גידול בשווי השוק של החברות הבורסאיות בשנת 2013 יובל צוק, יחידת המחקר, פברואר 2014

שווי חברות הביומד יותר מאשר הוכפל בשנת 2013 *** גידול של כ-40% נרשם בשווי חברות המסחר והשירותים ***
שווי השוק של החברות הבורסאיות שמניותיהן נסחרו בבורסה בתל אביב בסוף שנת 2013 הסתכם בכ-703 מיליארד שקל,  לעומת כ-601 מיליארד שקל בשנה הקודמת – עלייה של כ-17% בסך שוויין.
שווי השוק של החברות הבורסאיות
שווי שוק בסוף שנה
2012
2013
 
 
 מיליארדי ₪
משקל מסך השווי הכולל
 מיליארדי ₪
משקל מסך השווי הכולל
שינוי לעומת אשתקד
כל המניות
601
100%
703
100%
17%
  מתוכן: ת"א-25
419
70%
474
67%
13%
  מתוכן: 10 הגדולות
324
54%
358
51%
10%
  מתוכן: החברות הדואליות
225
37%
278
40%
23%
 
עיקר הגידול בשווי השוק של החברות הבורסאיות נובע מעליות שערי המניות בשנת 2013 בכ-15.3%.
 
גורמים נוספים שתרמו לגידול בשווי השוק בשנה האחרונה הינם:
 • רישום כפול של שתי חברות דואליות, אופקו ואלומיי קפיטל, ששוויין בסוף השנה הסתכם בכ-11.8 מיליארד שקל וכ-351 מיליון שקל, בהתאמה.
 • גיוסי הון בהנפקות משניות והקצאות פרטיות של מניות וכתבי אופציה בסך של כ-7.7 מיליארד שקל ע"י החברות הבורסאיות.
 • הנפקות של ארבע חברות חדשות –איי.די.איי. ביטוח, מנדלסון תשתיות, סומוטו וקדימהסטם – ששוויין בסוף שנת 2013 הסתכם בכ-2 מיליארד שקל (כ-1.6 מיליארד שקל מתוכם שווי חברת איי.די.איי. ביטוח).
 • הרישום למסחר של החברה הדואלית פריגו לאחר שמוזגה עם החברה האירית Elan ,במקום "פריגו הישנה", הגדיל בכ-10 מיליארד שקל את שווי החברה.
לעומת זאת, מספר גורמים הביאו לקיזוז הגידול בשווי השוק של החברות:
 • מחיקה מהמסחר בבורסה של 38 חברות, אשר שוויין בתחילת שנת 2013 הסתכם בכ-18.6 מיליארד שקל.
 
  • הצעות רכש ומיזוגים: 15 חברות שמניותיהן נמחקו מהמסחר כתוצאה מהצעות רכש ומיזוגים, ששווין בתחילת השנה הסתכם בכ-8.1 מיליארד שקל.
- שש חברות מוזגו בחברות בינלאומיות גדולות או חברות מקומיות, בראשן  ריטליקס (שווי בתחילת השנה 2.7 מיליארד שקל ), אלעד קנדה (כ-2 מיליארד שקל), כלל תעשיות (1.9 מיליארד שקל).
- שש חברות, ששווין בתחילת השנה היה יותר ממיליארד שקל, שמחיקתן סייעה בהשטחת     שכבות בפירמידות של קבוצות חברות בורסאיות, בראשן דלק ישראל, ששוויה בתחילת השנה היה כ- 0.75 מיליארד שקל, טמפו משקאות ויקבי ברקן.
- שלוש חברות שהיו ברשימת השימור או דלי הסחירות נמחקו בהצעות רכש.
 
בנוסף, החברה הדואלית פרולור ביוטק מוזגה באופקו שנרשמה במקומה בבורסה.
 
  • מחיקה של חברות דואליות: 2 חברות דואליות נמחקו בעקבות בקשתן להימחק מהמסחר בת"א – מלאנוקס ששוויה בתחילת 2013 הסתכם בכ-9 מיליארד שקל, וסימטרון.
 
  • כללי שימור: 13 חברות שמניותיהן נמחקו מהמסחר עקב אי-עמידה בכללי השימור, ששווין בתחילת השנה היה  134 מיליון שקל בלבד.
 
  • הסדר/פירוק: 7 חברות שמניותיהן נמחקו מהמסחר לאחר הסדר חוב או מינוי מפרק בשל הקלעותן לקשיים.
 
 • קיטון בשווין של החברות הבורסאיות בעקבות דיבידנדים שהן חילקו בשנת 2013.
חלוקה ענפית של החברות הבורסאיות

 

מבדיקת שווי שוק החברות הבורסאיות לפי חלוקה ענפית בולטים מספר ענפים בעלייה בשווי חברות הענף.
 
·       שווי חברות ענף הביומד יותר מאשר הוכפל בשנת 2013, בעיקר הודות לרישום הכפול של אופקו המוזכרת לעיל, וכן בעקבות גידול חד בשווי שלוש חברות שרשמו מניותיהן בארה"ב במהלך שנת 2013  וגייסו שם הון:
 
o      מזור רובוטיקה (גידול בשווי של 458%) בעקבות זינוק חד של כ-300% בשער המניה, הנפקה בנאסד"ק בסך של כ-166 מיליון שקל בנובמבר 2013 לאחר רישום למסחר בחודש מאי וכן מימושי כתבי אופציה לא סחירים שהגדילו את הון החברה בשיעור משמעותי.
o      אבוג'ן (144%) שבנוסף לעליית שער המניה בכ-83% גייסה במהלך רישום מניותיה בבורסת ניו-יורק בנובמבר 2013 כ-303 מיליון שקל.
o      קמהדע (91%) אשר גייסה במהלך רישום מניותיה בנאסד"ק במאי 2013 כ-218 מיליון שקל ושער מנייתה עלה במהלך 2013 בכ-53%.
 
·       גידול של כ-40% נרשם בשווי חברות ענף המסחר והשירותים בעקבות עלייה בשווי רוב חברות הענף ובראשן חברות התקשורת:
 
o       בזק ששווייה זינק בכ-38% בשנת 2013, לאחר שבשנה הקודמת צנח בשיעור דומה.  הגידול בשווי נבע מזינוק חד של 68% בשער המניה, שקוזז מהתאמת שער המניה לחלוקת דיבידנדים בסך של כ-2.8 מיליארד שקל.
o      בי קומיוניקיישנס (השולטת בבזק) ששוויה זינק בכ-274% בעקבות עלייה חדה של       כ-293% בשער מנייתה, שקוזז בחלוקת דיבידנד בסך יותר מ-100 מיליון שקל.
o      חברות הסלולר סלקום ופרטנר ששווין עלה בעקבות עליית שערי מניותיהן בכ-56% ובכ-43%, בהתאמה.
 
·       שווי חברות התעשייה עלה בכ-35 מיליארד שקל (10%):
 
o      עיקר הגידול נובע מפריגו שהפכה השנה לחברה השנייה בגודלה בבורסה לאחר שבשנת 2013 הוכפל שוויה מכ-36 מיליארד שקל לכ-71 מיליארד שקל. גידול זה נובע הן מעליית שער המניה בכ-39% והן בעקבות רכישת חברת Elan האירלנדית בדרך של מיזוג ורישום החברה הממוזגת מחדש בבורסה.
 
  • כמעט לא חל שינוי בשוויה של טבע העומדת בראש הרשימה עם שווי שוק של כ-131 מיליארד שקל. עליית שער המניה ב-3.1% קוזזה בהתאמת שער המניה מטה לדיבידנדים בסך של כ-4.3 מיליארדי שקלים שחילקה החברה. חלקה של טבע מסך שווי השוק של החברות הבורסאיות המשיך לרדת מכ-24% בסוף שנת 2011 וכ-22% בסוף שנת 2012 לכ-19% בסוף שנת 2013.
 
o      חברות המזון הגדולות רשמו גידול נאה בשווין בעקבות עליית שערי מניותיהן בשיעור דומה – אסם (32%), שטראוס (36%) ופרוטרום (58%).
 
o        הגידול בשווי הענף קוזז ע"י כימיקלים לישראל, סגניתה של טבע מזה שנים רבות, שירדה למקום השלישי ברשימה לאחר שאיבדה השנה כ-20 מיליארד שקל משווי השוק שלה – ירידה של כ-35% בשווי, הנובעת בעיקרה מצניחת שער המניה בכ-32%. בין הסיבות לירידה בשער המנייה נמנית הודעת חברת אורלקלי הרוסית ביולי 2013 כי היא פורשת מקרטל האשלג הרוסי, בעקבותיה גבר החשש לירידת מחירי האשלג ופגיעה ברווחיות כיל. ירידה נוספת בשווי השוק נובעת מדיבידנדים בסך של כ-2.3 מיליארד שקל שחילקה החברה.
 
·       חברות הנדל"ן רשמו עליות שערים נאות בשנת 2013 אשר הביאו לגידול של כ-28% בשווי חברות הענף, בדומה לעלייה במדד נדל"ן-15.
 
 • שוויים של חמשת הבנקים הגדולים המשיך לטפס בשנת 2013 בעקבות עליות בשער מניותיהם: פועלים (22%), לאומי (12%), מזרחי טפחות (19%), דיסקונט (8%) והבינלאומי (6%).
 
 • בענף חיפושי הנפט והגז נרשם גידול של כ-26% בשווי השוק כתוצאה מעליית שערי מניות חברות ושותפויות הנפט והגז הגדולות, ובראשן דלק אנרגיה ושתי השותפויות שבשליטתה אבנר ודלק קידוחים.
 
 
הלוח* המצ"ב מציג את שווי השוק של 505 החברות שמניותיהן רשומות בבורסה בסוף שנת 2013.
מן הלוח עולה כי בסוף השנה:
 
-                          93 חברות בורסאיות הן בשווי של מעל מיליארד שקל כ"א (לעומת 74 חברות אשתקד).
-                          54 חברות בורסאיות הן בשווי נמוך מ-10 מיליון שקל כ"א (לעומת 58 חברות אשתקד).
-                          גודל חברה ממוצע הסתכם ב-1.4 מיליארד שקל, לעומת 1.1 מיליארד שקל בשנת 2012
(ללא טבע הגודל הממוצע יורד לכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-877 מיליון שקל ב-2012).

 

_______________________________

 

*  שווי שוק חברה, המוצג בלוחות, מוגדר כשווי המניות וכתבי האופציה הרשומים למסחר (ללא אג"ח להמרה).
   הנתונים בטבלה מתייחסים ל-505 חברות ושותפויות מוגבלות, הנסחרות בבורסה בסוף שנת 2013,
   בהן 41 חברות אשר מניותיהן נמצאות ברשימת השימור ו-14 חברות אשר המסחר במניותיהן מושעה.
   הנתונים אינם כוללים 9 חברות שהנפיקו תעודות סל ו- 3 חברות שלהן רק אג"ח להמרה הרשומות למסחר.

 

 

 

למאמר המלא  כולל לוחות נתונים

לטבלת שווי שוק מפורטת