שנתיים לשוק תעודות בחסר בתל-אביב אוקטובר 2007

מבוא

 

בשנת 2000 הונפקה בבורסה "תאלי"- תעודת הסל הראשונה על מדד ת"א-25. מאז ועד היום נרשמו למסחר בבורסה יותר מ-180 תעודות סל. ההתפתחות המואצת של שוק מוצרי המדדים בתל-אביב  הביאה לפיתוחם של מגוון רחב של מכשירים פיננסים. שווי החזקות הציבור בתעודות הסל מגיע לכ-20 מיליארד שקל ומחזור המסחר בהן מהווה השנה כ-350 מיליון שקל ליום, שהם כ-17% מסך המסחר במניות. בד בבד, לפני שנתיים,  צמח והתפתח שוק של תעודות בחסר.

 

תעודות בחסר (-"שורט") מאפשרות למשקיע להגן על ההשקעה, בעיתות של ירידות שערים, שלא רק באמצעות שוק הנגזרים. הרוכש תעודות אלה נהנה מיתרונות ההשקעה בתעודות סל, בהם עמלות ודמי ניהול נמוכים, נזילות גבוהה ופיזור סיכון.

קניית תעודה בחסר חוסכת למשקיע את הקושי והסרבול הכרוכים במכירה בחסר של נכס הבסיס עצמו, שהוא צופה את ירידתו, מאחר שהפעולות הנדרשות – כתב השאלה ובטחונות – מתבצעות על ידי מנפיק התעודה.

המשקיעים בתעודות בחסר הם מצד אחד, משקיעים המבקשים להגן על תיק ההשקעות שלהם מפני ירידות ולהקטין את ההפסדים הצפויים להם, ומצד שני, משקיעים הצופים ירידות שערים ומבקשים להרוויח מכך.

 

ביוני 2005 הונפקו לראשונה תעודות בחסר על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים. כיום נסחרות בבורסה 24 תעודות בחסר מסוגים שונים, בהן גם תעודות מורכבות ממונפות בחסר על מדדי מניות ואיגרות חוב. המדד הפופולרי ביותר הוא, כמובן, מדד ת"א-25, עליו הונפקו עד היום שבע תעודות. על כל אחד מהמדדים העיקריים המקומיים האחרים הונפקו עד שתי תעודות למדד.

 

החזקות הציבור בתעודות בחסר מסתכמות ביולי בכ-1.2 מיליארד שקל ומחזור המסחר היומי מגיע לכ-150 מיליון שקל - יותר מ- 30% מסך המחזור בתעודות סל על מניות. התנודתיות ואי הוודאות לגבי התפתחות שערי המניות בארץ ובעולם, צפויה להשפיע על המשך ההתרחבות של שוק התעודות בחסר.

תעודות בחסר – נתונים עיקריים (מיליוני ש"ח )

המדד

מספר סדרות

החזקות הציבור

מחזור יומי

8/07

תעודות בחסר על מדדי מניות מקומיים

ת"א-25

5

740

102

ת"א נדל"ן-15

1

261

19

ת"א יתר-50

1

50

1

ת"א-100

1

31

2

ת"א-בנקים

2

21

1

סה"כ

10

1,103

125

תעודות בחסר על מדדי מניות בינ"ל

NIFTY (- הודו)

1

11

0.4

NASDAQ 100

2

5

0.4

S&P 500

1

2

0.6

סה"כ

4

18

1.4

תעודות בחסר – "ממונפות" על מדדים מקומיים

מדדי מניות פי 2

6

58

21

מדדי אג"ח פי 2

2

25

4

מדדי מניות פי 3

1

11

2

סה"כ

9

94

27

תעודה בחסר על סחורה

נפט

1

1

0.2

סה"כ תעודות בחסר

24

1,216

154

שלבים בהתפתחות שוק תעודות בחסר
  • תעודות בחסר על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים

הסוג הראשון של תעודות בחסר, שנרשם למסחר בבורסה, היה תעודות בחסר על מדד מניות בודד בארץ או בחו"ל.

 

ביוני 2005, לאחר עליית שערי המניות בבורסה בת"א בשיעור מצטבר של כ-120%, מהשפל אליו הגיעו בפברואר 2003, הונפקו שמונה תעודות בחסר. התעודות הראשונות בחסר הונפקו על מדדי ת"א-25 ות"א-100 ועל ה- Nasdaq 100, ובנוסף גם על מדד ת"א-75 ומדד S&P 500.

 

במקביל להמשך עליות השערים בשוק המניות, עלה גם הביקוש לתעודות סל ובמקביל גם לתעודות בחסר, המגנות מפני ירידת שערים. בסוף אוגוסט נסחרו, כאמור, בבורסה בת"א 24 תעודות בחסר.

 

באוגוסט 2007, עיקר המחזור התבצע בתעודות על מדד ת"א-25 – כ-100 מיליון שקל ביום. החזקות הציבור בתעודות אלה מגיעות לכ-740 מיליון שקל. בולטת גם התעודה בחסר על מדד נדל"ן-15, שהונפקה באוקטובר 2006, עם מחזור מסחר יומי של כ-20 מיליון שקל, ושווי החזקות ציבור של כ-260 מיליון שקל.

 

בתעודות בחסר על מדדי חו"ל – Nasdaq 100 , S&P 500, Nifty (הודו) ובחוזה העתידי בחסר על הנפט, אין מחזור מסחר מהותי, בעיקר מכיוון שקיימות להן אלטרנטיבות זולות בחו"ל.

 

  • תעודות מורכבות ממונפות בחסר

מגוון המוצרים בשוק תעודות הסל המשיך להתרחב והשנה הונפקו לראשונה תעודות מורכבות משני סוגים: "תעודות ממונפות" – המקנות חשיפה למדד מסוים בהתאם לנוסחה היוצרת מינוף ו"תעודות משולבות" - העוקבות אחר שילוב של מדדים (מדדי מניות ומדדי אג"ח - קונצרני או ממשלתי, מקומיים או בינלאומיים וכן בין סחורות).

 

תעודות בחסר ממונפות מקנות למחזיק בהן חשיפה "ממונפת", מפני ירידת ערך של מדד הייחוס. כך, למשל, רוכש תעודה מורכבת ממונפת "כפול 2" ירוויח, מירידת שערי המדד, כפול מהמשקיע בתעודה בחסר "רגילה", על אותו מדד.

 

במאי 2007, הונפקה לראשונה תעודה בחסר הממונפת על מדד ת"א-25 (השינוי במדד  X2). אחריה הונפקו שבע תעודות בחסר ממונפות נוספות, על מדדי מניות מקומיים, בהן תעודה ממונפת פי שלוש על מדד יתר-50.

 

ביולי 2007 הונפקו לראשונה תעודות בחסר ממונפות על מדד התל-בונד 20, שזכו להצלחה, ועל מדד ה"שחרים", שבהן הפעילות מועטה.

 

שווי החזקות הציבור בתעודות ממונפות בחסר מסתכם בכ-95 מיליון שקל.

מכירות בחסר ואג"ח מובנות

במקביל לצמיחתו של שוק התעודות בחסר, בשנתיים האחרונות, נרשמה עלייה חדה ביתרות מכירות בחסר במניות מכ-1.5 מיליארד שקל בממוצע בתחילת 2005 לסך של כ-2.3 מיליארד שקל בממוצע במחצית השנייה של 2005 וב-2006. יתרות אלה זינקו השנה והסתכמו בממוצע  בכ-3.9 מיליארד שקל.

ראוי לציין, כי חלק מהגידול ביתרת המכירות בחסר נובע מעסקאות המבוצעות על ידי מנפיקי התעודות בחסר, כך שלא ניתן לסכם את יתרת המכירות בחסר במניות יחד עם החזקות הציבור בתעודות בחסר. 

 

בנוסף לתעודות בחסר – המניבות למשקיע בהן רווח רק במקרה של ירידות שערים, הונפקו בבורסה לאחרונה גם איגרות חוב מובנות, המגנות מפני תנודות שערים חדות.

תנאי אג"ח אלה, מבטיחים תשואה גבוהה, באופן יחסי, כל עוד אין ירידה חדה במדד ניה"ע, שנקבע בתנאי ההנפקה (למשל, עד 20% או 25%). לכן, הן מאפשרות, גם אם במידה חלקית, הגנה במקרה של ירידות שערים. כך הונפקו בחודשים האחרונים אג"ח מובנות הצמודות למדדי ת"א-בנקים והיורוסטוקס, המבטיחות את תשלום הקרן, בין היתר, גם אם המדד לייחוס יירד ב-20% משער הבסיס. בצנרת, בתהליכי הנפקה, מצויים מוצרים דומים נוספים.

סיכום

שכלול שוק ההון בשנים האחרונות, בא לידי ביטוי גם בהנפקה של מכשירים פיננסיים מתוחכמים המאפשרים לציבור המשקיעים ליהנות מרווחים גם כששוק המניות נמצא במגמת ירידה. תעודות בחסר הן כיום אחד המוצרים הפופולאריים המשמשים למטרה זו. יתרונן העיקרי בכך שרכישתן, להבדיל ממכירת ני"ע בחסר או שימוש בנגזרים, היא זולה ופשוטה למשקיע וניתן לבצעה גם בסכומים קטנים. בחודשים האחרונים התגברה מאד הפעילות בתעודות בחסר והיא מהווה כשליש מסך הפעילות בשוק תעודות הסל על מדדי מניות.

יש להניח שבעתיד הלא רחוק יונפקו בשוק מוצרים פיננסיים נוספים מסוגים שונים,שיגוונו את אפשרויות ההשקעה במכשירים המעניקים הגנה ומניבים רווחים במצב של שוק הנמצא במגמת ירידה או במצב של שוק תנודתי.