חברות הנדל"ן מובילות בדירוג יצרניות הערך הגדולות בעשור 1997- 2006 קובי אברמוב - מנהל יחידת המחקר, מרס 2007

בראש רשימת יצרניות הערך של העשור האחרון ניצבות חמש חברות שהשיגו בעשור האחרון תשואה שנתית ריאלית ממוצעת גבוהה בשיעור של כ-30% ומעלה. ברשימה בולטות חברות הנדל"ן בזכות התרחבות פעילותן, בחו"ל ובארץ, שהביאה לעלייה החדה בשעריהן בשנים האחרונות.
  • ראשונה בדירוג היא חברת הנדל"ן אלוני חץ,שבשליטת משפחת ורטהיים ונתן חץ, שהשיגה בעשור תשואה ממוצעת של כ-43% לשנה, ושוויה בדצמבר 2006 הגיע לכ- 2.2 מיליארד שקל. ביצועי המנייה הושפעו מהגאות בענף הנדל"ן  ומהנפקת חברת הבת "אמות השקעות" בבורסה בת"א ביוני 2006.

 

  • במקום השני ממוקמת חברת הנדל"ן גזית,שבשליטת חיים כצמן. החברה נהנתה מהגאות בשוק הנדל"ן המניב בארה"ב ומהרכישות שביצעה בשנים האחרונות, ושערה עלה בממוצע שנתי בכ-38%.

גם החברה הבת גזית גלוב, באמצעותה מתבצעת כל פעילות החברה, נכללת בעשיריה הראשונה של יצרניות הערך עם תשואה של 28% לשנה. במסגרת הסקירה נבחרה החברה האם – "גזית", כחברה המייצגת את הקבוצה.

 

  • במקום השלישי – פרוטרום, שפוצלה במאי 1996 מחברת "תעשיות אלקטרוכימיות". התשואה השנתית הממוצעת של כ- 33% הושפעה מעלייה חריגה בשער המנייה בשנת 2003, ש"פיצתה" על תשואות חד-ספרתיות בשנים האחרונות. החברה נסחרת מזה כשנתיים בבורסה של לונדון,לאחר שגייסה שם כ-440 מליון שקל.

 

  • במקום הרביעי ניצבת קבוצת דלק עם תשואה שנתית ממוצעת של כ-31%. גם חברת הבת דלק רכב, שהובילה את צמרת יצרניות הערך בסקירה שבוצעה לפני כשנתיים והתייחסה לתקופה של 2004-1995(1), השיגה תשואה דומה – 31.6%. עליית המנייה של "דלק רכב" בכ-4% בלבד בשנה האחרונה הורידה אותה, כאמור, בדירוג. במסגרת הסקירה נבחרה החברה האם – "קבוצת דלק", כחברה המייצגת את הקבוצה.

 

  • האחרונה בחמישייה הפותחת היא חברת ההשקעות אפריקה המציגה תשואה שנתית ממוצעת של כ-29%. זו אחת משתי המניות היחידות ברשימה, שהכפילו את שערן בשנת 2006, בין היתר, בזכות התרחבות עסקית בינלאומית ורווחי הון בעקבות הנפקות של חברות הקבוצה.

החברות הבאות בדירוג השיגו בעשור האחרון תשואה שנתית ריאלית ממוצעת של 30%-25%. החברה לישראל, אורמת וכי"ל. בסקירה שפורסמה לפני שנתיים דורגו חברות אלה בעשיריות השנייה והשלישית, אך עליות שערים חדות בשנתיים האחרונות, העלו אותן בדירוג יצרניות הערך.

 

בחמישיה השניה כלולות גם "אלביט הדמיה" ו"הראל השקעות". אלביט הדמיה פוצלה  בסוף 1996 מ"אלביט" ולכן לא נכללה בסקירות הקודמות והשיגה בעשור האחרון תשואה שנתית של כ-27%. קבוצת הביטוח הראל השקעות חותמת את החמישיה השניה, לאחר שהשיגה תשואה של 24.3% הגבוהה אך במעט מהתשואות שרשמו חברות הביטוח מנורה והפניקס.

 

לחברת טבע, ששוויה מהווה כ-15% מסך כל שווי השוק של החברות הבורסאיות, נזקפת התרומה הגדולה ביותר ליצירת ערך במונחי שקלים, בזכות תשואה שנתית ממוצעת של כ-18% בעשור האחרון, (המציבה אותה במקום ה-16 בדירוג יצרניות הערך) וזאת למרות ירידה חדה של כ-35% בשנת 2006.

 

בבורסה נסחרות 38 חברות ששווי כל אחת מהן מעל 2 מיליארד שקל, הנסחרות בבורסה מעל 10 שנים. מניותיהן של 37 חברות מתוכן הציגו תשואה חיובית ממוצעת בעשור האחרון. רק חברה אחת מבין החברות הגדולות הותיקות- כור, השיגה  בעשור האחרון תשואה ריאלית שלילית.  

 

בסקירה זו נבדקו התשואות הריאליות, שהשיגו המניות של כל החברות, ששווין בסוף שנת 2006 היה גבוה משני מיליארד שקל. בשתי הסקירות הקודמות שפורסמו בנושא נבדקו כל החברות, ששווין  במועד כתיבת הסקירה היה מעל מיליארד שקל. בשל העלייה החדה בשווי החברות בשנים האחרונות, הן בגלל עליות השערים והן בגלל גיוסי הון, הוכפל השנה סף הכניסה לרשימה לשני מיליארד שקל.

(1) ראה: יצרניות הערך הגדולות בעשור 2004-1995, קובי אברמוב, "הבורסה", גיליון 26, נובמבר 2004. מצ"ב קישור למאמר.
למאמר המלא, כולל טבלת נתונים 
למאמר מנובמבר 2004