 מיליון שקל כל אחת. בסוף השנה בוצעה אחת ההנפקות הגדולות בשנים האחרונות - פז נפט גייסה כ-880 מיליון שקל.

 

·               כ-5.7 מיליארד שקל גויסו השנה באמצעות הקצאות פרטיות של מניות בשוק המקומי, גבוה בכמיליארד שקל לעומת השנה הקודמת. בלטה ההקצאה שביצעה החברה האמריקנית וריפון, בסך כ-1.7 מיליארד שקל, במסגרת רכישת "ליפמן" בדרך של החלפת מניות ומחיקתה מן המסחר בבורסה.

 

 

·               מימוש סופי של כתבי אופציה למניות ולהמירים הזרים לחברות כ-0.9 מיליארד שקל נוספים.

 

החברות הדואליות גייסו בחו"ל כ-31.8  מיליארד שקל לעומת כ-2.1 מיליארד שקל בשנת 2005. מרבית הכסף, גויס ע"י טבע, למימון המיזוג עם חברת התרופות האמריקנית IVAX.

 

השנה נבלמה המגמה של מכירת מניות ע"י בעלי עניין, לאחר מכירות של כ-5 מיליארד שקל בכ"א מהשנתיים הקודמות.

 

למרות המלחמה המשיכו המשקיעים הפיננסים הזרים להביע אמון במשק הישראלי והם לא צמצמו את היקף השקעותיהם בשוק המניות. בסיכום שנתי לא היה שינוי, נטו, בהחזקותיהם של המשקיעים הפיננסיים הזרים.

 

השוואת שיעור מס רווחי הון על השקעות ישראלים בחו"ל לשיעור המוטל על השקעות בשוק המקומי, החל מתחילת שנת 2006, לא גרמה לגידול משמעותי בקצב השקעות הישראלים במניות בחו"ל. השנה השקיעו ישראליים במניות בחו"ל כ-4.5 מיליארד דולר, מעט יותר מאשתקד.

 

במסגרת תהליך ההפרטה, השלימה הממשלה את מכירת 26% ממניות בנק דיסקונט לתאגידים בשליטת משפחות ברונפמן ושרוהן ו-6% נוספים ממניות הבנק למשקיעים מוסדיים. הכנסות הממשלה מהפרטת חברות בשנת 2006 הסתכמו בכשני מיליארד שקל, לעומת כ-8.8 מיליארד שקל בשנה שעברה.

 

השנה נרשמו למסחר כפול בת"א שבע חברות: וריפון, אקספון, אמפל, רדקום, טופ אימאג', פוינטר וכן ויסוניק – הנסחרת בלונדון. בכך הגיע מספר החברות הנסחרות במקביל בישראל ובחו"ל ל-60. יצוין כי החברה האמריקנית "וריפון", שנרשמה למסחר בתל-אביב בנובמבר בעקבות רכישת החברה הדואלית – "ליפמן", צורפה למדד ת"א-25 (במקום ה-8 ברשימה) ולמדד תל-טק 15.

 

בסוף 2006 עלה מספר החברות הרשומות למסחר בבורסה ל-606 לעומת 584 חברות בסוף שנת 2005. השנה נרשמו 46 חברות חדשות ודואליות, ומנגד נמחקו 10 חברות  בעקבות  הצעות  הרכש ו-14 חברות נמחקו עקב אי עמידה בכללי השימור וסיבות אחרות.

שוק תעודות סל

התפתחות תעודות הסל בשנת 2006 הואצה מאוד ובמהלך השנה הונפקו 73 תעודות חדשות. בסוף השנה נסחרו בתל אביב 41 תעודות על מדדי מניות מקומיים, 59 תעודות על מדדי מניות בינ"ל, 13 תעודות סחורה ושלוש תעודות על מדדי אג"ח מקומיים. במגוון זה כלולות 15 תעודות בחסר ושש אופציות כיסוי.

 

השנה הונפקו 42 תעודות סל על מדדים בינלאומיים, לרבות מגוון של מדדי מניות ענפיים המייצגים מניות של חברות מתחומים שונים כגון: תשתיות, ביוטכנולוגיה, אנרגיה, רפואה, מים, אקולוגיה וכימיה, מדדי מניות אזוריים כדוגמת המזרח הרחוק, מדדי מניות גלובליים של שווקים מפותחים ושווקים מתפתחים, ואף מדדי ערך כמו מדדי דיבידנד בינלאומיים.

 

בנוסף הונפקו 12 תעודות מסוגים חדשים, בהן- שתי תעודות על סל סחורות, שש אופציות כיסוי על נפט וזהב וארבע תעודות על נפט וכסף.

 

שווי החזקות הציבור בתעודות סל בספטמבר 2006 הגיע להיקף של כ-11 מיליארד שקל – גבוה   בכ-55% לעומת דצמבר 2005.

 


העניין הרב שריכזו תעודות הסל התבטא במחזורים ערים, בהיקף של כ- 280 מיליון שקל ביום. יצוין כי משקל המסחר בתעודות סל על מדדי מניות, מסך המסחר במניות  בת"א, מהווה כ-20% - פי שניים לעומת הממוצע בשנת 2005. העלייה החדה בפעילות בתעודות הסל נבעה הן מהנפקת סדרות חדשות רבות, והן מעלייה במחזורי  המסחר בסדרות קיימות על מדדים מקומיים, המרכזות כ- 70% מהמחזור הכולל בתעודות הסל.

 

 

הנתונים הבולטים בשנת 2006

 

-          116 תעודות סל

 

נסחרו בתל אביב בסוף שנת 2006, מהן 73 שהונפקו השנה.

 

-          11 מיליארד שקל

 

שווי החזקות הציבור בתעודות-סל, בספטמבר 2006 – עלייה של כ- 55% לעומת סוף שנת 2005.

 

-          280 מיליון שקל

 

מחזור יומי בתעודות סל על מדדי מניות, כ- 20% ממחזור המסחר במניות, כפול מזה שבשנת 2005

שוק איגרות חוב

שערי איגרות החוב עלו השנה בכ-4.6% בדומה לעלייה הממוצעת בשנתיים הקודמות. איגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות מסוג "שחר" עלו בכ-7.3% ואיגרות החוב הלא ממשלתיות, צמודות המדד, עלו בכ-4.8%.

השנה במקביל לייסוף השקל ביחס לדולר בכ-8.2%, ירדו איגרות החוב הלא–ממשלתיות צמודות המט"ח בכ-2.3%.

 

מחזור המסחר היומי באיגרות חוב עלה בכ-30% לעומת אשתקד והגיע לשיא של כ-1.7 מיליארד שקל. במהלך השנה חלה עלייה הדרגתית במחזורי המסחר וברבעון האחרון עלה המחזור היומי והסתכם ביותר משני מיליארד שקל, כמחציתו באג"ח  "שחר". יצוין כי ב-25 בספטמבר נרשם מחזור של כ- 3.1 מיליארד שקל.

 


הנתונים הבולטים בשנת 2006

 

·               1.7 מיליארד שקל

מחזור המסחר היומי הממוצע באיגרות החוב בשנת 2006 ( מזה: 0.9 מיליארד שקל ב"שחר").

 

·               3.1 מיליארד שקל

מחזור שיא יומי באיגרות החוב ב-25 בספטמבר 2006.

 

·               47 מיליארד שקל

סך הנפקות אג"ח ע"י הסקטור בעסקי.

 

·               24 חברות חדשות

גייסו כ-2.4 מיליארד שקל באמצעות הנפקות אג"ח, יותר מכפליים לעומת אשתקד.

 

·               42 חברות נדל"ן

גייסו כ- 10.2 מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמודות מדד.

 

·               2.4 מיליארד שקל

הנפקות האג"ח הגדולה בותר בבורסה, על ידי מכתשים- אגן.

 

·               2.7 מיליארד שקל

הנפקות ממשלתיות נטו בשוק המקומי (הנמוך ביותר מאז שנת 2000).

 

 

סך ההנפקות נטו של הממשלה בשוק המקומי המשיך לרדת זו השנה השלישית ברציפות, בעקבות עודף תקציבי.

גיוס ההון ברוטו בשוק המקומי בשנת 2006, הסתכם בכ-30 מיליארד שקל. נטו, גייסה הממשלה כ-2.7 מיליארד שקל בלבד - הנמוך ביותר מאז שנת 2000.

יצוין כי בחודש יוני הונפקה לראשונה סדרה של אג"ח צמודות מדד ל-30 שנה, ובנובמבר- סדרה של אג"ח שקליות ל-20 שנה.

 

ההנפקות וההקצאות ע"י הסקטור הפרטי באמצעות איגרות חוב הגיעו לכ-47 מיליארד שקל, גבוה במעט משנת השיא 2005, בה גויסו כ-45 מיליארד שקל.

 

·               כ-20.3 מיליארד שקל גויסו בהנפקות והקצאות של איגרות חוב רשומות למסחר, רובן צמודות מדד, לעומת כ-21.7 מיליארד שקל בשנה הקודמת. חברות הנדל"ן (17 מהן חברות חדשות בבורסה), גייסו השנה כמחצית מהסכום, בעוד שאשתקד הסקטור הבנקאי גייס כשליש מסך ההנפקות. מבין המנפיקות השנה יש לציין את דיסקונט השקעות וגזית גלוב שגייסו סכום כולל של כ-1.7  ו-1.1 מיליארד שקל, בהתאמה.

 

·               סכום שיא של כ-24 מיליארד שקל גויס בהנפקות ובהקצאות של אג"ח מיוחדות  למשקיעים מוסדיים (" רצף מוסדיים" ונ.ש.ר), לעומת כ-18 מיליארד שקל שגויסו אשתקד.

בלטו מכתשים-אגן ופז נפט שרשמו איגרות חוב בהיקפים של כ-2.4 וכ-2.2 מיליארד שקל, בהתאמה. מאז השקת מערכת "רצף מוסדיים" במאי 2004, נרשמו במסגרת זו אג"ח בסך של כ-36 מיליארד שקל, כאשר במקביל, 26 סדרות של אג"ח למוסדיים, בשווי של כ-7.4 מיליארד שקל, עברו למסגרת המסחר הרגיל.

 

·               כ-2 מיליארד שקל בלבד גויסו בהנפקות לציבור של אג"ח מובנות, לעומת כ-3.6 מיליארד שקל אשתקד.

 

·               כ-0.2 מיליארד שקל גויסו בהנפקות לציבור של תעודות פיקדון צמודות מט"ח, בדומה לשנת 2005.

 

·               כ-0.5 מיליארד שקל נוספים התקבלו ממימוש סופי של כתבי אופציה לאיגרות חוב.

מלווה קצר מועד

בשנת 2006 הסתכם המחזור במלווה קצר מועד  בכ-800 מיליון שקל ביום, כ-20% יותר מהמחזור בשנת 2005. באוקטובר הסתכם המחזור היומי במק"מ, בכ-1.1 מיליארד שקל.

 

שערי המק"מ עלו בכ-5.7%, לעומת עלייה בשיעור של כ-3.8% בשנת 2005, והתשואה השנתית לפדיון בסוף השנה ירדה לכ-4.8% - נמוכה במעט לעומת דצמבר שנה קודמת (5.1%).

 

במהלך שנת 2006 נמשכה העלייה ביתרות המק"מ שבידי הציבור, ובסוף השנה הסתכמו היתרות בכ-965 מיליארד שקל לעומת כ-84 מיליארד שקל בסוף שנת 2005, וכ-72 מיליארד שקל בסוף שנת 2004.

שוק הנגזרים

באופציות על מדד ת"א-25 נרשמה עלייה בפעילות, במקביל למחזורים הערים בשוק המניות. מחזור המסחר היומי עלה ב-20% לעומת אשתקד והסתכם בכ-305 אלף יחידות, המחזור השנתי הגבוה ביותר מאז השקתן. יצוין כי ביום החמישי ללחימה בלבנון, 16 ביולי, נרשם מחזור שיא של כ- 818 אלף יחידות.

 

סטיות התקן הגלומות באופציות במחצית הראשונה של השנה  עמדו על כ-18%  והגיעו לשיא של כ-36% במהלך הלחימה בצפון. לקראת סוף השנה  חזרו  סטיות  התקן לרמה  נמוכה  יחסית של כ-15%.

 

באפריל הבורסה השיקה חוזרים עתידיים על אג"ח "שחר", במסגרת הרפורמה בשוק איגרות החוב הממשלתיות. המסחר אופיין בתנודתיות ובמחזורים נמוכים. בממוצע נסחרו בתקופה זו 145 חוזים ביום, בשווי, במונחי נכס הבסיס, של כ-15 מיליון שקל ביום.

 

המסחר באופציות על מט"ח אופיין השנה בתנודתיות רבה ולמרות הייסוף בשער השקל מול הדולר, לא חלה עלייה מהותית בפעילות. ב- 2006 נסחרו כ-30 אלף אופציות דולריות ביום - כ-10% יותר מהמחזור בשנה הקודמת.

__________________________________ בסקירה זו מוצגים הנתונים במונחים נומינליים.
 
לצפיה בסקירה המלאה