ירידה חדה במחזורי המסחר במניות בימי ראשון נורית דרור, יחידת המחקר

עיקר הממצאים
 
בשנתיים האחרונות חלה ירידה חדה מאשר בעבר במחזורי המסחר בימי א' לעומת המחזורים ביתר ימות השבוע.
 
אפקט יום ראשון הוא שיעור הירידה במחזורי המסחר במניות בבורסה בימי ראשון בשבוע- לעומת הימים הסמוכים לו, וזאת בעיקר עקב הימנעות משקיעי חוץ לפעול ביום ראשון.
בחינת מחזורי המסחר בימי ראשון, בבורסה בתל-אביב (ראה טבלה וגרף להלן), מראה כי בשנים 2014-2004 חל גידול באפקט יום ראשון.
מהנתונים עולה כי בשנים 2014-2013 היה המחזור בימי ראשון נמוך בכ-40% מהמחזור בשאר ימי השבוע, שיעור ירידה גבוה משמעותית לעומת כ-30%-20% בשנים 2012-2006, ולעומת כ-14%-8% בשנים 2005-2004.
מנתונים ראשונים של החודשים הראשונים של 2015 עולה כי נמשכה המגמה של גידול באפקט יום א.
 
לוח 1, להלן, מציג את תוצאות הבדיקה הסטטיסטית של הנתונים על הפעילות בימי ראשון, בשנים 2004 עד שנת  2014. השוואת הפעילות בימי ראשון לימי השבוע האחרים בוצעה בשתי שיטות, כמתואר בלוח 1, והתוצאות שנתקבלו בשתיהן – תואמות זו את זו וחד משמעיות.
לוח 1: שיעור הירידה במחזורי המסחר בימי א' לבין ימי השבוע האחרים 2014-2004
 
שיטה I :
יום א' לעומת ימים ב'-ה'
באותו שבוע
שיטה II:
יום א' לעומת ארבעה ימי המסחר
הסמוכים(*)
שנה
ממוצע הירידה
ממוצע הירידה
 
2004
8%
8%
2005
14%
13%
 
2006
23%
24%
2007
24%
23%
2008
29%
29%
2009
23%
22%
2010
20%
21%
2011
25%
27%
2012
30%
30%
 
2013
40%
39%
2014
42%
41%

 (*) ימי א' לעומת ימי ב' ו-ג' באותו השבוע וימי ד' ו-ה' בשבוע קודם.

(**) נבדקו מחזורי המסחר היומיים במניות, בבורסה (ללא עסקאות מחוץ לבורסה וללא תעודות סל) ונוטרלו ימי פקיעת האופציות החודשיות על מדד ת"א-25, בהם מחזורי המסחר הם גבוהים במיוחד. החל ביולי 2013 הושקו האופציות השבועיות על מדד ת"א-25, אך מחזורי המסחר במניות באותו יום אינם מצדיקים את נטרול ימי פקיעתן.
להערכתנו, מרבית הירידה במחזורי המסחר בימי א' מיוחסת לגידול בפעילות משקיעי חוץ, שנחים מעבודה בימי א', וחלק יחסית קטן מהירידה מיוחס למשקיעים המקומיים, שמעדיפים לדחות עסקאות רחבות היקף לימים אחרים - בהם גם המשקיעים הזרים פעילים.
 
מגמת הגידול בפעילות משקיעי חוץ במניות בבורסה, עולה בקנה אחד עם נתוני בנק ישראל על פעילות משקיעי חוץ במניות בבורסה בת"א. משקיעי חוץ רכשו נטו מניות בשווי של כ-0.5  מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2011 ו-2012, לעומת רכישות נטו בהיקף של כ-1.4 מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2013 ו-2014.
 
גורם נוסף שייתכן ותרם לעליית פעילות המשקיעים הזרים בשוק המניות בת"א בשנתיים האחרונות היה הארכת שעות המסחר בת"א בשעה אחת החל ביוני 2013.
 
מבחינה ראשונית של הנתונים לשנת 2015 עולה כי גם בחודשיים הראשונים של השנה נמשכה המגמה של ירידה במחזורי המסחר בימי א' לעומת שאר ימות השבוע ואף התחזקה.

 

למאמר המלא​