"כימיקלים לישראל" מובילה את רשימת המניות הסחירות ביותר יובל צוק, פברואר 2009

כבתקופות שפל בעבר, גם בשנת 2008 חלה עליה חדה בריכוזיות המסחר בבורסה. מחזור המסחר ב-30 המניות הסחירות ביותר הסתכם בכ-86% מסך המחזור בבורסה, לעומת כ-75% בארבע השנים האחרונות. הריכוזיות עלתה במיוחד בחודשי המשבר שפקד את שוק ההון ברבעון האחרון של השנה, בו  שיעור המסחר במניות אלו הסתכם בכ-89%.

מגמה זו בלטה גם בעבר, כאשר בתקופות שפל התרכזה פעילות הציבור במניות הגדולות והסחירות ביותר.

 

מחזור המסחר היומי בכל המניות בשנת 2008 הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל (לא כולל תעודות סל ועסקאות מחוץ לבורסה), ירידה של כ-6% לעומת אשתקד, ואילו מחזור המסחר ב-30 המניות הסחירות עלה מכ-1.2 מיליארד שקל אשתקד לכ-1.3 מיליארד שקל.

 

התמקדות הציבור במניות הגדולות בשנת 2008 מוצאת ביטוי גם במספר העסקאות. בעוד מספר העסקאות במניות מדד ת"א-25 עלה בכ-13% בשנת 2008, מספר העסקאות במניות היתר ירד בכ-43%.

השפעת המשבר בשוק ההון על הסחירות

המשבר בשוק ההון מוצא ביטוי בנתוני הרבעון הרביעי של שנת 2008, בו ירד מדד ת"א-100 בכ-30%: בעוד מחזור המסחר היומי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל, ברבעון הרביעי הוא ירד לכ-1.2 מיליארד שקל, כשבחודש דצמבר הסתכם מחזור המסחר בכ-950 מיליון שקל בלבד.

 

העובדה שמחזור המסחר ברבעון האחרון ירד בכ-25%, שיעור דומה לירידת השערים של כ-30%, מורה כי ברבעון האחרון לא היתה ירידה חדה ברמת הפעילות במסחר במניות. מסקנה זו מקבלת חיזוק מהעובדה שבתקופת המשבר ברבעון האחרון ירד מספר העסקאות הממוצע במניות בכ-4% בלבד,לעומת תשעת החודשים הראשונים של השנה.

 

בחינת הדרוג של המניות הסחירות ברבעון הרביעי (ראה לוח 1) מראה, כי מניית כימיקלים לישראל המשיכה להוביל בראש הדרוג, ואילו מניית טבע, שדורגה במחצית הראשונה של השנה במקום החמישי, דילגה למקום השני וחלפה על פני מניות בנק הפועלים והחברה לישראל, שירדו שנים וחמישה מקומות בדרוג, בהתאמה.

מניות נוספות שירדו בשיעור חד בדרוג הסחירות ברבעון האחרון של השנה היו אפריקה וכן כלל עסקי ביטוח ואידיבי פתוח שירדו ברבעון האחרון למקומות ה-34 וה-43 ,בהתאמה. לעומת זאת עלו בדירוג מניות פריגו, סלקום ובזק.

ההתפתחויות העיקריות בצמרת המניות הסחירות ביותר בבורסה בשנת 2008

(ראה לוח 2)

 

·         מחזור המסחר במניית כימיקלים לישראל זינק בשנת 2008 ב-150% והיא מובילה בפער ניכר את הרשימה לפני פועלים וטבע, שעמדו בראש הרשימה אשתקד. המחזור היומי הממוצע במנייה, אשר המסחר בה גדל באופן חד החל מאוקטובר 2007, הסתכם בכ-274 מיליון שקל. הסחירות במניה הגיעה לשיא של כ-350 מליון שקל ביום, ברבעון השני של 2008, במהלכו עלתה המנייה בכ-60%. במחצית השנייה של השנה ירדה המניה בכ- 64%  אך הסחירות המשיכה להיות גבוהה מאד גם ברבעון השלישי,ואילו בחודשיים האחרונים של השנה חלה ירידה חדה בסחירות לכ-150 מליון שקל ביום.

 

·         מניית החברה לישראל, החברה האם של "כימיקלים לישראל", טיפסה למקום החמישי בזכות  גידול של כ-75% במחזור המסחר. מחזורי המסחר במנייה, אשר זינקו אף הם החל מאוקטובר 2007, הציבו את המנייה במקום השלישי בתשעת החודשים הראשונים של השנה, אך נחלשו מאוד ברבעון הרביעי.

 

·         מניית טבע נותרה במקום השני, לאחר ששער מנייתה ירד בכ-8% בלבד בשנת 2008, כאשר המחזור היומי הממוצע נותר כמעט ללא שינוי. מעניין לציין, כי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הייתה המנייה רק במקום החמישי, אך גידול חד בפעילות אשר נרשם בחודשים אוקטובר ונובמבר הביא לעלייתה למקום השני בסיכום השנתי.

 

·         מניית בנק הפועלים, אשר עמדה בראש הרשימה בשנים 2005-2007, ירדה למקום השלישי, לאחר שמחזור המסחר במנייה ,אשר רשמה תשואה שלילית של כ-58% בשנת 2008, ירד בכ-12%.

 

·         מניית אפריקה, אשר שערה צנח בשנת 2008 ב-91%, ירדה מהמקום החמישי למקום השביעי בשל קיטון של      כ-40% בהיקף המסחר.

 

·         מניית אי.די.בי. פיתוח, אשר נגרעה ממדד ת"א-25 במחצית שנת 2008 ונסחרה במסגרת מניות היתר, ירדה במחצית השנייה של השנה למקום ה-40 תוך צניחה של כ-90% במחזור המסחר בה, ומדורגת בסוף השנה במקום ה-23.

 

·        ארבע מניות הצטרפו השנה לרשימת המניות הסחירות ביותר: שתי מניות מדד ת"א-25, פריגו ושטראוס, אשר חזרו לרשימה לאחר שנעדרו ממנה אשתקד, וכן מניות דלק רכב ופז נפט, אשר נכללו במדד ת"א-25 החל מהמחצית השנייה של השנה ונכנסו לסוף הרשימה.

 

·         ארבע מניות נגרעו השנה מהרשימה בעקבות ירידה חדה בסחירותן: אידיבי אחזקות, אשר במשך שנים רבות הייתה אחת המניות הסחירות ביותר בבורסה, והגיעה בשנת 2008 רק למקום ה-43 לאחר שבתחילת השנה נגרעה ממדד ת"א-100 בשל אי עמידה בכללי הכניסה למדד; אוסיף אשר נגרעה ממדד ת"א-100 במחצית השנייה של שנת 2008, רשמה צניחה של 87% בסחירותה לעומת אשתקד והתדרדרה למקום ה-59; וכן מניות מדד ת"א-75 הראל השקעות וכלכלית ירושלים.

 

·         הגידול החד ביותר במחזורי המסחר מבין 30 המניות הסחירות שייך לכימיקלים לישראל  (150%), וכן למצטרפות החדשות לרשימה - דלק רכב (124%), פריגו (105%) ופז נפט (100%).

 

·         הירידה החדה ביותר במחזורי המסחר מבין 30 המניות הסחירות שייכת לאורמת (כ-60%). בשש מניות נוספות נרשמה ירידה של 30%-40% לעומת אשתקד: אפריקה, וריפון, דיסקונט השקעות, כלל עסקי ביטוח, בתי זיקוק ואידיבי פתוח.

 

·         מניית אסם, אשר דורגה במקום ה-105 בשנת 2007, סיימה את שנת 2008 במקום ה-33, לאור גידול חד בסחירותה - בעיקר בשל כניסתה למדד ת"א-25 במחצית השנייה של השנה. ברבעון הרביעי של שנת 2008 חלה עלייה חדה בפעילות במנייה, שהביא לדירוגה במקום ה-22 ברבעון זה.

 

·         יש לציין כי מחזורי המסחר הושפעו מהמעבר, בתחילת פברואר 2008, לחישוב משקל המניות במדדים המובילים על פי שווי החזקות הציבור. בעוד משקלן של הפועלים, וריפון ונייס עלה במידה ניכרת, ירד משקלן של אפריקה, שטראוס, אידיבי פתוח והחברה לישראל באופן ניכר.

 

לצפיה במאמר כקובץ pdf, לחץ כאן .