נתונים בורסאיים עיקריים - שנת תשע"ד נורית דרור, יחידת המחקר, ספטמבר 2014

שינויים במדדים
מניות
·        מדד ת"א-25 עלה בכ-22% וב-18 בספטמבר הגיע לרמת שיא של 1446.96 נקודות.
·        מדד ת"א-תקשורת בלט בעלייה של כ-25%.
·        מדד ת"א-בלוטק ירד בכ-1%.
·        מדד ת"א טק-עילית הושק ב-11 במאי 2014 וירד בכ-1% מאז השקתו.
איגרות חוב
·        מדדי אג"ח ממשלתי עלו בכ-10%.
·        מדדי תל-בונד עלו בכ-6%.
·        מדד תל בונד-מאגר הושק ב-9 במרץ 2014. במדד כלולות 246 איגרות חוב והוא עלה בכ-2% מאז השקתו.
מחזורי מסחר
מניות:
·        מחזור יומי ממוצע – 1.2 מיליארד שקל בתשע"ד, גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
איגרות חוב ומק"מ:
·        מחזור יומי ממוצע באג"ח ממשלתי – 3.1 מיליארד שקל, נמוך בכ-9% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
·        מחזור יומי ממוצע באג"ח לא-ממשלתי – 1 מיליארד שקל, נמוך בכ-6% מהמחזור הממוצע אשתקד.
·        מחזור יומי ממוצע במק"מ – 0.6 מיליארד שקל, נמוך בכ-8% לעומת המחזור הממוצע שנת תשע"ג.
נגזרים:
·        אופציות על מדד ת"א-25: מחזור יומי ממוצע – 200 אלף אופציות, דומה למחזור בתשע"ג.
מזה: כ-19 אלף אופציות שבועיות. ב-3 בספטמבר הגיע המחזור באופציות השבועיות לשיא של 72,749 יחידות.
·        אופציות דולריות: מחזור יומי ממוצע – 40 אלף אופציות, גבוה  במעט מהמחזור בתשע"ג.
ב-17 בספטמבר 2014 הגיע המחזור לשיא של 382,918 יחידות.
משקיעי חוץ
·        משקיעי חוץ רכשו מניות נטו בסך כ-1.1 מיליארד דולר בתשע"ד.
·        משקיעי חוץ מכרו אג"ח ממשלתי נטו בסך כ-0.6 מיליארד דולר בתשע"ד.
גיוסי הון
מניות:
·        כ-7.7 מיליארד שקל גויסו בהנפקות והקצאות פרטיות של מניות בתשע"ד, לעומת כ-5 מיליארד שקל בשנה הקודמת. כ-3.6 מיליארד שקל גויסו בהנפקות לציבור, בדומה לסכום שגויס בתשע"ג.
·        עיקר העלייה בגיוסי הון במניות השנה היה בהקצאות הפרטיות שהסתכמו בכ-4 מיליארד שקל, בראשן  -  כ-2.4 מיליארד שקל שגויסו בהקצאה פרטית של מניות ע"י חברת האינטרנט הדואלית פריון נטוורק במסגרת רכישת חברת בת של "קונדואיט" (בדרך של החלפת מניות) ומיזוגה בחברה.
·        4 חברות חדשות הצטרפו השנה לבורסה - אינרום בנייה, קבוצת אשטרום, מגדלי ים תיכון, וסקייליין - וגייסו כ-0.9 מיליארד שקל.

 
איגרות חוב:
·        הממשלה גייסה בשוק האג"ח, ברוטו, כ-60 מיליארד שקל בתשע"ד, לעומת כ-66 מיליארד שקל בתשע"ג.
·        כ-56 מיליארד שקל גייס הסקטור העסקי בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח, לעומת כ-33.5 מיליארד שקל בשנת תשע"ג:
o       כ-37.3 מיליארד שקל גויסו באמצעות הנפקות אג"ח לציבור, כאשר חברות הנדל"ן בולטות זו השנה השניה ברציפות עם גיוס כ-45% מהסכום.
2 חברות נדל"ן זרות, העוסקות בנדל"ן מניב בארה"ב, וחברת "הלמן אלדובי גמל" ביצעו הנפקה ראשונה של אג"ח וגייסו כ-1.3 מיליארד שקל. מרבית הסכום, כ-1 מיליארד שקל גויסו ע"י "אקסטל" בהנפקה הגדולה ביותר של חברה חדשה בשוק איגרות החוב.
o       ההנפקות הבולטות בגודלן השנה היו של הבנקים – פועלים ומזרחי טפחות שגייסו לקראת סוף השנה כ-3 מיליארד שקל כל אחת בהנפקות אג"ח לציבור מהגדולות ביותר בתולדות הבורסה. יצוין כי בנק מזרחי טפחות הוא המנפיק הבולט השנה עם גיוס של כ-7.3 מיליארד שקל בסיכום תשע"ד בארבע הנפקות של אג"ח.
o       בסוף השנה בוצעה הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים, לראשונה מאז יוני 2008, ע"י קרדן רכב בסך כ-172 מיליון שקל. נייר ערך מסחרי דומה למק"מ הממשלתי- מונפק בניכיון, אינו נושא ריבית ונפדה בתום שנה.
o       כ-5.3 מיליארד שקל גויסו בתשע"ד בהקצאות פרטיות של אג"ח – לעומת כ-6.5 מיליארד שקל בשנה הקודמת.
o       כ-13.3 מיליארד שקל גויס באמצעות אג"ח למוסדיים, מהם כ-6.9 מיליארד שקל ע"י דלק תמר – הסכום הגבוה ביותר בתולדות רצף מוסדיים, וכ-2.8 מיליארד שקל ע"י בי-קומיוניקיישנס.
תעודות סל
·        הונפקו 103 תעודות סל חדשות, בהן 8 תעודות סל ראשונות על מדדי אג"ח בורסאיים: "מדד תל-בונד מאגר" שהושק במרץ 2014 (4 תעודות), מדד "תל-בונד צמודות-בנקים" שהושק במאי 2012 (3 תעודות), ומדד "תל-בונד תשואות" שהושק בפברואר 2013 (תעודה בחסר). שווי החזקות הציבור בסך כל תעודות אלה מגיע לכ-660 מיליון שקל.
·        הציבור רכש נטו תעודות סל על מדדים בשווי של כ-13.8 מיליארד שקל: 10.2 מיליארד שקל תעודות על מדדי מניות בינלאומיים, 0.6 מיליארד שקל תעודות על מדדי מניות מקומיים וכ- 3 מיליארד שקל תעודות על מדדי אג"ח מקומיים. בנוסף רכש הציבור תעודות מטבע בשווי של כ-3.7 מיליארד שקל.
·        שווי החזקות הציבור בשוק תעודות הסל הגיע לשיא של כ-125 מיליארד שקל בסוף תשע"ד.
·        מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות עלה והיווה כ-28% ממחזור המסחר במניות לעומת כ-22% בשנת תשע"ג.
·        כיום נסחרות בבורסה 567 תעודות סל ו-25 תעודות מטבע.
מספר חברות מניות
·        בשנת תשע"ד הצטרפו לבורסה 4 מנפיקות חדשות של מניות וחברה דואלית אחת שביצעה רישום כפול - חברת הקלינטק אלומיי קפיטל.
·        בנוסף, הוכנסה פעילות חדשה ב- 9 שלדים בורסאיים, ל-7 מתוכם פעילות היי-טק.
·        בשנת תשע"ד נמחקו מהמסחר 53 חברות: 19 חברות בעקבות הצעות רכש ומיזוגים (בהם 4 מיזוגים בחברות בינ"ל); 23 חברות עקב אי עמידה בכללי השימור, 7 חברות עקב פירוק, ו-4 חברות מסיבות אחרות.
·        כיום נסחרות 473 חברות מניות, לעומת 519 בסוף שנת תשע"ג.
לקובץ  pdf