ירידה בסכומי הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בתל-אביב בשנת 2009 יובל צוק, יחידת המחקר, יולי 2010

בשנת 2009 נמשכה הירידה החדה בסך הדיבידנדים, אשר חולקו ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א.

סך הדיבידנד שחולק הסתכם בכ-17.3 מיליארד שקל, לעומת כ-22.6 וכ-25.6 מיליארד שקל בשנים 2008 ו-2007, בהתאמה.

 

ירידה חדה נרשמה גם במספר החברות המחלקות - 176 חברות הכריזו על חלוקת דיבידנד בשנת 2009, לעומת 227 ו-245 בשנים 2008 ו-2007, בהתאמה. שיעור החברות המחלקות הסתכם בכ-30% ממספר החברות הבורסאיות לעומת כ-37% אשתקד. שווי השוק המצרפי שלהן מהווה כ-65% מסך השווי הכולל של החברות הבורסאיות, זאת לאחר שבשנת 2008 הגיע שוויין המצרפי לכ-85% מסך שווי החברות הבורסאיות.

 

בענפים הפיננסיים נעצרה כמעט לחלוטין חלוקת דיבידנדים בשנת 2009. בשנת 2008, בעקבות המשבר הכלכלי הגלובלי, הורו הרגולטורים – המפקח על הבנקים והמפקח על הביטוח - לבנקים ולחברות הביטוח שלא לחלק דיבידנדים ללא אישורם והם נדרשו להגדיל את הלימות ההון שלהם.

מעניין לציין שללא הסקטור הפיננסי, הסתכמה הירידה בסך הדיבידנד שחולק בהשוואה לאשתקד בכ-19%, לעומת ירידה של כ-24% בסכום שחולק ע"י כל החברות הבורסאיות.

 

תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות הבורסאיות ירדה בעקבות הקיטון בסכומי הדיבידנדים, והגיעה בשנת 2009 לכ-3.1%, לעומת כ-4.0% אשתקד וכ-3.8% בשנת 2007. 

 

למרות ירידה זו, ממשיכה תשואת הדיבידנד בתל-אביב להיות גבוהה מהתשואות שהושגו ברוב הבורסות הגדולות בעולם(1) : ארה"ב(2)– 1.9%; ממוצע אירופה(3)– 3.0%; אוסלו וטייוואן- 2.7%, פרנקפורט וטוקיו- 2.2%.תשואת הדיבידנד בת"א עדיין נמוכה לעומת התשואות בבורסות של ספרד ואוסטריה -4.3%.

 

יחד עם זאת, במחצית הראשונה של שנת 2010 חל גידול בולט בחלוקת דיבידנדים ע"י החברות הבורסאיות, כאשר 147 חברות הכריזו בתקופה זו על חלוקה של כ-16.4 מיליארד שקל. בחודשים האחרונים חולקו  דיבידנדים גדולים במיוחד ע"י מספר חברות, בהן – בזק ופרטנר (אשר נועדו לממן את רכישתן הממונפת) וכימיקלים לישראל.

בשנת 2009 גדל במקצת חלקם של  הדיבידנדים שחולקו על ידי החברות הגדולות מסך הדיבידנד- החברות שמניותיהן נכללו בסוף השנה במדד ת"א-100 חילקו כ-84% מסך הדיבידנד, לעומת כ-82% וכ-77% בשנים 2008 ו-2007, בהתאמה. בשנת 2009 חילקו 132 חברות מניות היתר כ-2.8 מיליארד שקל, לעומת 168 חברות מניות יתר אשר חילקו אשתקד כ-4.1 מיליארד שקל.

 

חלוקת הדיבידנדים קשורה כמובן לתוצאות הכספיות שמציגות החברות. כך, בסוף הרבעון הראשון של 2009 פורסמו הדוחות הכספיים השנתיים של החברות הבורסאיות, אשר הציגו הפסדי ענק של כ-24 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של 2008, והובילו לירידה בסך הדיבידנד שחולק ברבעון זה. לעומת זאת, הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון של 2009 כבר הראו שיפור ניכר במצבן של החברות, כאשר הרווח הנקי המצרפי שלהן הסתכם בכ-14 מיליארד שקל, ובתשעת החודשים הראשונים של 2009 הסתכמו רווחי החברות בכ-37 מיליארד שקל, ואכן תשלומי הדיבידנד גדלו בתקופה זו.

-------------------------------------------------------

(1) WORLD FEDERATION OF EXCHANGES, ANNUAL REPORT AND STATISTICS, 2009

(2) S&P 500

(3)  STOXX Europe 600

לוח 1: נתונים עיקריים על חלוקת דיבידנד 2005- 2009

שנה

2005

2006

2007

2008

2009

1-6/2010

מס' חברות שחילקו

210

222

245

227

176

147

משקל החברות המחלקות 

(לפי שווי שוק)

79%

76%

78%

85%

65%

---

סך הדיבידנד (מיליוני שקלים)

14,609

19,747

25,646

22,626

17,293

16,380

תשואת דיבידנד

3.4%

3.6%

3.8%

4.0%

3.1%

---

שווי שוק שנתי ממוצע של החברות (מיליארדי שקלים)

440

555

684

573

555

---

 

 

 

 

 

 

 

סך הדיבידנד ללא הסקטור הפיננסי

9,949

14,557

20,486

21,292

17,277

15,145

הממצאים העיקריים:

·                  רק 14 חברות, אשר מניותיהן היו כלולות במדד ת"א-25 בסוף השנה, חילקו בשנת 2009 כ-12.1 מיליארד שקל, לעומת 22 חברות שחילקו כ-14.8 מיליארד שקל בשנת 2008 (ראה לוח 3). כפי שצוין לעיל, שש מחברות המדד הנמנות על ענפי הבנקים והביטוח היו מנועות מלחלק דיבידנד, ואילו ארבע חברות נוספות בולטות בהיעדרן מהרשימה, מאחר והן נהגו לחלק דיבידנד בכל אחת מהשנים האחרונות – החברה לישראל, בתי זיקוק, פז נפט ואפריקה השקעות. יש לציין שזהו המספר הנמוך ביותר של חברות מדד ת"א-25 שחילקו דיבידנד מזה שנים רבות.

 

·                 בצמרת רשימת מחלקות הדיבידנדים ממשיכות לעמוד אותן חברות בדומה לשנתיים האחרונות (אך בסדר שונה): בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים עומדת טבע, אשר חילקה כ-2.2 מיליארד שקל לאחר שהגדילה את הדיבידנד הרבעוני למניה, במקום השני נמצאת כימיקלים לישראל, אשר חילקה דיבידנד בסך של כ-2.1 מיליארד שקל, ולאחריה ניצבות בזק (1.9 מיליארד שקל), דיסקונט השקעות (1.7 מיליארד שקל) וסלקום (1.2 מיליארד שקל).

 

 

·                  30 חברות, שמניותיהן נכללו במדד ת"א-75 בסוף השנה, חילקו בשנת 2009 דיבידנדים בסך של כ-2.3 מיליארד שקל, בעוד אשתקד חילקו 37 מחברות המדד כ-3.7 מיליארד שקל.

 

·                  תשואת הדיבידנד של החברות, שמניותיהן נכללו במדד ת"א-25 בסוף שנת 2009, רשמה ירידה חדה והסתכמה        ב-3.0% לעומת 3.8% ו-3.7% בשנים 2008 ו-2007, בהתאמה. תשואת הדיבידנד של חברות מדד ת"א-75 ירדה באופן חד יותר מ-4.1% אשתקד ל-2.9%. הירידה בתשואה מיוחסת בעיקרה לקיטון בסכומי הדיבידנדים, מאחר ולא חל שינוי רב בשווי השוק הממוצע של החברות.

 

·             24 חברות חילקו דיבידנד בסכום של 100 מיליון שקל ומעלה – ירידה חדה לעומת 38 חברות שעשו זאת אשתקד.

 

·          כל תשואות הדיבידנד הבולטות בין חברות ת"א-100 שייכות לחברות קבוצת אי.די.בי: דיסקונט השקעות (33.2%), גב ים (23.4%), כור (22.1%), נטוויז'ן (12.2%) וסלקום (11.8%). סך הדיבידנד שחולק ע"י 13 מחברות הקבוצה הסתכם בכ-5.9 מיליארד שקל.

 

תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בשנת 2009 שייכת לענף ההשקעות, והיא הסתכמה ב-7.8%. התשואה הגבוהה הושגה הן בזכות הדיבידנדים שחילקו דיסקונט השקעות, אידיבי אחזקות וכור, אך גם בשל המשך הירידה בשווי השוק של החברות בענף. תשואת הדיבידנד של ענף המסחר והשירותים נותרה גבוהה והסתכמה ב-7.2%, שוב בזכות הדיבידנדים הגדולים שחילקו חברות התקשורת בזק, סלקום ופרטנר.
המחצית הראשונה של שנת 2010

·                  במחצית הראשונה של שנת 2010 חולקו דיבידנדים חריגים בגובהם ע"י שלוש חברות: כיל (3.1 מיליארד שקל, מתוכם דיבידנד חד פעמי בסך כ-1.9 מיליארד שקל) לאור השיפור המתמשך במצבה הפיננסי; בזק (כ-2.5 מיליארד שקל) ופרטנר (כ-2 מיליארד שקל, מתוכם דיבידנד חד-פעמי בסך כ-1.4 מיליארד שקל) אשר הסכומים שחולקו נועדו לממן את הרכישות הממונפות ע"י בעלי השליטה החדשים; הבנק הבינלאומי הכריז אף הוא על דיבידנד חריג בסך 800 מיליון שקל, כחלק מההסכם בין בעלת השליטה פיבי לבין בנק דיסקונט – אשר חלוקתו כפופה לאישורים שונים.

 

·        לאחר הפסקה כמעט מוחלטת של תשלומי דיבידנד ע"י הסקטור הפיננסי בשנת 2009 , צפוי שינוי במגמה בשנת 2010 . במרץ 2010 ביטל המפקח על הביטוח את האיסור הגורף על חלוקת דיבידנדים, וקבע כללים לפיהם יוכלו חברות הביטוח לשוב ולחלק דיבידנדים לאחר שיגדילו את עודפי ההון העצמי שלהן.

כמו כן, ביוני 2010 פרסם המפקח על הבנקים הנחיות הדורשות מהבנקים להגדיל את יחס הלימות ההון הראשוני שלהם עד סוף שנת 2010, כתנאי לקבלת אישור לחלוקת דיבידנד

מתודולוגיה

הנתונים בסקירה זו נלקחו מתוך הדו"חות הכספיים של החברות הבורסאיות והם כוללים דיבידנדים אשר הוכרזו ושולמו באותה שנה, או שהוכרזו ע"י החברה, אך טרם שולמו באותה שנה.

 

תשואת הדיבידנד מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת השנה וסופה. יש לציין שבתקופות  של שינוים חדים בשערי המניות, קיימת גישות שונות לשווי השוק בו יש להשתמש בעת חישוב תשואת הדיבידנד. לפיכך, בהשוואה הבינלאומית השתמשנו בשווי שוק בסוף השנה, כפי שמקובל בסטטיסטיקות של הפדרציה של הבורסות.  

 

הנתונים במאמר, המתייחסים לשנת 2006, אינם כוללים את הדיבידנדים הגבוהים שחולקו בשנת 2006, לפני רישומן בבורסה בשנת 2007, ע"י "סלקום" ו"בתי זיקוק" בסך 3.8 ו- 3.4 מיליארד שקל, בהתאמה.

למאמר המלא - כולל לוחות נתונים וגרף