הבורסה בתל-אביב מהמובילות בתשואת הדיבידנד בעולם יובל צוק, מאי 2007

בשנת 2006 נמשכה מגמת הגידול בסכומי הדיבידנד שחולקו ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א, וסך הדיבידנד שחולק הסתכם בכ-20 מיליארד שקל, לעומת כ-15 מיליארד שקל אשתקד.

תשואת הדיבידנד שנרשמה בשנת 2006 בבורסת תל-אביב הגיעה ל-3.6%, לעומת 3.4% בשנת 2005. הגידול בתשואת הדיבידנד היה מתון על אף העלייה החדה שחלה בשווי השוק הכולל של החברות הבורסאיות ב-2006.

 

תשואת הדיבידנד בתל-אביב ממשיכה להיות גבוהה מהתשואות שהושגו ברוב הבורסות הגדולות בעולם גם בשנת 2006(1) - טורונטו- 2.4%; לונדון 3.1%; פריס-3.2%;איטליה- 3.3%;טוקיו- 1.1%. התשואה בת"א עדיין נמוכה מזו של בורסות בודדות בהן- טאיוון,תאילנד וליסבון-4.2%. 

 

בשנת 2006 בולט במיוחד הגידול בחלקם של  הדיבידנדים שחולקו על ידי החברות הגדולות- החברות שמניותיהן נכללו בסוף השנה במדד ת"א-25 חילקו כ-72% מסך הדיבידנד,לעומת כ-60% אשתקד.

 

מאז סוף דצמבר 2006 ועד מועד פרסום הדוחות השנתיים הכריזו 108 חברות על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-5.5 מיליארד שקל, אשר ייכלל בנתוני הדיבידנד לשנת 2007.

 

לאור החשיבות שמייחסים המשקיעים לחלוקת הדיבידנד,השיקה הבורסה ביולי אשתקד את מדד תל-דיב 20, הכולל את 20 המניות הכלולות במדד ת"א-100, להן תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר. המדד השיג מאז השקתו תשואה של כ-39%, גבוהה בכאחוז מזו של מדד ת"א-100.

מאז השקתו, הונפקו ארבע תעודות סל על מדד תל-דיב 20, ושווי החזקות הציבור בהן בסוף שנת 2006 היה כ-110 מליון שקל.

לוח 1: נתונים עיקריים על חלוקת דיבידנד בשנים 2006-2002

שנה

מספר החברות שחילקו

דיבידנד

משקל החברות המחלקות 

(לפי שווי שוק)

סכום הדיבידנד

(מיליוני שקלים)

תשואת דיבידנד

שווי שוק שנתי ממוצע של החברות  (מיליארדי שקלים)

2006

222

76%

19,747

3.6%

555

2005

210

79%

14,609

3.4%

440

2004

178

70%

11,917

3.6%

327

2003

137

74%

6,196

2.6%

242

2002

106

54%

2,556

1.2%

220

-------------------------------------------------------

(1) WORLD FEDERATION OF EXCHANGES, ANNUAL REPORT AND STATISTICS, 2006

הממצאים העיקריים:
 • מספר החברות המחלקות מגיע לכ-38% ממספר החברות הבורסאיות, אך מאחר שרוב החברות הגדולות מחלקות דיבידנדים נדיבים, הרי חלקו של שווי השוק של החברות המחלקות מסך שווי השוק הכולל, כפול- 76%. 
 • 22 חברות הכלולות במדד ת"א-25 חילקו כ-14.3 מיליארד שקל בשנת 2006, לעומת 8.8 מיליארד שקל שחולק ע"י 20 חברות שמניותיהן נכללו במדד אשתקד. 
 •  לעומת זאת, חלה ירידה בסך הדיבידנד שחולק ע"י חברות מדד ת"א-75 מכ-3.7 מיליארד שקל אשתקד לכ-3.2 מיליארד ב-2006, שלוותה בירידה במספר המחלקות מ-42 חברות בשנת 2005 ל-37 חברות בשנת 2006. 
 • 32 חברות חילקו דיבידנד בסכום של 100 מיליון שקל ומעלה- כולן חברות שמניותיהן נכללות במדד ת"א-100.  
 • בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים עומד בנק לאומי אשר בתום השנה הכריז על דיבידנד ענק בסך של 2.5 מיליארד שקל, לאחר השלמת מכירת קופות הגמל וקרנות הנאמנות שלו, כנדרש על פי מסקנות ועדת בכר. 
 • אי.די.בי. פתוח חילקה במהלך שנת 2006 חמש פעמים דיבידנד בסך כולל של 1.9 מיליארד שקל, אשר ממקם אותה במקום השני מבחינת גודל הדיבידנד, אך עם תשואת דיבידנד של כ-25% - הגבוהה ביותר מבין חברות ת"א-100. חברת האם שלה- אי.די.בי. אחזקות ניצבת עם תשואת הדיבידנד השנייה בגודלה- כ-20%, לאחר שאשתקד הציגה את התשואה הגבוהה ביותר מבין החברות הגדולות -12%.  
 • סך כל הדיבידנדים שחילקו החברות בקבוצת אי.די.בי. בשנת 2006 היה כ-4.8 מיליארד שקל, אך נטרול הסכומים שחולקו בתוך הקבוצה, עקב תופעת ה"שרשור", מורה כי סך הדיבידנד ששולם אל מחוץ לקבוצה היה כ-2.6 מיליארד שקל. 
 • ענף ההשקעות רשם בשנת 2006 את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר-7%, בזכות הדיבידנדים הגדולים שחילקו קבוצות אי.די.בי., דלק, החברה לישראל ואפריקה-ישראל. ענף הבנקים רשם אף הוא תשואת דיבידנד גבוהה של 5.6%, בזכות הדיבידנדים שחילקו שני הבנקים הגדולים. 
 • הגאות בענף הנדל"ן ניכרת אמנם גם בעלייה של כ-35% בסכומי הדיבידנד שחילקו החברות,אך עקב    העלייה החדה בשווי השוק שלהן, ירדה תשואת הדיבידנד הענפית מ-4% אשתקד, לפחות מ-3% השנה. 
 • חברות הביטוח שהשיגו אשתקד את תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר- 6.5% , רשמו ירידה חדה  של 43% בסכומי הדיבידנד ששילמו השנה. 
 • את תשואת הדיבידנד הנמוכה ביותר ממשיכות להציג חברות התעשייה, בין היתר, מאחר שחברות הטכנולוגיה הכלולות בענף, אינן נוהגות בדרך כלל לחלק דיבידנדים במזומן. 
 • כ-120 חברות בורסאיות חילקו דיבידנד במזומן בכל אחת משלוש השנים האחרונות.
מתודולוגיה
הנתונים בסקירה זו נלקחים מתוך הדו"חות הכספיים של החברות הבורסאיות, כפי שהם מעובדים בעזרת מערכת ה"דוכס" לניתוח והצגה של דו"חות כספיים. הנתונים כוללים דיבידנדים אשר הוכרזו ושולמו באותה שנה, או שהוכרזו ע"י החברה,אך טרם שולמו באותה שנה. תשואת הדיבידנדים מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת וסוף השנה.
למאמר המלא כולל לוחות נתונים