פס גרפי - סטטיסטיקהמאמרים - ​2014

 
  
06/01/2015
הבורסה בשנת 2014
נורית דרור, יחידת המחקר, דצמבר 2014
seperator
  
31/12/2014
פדיונות של אג"ח חברות בשנים 2017-2015
הבנקים וחברות הנדל"ן יפדו אג"ח בכ-70 מיליארד שקל
המשך לפדיונות ענק בסך כ-40 מיליארד שקל ב-2014
נורית דרור, יחידת המחקר
seperator
  
21/09/2014
נתונים בורסאיים עיקריים - שנת תשע"ד
נורית דרור, יחידת המחקר, ספטמבר 2014
seperator
  
16/07/2014
נמשכות מכירות מניות ע"י בעלי עניין במחצית הראשונה של שנת 2014
קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר, יולי 2014
seperator
  
10/07/2014
סקירה חצי שנתית 2014
נורית דרור, יחידת המחקר, יולי 2014
seperator
  
02/07/2014
מחיקה מרצון של חברות מהבורסה מתחילת שנת 2013 - מרביתן "השטחת פירמידות" ומיזוגים בינלאומיים
נורית דרור, יחידת המחקר, יולי 2014
seperator
  
25/06/2014
השקעה במניות הניבה תשואה עדיפה מאשר השקעה באג"ח ובמט"ח בטווח הבינוני והארוך
נורית דרור, יחידת המחקר, יוני 2014
seperator
  
08/04/2014
הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בתל-אביב בשנת 2013
יובל צוק, יחידת המחקר, אפריל 2014
seperator
  
16/02/2014
גידול בשווי השוק של החברות הבורסאיות בשנת 2013
יובל צוק, יחידת המחקר, פברואר 2014
seperator
  
11/02/2014
המניות הסחירות ביותר והענפים הבולטים במסחר בשנת 2013
יובל צוק, יחידת המחקר, פברואר 2014
seperator
  
02/02/2014
מכירות מניות ע"י בעלי עניין בשנת 2013
קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר, ינואר 2014