המניות הסחירות ביותר בבורסה בשנת 2014 יובל צוק, יחידת המחקר, פברואר 2015

עלייה חדה במחזור המסחר של מניות הפארמה "טבע" ו"פריגו" עלייה בחלקן של המניות הכלולות במדד ת"א-75
מחזור המסחר הממוצע במניות בבורסת ת"א ירד בשנת 2014 בכ-5% בהשוואה לשנה הקודמת, והסתכם בכ-742 מיליון שקל ביום (לא כולל מחזור מחוץ לבורסה ומחזור בתעודות סל בשוק המניות).
 
מחזור המסחר ב-30 המניות הסחירות ביותר בשנת 2014 הסתכם בכ-75% מסך המחזור במניות, בדומה לשיעור המסחר ב-30 המניות הסחירות ביותר בשנת 2013, אך נמוך מזה שנרשם בשנת 2012 (כ-80%).
 
מחזור המסחר הממוצע במניות החברות הדואליות הסתכם בכ-283 מיליון שקל שהיוו כ-38% מסך המסחר בבורסה, זאת לעומת כ-28% אשתקד – עלייה חדה אשר נבעה מהגידול החד במחזורי המסחר של מניות טבע ופריגו, וכן בעקבות הצטרפותה של כיל לקבוצת החברות הדואליות לאחר הרישום למסחר של מניותיה בבורסת ניו-יורק.
 
במחזור המסחר הממוצע במניות של חברות ההייטק נרשמה ירידה מכ-141 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2012 ו-2013 לכ-109 מיליון שקל, אשר הביאה לירידת משקל המסחר במניות ההייטק מכ-18% אשתקד לכ-15% השנה.
 
המסחר בניירות הערך של חברות ושותפויות ענף חיפושי הנפט והגז המשיך במגמת הירידה בשנת 2014, כשהמסחר היומי ירד מכ-80 מיליון שקל וכ-63 מיליון שקל בשנים 2012 ו-2013 בהתאמה, לכ-51 מיליון שקל בשנת 2014. לאור זאת, משקלן במסחר ירד מכ-8% בשנת 2013 לכ-7% בשנת 2014.
 
במהלך שנת 2014 נמחקו 39 מניות מהמסחר בבורסה, אך סך המסחר בהן הסתכם בשנת 2013 בכ-6 מיליון שקל בלבד, עיקרו במניות כור וגיוון.
 
ברשימת 30 המניות הסחירות אינן כלולות מניות הבנק הבינלאומי ואסם הכלולות במדד ת"א-25, וכן מניית מליסרון שהצטרפה למדד בדצמבר 2014.
 
חלקן של המניות הבינוניות, הכלולות במדד ת"א-75, עלה בשנת 2014 לכ-24% לעומת כ-20% בשנתיים הקודמות.
 
מספר העסקאות הממוצע במניות בבורסה הסתכם בשנת 2014 בכ-42 אלף עסקאות ביום, לעומת כ-44 אלף עסקאות בשנת 2013.
השינויים הבולטים בסחירות לפי מדדים בשנת 2014
-    23 מבין 25 החברות, שמניותיהן היו כלולות במדד ת"א-25 במחצית השנייה של שנת 2014, נמצאות ברשימת 30 המניות הסחירות ביותר.
 
-    שתי חברות מדד ת"א-25 שמניותיהן אינן כלולות ברשימה זו הינן הבנק הבינלאומי (מקום 31), ואסם (מקום 35) שמחזור המסחר בה ירד במקביל לירידת שער המנייה בכ-17%;
 
-    בדצמבר 2014 הצטרפו למדד ת"א-25 שתי מניות:
פרוטרום ששערה עלה בשנת 2014 בכ-66% ומחזור המסחר בה עלה השנה בכ-176% והיא ניצבת במקום ה-15 ברשימת המניות הסחירות ביותר.
מליסרון שמחזור המסחר זינק בסוף השנה כבר לקראת כניסתה למדד ת"א-25 ובסיכום שנתי עלה מחזור המסחר בכ-38% ,במקביל לעליית שער המנייה בכ-20% ב-2014.
 
-    שבע מניות מדד ת"א-75 הכלולות ברשימת 30 המניות הסחירות ביותר הן: רציו, פרוטרום, טאואר, אפריקה השקעות, בתי זיקוק, מזור רובוטיקה, ואי.די.בי. פיתוח.
 
-    חלקן של המניות הבינוניות, הכלולות במדד ת"א-75, עלה בשנת 2014 לכ-24% לעומת כ-20% בשנתיים הקודמות. חלקן מסך המסחר עלה הן בעקבות גידול במחזורי המסחר של חברות המדד, בראשן – פרוטרום, טאואר, פוקס וקומפיוג'ן, וכן בעקבות הצטרפות למדד בסוף שנת 2013 של המניות הסחירות: בתי זיקוק, מזור רובוטיקה ובי קומיוניקיישנס.
 
-    חלקן של המניות הכלולות במדד יתר-50 ירד ל-3.3%, לעומת 4.7% בשנת 2013.
השינויים הבולטים בסחירות לפי ענפים בשנת 2014
ביומד
 
לאחר שבשנת 2013 גילה הציבור עניין רב במניות חברות הביומד, ומשקל המסחר במניות אלו מסך מחזור המסחר בבורסה הוכפל, חלה ירידה בשנת 2014 של כ-21% במחזור המסחר במניות הענף. ירידה זו נבעה בעיקרה מהירידה במחזורי המסחר של מניות הביומד המובילות, אופקו (64%-), מזור רובוטיקה (25%-), קמהדע (21%-) ובריינסווי (52%-), וכן מהירידה החדה בשערי רוב מניות הביומד אשר בעקבותיה ירד מדד ת"א-ביומד בכ-34%.
סיבה נוספת לירידה במחזור היא מחיקת מניית גיוון במרץ 2014.
יש לציין כי מניות "מזור", "קמהדע" ו"בריינסווי" נכנסו בשנת 2013 לרשימת 30 המניות הסחירות ביותר לאחר גידול חד הן במחזורי המסחר והן בשער המנייה, ואילו בשנת 2014 הירידה במחזורי המסחר לוותה בירידות שערים חדות והביאה לגריעתן של "קמהדע" ו"בריינסווי" מרשימה זו.
 
טכנולוגיה
 
בשנת 2014 המשיכה הירידה בסך המסחר במניות הטכנולוגיה, מכ-112 מיליון שקל וכ-84 מיליון שקל ביום בשנים 2012 ו-2013, בהתאמה, לכ-64 מיליון שקל בשנת 2014. חלקן של מניות הטכנולוגיה ירד בהתאם מכ-15% וכ-11% בשנים 2012 ו-2013, בהתאמה, ל-8.6% בשנת 2014. ירידה זו נבעה בחלקה ממניית מלאנוקס שנסחרה בשנת 2013 עד אוגוסט, ומירידה חדה במסחר במניות בבילון (78%-) ואיזיצ'יפ (46%-).
 
נפט וגז
 
בשנת 2014 נמשכה מגמת הירידה במחזורי המסחר במניות וביחידות ההשתתפות של ענף חיפושי הנפט והגז, וסך המסחר היומי בהם הסתכם בכ-51 מיליון שקל, לעומת כ-63 מיליון שקל, כ-79 מיליון שקל וכ-172 מיליון שקל בשנים 2013, 2012 ו-2011, בהתאמה. שיעור המסחר בניירות אלה מסך המסחר בבורסה הסתכם בכ-7% בהשוואה לכ-8%, 10.4% ו-14% מסך המסחר בשנים 2013, 2012, ו-2011 בהתאמה.
בשותפויות רבות חלה ירידה חדה במחזורי המסחר בשנת 2014, לאחר ששערן של יחידות ההשתתפות צנח בשנת 2013. הבולטות בהן הן שמן נפט וגז, מודיעין אנרגיה וגלוב אקספלוריישן שמחזורי המסחר בהן ירדו ביותר מ-85%, לאחר ששערי היחידות של שלושתן צנחו בלמעלה מ-99% מאז הודיעו על תוצאות מאכזבות של הקידוחים בהן היו מעורבות.
 
סקטור פיננסי
 
בשנת 2014 לא חל שינוי מהותי במחזורי המסחר של הבנקים. המניות של ארבע הבנקים הגדולים פועלים, לאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות כלולות גם השנה בעשירייה הראשונה. מחזור המסחר הממוצע ב"פועלים" ו"לאומי" לא השתנה באופן ניכר, מחזור המסחר במניית "דיסקונט" עלה בכ-13% ולעומתו מחזור המסחר ב"מזרחי טפחות" ירד בכ-10%.
 
בענף הביטוח, לעומת זאת, נרשמה ירידה של כ-16% במחזורי המסחר. הסיבה העיקרית היא הקיטון במסחר במניית מגדל ביטוח בסך כ-44%.
השינויים בדירוג המניות הסחירות ביותר בשנת 2014
-      לאחר שלוש שנים כסגניתה של מניית כיל, טבע שבה לעמוד בראש רשימת המניות הסחירות ביותר עם מחזור יומי ממוצע של 84.4 מיליון שקל, עלייה של כ-28% לעומת המחזור בשנת 2013 ובמקביל לעלייה חדה של כ-64% בשער המנייה.
 
-      מניית כיל, שעמדה בראש הרשימה בשלוש השנים הקודמות, ירדה למקום השני בעקבות ירידה של כ-30% במחזור היומי הממוצע. יש לציין כי מחזור המסחר במנייה טרם רישומה למסחר בבורסת ניו-יורק בספטמבר 2014 הסתכם בכ-45 מיליון שקל, ואילו לאחר שהחלה להיסחר בניו-יורק עלה מחזור המסחר הממוצע בת"א לכ-60 מיליון שקל. בשלושת החודשים הראשונים למסחר הדואלי במנייה כ-75% מהמסחר בה התבצע בת"א.
 
-      פריגו רשמה גידול חד של 40% במחזור הממוצע בשנת 2014, לאחר שבדצמבר 2013 השלימה את מיזוג ורכישת חברת אלאן שבעקבותיו גדל מספר המניות של החברה בכ-40%. בנוסף, בנובמבר 2014 השלימה פריגו הנפקה לציבור בארה"ב בסך של כ-1 מיליארד דולר שהגדילה את הכמות הצפה בעוד כ-5%.
 
-      קבוצת דלק המשיכה לטפס ברשימה מהמקום ה-17 וה-11 בשנים 2012 ו-2013, בהתאמה, למקום ה-8 בשנת 2014 לאחר שמחזור המסחר בה עלה בכ-20% עם תנודתיות חזקה בשער המנייה. ברבעון הרביעי רשמה המנייה ירידה חדה של כ-30% כשבחודש דצמבר הגיע המחזור הממוצע לשיא של כ-40 מיליון שקל ביום; לא חל שינוי ניכר במחזורי המסחר של שותפויות הנפט והגז של הקבוצה, אבנר ודלק קידוחים.
 
-      מניית אופקו ירדה מהמקום ה-7 למקום ה-20 בעקבות ירידה חדה של כ-64% במחזור המסחר, למרות שמנייתה רשמה תשואה נאה של 34% בשנת 2014. גם בניטרול מחזור המסחר החריג בסך כ-0.8 מיליארד שקל במועד כניסת המנייה למדד ת"א-25 באוקטובר 2013, חלה ירידה של כ-44% במחזור הממוצע.
 
-    בשנת 2014 הצטרפו לרשימת 30 המניות הסחירות שלוש מניות – פרוטרום, אשר המחזור הממוצע במנייה זינק פי 2.8 כששער המנייה רשם תשואה של כ-66% והביא לכניסת המנייה למדד ת"א-25 החל מדצמבר 2014; טאואר אשר המחזור הממוצע בה זינק פי 2.3 והמנייה עלתה באופן חד בכ-161%; ואי.די.בי. פיתוח אשר מניותיה נרשמו למסחר מחדש במאי 2014 כחלק מהסדר החוב של חברת האם אי.די.בי. אחזקות.
 
-    במקביל נגרעו שלוש מניות של חברות הייטק מהרשימה – קמהדע שמנייתה צנחה בכ-72% בעקבות פרסום תוצאות של ניסויים קליניים במאי ובספטמבר; בריינסווי שמחזור המסחר במנייה צנח לפחות ממחצית מחזור השיא שלה  בשנת 2013; ובבילון שהמחזור הממוצע בה צנח בכ-78% במקביל לירידה חדה של כ-56% בשער המנייה, בשל אי חידוש ההסכם עם גוגל שצמצם משמעותית את פעילות הפרסום ושיווק באינטרנט, ובשל מכירת פעילות התרגום.

 

למאמר המלא כולל לוחות נתונים​