תשואת הדיבידנד בתל-אביב גבוהה מתשואות הדיבידנד שהושגו ברוב הבורסות הגדולות בעולם בשנת 2005 יובל צוק, יולי 2006

בשנת 2005 הגיע סך הדיבידנד שחולק ע"י החברות הנסחרות בבורסה לכ-14.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-12 מיליארד ש"ח אשתקד.

במקביל, גדל בשיעור דומה מספר החברות שהכריזו על חלוקת דיבידנד - 211 חברות לעומת 178 בשנת 2004. מדובר,אמנם, רק בכשליש ממספר החברות הבורסאיות, אך מאחר ורוב החברות הגדולות מחלקות דיבידנד, הרי ששווי השוק של החברות המחלקות מגיע לכ-78% מהשווי הכולל של החברות.

 

תשואת הדיבידנד בתל-אביב בשנת 2005 - 3.4%, גבוהה מרוב התשואות שהושגו בבורסות הגדולות בעולם בשנת 2005(1) - הבורסה האמריקאית (AMEX)-1.4%; טורונטו-2.0%; לונדון ואיטליה-3.1%; הונג קונג-2.9%; סינגפור-3.2%; טוקיו-1.1%. התשואה בת"א עדיין נמוכה מזו של הבורסות של אמסטרדם וטאיוון-5%; ליסבון ואוסטרליה-3.8%.

 

תשואת הדיבידנד, שעלתה בשנים 2003 ו-2004 באופן משמעותי ל-3.6%, ירדה במקצת בשנת 2005  ל-3.4% למרות הגידול בסכומי הדיבידנד. השינוי נובע מהעלייה החדה, בשיעור של כ-40%, בשווי השוק הכולל של החברות הבורסאיות, לעומת גידול של כ-17% בסכומי הדיבידנד שחולקו השנה.

 

יודגש כי בכל אחת מהשנים 2003 ו-2004 הוכפלו סכומי הדיבידנד, ששולמו ע"י החברות הבורסאיות לעומת השנה הקודמת, כאשר השנה, לאחר שתשואת הדיבידנד הגיעה לשיעור גבוה באופן יחסי בהשוואה בינלאומית, שיעור הגידול בסכומים שחולקו נמוך באופן משמעותי.

 

בעקבות העניין שמגלים המשקיעים בחברות הנוהגות לחלק דיבידנדים, השיקה הבורסה בימים אלה את מדד תל-דיב 20, בו כלולות 20 החברות הכלולות במדד ת"א-100, להן תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר. תשואת הדיבידנד הממוצעת של חברות אלה הייתה השנה כ-7.7%, כפולה מהממוצע הכלל בורסאי.

 

לאחר תאריך המאזן (סוף דצמבר 2005) ועד למועד פרסום הדוחות השנתיים הכריזו 107 חברות על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-4.8 מיליארד ש"ח, אשר ייכלל בנתוני הדיבידנד לשנת 2006.

 

הגידול בתשלומי הדיבידנד ב-2005 הושפע, בראש ובראשונה, מהשיפור ברווחיות הסקטור העסקי. נוספה לכך ההשפעה של הטלת מס רווחי הון, החל משנת 2004, על השקעות בבורסה בת"א. לאחר הטלת המס קטן יתרון המס, שהיה בעבר לרווחי הון על פני תשלומי דיבידנד. השינוי הוחל בהדרגה והצעד האחרון בכיוון זה בוצע לאחרונה. החל מינואר 2006 הופחת שעור המס על דיבידנד מ-25% ל-20%, והושווה בכך למס רווחי הון על מניות (שהועלה מ15% ל20%). לאחר שינויים אלה אין יותר יתרון מס לרווחי הון לעומת דיבידנד.

הממצאים העיקריים:

 

·                     בדומה לאשתקד, 29 חברות חילקו דיבידנד בסכום של 100 מיליון ש"ח ומעלה, זאת לעומת 18 חברות בלבד בשנת 2003.

 

·                     הדיבידנדים שחולקו ע"י חברות ת"א-25 מהווים כ-60% מסך הדיבידנד בשנת 2005, לעומת כ-66% מסך הדיבידנד בשנים 2003 ו-2004.

 

·                     הדיבידנדים שחולקו ע"י חברות ת"א-100 מהווים כ-84% מסך הדיבידנד, בדומה לאשתקד.

 

·                     גם השנה עומדים שני הבנקים הגדולים בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים- בנק הפועלים שהכריז חמש פעמים במהלך שנת 2005 על דיבידנדים בהיקף כולל של כ-2 מיליארד ש"ח, ובנק לאומי שהכריז בסוף השנה על דיבידנד בסך כ-1.1 מיליארד ש"ח.

 

·                     ענף הביטוח רשם בשנת 2005 את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בזכות הדיבידנדים הגדולים שחילקו כלל ביטוח, מגדל ביטוח ופניקס. תשואת דיבידנד בולטת נרשמה גם בענף ההשקעות בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחולקו על ידי הקונצרנים הגדולים- קבוצת אי.די.בי., קבוצת דלק, החברה לישראל ואפריקה-ישראל. אשתקד הובילו חברות ההשקעה והנדל"ן עם תשואות הדיבידנד הענפיות הגבוהות ביותר.

 

·                     ברשימת 30 מחלקות הדיבידנדים הגדולים ביותר כלולות שתי חברות בלבד שאינן כלולות במדד ת"א-100-הפניקס (250 מיליון ש"ח) ופולגת (152 מיליון ש"ח). שתי החברות חילקו השנה דיבידנד משמעותי ,לראשונה מזה מספר שנים.

 

·                     62 מחברות ת"א-100 הכריזו על דיבידנד במהלך שנת 2005, לעומת 48 חברות אשתקד.

 

·                     98 חברות חילקו דיבידנד בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

 

·                     16 חברות בלבד חילקו דיבידנד מדי רבעון בשנת 2005, ביניהם חברות מדד ת"א-25 הבאות: בנק הפועלים, טבע, דיסקונט השקעות, קבוצת דלק, מכתשים-אגן, פריגו והראל השקעות.

 

·                     תופעת "שרשור דיבידנדים" בולטת במיוחד בקבוצת אי.די.בי., כשסך הדיבידנדים שחולק ע"י חברות הקבוצה הסתכם בכ-3.5 מיליארד ש"ח. ניטרול הדיבידנדים שחולקו בתוך הקבוצה, מורה כי סך הדיבידנד ששולם למשקיעים מחוץ לקבוצה הוא כ- 2.0  מיליארד ש"ח. קבוצות נוספות בהן קיים שרשור של דיבידנד הינן קבוצת דלק (כ-890 מיליון ש"ח), החברה לישראל ואפריקה-ישראל.

 

 

 לצפיה במאמר המלא כולל לוחות נתונים