ערך השוק של החברות הבורסאיות בשנת 2006 יובל צוק, פברואר 2007

ערך השוק המצרפי של החברות הבורסאיות עלה בשנת 2006 בכ-15% והסתכם בסוף השנה בכ-585 מיליארד שקל, לעומת כ-508 מיליארד שקל אשתקד.

 

הגידול בשווי השוק של החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה, נובע ממספר גורמים:

 

 • עלייה בשערי המניות: בשנת 2006 עלה מדד המניות הכללי בכ-6%, ותרם כ-30 מיליארד שקל לגידול בשווי השוק.
 • הנפקות ראשוניות: במהלך שנת 2006 נרשמו למסחר מניותיהן של 37 חברות חדשות, אשר שוויין בסוף השנה הסתכם בכ-13 מיליארד שקל. הבולטות מביניהן הן "פז נפט" (4 מיליארד שקל) וחברות הנדל"ן "אמות" (1.4 מיליארד שקל), "אפריקה מגורים" (1.3 מיליארד שקל), "אירפורט סיטי" (כמיליארד שקל) ו"רבוע כחול נדל"ן" (כ-870 מיליון שקל)כולן כלולות במדד ת"א-100 בתחילת שנת 2007.
 • גיוס הון: בשנת 2006 גויס סכום של כ-39 מיליארד שקל ע"י החברות הותיקות בהנפקות ובהקצאות פרטיות בארץ ובחו"ל. מרבית הסכוםכ-30 מיליארד שקלגויס ע"י טבע בחו"ל למימון המיזוג עם חברת התרופות האמריקנית IVAX. 
 • רישום כפול: 7 חברות חדשות הצטרפו בשנת 2006 לבורסה במסגרת הרישום הכפול. שוויין של חברות אלו הסתכם בסוף השנה בכ-13.8 מיליארד שקל, כשהבולטות מביניהן הן "וריפון" (12.3 מיליארד שקל) לאחר מיזוג עם "ליפמן" שנמחקה, ו"אמפל" (כ-670 מיליון שקל). 

 

לעומתן נמחקו במהלך השנה 23 מניות, ששוויין בתחילת שנת 2006 הסתכם ב-4.3 מיליארד שקל.  

 • 12 מניות נמחקו עקב אי עמידתן בכללי השימור או פירוקן.
 • שמונה מניות נמחקו בעקבות הצעות רכש, כשהבולטות מביניהן הן מניות "הזרע" ו"ישפרו".
 • שלוש מניות נמחקו בעקבות מיזוג לתוך חברה בורסאית אחרת"ליפמן" שמוזגה לתוך "וריפון", ו"אומניטק" ו"קומטק" לאחר מיזוגן עם "תים".

השווי המצרפי של עשר החברות הגדולות ביותר בסוף שנת 2006 זהה לזה שבתחילתה, והסתכם בכ-268 מיליארד שקל - אך עקב הגידול בשווי השוק הכולל, ירד משקלן לכ-46% משווי השוק הכולל, לעומת 53% אשתקד.

הירידה בשווי השוק של שלוש החברות הגדולות ביותר בבורסה אשתקד"טבע", "פועלים" ו"לאומי", קוזזה ע"י הגידול החד בשוויין של "כי"ל" ו"אפריקה".

 

 

השינויים הבולטים בעשירייה הראשונה הם: 

 • "כיל", שמנייתה זינקה השנה בכ-47% ובכך השלימה עלייה של 500% בארבע השנים האחרונות, עקפה את "פועלים" ו"לאומי" ועלתה למקום השני.
 • "אפריקה" טיפסה השנה מהמקום העשירי אשתקד למקום השביעי, לאחר ששוויה הוכפל בשנת 2006. 
 • "דיסקונט השקעות" נכנסה למקום העשירי לאחר עלייה של כ-60% בשוויה, בעקבות המרה כפויה של אג"ח למניות בהיקף של 2.5 מיליארד שקל ובנוסף עלייה של 21% בשער המניה. 

השווי של החברות, שמניותיהן הרכיבו את מדד ת"א-25 בסוף שנת 2006, הסתכם בכ-368 מיליארד ש"ח –63% מסך שווי כל החברות.

 

הלוח המצ"ב מציג את ערך השוק של 589 חברות הרשומות בבורסה בסוף שנת 2006. מן הלוח עולה כי בסוף השנה:

 • 88 חברות בורסאיות הן בשווי של מעל מיליארד ש"ח כ"א (לעומת 73 אשתקד).
 • 20 חברות בורסאיות הן בשווי נמוך מ-10 מיליון ש"ח כ"א (לעומת 45 אשתקד).
 • גודל חברה ממוצע הסתכם ב-994 מיליון ש”ח, לעומת 895 מיליון שקל ו-657 מיליון שקל בשנים 2005 ו-2004, בהתאמה.
למאמר המלא, כולל טבלת נתונים