נתונים בורסאיים עיקריים - מחצית ראשונה 2015 נורית דרור, יחידת המחקר, יוני 2015

שינויים במדדים
מניות
·        מדדי ת"א-25 ות"א-100 עלו במחצית הראשונה של 2015 בכ-12% ו-10%, בהתאמה, והגיעו לרמות שיא כל הזמנים.
·        מדד ת"א-נפט וגז בלט בעלייה של כ-20%.
·        מדד ת"א-תקשורת ירד בכ-14%.
·        מדד ת"א טק-עילית שהושק במאי אשתקד עלה מתחילת השנה בכ-12%.
·        במרץ 2015 הושק מדד בינלאומי חדש -  ת"א-ביגיטק, מדד ראשון הכולל את 67 חברות ההיי טק הישראליות או הקשורות לישראל הנסחרות בתל-אביב ו/או בחו"ל.
המדד פותח ע"י Indexes BlueStar, חברת מחקר מניו-יורק העוסקת בחישוב מדדים בינלאומיים, בשיתוף פעולה עם הבורסה. המדד יחשוף את החברות הישראליות הכלולות בו למשקיעים זרים ולמשקיעים מקומיים, והוא יוכל להוות נכס בסיס לתעודות סל וקרנות מחקות בישראל ובחו"ל.
 
איגרות חוב
·        מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח חברות שקליות רשמו עלייה של עד כ-0.7%, ואילו  - מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח חברות צמודות מדד רשמו ירידה של עד כחצי אחוז - תוך תנודתיות גדולה.
·        מדדי תל בונד- מאגר שהושק במרץ אשתקד נותר כמעט ללא שינוי במחצית הראשונה של 2015.
·        מדד תל בונד – לא צמודות שהושק ב-20 בינואר, עלה בכ-0.5% מאז השקתו.
מחזורי מסחר
מניות:
·        מחזור המסחר היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) – 1.4 מיליארד שקל, גבוה בכ-19% מהמחזור הממוצע במחצית המקבילה אשתקד.
·     מחזור המסחר במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות)  – 1 מיליארד שקל, גבוה בכ-9% מהמחזור הממוצע במחצית המקבילה אשתקד.
 
 איגרות חוב ומק"מ:
·        מחזור יומי ממוצע באג"ח ממשלתי – 3.5 מיליארד שקל, גבוה בכ-13% מהמחזור הממוצע במחצית המקבילה אשתקד.
·        מחזור יומי ממוצע באג"ח חברות (לא כולל תעודות סל) – 0.8 מיליארד שקל, גבוה בכ-17% מהמחזור הממוצע במחצית המקבילה אשתקד.
·        מחזור יומי ממוצע במק"מ – 0.5 מיליארד שקל, נמוך בכ-15% לעומת המחזור במחצית הראשונה אשתקד.
 
 נגזרים:
·        אופציות על מדד ת"א-25: מחזור יומי ממוצע – 213 אלף אופציות (מזה: כ-40 אלף אופציות שבועיות), גבוה בכ-13% מהמחזור בתקופה המקבילה אשתקד.
·        מחזור שיא באופציות השבועיות על מדד ת"א-25 – 102 אלף יחידות ב-11.3.2015.
·        אופציות דולריות: מחזור יומי ממוצע – 70 אלף אופציות -  גבוה בכ-82% מהמחזור במחצית הראשונה אשתקד.
משקיעי חוץ
·        משקיעי חוץ רכשו מניות נטו בסך כ-0.8 מיליארד דולר בינואר-אפריל 2015, לעומת כ-1.3 מיליארד דולר בכל שנת 2014.
·        משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי נטו בסך כ-0.8 מיליארד דולר בינואר-אפריל 2015, לעומת כ-2.3 מיליארד דולר בכל שנת 2014.
גיוסי הון
מניות:
·        כ-3 מיליארד שקל גויסו בהנפקות והקצאות פרטיות, לעומת כ-4.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
·        חברת נדל"ן אחת  - קבוצת אורון – ביצעה הנפקה ראשונית (IPO) וגייסה כ-70 מיליון שקל.
·        הוכנסה פעילות ל-4 שלדים בורסאיים, בהן 2 חברות הייטק. העסקאות הגדולות היו הכנסת עסקי "קופיקס"  לשלד של "אגרי" והכנסת עסקי גידול אצות  לשלד של "קמן קפיטל"- כ"א מהן כיום בשווי  כ-170 מיליון שקל.
איגרות חוב:
·        הממשלה פדתה אג"ח, נטו, בסך כ-0.3 מיליארד שקל, לאחר פדיונות נטו בסכום של כ-7 מיליארד שקל במחצית השנייה של 2014 וגיוס נטו בסך כ-9 מיליארד שקל נטו במחצית המקבילה אשתקד.
·        סכום שיא בסך כ-32.4 מיליארד שקל גייסו חברות בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח לציבור, לעומת כ-16.6 מיליארד שקל במחצית המקבילה אשתקד וכ-19.4 מיליארד שקל במחצית השנייה של 2014.
o       גיוס שיא ע"י חברות חדשות: שש מנפיקות חדשות גייסו כ-5 מיליארד שקל.
o       עלייה בריכוזיות ההנפקות – כ-57% מהסכום גויס ב-12 הנפקות ענק (0.8 מיליארד שקל ויותר להנפקה).
o       הבנקים וחברות הנדל"ן ממחזרים חוב ומובילים בהיקף הגיוסים.
·        כ-1 מיליארד שקל נוספים גויסו באמצעות אג"ח למוסדיים, לעומת סכום שיא בהיקף של כ-12 מיליארד שקל במחצית המקבילה אשתקד.
תעודות סל
·        הונפקו 48 תעודות סל חדשות, ביניהן ארבע תעודות סל ראשונות על מדד תל בונד-ריבית משתנה שהושק בנובמבר 2014.
·        הציבור רכש נטו תעודות סל על מדדים בשווי של כ-4.3 מיליארד שקל (2.2 מיליארד שקל – על מדדי מניות בינ"ל, 1.6 מיליארד שקל – על מדדי אג"ח מקומיים, 0.5 מיליארד שקל על מדדי מניות מקומיים) ומכר תעודות מטבע בשווי של כ-10 מיליארד שקל.
·        שווי החזקות הציבור בשוק תעודות הסל הגיע לכ-131.4 מיליארד שקל במאי, גבוה בכ-1.8 מיליארד שקל לעומת תחילת השנה.
·        מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות עלה והסתכם בכ-477 מיליון שקל לעומת כ-334 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. מחזור זה היווה כ-33% ממחזור המסחר במניות לעומת כ-28% במחצית המקבילה אשתקד.
·        כיום נסחרות בבורסה 607 תעודות מדד ו-23 תעודות מטבע.
רישום כפול
·        שלוש חברות ביצעו רישום כפול: - קנון הולדינגס חברת השקעות  זרה, שהתפצלה מהחברה הבורסאית "החברה לישראל", אורמת טכנולגיות שמיזגה לתוכה את החברה הבורסאית "אורמת תעשיות", ואופטיבייס, שנסחרה עד כה רק בארה"ב .
·        שתי חברות ביומד בורסאיות – ביונדווקס ומדיגוס נרשמו למסחר גם בנאסד"ק.
·        כיום נסחרות 51 חברות במקביל גם בתל-אביב וגם בחו"ל.
מספר חברות
·        במחצית השנה נמחקו 10 חברות: 3 חברות בעקבות הצעות רכש ומיזוגים; 2 חברות עקב אי עמידה בכללי השימור, 4 חברות עקב הסדר/פירוק, וחברה דואלית שנמחקה מת"א (באטם תקשורת).
·        כיום נסחרות 467 חברות מניות, לעומת 473 בסוף שנת 2014.
 
לקובץ PDF