המניות הסחירות ביותר והענפים הבולטים במסחר בשנת 2013 יובל צוק, יחידת המחקר, פברואר 2014

הציבור מגביר את התעניינותו בחברות הביומד המניות הסחירות ביותר והענפים הבולטים במסחר בשנת 2013 חלקן של 30 המניות הסחירות ביותר ירד ל-74% מהמסחר כיל, טבע ובזק ממשיכות להיות המניות הסחירות ביותר
בשנת 2013 עלה במקצת מחזור המסחר הממוצע במניות והמירים בבורסת תל אביב בהשוואה לשנה הקודמת, והסתכם בכ-0.8 מיליארד שקל ביום (לא כולל מחזור מחוץ לבורסה במניות ומחזור בתעודות סל בשוק המניות).
 
חלקו של מחזור המסחר ב-30 המניות הסחירות ביותר בשנת 2013 ירד והסתכם בכ-74% מסך המחזור במניות והמירים, לעומת כ-79% וכ-77% שהיוו 30 המניות הסחירות מסך המחזור בשנים 2012 ו-2011, בהתאמה.
ירידה זו בשיעור המסחר במניות הסחירות ביותר מתוך סך המסחר בבורסה מצביעה על ירידה בהתמקדות במניות הגדולות בשנה של עליות שערים וגידול בגיוסי הון – כפי שניתן לראות גם בשנים קודמות בהן הייתה פעילות ערה.
 
בשנת 2013 גילה ציבור המשקיעים עניין גובר בחברות הביומד, ומחזור המסחר בני"ע מענף זה הוכפל מכ-29 מיליון שקל ביום בשנת 2012 לכ-58 מיליון שקל ביום בשנת 2013, במקביל לעלייה חדה של כ-30% במדד ת"א-ביומד בשנה זו. שתי חברות ביומד, מזור רובוטיקה וקמהדע, שהחלו את דרכן בת"א ונרשמו השנה בנאסד"ק, נכנסו לרשימת 30 המניות הסחירות ביותר.
לעומת זאת, נמשכה הירידה במסחר בניירות של חברות ענף חיפושי הנפט והגז, וסך המסחר היומי במניות והמירים של חברות אלו הסתכם בכ-63 מיליון שקל בהשוואה לכ-81 מיליון שקל בשנת 2012 וכ-187 מיליון שקל בשנת 2011.
 
מחזור המסחר הממוצע במניות החברות הדואליות היווה כ-28% מסך המסחר בבורסה, לעומת כ-30% אשתקד – ירידה אשר נבעה בעיקר ממחיקת מניית מלאנוקס מהמסחר בת"א.
 
מספר העסקאות הממוצע בשנת 2013 הסתכם בכ-44.2 אלף עסקאות ביום - ירידה קלה בהשוואה לשנה הקודמת. הירידה נבעה בעיקרה מירידה במספר העסקאות ביחידות ההשתתפות של שותפויות חיפושי הנפט והגז.
השינויים הבולטים בסחירות הענפים בשנת 2013
ביומד
 
בשנת 2013 גילה הציבור עניין רב במניות חברות הביומד, וסך מחזור המסחר בהן היווה כ-7.3% מסך מחזור המסחר בבורסה, לעומת כ-3.7% בשנת 2012.
עיקר הגידול במחזורי המסחר נבע ממניות מזור רובוטיקה, בריינסווי, אינסוליין וקמהדע, שרשמו במקביל עליות שערים גבוהות השנה.
 
ארבע מניות ביומד נכנסו לרשימת המניות הסחירות ביותר:
 
-      אופקו אשר בעקבות מיזוגה עם "פרולור" באוגוסט 2013 רשמה מניותיה למסחר בבורסה בתל אביב במסגרת הרישום הכפול, נמצאת במקום ה-7 ברשימה עם מחזור ממוצע של כ-24 מיליון שקל.
 
-      מזור רובוטיקה, שנרשמה לראשונה בבורסה בת"א בשנת 2007, ובמאי 2013 רשמה תעודותADR   בנאסד"ק ואף גייסה שם בהמשך השנה. מניה זו רשמה את הזינוק החד ביותר במחזור המסחר מבין המניות הסחירות ביותר. המחזור הממוצע במניה זינק ביותר מפי 11, מכ-600 אלפי שקלים בשנת 2012 לכ-6.9 מיליון שקל בשנת 2013 תוך כדי עליית שער המניה ב-300%, והקפיץ את המניה מהמקום ה-100 בשנת 2012 הישר למקום ה-26 השנה.
 
-      בריינסווי שמחזור המסחר בה זינק כמעט פי 7 במקביל לתשואה של כ-73% במניה. יש לציין שמנייה זו  הינה היחידה ברשימת המניות הסחירות ביותר שאינה כלולה במדד ת"א-100.
 
-      קמהדע, שנרשמה לראשונה בבורסה בת"א בשנת 2005 ורשמה במאי 2013 את מניותיה וגייסה הון בנאסד"ק, הציגה גידול של 90% במחזור הממוצע תוך עלייה של כ-53% בשער המניה.
 
טכנולוגיה
 
בשנת 2013 ירד סך המסחר במניות הטכנולוגיה לכ-86 מיליון שקל ביום, כ-11% מסך המסחר בבורסה, זאת לאחר שבשנת 2012 עלה סך מחזורי המסחר במניות אלה לכ-116 מיליון שקל וחלקן מסך המסחר בבורסה גדל לכ-15%. כשני שליש מירידה זו נבע ממחיקתה באוגוסט 2013 של מניית מלאנוקס, ויתרת הירידה נבעה מקיטון במחזורי המסחר של מניות נייס, בבילון, איזיצ'יפ וטאואר וכן מחיקת ריטליקס בפברואר השנה.
 
נפט וגז
 
בשנת 2013 נמשכה הירידה במחזורי המסחר בניירות הערך של חיפושי הנפט והגז, וסך המסחר היומי בהם הסתכם בכ-63 מיליון שקל בהשוואה לכ-81 מיליון שקל בשנת 2012 וכ-187 מיליון שקל בשנת 2011. מחזור המסחר של ניירות אלה היווה כ-8% מסך המסחר בשנת 2013, לעומת כ-10.5% וכ-15.5% בשנים 2012 ו-2011, בהתאמה.
בארבע שותפויות חיפושי הנפט והגז הגדולות – רציו, ישראמקו, אבנר ודלק קידוחים – נרשמה  גם השנה, בדומה לאשתקד, ירידה במחזורי המסחר על אף עלייה נאה בשערן; השותפויות בעלות הזיכיון לקידוחים בשטח "מירה" ו"שרה", ובראשן הכשרה אנרגיה ומודיעין, רשמו צניחה של 90% ומעלה בשערן לאחר שהקידוחים הללו נמצאו יבשים בסתיו 2012, ובשנת 2013 צנחו גם מחזורי המסחר בהן; השותפים בקידוח "ים 3"- שמן נפט וגז וגוליבר סבלו מצניחה דומה בשערן לאחר שגם קידוח זה נמצא יבש באוקטובר 2013, אולם ירידות שערים בחברות אלה לוו  במחזורי מסחר גבוהים.
 
סקטור פיננסי
 
מחזור המסחר במניות הבנקים ירד השנה בכ-5%, אך המחזור בהן מהווה יותר מ-17% מהמחזור בבורסה ומניות הבנקים הגדולים  כלולות ברשימת המניות הסחירות ביותר.
בענפי הביטוח והשירותים הפיננסיים חלה השנה עלייה חדה במחזורי המסחר: בחברות הביטוח בזכות עלייה במחזור המסחר במניות מגדל, ואילו בענף השירותים הפיננסים בזכות עלייה במחזורי המסחר במניות מיטב-דש ואחים נאוי. חלק ניכר מהגידול במחזורי המסחר בשלושת מניות אלה נבע ממכירות גדולות שביצעו השנה בעלי עניין למשקיעים מוסדיים.
למאמר המלא כולל לוחות נתונים