התפתחות תעודות הסל על מדדי מניות בינלאומיים נורית דרור, יחידת המחקר

 
החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים עקפו את החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים
***
הציבור רכש, נטו, תעודות סל על מדדי מניות בינ"ל בשווי של כ-19 מיליארד שקל בשנתיים האחרונות
***
הציבור מעדיף תעודות סל על מדדי מניות בארה"ב
התפתחות ענף תעודות סל, שהושק בשנת 2000, הואצה בחמש השנים האחרונות ואחד השינויים הבולטים היה בתחום תעודות הסל על מדדי מניות בינלאומיים.
החל ב-2014 תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים מהוות במה מרכזית לפעילות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות ,וכ-57% מהחזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות מתרכז בהן.
 
כיום נסחרות בתל-אביב כ-280 תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים, המהוות כ-73% ממספר תעודות הסל על מדדי מניות (מקומיים ובינלאומיים), לעומת כ-140 תעודות סל בסוף שנת 2010. שווי החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים זינק והגיע לשיא של כ-44.3 מיליארד שקל – יותר מפי חמש לעומת שווי החזקות הציבור בסוף שנת 2010.
 
לאחרונה מתחיל להתפתח גם שוק של תעודות סל על מדדי אג"ח בחו"ל, וכיום נסחרות בבורסה 9 תעודות סל על מדדי אג"ח בחו"ל לעומת 2 תעודות בלבד בשנת 2010, ושווי החזקות הציבור בתעודות אלה מגיע לכ-2 מיליארד שקל באפריל 2015 לעומת כ-60 מיליון שקל בלבד בדצמבר 2010.
הסטת עיקר הפעילות משוק המניות המקומי לשוק הגלובלי
לראשונה החל ב-2014 עיקר הפעילות בתעודות סל על מדדי מניות הינה בשוק הגלובלי, ושווי החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות בינ"ל גבוה משווי החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים ומהווה כ-57% משווי החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים יחד, לעומת כ-45% וכ-38% בשנים 2013 ו-2012 בהתאמה.
 
 
תעודות סל על מדדי מניות – נתונים עיקריים 4/2015-2010
(החזקות ציבור במיליארד שקל, מספר התעודות נכון לסוף תקופה)
 
 
2010
2011
2012
2013
2014
4/2015
4/2015 לעומת 2010
החזקות ציבור*
 
סה"כ תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים (A)
33.4
28.5
34.8
58.8
70.6
78.1
134%
מזה: תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים** (B)
8.5
9.5
13.1
26.6
39.9
44.3
421%
% מסה"כ (B/A)
25%
33%
38%
45%
57%
57%
 
מספר התעודות
 
סה"כ תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים (C)
241
262
266
316
364
384
59%
מזה: תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים ** (D)
136
146
148
200
257
281
107%
% מסה"כ (D/C)
56%
56%
56%
63%
71%
73%
 
*מקור הנתונים – בנק ישראל.
** כולל כ-80 תעודות מנוטרלות מטבע.
 
 
ההשקעה בתעודות סל מאפשרת למשקיע לעקוב אחר מדד וליהנות מנזילות גבוהה ומפיזור סיכון ע"י השקעה במדדי מניות מאזורים גאוגרפים שונים, או מענפים שונים. בנוסף, השקעה בתעודות סל מהווה דרך קלה להשקיע בשווקים זרים באמצעות הבורסה המקומית, ללא צורך ברכישת מט"ח  ובשעות מסחר הנוחות למשקיע הישראלי.
 
בשנתיים האחרונות הואצה הפעילות בתעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים, ומנתוני איגוד מנהלי תעודות הסל, עולה כי הציבור ביצע רכישות ענק, נטו, של תעודות סל על מדדי מניות בינ"ל בסך כ-9.3 וכ-7.4 מיליארד שקל בשנים 2013 ו-2014, ובסך כ-2 מיליארד שקל בשליש הראשון של 2015. רכישות אלה, מסבירות את העלייה בשווי החזקות הציבור בשנים אלה.
 
מבין התעודות על מדדים בינלאומיים, כ-80 תעודות הן מנוטרלות מטבע, כלומר המשקיע בהן אינו חשוף לשינויים בשער החליפין, אלא רק לשינוי הנומינלי במדד נכס הבסיס.
 
יש לציין שבקרנות הנאמנות המשקיעות במניות בחו"ל נרשמה מגמה דומה, וסך היצירות נטו בהן הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל בשליש הראשון של השנה, לאחר יצירות נטו בסך כ-8.3 מיליארד שקל בכל שנת 2014.
הציבור מעדיף תעודות סל על מדדי מניות בארה"ב
נכון לסוף השליש הראשון של 2015 קיימות בתל-אביב 281 תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל, שווי החזקות הציבור בהן מגיע, כאמור, לכ-44.3 מיליארד שקל.
 
התפלגות החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים מראה כי השוק המעניין ביותר מבחינת המשקיעים מבין שווקי חו"ל הינו השוק האמריקאי, הכולל 63% משווי החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל. בפער ניכר אחריו נמצא השוק האירופי, הכולל 27% משווי ההחזקות.
 
עיקר השקעות הציבור, כ-16.6 מיליארד שקל המהווים כ-38% מהחזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים, מתרכזים בתעודות סל על מדדים מובילים בארה"ב P 500&S (- 11.8 מיליארד שקל), ו-NASDAQ 100 (- 4.8 מיליארד שקל).

כ-4.3 מיליארד שקל מוחזקים בתעודות סל על כל אחד מהמדדים האירופאיים –
DAX  ו-500 EURO-STOXX.
 
סך החזקות הציבור בתעודות סל על מדדים בינלאומיים בשאר העולם מגיעים לכ-4.6 מיליארד שקל בסוף אפריל 2015. בקבוצת תעודות אלה בולטות תעודות סל על מדד MSCI עולמי, שהחזקות הציבור בהן מסתכמות בכ-1.2 מיליארד שקל.
 
התפלגות החזקות הציבור בתעודות סל על מדדים בינלאומיים*, לפי  מדדים עיקריים, אפריל 2015:
 
נכס הבסיס
מספר התעודות
שיעור מתוך סך התעודות על מדדי מניות
שווי החזקות הציבור
(מיליוני שקלים)
שיעור מתוך סך החזקות הציבור
מדדי מניות בחו"ל
281
100%
44,349
100%
 מזה:  S&P 500
17
6%
11,818
27%
       NASDAQ 100
12
4%
4,768
11%
       בריאות בארה"ב
6
2%
1,397
3%
         בנקים ופיננסים ארה"ב
8
3%
1,305
3%
       RUSSELL
7
2%
1,058
2%
       טכנולוגיה ארה"ב
3
1%
1,036
2%
       אחרים ארה"ב
73
26%
6,401
15%
סה"כ ארה"ב
126
45%
27,783
63%
       DAX
18
6%
4,344
10%
       EURO-STOXX
17
6%
4,241
9%
       אחרים אירופה
44
16%
3,364
8%
סה"כ אירופה
79
28%
11,949
27%
          MSCI WORLD
7
2%
1,184
3%
       מדדים אחרים   
69
25%
3,433
7%
סה"כ שאר העולם
76
27%
4,617
10%
 
* עיבודי הבורסה לדיווחי מנפיקי תעודות הסל ונתוני בנק ישראל.
 
 
למאמר המלא כקובץ PDF