ערך השוק של החברות הבורסאיות בשנת 2009 יובל צוק, פברואר 2010

ערך השוק המצרפי של החברות הבורסאיות הסתכם בסוף שנת 2009 בכ-710 מיליארד שקל לעומתכ-402 מיליארד שקל בסוף שנת 2008- גידול של כ-77%, שיעור כמעט זהה לשיעור עליית השערים החדה בשוק המניות בשנת 2009.

מסקירת צמרת הרשימה עולות הנקודות הבאות: 

 •  שווייה של חברת טבע העומדת בראש הרשימה עלה בכ-37% במהלך שנת 2009, בעקבות עלייה בשיעור דומה בשער המניה. חלקה של טבע מסך שווי השוק של החברות הבורסאיות ירד  מכ-36% בשנת 2008 לכ-28% בסוף שנת 2009, לאחר ששוויין של שאר החברות הבורסאיות (למעט "טבע") הוכפל בשנת 2009.
 •  כימיקלים לישראל שבמקום השני, רשמה גידול חד של כ-90% בשווי השוק, לאחר שמנייתה זינקה בכמעט 100% בשנת 2009, ולאחר חלוקת דיבידנדים בסך של כ-2.2 מיליארד שקל.
 • שווים של הבנקים לאומי (מקום 3) ופועלים (מקום 5) עלה בכ-120% ובכ-105%, בהתאמה. הגידול בשווי מיוחס כולו לתשואת המנייה בשנת 2009, לאחר שהשנה לא ביצעו הנפקות או הקצאות של מניות, ומאידך גם לא חילקו דיבידנדים.
 • בבזק גדל שווי השוק בכ-58%, בעקבות עליית שער המנייה בכ-71% מצד אחד, וחלוקת דיבידנד בסך של כ-1.9 מיליארד שקל, מצד שני.
 • אפריקה התדרדרה השנה עוד 10 מקומות בדרוג למקום ה-40, לאחר שבשנת 2007 - לפני המשבר שפקד אותה, ניצבה במקום השביעי.
 •  קבוצת דלק שבה למקום ה-12, בעקבות זינוק חד של כ-600% בשער המניה השנה, לאחר שירדה  מהמקום ה-13 בשנת 2007 למקום 36 בשנת 2008.
 • שעריהן של חברות חיפושי הנפט והגז הגדולות ישראמקו, דלק קידוחים, דלק אנרגיה ואבנר, שזכו השנה לעדנה בזכות גילויי הגז מול חופי המדינה, עלו בשיעורים חדים, והן קפצו למקומות 25 – 29 (לעומת מקומות  49 עד 110 אשתקד).

לטבלת נתוני שווי שוק 

שוויין של 25 החברות, שמניותיהן הרכיבו את מדד ת"א-25 בסוף שנת 2009, הסתכם בכ-497 מיליארד שקל – 70% מסך שווי כל החברות, לעומת שיעור של כ-76% בשנת 2008. בניכוי "טבע", יורד חלקן של מניות אלה מכ-62% אשתקד לכ-58% בסוף שנת 2009.

שווי שוק

2008

2009

שינוי לעומת אשתקד (%)

 

סכום (מיליארדי ₪)

משקל מסך השווי הכולל

סכום (מיליארדי ₪)

משקל מסך השווי הכולל

כל המניות

402

100%

710

100%

77%

• מתוכן: ת"א-25

305

76%

497

70%

63%

• מתוכן:10 הגדולות

259

64%

403

57%

56%

חברות דואליות

198

49%

285

40%

44%

• מזה: טבע

144

36%

197

28%

37%

בדומה לשנה שעברה, גם בשנת 2009 כמעט כל השינוי בערך השוק של החברות נבע משינוי השערים.

תרומה חיובית אך נמוכה לגידול בשווי השוק בשנת 2009 הייתה לגיוסי ההון בהנפקות ובהקצאות פרטיות, שהסתכמו בכ-7 מיליארד שקל בלבד; לרישום הכפול של שתי חברות חדשות - נס טכנולוגיות וקומטאץ' (ששוויין בסוף השנה הסתכם בכ-1 מיליארד שקל) וכן לשתי חברות חדשות שנרשמו בבורסה - די פארם ותמיר פישמן נדל"ן, ששוויין בסוף שנה זו הסתכם בכ-639 מיליון שקל.

לעומת זאת, במהלך שנת 2009 נמחקו מהמסחר בבורסה 22 חברות, ששוויין בתחילת שנת 2009 הסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל:

 • 16 חברות נמחקו בעקבות הצעות רכש ומיזוגים, כשהבולטת היא אי.די.בי. פתוח. אשר ערב מחיקתה הסתכם שווייה בכ-2.2 מיליארד שקל.
 • ארבע חברות דואליות נמחקו- שלוש מהן נמחקו לפי בקשתן מהמסחר בת"א, וכן אלדין אשר נמכרה לקרן זרה ומוזגה לתוכה.
 • שתי חברות נמחקו עקב מינוי מפרק זמני.

 הלוח המצ"ב מציג את ערך השוק של 604 חברות הרשומות בבורסה בסוף שנת 2009. מן הלוח עולה כי בסוף השנה:

 • 85 חברות בורסאיות הן בשווי של מעל מיליארד שקל כ"א (לעומת 44 אשתקד).
 • 36 חברות בורסאיות הן בשווי נמוך מ-10 מיליון שקל כ"א (לעומת 73 אשתקד).
 • גודל חברה ממוצע הסתכם ב-1.18 מיליון שקל, לעומת 646 מיליון בשנת 2008, וזהה לגודל חברה ממוצע בשנת 2007.
הגדרות:
ערך שוק לחברה, המוצג בלוח, מוגדר כשווי המניות וכתבי האופציה הרשומים למסחר (ללא אג"ח להמרה ואופציות רכישה).
 הנתונים בטבלה מתייחסים ל-604 חברות ושותפויות מוגבלות, הנסחרות בבורסה, ואינם כוללים 18 חברות שהנפיקו תעודות סל בשוק המניות.

לקובץ המלא