סקירה שנתית 2007 דצמבר 2007

שנת 2007, השנה החמישית לגאות בשוק ההון, התאפיינה בעליות שערים ומחזורי שיא בשוק המניות, במחזורי מסחר וגיוסי הון חסרי תקדים בשוק איגרות החוב וכן במחזורי שיא בשוק המעו"ף.

 

מדד ת"א-25 עלה בכ-31% והגיע לרמות חדשות וזאת בעקבות הצמיחה המהירה של הסקטור העסקי, הירידה בחוב הלאומי והורדות הריבית בישראל ובארה"ב. גורמים אלה גברו על השפעתם השלילית של גורמים אחרים: עליית מחירי הנפט בעולם, משבר ה"סאב-פריים" בארה"ב והתנודות בשווקים בחו"ל .

במחצית הראשונה של 2007 חל גידול חד בהיקף גיוס ההון, ובסיכום שנתי בוצעו בשוק המניות המקומי הנפקות והקצאות פרטיות בהיקף של כ-21 מיליארד שקל. כמחצית הסכום גויסה ע"י 56 חברות חדשות. הפרטת "בתי זיקוק" הושלמה בהצלחה והיתה להנפקה הגדולה ביותר בתולדות הבורסה.

ביטוי נוסף לאווירה החיובית היו המשקיעים הזרים, שהזרימו השנה יותר מ-900 מיליון דולר לשוק המניות בתל-אביב.

בשוק איגרות החוב נמשכה הגאות, בדומה לשלוש השנים הקודמות. הסקטור העסקי גייס מהציבור וממשקיעים מוסדיים כ-87 מיליארד שקל באמצעות איגרות חוב, עלייה של כ-85% לעומת השנה הקודמת, וזאת בעקבות הצמצום בהנפקות אג"ח ע"י הממשלה במחצית הראשונה של השנה והאפקטים של הרפורמה בקרנות הפנסיה. מחזור המסחר היומי באיגרות חוב זינק פי שניים לעומת אשתקד והסתכם ביותר משלושה מיליארד שקל.

 

שוק מוצרי המדדים המשיך להתפתח והשנה נוספו יותר כ-150 תעודות סל, לרבות תעודות  מסוגים חדשים. בסוף השנה נסחרו 237 תעודות סל, שריכזו כ-18% ממחזור המסחר בשוק מניות וכ-10% ממחזור המסחר באיגרות חוב לא-ממשלתיות. שווי החזקות הציבור במוצרי המדדים הגיע בנובמבר לכ-23 מיליארד שקל.

 

שוק המניות

שנת 2007 נפתחה בעליות שערים של כ-25%, עד סוף חודש יולי. לאחר מכן, בעקבות השפעת משבר המשכנתאות בארה"ב, התהפכה המגמה ונרשמו ירידות שערים בשיעור של כ-11% עד אמצע ספטמבר. ברבעון האחרון של השנה התחדשו עליות השערים. בסיכום שנתי עלו מדדי המניות המובילים בכ-30% והגיעו לשיאים חדשים. יצוין כי בחמש השנים האחרונות השלים מדד ת"א-100 עלייה של כ-280% (- מהשפל של פברואר 2003).

 

עליות השערים השנה הושפעו מפרסום נתונים מקרו-כלכליים חיוביים לגבי המשק, בהם שיעור צמיחה של כ-5.2% בשנת 2007 ודו"חות כספיים רווחיים שפורסמו ע"י החברות הבורסאיות. כמו כן השפיעו על הפעילות הורדת הריבית במשק בשיעור של 1.5% במחצית הראשונה של השנה, הורדת הריבית בארה"ב ב-1% לקראת סוף השנה  והיחלשות הדולר ביחס לשקל בכ-9%.

 

לעליית מחירי הנפט בעולם ולחשש מפני מיתון בארה"ב, לא היתה השפעה שלילית מהותית על השוק.

 

במדדי ת"א-25 ות"א-100 נרשמו עליות של כ-31% ו-25%, בהתאמה, כאשר מדד תל-טק 15 (המושפע מהמגמות בנאסד"ק) ירד בכ-1.5%. המניות הבינוניות, הכלולות במדד יתר-120 ירדו אף הן, בכ-4%, לאחר עלייה מצטברת בשיעור של כ-315% בשנים 2006-2003.

תנודתיות רבה אפיינה את שערי המניות במדד נדל"ן-15, שבלטו אשתקד עם עלייה של כ-66%, בעוד שב-2007  הן עלו בכ-1% בלבד.

מחזור המסחר היומי במניות הגיע ב-2007 לשיא חדש והסתכם ביותר משני מיליארד שקל - גבוה בכ-45% לעומת אשתקד. ב-29 בנובמבר, יום פקיעת האופציות על מדד ת"א-25, נרשם מחזור שיא בהיקף של כ-5.3 מיליארד שקל.

 

גיוס הון בישראל על-ידי החברות הבורסאיות (באמצעות הנפקות, הקצאות פרטיות ומימוש אופציות) הגיע בשנת 2007 לשיא של כ-21.4 מיליארד שקל, לעומת כ-11.9 מיליארד שקל אשתקד:

·               כ-13.4 מיליארד שקל גויסו השנה באמצעות 115 הנפקות בתל-אביב, לעומת כ-5.2 מיליארד שקל בשנת 2006. 84 מבין ההנפקות בוצעו במחצית הראשונה של השנה ובהן גויסו כ-80% מסך גיוס ההון השנתי. מרבית הסכום, כ-10.3 מיליארד שקל, גויסה ע"י 56 חברות חדשות.

בין החברות החדשות בולטות – בתי זיקוק, שהופרטה במלואה בפברואר ע"י המדינה, שגייסה כ-6.4 מיליארד שקל בהנפקה הגדולה ביותר בתולדות הבורסה (ראה "הפרטה", להלן), 20 חברות מו"פ, שהנפיקו מניות בהיקף של כמיליארד שקל, ו-15 חברות נדל"ן, שגייסו אף הן סכום דומה.

 

·               כ-6.3 מיליארד שקל גויסו השנה באמצעות הקצאות פרטיות של מניות, סכום גבוה במעט לעומת השנה הקודמת. בלטה ההקצאה שביצעה הוט (לשעבר "מתב"), בסך של כ-1.6 מיליארד שקל, במסגרת השלמת עסקת מיזוג חברות הכבלים "ערוצי זהב" ו"תבל".

 

·               מימוש סופי של כתבי אופציה הזרים לחברות כ-1.7 מיליארד שקל נוספים.

 

החברות הדואליות גייסו בחו"ל כ-2.7  מיליארד שקל, כמחציתם ע"י נייס בהנפקת מניות לציבור בארה"ב  ובהקצאת מניות במסגרת רכישת "אקטימייז".

 

לאחר הפוגה בת שנה בהשקעות של זרים בשוק המניות בתל-אביב, שבו משקיעי החוץ להשקיע במניות והזרימו יותר מ-900 מיליון דולר.

מעניין לציין כי השוואת שיעור מס רווחי הון על השקעות של ישראלים בחו"ל לשיעור המוטל על השקעות בשוק המקומי, מתחילת שנת 2006, לא הביאה להמשך הגידול בהשקעות הישראלים במניות בחו"ל. בעוד שב-2006 חלה עלייה בהשקעות של ישראלים במניות בחו"ל והן הסתכמו בכ-5.2 מיליארד דולר, הרי שהשנה הן ירדו והסתכמו בכ-4.4 מיליארד דולר.

 

במסגרת תהליך ההפרטה, השלימה הממשלה את ההפרטה של בתי הזיקוק, בהצעת מכר, בהיקף של כ-6.4 מיליארד שקל. כ-46% מהמניות נרכשו ע"י בעלי השליטה החדשים – "החברה לישראל" ו"סקיילקס", וכ-44% ע"י משקיעים מוסדיים זרים וישראליים. בנוסף, גייסה המדינה כ-211 מיליון שקל באמצעות מימוש של אופציות רכישה למניות אל על.

הכנסות הממשלה מהפרטת חברות בשנת 2007 הסתכמו בכ-6.6 מיליארד שקל, לעומת כשני  מיליארד שקל בשנה שעברה.

 

במהלך 2007 ביצעו שש חברות רישום כפול בתל-אביבסלקום (שהצטרפה למדד ת"א-25), מלאנוקס וסמייל 012 (שהצטרפו למדד ת"א-100), אופטיבייס, אינקרדימייל וארוטק. בסוף השנה נסחרות במקביל בתל-אביב ובחו"ל 65 חברות דואליות.

 

בשנת 2007 עלה מספר החברות בבורסה ל-654 לעומת 606 חברות בסוף שנת 2006. במהלך השנה נמחקו מהבורסה תשע חברות בעקבות הצעות רכש ומיזוגים, ושבע  חברות - עקב אי עמידה בכללי השימור.

 

חידושים בשוק ההנפקות והחיתום

יותר ממחצית מהכספים שגויסו ע"י חברות ותיקות, בהנפקות לציבור, גויסו באמצעות תשקיפי מדף, לעומת כ-25% בלבד בשנת 2006. תשקיף המדף תקף לשנתיים ומאפשר לחברה לבצע מספר הנפקות על פיו בעתיד. את הגיוס עצמו מבצעת החברה באמצעות דו"ח הצעת מדף, בהליך מהיר ופשוט תוך שעות ספורות.

השנה בוצעו לראשונה הנפקות  באמצעות תשקיפי חסר – מתכונת לגיוס הון שהונהגה ביולי השנה, בעקבות הרפורמה בשוק החיתום. תשקיפי חסר הינם תשקיפים שעדיין לא נקבע בהם מועד הגיוס ותנאי ההנפקה. את הנתונים החסרים מפרסמת החברה בהתראה קצרה לקראת ביצוע ההנפקה, באמצעות הודעה משלימה.

יש לצפות כי היקף ההנפקות באמצעות תשקיפי מדף ותשקיפי חסר ימשיך להתרחב עקב הגמישות שמאפשרת המתכונת החדשה באשר לעיתוי גיוס ההון, ותרומתה לפיזור גיוס ההון לאורך השנה כולה.

במסגרת הרפורמה בחוק החיתום בוצעה השנה גם הנפקה ראשונה בשיטה הלא אחידה- בה מקצים החתמים את ניירות הערך על-פי שקול דעתם, ויש להם שליטה גדולה יותר על מחיר ההנפקה.

מוצרי מדדים

ההתפתחות המואצת של שוק מוצרי המדדים נמשכה בשנת 2007 – שנה רביעית ברציפות, ובמהלכה התווספו 149 סדרות חדשות – דבר שהביא להכפלת מספרן.

 

השנה הונפקו  לראשונה 32 תעודות סל מורכבות (תעודות העוקבות אחר שילוב של מספר מדדים, תעודות ממונפות ותעודות על נכס מתחלף). תשע מתוכן הן תעודות סל ממונפות בחסר וכיום נסחרות בתל-אביב 27 תעודות בחסר. החזקות הציבור בהן מסתכמות בכ-830 מיליון שקל ומחזור המסחר היומי מגיע בדצמבר לכ-110 מיליון שקל – כ-25% מהמחזור בתעודות סל על מדדי מניות.

 

בסוף 2007 נסחרות 237 תעודות סל - על 12 מדדים בתל-אביב ו-60 מדדים בינלאומיים. מגוון הסדרות כולל, בין היתר, 7 סלי סחורות ו-11  אופציות כיסוי - בהן סדרה של אופציית מכר על הדולר, שהונפקה לראשונה לקראת סוף השנה.

 

שווי החזקות הציבור בתעודות סל בנובמבר 2007 הגיע לכ- 23 מיליארד שקל – גבוה בכ-80% לעומת דצמבר 2006. המחזור היומי בהן עלה לכ-380 מיליון שקל, ומהווה כ-18% מסך מחזור המסחר במניות בת"א – דומה לשנת 2006. משקל המסחר בתעודות סל על מדדי אג"ח מגיע לכ-10% ממחזור המסחר באג"ח לא-ממשלתיות.

 

שוק איגרות החוב

במקביל לצמצום הנמשך בהנפקות של איגרות החוב הממשלתיות במחצית הראשונה של השנה, נרשמו בשוק איגרות החוב מחזורי ענק וגיוסי שיא.

 

שערי איגרות החוב עלו השנה בכ-4% בלבד, בעקבות עלייה של כ-6% באיגרות החוב צמודות המדד. איגרות החוב הלא צמודות מסוג "שחר" עלו השנה בכ-2.5% בלבד וזאת לאחר עלייה ממוצעת בשיעור של 6%-7%, בשלוש השנים הקודמות.

תנודתיות רבה אפיינה את שערי איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח, וזאת במקביל לתנודתיות בשער הדולר ביחס לשקל והתייצבותו ברמה של כ-3.85 שקל לקראת סוף השנה. בסיכום שנת 2007 ירדו שערי איגרות החוב מסוג זה בכ-2.5% לאחר ירידה בשיעור דומה אשתקד.

 

מחזור המסחר היומי באיגרות חוב עלה והגיע להיקף חסר תקדים של כ-3.3 מיליארד שקל – כמעט פי שניים מהמחזור אשתקד. מרבית הקפיצה במחזורי המסחר באיגרות החוב, בדומה לשנת 2006, נובעת מאיגרות החוב הממשלתיות מסוג "שחר", שמחזור המסחר בהן מהווה כמחצית ממחזור המסחר באיגרות החוב בבורסה.

ב-13 ביוני נרשם בשוק איגרות החוב מחזור  שיא בהיקף של כ-10.7 מיליארד שקל – יותר מפי שלושה מהממוצע השנתי.

יש לציין, כי באיגרות החוב הלא-ממשלתיות זינק מחזור המסחר פי 2.5 לעומת אשתקד, והגיע  לכ-675 מיליון שקל ליום, כאשר כ-25% התבצעו ב-20 הסדרות הכלולות במדד תל בונד-20, שהושק בפברואר השנה.

היקף הנפקות הממשלה, ברוטו, בתל-אביב המשיך להיות נמוך במחצית הראשונה של 2007 בהמשך למגמה שהחלה בשנת 2003. תרם לכך הגידול בהכנסות הממשלה ממיסים, שאיפשר את הירידה בגירעון התקציבי וירידת החוב הלאומי.

במחצית השנייה התגבר קצב ההנפקות ובסיכום שנתי גייסה הממשלה, ברוטו כ-31 מיליארד שקל, כאשר עיקר הסכום גויס באמצעות "שחר".

 

באוגוסט, הנפיקה הממשלה לראשונה, אג"ח ממשלתית לשלושה חודשים, בעקבות פדיונות ענק של מק"מ ובמסגרת הרפורמה בניהול החוב הממשלתי.

 

במקביל, נרשמו פדיונות של "שחר" - בשווי של כ-16 מיליארד שקל, של "גליל" - בשווי של כ-10 מיליארד שקל ושל אג"ח לטווח קצר – בשווי של כ-2 מיליארד שקל. בסיכום שנתי, נרשם עודף הנפקות בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל, לעומת כ-2.7 מיליארד שקל בשנה הקודמת.

 

בספטמבר נרשמה לראשונה למסחר בתל-אביב סדרה של אג"ח ממשלתית דולרית שהונפקה ב-2006  ונסחרה עד כה רק בארה"ב. מדובר באג"ח ממשלתית דואלית ראשונה בבורסה, כאשר עד כה נרשמו במסגרת הרישום הכפול מניות בלבד.

 


בשנת 2007 זינק גיוס ההון באיגרות חוב של  הסקטור העסקי (לא כולל הנפקות והקצאות לחברות בנות) והגיע לסכום שיא של כ-87 מיליארד שקל -  לעומת כ-47 מיליארד שקל בשנה שעברה. עיקר ההנפקות היה באג"ח צמודות מדד, בדומה לשנה הקודמת.

להלן התפלגות גיוס ההון באמצעות איגרות חוב:

 

·               כ-44 מיליארד שקל גויסו בהנפקות ובהקצאות של איגרות חוב שהוצעו לציבור, רובן צמודות מדד, לעומת כ-20 מיליארד שקל בשנה הקודמת. במסגרת זו, ביצע הסקטור העסקי 143 הנפקות לציבור, בסך של כ-35 מיליארד שקל. ההנפקה הבולטת בגודלה היתה של בתי זיקוק, בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל.

 

בדומה לשוק המניות, כ-75% מההנפקות בוצעו במחצית הראשונה של השנה. כמחצית מההנפקות בוצעו ע"י חברות נדל"ן, שגייסו כ-10.5 מיליארד שקל.

בין המנפיקות השנה - 27 חברות חדשות, שגייסו מהציבור סכום של כ-3.5 מיליארד שקל. בלטה התעשייה האווירית, שהנפיקה אג"ח צמודות דולר בסך כמיליארד שקל.

 

·               סכום שיא של כ-37 מיליארד שקל גויס בהנפקות ובהקצאות של אג"ח למשקיעים מוסדיים ("רצף מוסדיים" וניירות שאינם נסחרים בבורסה), לעומת כ-24 מיליארד שקל שגויסו אשתקד.

בלטו החברה לישראל וחברת החשמל, שגייסו בדרך זו כ-2.1 וכ-1.8 מיליארד שקל, בהתאמה. מאז השקת מערכת "רצף מוסדיים", במאי 2004, נרשמו במסגרת זו אג"ח בסך של כ-69 מיליארד שקל. כ-55 סדרות מהן, בשווי של כ-22 מיליארד שקל, עברו למסגרת המסחר הרגיל.

 

·               כ-5 מיליארד שקל גויסו בהנפקות לציבור של אג"ח מובנות, כפליים מהסכום שגויס אשתקד. כמחצית הסכום גויסה באמצעות אג"ח לא צמודות, וכ-1.6 מיליארד שקל ע"י גלובל פיננס 8 באמצעות אג"ח צמודות מדד -  בהנפקה  הגדולה ביותר של אג"ח מובנות בבורסה.

סכום שולי של כ-100 מיליון שקל גויס בהנפקות לציבור של תעודות פיקדון צמודות מט"ח.

 

·               כמיליארד שקל נוספים התקבלו ממימוש סופי של כתבי אופציה לאיגרות חוב. מחצית מהסכום הוזרם לשתי חברות נדל"ן – אמות וישרס.

מלווה קצר מועד

בשנת 2007 הסתכם המחזור היומי בכ-850 מיליון שקל ביום – גבוה במעט לעומת המחזור אשתקד.

 

שערי המק"מ עלו בכ-4.5%, לעומת עלייה בשיעור של כ-5.7% בשנת 2006, והתשואה השנתית לפדיון בסוף השנה הגיעה לכ-4.5% - נמוכה במעט לעומת דצמבר שנה קודמת (כ-4.8%).

 

במהלך שנת 2007 ירדו, לראשונה, יתרות המק"מ שבידי הציבור ובסוף השנה הן הסתכמו בכ-78 מיליארד שקל לעומת כ-96 מיליארד שקל בסוף שנת 2006, וכ-84 מיליארד שקל בסוף שנת 2005. לנוכח הרפורמה בניהול החוב הממשלתי, במסגרתה החלה הממשלה השנה להנפיק איגרות חוב לשלושה חודשים, צפוי המשך ירידה ביתרות המק"מ.

שוק הנגזרים

באופציות על מדד ת"א-25 נרשמה עלייה בפעילות, במקביל למחזורים הערים בשוק המניות. מחזור המסחר היומי עלה והסתכם בכ-385 אלף יחידות לעומת כ-305 אלף יחידות ביום בשנת 2006. יצוין כי ביום ה-24 בספטמבר 2007 נרשם מחזור שיא בהיקף של כ-843 אלף אופציות.

 

סטיית התקן הגלומה באופציות עמדה בתחילת השנה על רמה נמוכה של 16%, ובפברואר אף ירדה ל-13%. בתקופה בה החל משבר המשכנתאות בארה"ב, בחודש אוגוסט, זינקה סטיית התקן ל-25% - עלייה המשקפת את הגדלת אי הוודאות בשוק, כאשר לקראת סוף השנה היא ירדה ל- 20%.

 

על רקע הירידה והתנודתיות בשער הדולר מול השקל, עלה המחזור היומי באופציות הדולריות מכ-35 אלף יחידות בינואר-מאי, לכ-60 אלף יחידות ביום ביוני – המחזור הגבוה ביותר מזה חמש שנים. ביום ה-25 ביוני, ערב פקיעת האופציות, הגיע המחזור לשיא של כ-161 אלף יחידות.

במחצית השנייה של השנה הצטמצמו המחזורים ובסיכום שנתי נסחרו כ-40 אלף אופציות דולריות ביום – כ-30% יותר מהמחזור בשנה הקודמת.

_________________________________ הנתונים בסקירה זו הינם נומינלים סופיים, לשנת 2007, לעומת החוברת השנתית בה מוצגים אומדנים.
לצפיה במאמר המלא