המשך הגידול במשקל המסחר בתל-אביב, מסך מחזור המסחר במניות הדואליות קובי אברמוב, יולי 2009

כ-60% מסך מחזור המסחר במניות הדואליות, מתבצע בת"א

במחצית הראשונה של שנת 2009 המשיך לגדול חלקו של המחזור בתל-אביב מסך מחזורי המסחר במניות הדואליות, בארץ ובארה"ב, ולראשונה מזה חמש שנים, יותר ממחצית ממחזור המסחר הכולל בהן, ללא "טבע", התבצע בתל-אביב.

הנתונים מצביעים על חשיבותו של "המגרש הביתי" למניות הדואליות בתקופה של משבר עולמי וירידה במחזורי המסחר.

בסקירה זו נבחנו השינויים במחזורי המסחר ב-35 (1) מניות דואליות במחצית הראשונה של 2009, לעומת המחזורים בשנתיים הקודמות.

 

מהנתונים עולה כי המחזור היומי הכולל במניות הדואליות, ללא "טבע", ירד מכ-196 מיליון שקל בשנת 2008 לכ-162 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2009, ירידה של כ-17% - שיעור נמוך מהירידה שנרשמה במחזור הכולל במניות בבורסה - 24%. במקביל, נרשמה ירידה חדה הרבה יותר, של כ-44%, במחזור המסחר במניות אלה בארה"ב- לכ-149 מיליון שקל ביום. חלקן של המניות הדואליות,  ללא "טבע", מסך המחזור הכולל בבורסה עלה השנה מ- 10.7% ל- 11.7% .

 

בעקבות הירידה החדה יותר במחזורי המסחר במניות הדואליות בארה"ב, עלה חלקו של המסחר המתבצע בת"א במניות הרישום הכפול (ללא "טבע") מכ- 41% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2008, דרך 50% בשיא המשבר ברבעון האחרון של 2008, לכ-57% השנה, כאשר עיקר הגידול היה במניות הדואליות החדשות.

 

הגידול בחלקו של המסחר במניות הרישום הכפול במגרש הביתי בולט ב-32 מבין 35 המניות ורק בשלוש מניות,בהן "טבע" ,ירד חלקו של המחזור בת"א.   (1)   הבדיקה כללה 25 מניות דואליות חדשות,שנרשמו למסחר בישראל בעקבות חוק הרישום הכפול ו-10 דואליות ותיקות שנסחרו בארץ עוד לפני החלת החוק. הסקירה אינה כוללת 13 מניות דואליות חדשות שהסחירות בהן בת"א נמוכה (מחזור יומי ממוצע נמוך מ-100 אלף שקל ביום, בשנתיים האחרונות) .

 

 

פירוט הממצאים (ראה לוח 1)
  • ב-11 מניות דואליות, מחציתן דואליות חדשות, התבצע השנה בבורסה בת"א יותר מ-80% מהמחזור הכולל. המניות הגדולות בקבוצה הן: פרטנר, אלביט מערכות, אלביט הדמיה ורבוע כחול. עוד בולטות בקבוצה זו מניות סמייל 012 ואורכית, שמחזורי המסחר בהן בת"א בשנים 2007/8 היוו רק כמחצית מהמחזור הכולל ואילו השנה, כאמור, עלה החלק של ת"א ליותר מ-80%.

  

  • ב- 12 מניות דואליות נוספות, מהן רק שלוש דואליות ותיקות, התבצעו בת"א במחצית הראשונה של שנת 2009 50% עד 80% ממחזור המסחר הכולל. החברות הגדולות בקבוצה הן סלקום, נייס וגיוון, ובולטות מניות גיוון, גילת ואודיוקדס, בהן התבצע השנה לראשונה בת"א יותר ממחצית המחזור הכולל.

 

  • בשמונה מניות דואליות חדשות התבצעו השנה בת"א 20%- 50% ממחזור המסחר הכולל בהן, כאשר בולטות בקבוצה זו פריגו, שבה גדל השנה המחזור בת"א בכ-10%, וכן מניות מלאנוקס ואלווריון. ראוי לציין שבכל המניות בקבוצה זו גדל השנה חלקו של המחזור המתבצע בת"א, אך בארה"ב עדיין מתנהל למעלה ממחצית מחזור המסחר בהן.

 

  • רק בארבע מניות דואליות מתנהל בת"א פחות מ-20% מהמחזור הכולל. בראשן טבע, שבה התבצע ב-2009 בת"א כ-14% בלבד מהמחזור הכולל, לעומת 17% ו-20% בשנתיים הקודמות. מניה נוספת בקבוצה זו היא וריפון,שגם בה ירד חלקו של המסחר בת"א וכן איזיצ'יפ (לשעבר "לנאופטיקס") שבשנתיים הקודמות מחזור המסחר בה בת"א היה זניח ואילו השנה הגיע לכמיליון שקל ליום, בין היתר, בשל הצטרפותה למדד ת"א-100 בתחילת השנה.

 

  • למרות הירידה הכללית במחזורי המסחר השנה, במספר מניות דואליות גדל דווקא מחזור המסחר בת"א בשיעורים חדים. בולטות מניות איזיצ'יפ (עלייה של 1600% לעומת 2008), קומפיוג'ן (400%), סמייל 012 (60%) וכן אלווריון ופריגו בהן עלה המחזור בת"א בכ-10%.

לעומת זאת, ירדו מחזורי המסחר בת"א במניות וריפון, פוינטר וסיליקום,  בשיעורים חדים של כ- 70%.

 

לוח 1: נתוני המסחר במניות הדואליות הגדולות- 2009-2008

מחזור יומי בת"א באלפי ש"ח, שווי שוק במיליוני ש"ח

 

חברה

שווי שוק

חלק ת"א

מחזור בת"א

 

 

30.6.2009

2008

1-6/09

1-6/2009

יותר מ-80% מהמסחר מתנהל בת"א

 

פרטנר

10,313

82%

87%

28,943

 

אלביט מערכות

9,989

93%

95%

30,525

 

אלביט הדמיה

1,960

98%

99%

11,340

 

רבוע כחול ישראל

1,395

91%

93%

1,140

כ- 55%-80% מהמסחר מתנהל בת"א

 

סלקום

10,328

56%

61%

25,393

 

נייס

5,449

57%

60%

20,987

 

גיוון אימג'ינג

1,147

30%

54%

813

כ- 20%-47% מהמסחר מתנהל בת"א

 

פריגו

10,150

19%

24%

21,246

 

מלאנוקס

1,380

18%

24%

857

 

אלווריון

1,021

31%

47%

3,048

פחות מ 20% מהמסחר מתנהל בת"א

 

טבע

175,163

17%

14%

87,726

 

וריפון

2,380

13%

11%

3,449

 

איזיצ'יפ (לנאופטיקס)

1,501

1%

17%

950

מיסוי אופציות עובדים של חברות דואליות

החלטה שהתקבלה באחרונה מרשות המיסים, בהמשך לפניות של חברות שנסחרות בארה"ב ושוקלות רישום בבורסה בת"א:

ההחלטה ביחס לזהות מדד ההתאמה שיילקח לשם חישוב שווי ההטבה המתקבלת לעובדים ממימוש אופציות שהוקצו להם, במסגרת סעף 102 לפקודה- הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, מתירה לחברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסות מחוץ לישראל, ואשר קיבלו אישור לעשות שימוש בשער מטבע חוץ כמדד התאמהלצורך זה, להמשיך ולבצע שימוש בשער מטבע החוץ כמדד התאמה, גם לאחר רישום מניות החברה למסחר בישראל, ביחס להקצאות שנעשו טרם הרישום.

למאמר המלא, כולל טבלת נתונים