סיכום שנת תשס"ז בבורסה נורית דרור, ספטמבר 2007

· עליה של כ-30% במדדי המניות בשוק המקומי · עלייה של כ-40% במחזור המסחר היומי במניות, לרמה של כ-1.8 מיליארד ש' · עלייה בהיקף גיוס הכספים ע"י החברות, באמצעות הנפקת אג"ח, לשיא של 88 מיליארד ש' – פי 2.3 מהשנה הקודמת
שוק המניות

שנת תשס"ז הינה השנה החמישית ברציפות, בה נרשמו עליות שערים, מחזורים ערים וגידול חד בהנפקות של מניות ואג"ח. מדדי המניות בשוק המקומי עלו בשנה זו בכ-30% והשיגו תשואה עודפת על פני המדדים המובילים בבורסות בחו"ל.

 

תרמה לכך האווירה האופטימית בשוק, שנמשכה עד הרבעון האחרון של השנה ונתמכה ע"י היחלשות הדולר ביחס לשקל והאינפלציה נמוכה, בעקבותיה הופחתה הריבית במשק לרמת שפל של 3.5% (נמוך ב-1.75% מהריבית בארה"ב). בנוסף, פרסום נתונים מקרו-כלכליים חיוביים לגבי המשק, בהם תחזית צמיחה של כ-5% בדומה לשנה הקודמת, ופרסום דו"חות כספיים רווחיים ע"י החברות הנסחרות, השפיעו על השוק בצורה חיובית. עם זאת, ברבעון האחרון של השנה התהפכה המגמה ונרשמו ירידות שערים, שהושפעו תחילה מהתחזקות הדולר,התגברות האינפלציה והחריפו בעקבות פרוץ משבר האשראי בארה"ב וירידות בשווקי חו"ל. קריסת חברת הבנייה "חפציבה" השפיעה אף היא על ירידות השערים במניות הנדל"ן.

 

מחזור המסחר היומי במניות עלה בכ-40% לעומת השנה הקודמת והגיע לרמה של כ-1.8 מיליארד שקל. בגיוס כספים ע"י הסקטור העסקי נרשמה גאות חסרת תקדים והיקף ההנפקות וההקצאות פרטיות של מניות בארץ הגיע ל-23.4 מיליארד שקל – לעומת כ-8 מיליארד שקל בשנת תשס"ו. היקף ההנפקות לציבור הסתכם בכ-13.4 מיליארד שקל – יותר מפי שלוש מהסכום שגויס בשנה שעברה. מרבית הסכום, כ-11.6 מיליארד שקל, גויס ע"י 64 חברות חדשות - שליש מהחברות הן חברות מו"פ. בין המנפיקות החדשות - בז"ן, שגייסה  כ-6.4 מיליארד שקל (בהליך של הפרטה) – בהנפקה הגדולה ביותר בתולדות הבורסה.

 

7 חברות נוספות ביצעו השנה רישום כפול, ביניהן וריפון (חברה זרה, שמיזגה לתוכה את "ליפמן") וסלקום, שמניותיהן צורפו למדד ת"א-25 במסגרת ה"מסלול המהיר". בכך הגיע   ל-63 מספר החברות הדואליות, הנסחרות במקביל בתל-אביב ובשווקים בחו"ל.

שוק מוצרי מדדים

גם שוק מוצרי מדדים המשיך להתפתח השנה. לראשונה בתולדות הבורסה, הונפקו במחצית השנייה של השנה, 22 תעודות מורכבות: 12 מהן תעודות "ממונפות", העוקבות אחר מדד מסוים באופן היוצר מינוף, ו-10 הנותרות הן תעודות "משולבות", העוקבת אחר שילוב של מספר מדדים (מניות, אג"ח, מניות ואג"ח) בארץ ובחו"ל. כמו כן, הונפקו השנה 78 תעודות סל חדשות וכיום נסחרות בבורסה כ- 190 סדרות של תעודות סל ומוצרי מדדים אחרים. שווי החזקות הציבור בהן מגיע לכ-21 מיליארד שקל ומחזור המסחר, בסוף השנה, היווה כ-21% מהמחזור הכולל במניות.

שוק איגרות החוב

בשוק האג"ח עלה המחזור היומי והסתכם בסכום שיא של כ-2.9 מיליארד שקל – כמחציתו באג"ח ממשלתי "שחר", לעומת כ-1.5 מיליארד שקל בשנה שעברה.

 

הממשלה הרחיבה את היקף הנפקות האג"ח לציבור והן הסתכמו השנה בכ-31 מיליארד שקל ברוטו, לעומת כ-21 מיליארד שקל בשנה שעברה. יצוין כי בסוף הרבעון הראשון הנפיקה הממשלה, לראשונה, אג"ח לא צמודות לטווח ארוך של 20 שנה ולקראת סוף השנה החלה הממשלה להנפיק אג"ח לא צמודות לטווח קצר של שלושה חודשים.

 

היקף גיוס הכספים ע"י החברות באמצעות הנפקות והקצאות של איגרות חוב בתשס"ז, הגיע לסכום חסר תקדים של כ-88 מיליארד שקל – פי 2.3 מהסכום שגויס אשתקד. רוב הסכום גויס באמצעות אג"ח צמודות מדד.

למאמר המלא כולל גרפים וטבלת נתונים