מחקר: איגרות החוב הקונצרניות בישראל מספקות למשקיע נזילות גדולה מבעולם פרופ' אבי וואהל מאוניברסיטת ת"א וד"ר מני עבודי מאוניברסיטת בר-אילן בחנו מסחר באיגרות חוב קונצרניות בבורסת ת"א, ומצאו כי מספר הסוחרים הפרטיים גדול בהרבה ביחס לשוק האמריקאי שם עלויות המסחר גבוהות בהרבה מהעלויות בישראל

שוק איגרות החוב הקונצרניות בישראל מספק נזילות גבוהה למשקיעים קטנים ומוסדיים ביחס למקבילו האמריקאי, כך על פי מחקר חדש שבוצע על ידי פרופ' אבי וואהל מהפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א וד"ר מני עבודי מביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן. גם נתוני הפדרציה העולמית (World Federation of Exchanges) תומכים בטענה, כאשר נכון לשנת 2015, מדורגת הבורסה הישראלית שלישית בעולם בהיקף המסחר באג"ח חברות.
 
המחקר, אשר בחן את המסחר בשוק איגרות החוב הקונצרני בשנת 2012, בוצע במטרה להשוות בין מסחר באיגרות חוב בשיטה של ספר פקודות ממוחשב כפי שמתבצע בישראל, ביחס לשוקי Over The Counter) OTC), הדרך המקובלת במרבית שוקי העולם למסחר באיגרות חוב קונצרניות.
 
וואהל ועבודי מצאו כי בשוק איגרות החוב הקונצרני הישראלי מגוון רחב של משקיעים, קטנים ומוסדיים, הנהנים משוק יעיל עם עלויות מסחר נמוכות (Bid-Ask-Spreads לא כולל עמלות לבנקים או חברי בורסה) ביחס למניות בישראל ולשוקי איגרות חוב קונצרנים בעולם שם לרוב בולטת פעילות של משקיעים מוסדיים בשל עלויות מסחר גבוהות למשקיעים קטנים.
מספר עסקאות גדול
על פי המחקר, בבורסה הישראלית, אחוז המסחר (Turnover) במסחר באיגרות חוב גבוה מאשר במניות, ומספר העסקאות ליום (כ- 70 בממוצע לאיגרת חוב) גבוה בהרבה ביחס לארה"ב (ממוצע של עסקה עד שתי עסקאות ליום לאיגרת).
 
בתקופת הבדיקה, מחזורי המסחר היומיים הממוצעים בשוק איגרות החוב הקונצרניות עמדו על 781 מיליון שקלים (ביחס ל-958 מיליון שקלים במניות), כשרק 9.5% בעסקאות מחוץ לבורסה (בדומה למצב במניות – כ-10%). נפח המסחר השנתי יחסית לערך השוק (Turnover) באג"ח קונצרניות עמד על 55.5%, גבוה משמעותית ממניות (30.4%). 
 
מרווחי הציטוט (Bid-Ask-Spreads) באיגרות החוב הקונצרניות נמוכים ביחס לארצות הברית, אך גם ביחס למניות בישראל. בעסקאות סוחרים קטנים שנבדקו על ידי החוקרים, נמצא שממוצע חצי המרווח של האיגרת הרלוונטית היה 0.11% (בפועל, עלויות הביצוע היו 0.067% בגלל שחלק מהמשקיעים לא ביצעו עסקאות מול המרווח אלא הציבו פקודות במחירים טובים יותר). השניים אף מצאו כי מרווחי הציטוט של אג"ח חברות נמוכים בהרבה ממרווחי המניות המקבילות.
 
לשם השוואה, במחקרים שונים שפורסמו על המסחר באיגרות חוב חברות בארצות הברית, בפעולות של עד 5,000 דולר, עמדו עלויות המסחר למשקיעים על 0.75%, ואילו העלות למשקיעים בסדר גודל של מיליון דולר עמדה על 0.09% - שעדיין גבוהה מעלות המסחר של משקיעים קטנים בישראל.
 
הממצאים העולים משוק איגרות החוב הקונצרניות בישראל, כאמור, שונים מהותית ממקבילו האמריקאי, שם שיעור ההשתתפות של משקיעים פרטיים נמוך מאוד והעלויות גבוהות פי 10 מהעלויות בישראל.
פעילות משמעותית של משקיעים קטנים
במסגרת המחקר, בדקו החוקרים כ-468.5 אלף חשבונות עם נפח מסחר שנתי הקטן ממיליון שקלים בכל ניירות הבורסה (למעט אופציות). את משקיעים אלו הם כינו Small Retail Investors) SRI). משקיעי SRI שנבדקו היו פעילים בממוצע ב- 5.1 ניירות ערך ובכ- 5.5 ימי מסחר. נפח המסחר שלהם באג"ח חברות היה 12.2% מהנפח הכללי, ביחס ל-8.7% במניות.
 
לסוחרים עם נפח כללי של עד שני מיליון שקלים - נפח המסחר באג"ח חברות היה 17.6%  מהנפח הכללי, בהשוואה ל-13.1% במניות. לשם השוואה, מחקרים שבוצעו בארצות הברית  מצאו ש- 1.2% מנפח המסחר נוצר מעסקאות של עד 100 אלף דולר כל אחת. רובן של עסקאות אלה הן של משקיעים מוסדיים כך שכנראה השתתפות משקיעים פרטיים הינה אפסית.
 
נתונים אלו מדגישים כי בישראל, שיעור ההשתתפות של משקיעים פרטיים גבוה משיעור ההשתתפות בשוק המניות, וגבוה בהרבה משיעור ההשתתפות של סוחרים פרטיים בשוק איגרות החוב הקונצרניות האמריקאיות.

לטבלאות הרחבה למאמר, לחצו כאן.

​קישור למאמר המלא:
"Corporate Bond Trading by Retail Investors in a Limit Order Book Exchange"