סקירת השוק - מחצית ראשונה 2007 נורית דרור, יולי 2007

המחצית הראשונה של שנת 2007 התאפיינה בעליות שערים, בגיוסי הון חסרי תקדים בשוקי המניות והאג"ח ובמחזורי שיא במניות, באג"ח ובנגזרים. מדדי המניות עלו בכ-20%, בעקבות האווירה החיובית בשווקים, המשך הצמיחה במשק, היחלשות הדולר ביחס לשקל (בכ-7% עד אמצע מאי), אינפלציה נמוכה והפחתת הריבית לשיעור של 3.5%. בשוק הראשוני התגברה הגאות, שאפיינה את 2006, ובתקופה הנסקרת היינו עדים לגל ההנפקות הגדול ביותר בתולדותיה. במחצית הראשונה של שנת 2007 בוצעו הנפקות והקצאות פרטיות בהיקף של כ-15.5 מיליארד שקל במניות וכ-53 מיליארד שקל באמצעות איגרות חוב, סכומים גבוהים יותר מהיקף הגיוסים השנתי ב- 2006.
שוק המניות

במחצית הראשונה של 2007, נרשמו עליות שערים בכל המדדים המובילים, כאשר מדדי ת"א-25 ות"א-100 רשמו כל אחד עלייה של כ-20% והגיעו ביוני לשיאים חדשים. מדד נדל"ן 15 עלה בשיעור דומה של 19%, לאחר עלייה של 135% בשנתיים האחרונות. מדד תל-טק 15 עלה בתקופה בכ-15% לאחר ירידה בשיעור של 11% בשנת 2006.

 

עליות השערים בתקופה, הושפעו מהיחלשות הדולר ביחס לשקל (עד אמצע מאי) ומאינפלציה נמוכה, בעקבותיה הופחתה הריבית במשק חמישה חודשים ברציפות והגיעה ביוני 2007 לרמת שפל של 3.5% (נמוך ב-1.75% מהריבית בארה"ב). בנוסף תרמו לעליות השערים פרסום נתונים מקרו-כלכליים חיוביים לגבי המשק, בהם תחזית צמיחה של כ-5% לשנת 2007, ודו"חות כספיים רווחיים של החברות הנסחרות.

גורמים אלה גברו על השפעתן השלילית של אי היציבות הביטחונית והפוליטית בארץ והתנודתיות בשווקים בחו"ל.

 

מחזור המסחר היומי במניות זינק במחצית הראשונה של 2007 והגיע להיקף חסר תקדים של כ-2 מיליארד שקל - גבוה בכ-40% מהמחזור הממוצע אשתקד. ב-26 באפריל, יום פקיעת האופציות על מדד ת"א-25, נרשם במניות  מחזור שיא של  5.3 מיליארד שקל.

 

 

גיוס הון/חברות חדשות

 

בשוק המניות הראשוני בוצעו במחצית השנה 84 הנפקות לציבור, במסגרתן גויסו בתל-אביב כ-10.6 מיליארד שקל לעומת כ-5.3 מיליארד שקל בכל שנת 2006.

 

מרבית הסכום, כ-10 מיליארד שקל, גויסו ע"י 46 חברות חדשות. בין המנפיקות החדשות - בז"ן, שגייסה כ-6.4 מיליארד שקל – ההנפקה הגדולה ביותר בתולדות הבורסה (ראה "הפרטה", להלן), 12 חברות נדל"ן שהנפיקו מניות בסך כמיליארד שקל ו-16 חברות מו"פ שגייסו אף הן סכום דומה.

 

ביוני הודיעה סלקום על רישום מניותיה למסחר בתל-אביב, במסגרת הרישום הכפול, החל מ-1 ביולי 2007. מניות החברה ייכללו במדד ת"א-25, החל מאמצע יולי, במסגרת "המסלול המהיר". בכך הגיע ל-60 מספר החברות הדואליות, הנסחרות במקביל בתל-אביב ובשווקים בחו"ל.

הפרטה

במסגרת תהליך ההפרטה, השלימה הממשלה בפברואר את ההפרטה המלאה של בתי הזיקוק, בהצעת מכר, בהיקף של כ-6.4 מיליארד שקל. כ-46% מהמניות נרכשו ע"י בעלי השליטה החדשים – "החברה לישראל", "סקיילקס" וכ-44% ע"י משקיעים מוסדיים זרים וישראליים.

בנוסף, גייסה המדינה ביוני כ-211 מיליון שקל באמצעות מימוש של אופציות רכישה למניות אל על.

מוצרי מדדים

במחצית הראשונה של 2007 נמשכה ההתפתחות בשוק מוצרי המדדים והתווספו 62 סדרות חדשות. השנה הונפקו  לראשונה 14 תעודות סל מורכבות (תעודות ממונפות או תעודות העוקבות אחר שילוב של מספר מדדים) ותעודת סל על מדד אג"ח בחו"ל. בין הסדרות החדשות שהונפקו - 12 תעודות סל על מדדי אג"ח, 3  מהן תעודות סל על מדד התל-בונד 20, שהושק בתחילת פברואר.

במקביל נפדו 8 סדרות וכיום נסחרות בבורסה 170 תעודות סל, על מגוון רחב של 11 מדדים מקומיים ו-52 מדדים בינלאומיים. מניין הסדרות הקיימות כולל: 46 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים, 85 תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל, 17 סלי סחורות, 16 תעודות סל על מדדי אג"ח ו-14 תעודות סל מורכבות (8 מהן שילוב של מדדים, 6 מהן ממונפות).

בנוסף, 18 מהסדרות הן של אופציות כיסוי ו-16 סדרות הן תעודות בחסר.

 

שווי החזקות הציבור במוצרי המדדים עלה והסתכם במרץ 2007 בכ-15 מיליארד שקל, לעומת כ-13 וכ-7 מיליארד שקל בסוף שנת 2006 ו-2005, בהתאמה. חלקו של המסחר בהם מהווה כ-16% מסך המחזור במניות.

שוק הנגזרים

במסחר באופציות על מדד ת"א-25 נרשמה במחצית הראשונה של השנה פעילות ערה, ובדומה לשוק המניות עלה המחזור והסתכם בכ-370 אלף יחידות ביום -  הגבוה ביותר מאז השקתן.

 

המסחר באופציות הדולריות התאפיין אף הוא בעלייה בפעילות, על רקע התנודתיות הרבה בשער השקל מול הדולר, והמחזור היומי הסתכם בכ-40 אלף יחידות ביום – הגבוה ביותר מאז שנת 2002, כאשר ב-25 ביוני הסתכם המחזור בכ-161 אלף יחידות, הגבוה ביותר מאז השקתן.

שוק איגרות החוב

על רקע הורדת הריבית במשק וצמצום הנפקות אג"ח ע"י הממשלה, נרשמו בשוק איגרות החוב בתקופה מחזורי ענק וגיוסי שיא. מדד איגרות החוב עלה במחצית הראשונה של השנה בכ-4% - לאחר עלייה בשיעור דומה בכל שנת 2006.

 

בשוק איגרות החוב, בדומה לשוק המניות, נרשמו מחזורים חסרי תקדים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל ביום. ב-13 ביוני נרשם מחזור שיא של כ-10.7 מיליארד שקל. עיקר העלייה במחזורי המסחר באיגרות חוב במחצית הראשונה של השנה נובע מאיגרות חוב ממשלתיות מסוג "שחר", שמחזור המסחר בהן מהווה כמחצית ממחזור המסחר באיגרות חוב בבורסה.

 

בסיכום המחצית הראשונה של 2007 בלטו קרנות הנאמנות המתמחות באג"ח עם יצירות בהיקף של כ-24.6 מיליארד שקל, לאחר פדיונות נטו בסכום של 6.5 מיליארד שקל אשתקד. בקרנות השקליות התהפכה בחודש יוני המגמה ולאחר יצירות בהיקף של כ-3 מיליארד שקל בחודשים ינואר-מאי, נרשמו ביוני פדיונות ענק ובסיכום התקופה נרשמו יצירות בהיקף של כ-0.9 מיליארד שקל בלבד, לאחר פדיונות ענק בהיקף של כ-9.4 מיליארד שקל אשתקד.

מאידך, בקרנות המשקיעות בחו"ל, הסתכמו הפדיונות נטו בכ-1.7 מיליארד שקל, בדומה לסך הפדיונות נטו בכל שנת 2006.

 

הנפקות  בשוק איגרות החוב

 

הממשלה המשיכה לצמצם את היקף ההנפקות, שנה שלישית ברציפות, וגייסה ברוטו כ-7 מיליארד שקל - כרבע מהסכום שגויס על ידה בכל שנת 2006, מרבית הסכום באמצעות אג"ח "שחר". בנוסף, בעקבות פדיון ענק של אג"ח "שחר" ביוני, בשווי של כ-18 מיליארד שקל, נרשמו בסיכום מחצית השנה פדיונות נטו בהיקף של כ-12 מיליארד שקל.

 

במחצית הראשונה של 2007 גייס הסקטור העסקי, בהנפקות ובהקצאות של איגרות חוב רגילות ואיגרות חוב מיוחדות למשקיעים מוסדיים, סכום שיא בסך כ-53 מיליארד שקל, לעומת כ-46 מיליארד שקל בממוצע בכ"א מהשנתיים הקודמות.

 

 

·        גיוס ההון, במחצית הראשונה של 2007, באמצעות הנפקות והקצאות של אג"ח נסחרות (אג"ח קונצרני, אג"ח מובנות ותעודות פיקדון) הסתכם בכ-27 מיליארד שקל, לעומת כ-23 מיליארד שקל בכל שנת 2006.

 

במסגרת זו, ביצע הסקטור העסקי 112 הנפקות לציבור, רובן של אג"ח צמודות מדד, בסך של כ-21 מיליארד שקל, לעומת כ-13.6 מיליארד שקל בכל שנת 2006. כמחצית מההנפקות בוצעו ע"י חברות נדל"ן, שגייסו כ-7.5 מיליארד שקל.

מבין 112 ההנפקות לציבור , ראוי לציין 28 הנפקות של חברות חדשות, שגייסו בתקופה כ-5.4 מיליארד שקל. בלטה - התעשייה האווירית, שהנפיקה אג"ח צמודות דולר בסך כ-1 מיליארד שקל.

 

בנוסף להנפקות לציבור, גויסו 5.5 מיליארד שקל, מהם כ-1.6 מיליארד שקל על ידי חברת דלק, בדרך של הקצאה פרטית של אג"ח נסחרות.

 

·        במסגרת הקצאות למוסדיים, נרשמו למסחר איגרות חוב בהיקף של כ-26 מיליארד שקל, לעומת כ-24 מיליארד שקל בכל שנת 2006. בלטו החברה לישראל והחברות הלא בורסאיות - חברת הדלק אלון ומקורות, שרשמו בדרך זו איגרות חוב בסך של כ-1.3 מיליארד שקל כל אחת.

יצוין כי במהלך התקופה הועברו 11 סדרות, בשווי של כ-4.5 מיליארד שקל, מהמסחר במסגרת זו למסחר הרגיל.

 
לצפיה במאמר המלא