20 שנה לשוק האופציות על שקל/דולר משה עסיס, מנהל מדור בכיר פיתוח מוצרים, יולי 2015

מחזורי המסחר באופציות שקל/דולר בבורסה שוברים שיאים- עלו ביותר מ-70% בשנתיים האחרונות
אין זה סוד שמחזורי המסחר בשוק המניות בבורסה ירדו בשנים האחרונות. עם זאת, באחד מהמוצרים בשוק הנגזרים בבורסה, מחזורי המסחר  דווקא עלו ביותר מ-70% בשנתיים האחרונות. מדובר בשוק האופציות שקל/דולר, אשר חגג בשנה החולפת 20 שנה להיווסדו.
שוק נגזרי השקל/דולר בישראל
שוק המט"ח בישראל עבר בעשורים האחרונים תמורות משמעותיות. משוק מפוקח, עם הגבלות רבות, הפך בהדרגה בתהליך ליברליזציה, לשוק חופשי ללא מגבלות פיקוח כלשהן ועם היקפי מסחר משמעותיים.
כיום, בשוק עסקאות הספוט (המרת שקלים בדולרים, ולהיפך) בישראל  מחליפים  ידיים מעל ל-1.3 מיליארד דולר ביום.  
במקביל למסחר במט"ח, מתקיים מסחר ער,  בנגזרי שקל/דולר בשוק הבינבנקאי (שוק ה-over the counter או ה-OTC)  ובבורסה בת"א.  
בשוק ה-OTC מתבצעות עסקאות בנגזרי שקל/דולר מסוג חוזי  Forward, אופציות ו- Swap.  היקף המסחר היומי בנגזרים אלו עומד על פי נתוני בנק ישראל על כ -4.6 מיליארד דולר ביום.  
בבורסה בת"א נסחרים אופציות וחוזים עתידיים מסוג Futures על שער השקל/דולר. כמעט כל  המסחר מתקיים באופציות, כאשר המחזור היומי בהן במונחי נכס בסיס עומד על כ-700 מיליון דולר, נתון המהווה שיא של כל הזמנים.
הפעילים בשוק נגזרי השקל/דולר מגוונים: ניתן למצוא ספקולנטים שמנסים להרוויח מתנודות בשער החליפין לצד פעילים שמעוניינים לגדר את חשיפת המט"ח שלהם. בין הגופים המגדרים ניתן למצוא גופים פיננסיים כגון מוסדיים, קרנות נאמנות, תעודות סל  וכמובן יבואנים ויצואנים שחשופים באופן טבעי לסיכון מט"ח.
מחזורי שיא בבורסה
מחזורי המסחר והיקף הפוזיציות הפתוחות באופציות הדולריות נמצאים במגמת גידול בעשור האחרון כפי שניתן לראות בגרף להלן.
מחזור המסחר היומי בשנת 2015 (בחודשים ינואר-יוני) מהווה שיא מאז השקת האופציות בשנת 1994, ומייצג עלייה משמעותית של 34% לעומת השנה אשתקד.
הסיבות העיקריות לגידול במחזורי המסחר קשורות לעלייה בתנודתיות הגלומה באופציות הדולריות וכמובן למהלך שביצע הדולר מאז אוגוסט 2014. 
במהלך המחצית השנייה של שנת 2014 התחזק הדולר בכ-15% ביחס לשקל. התחזקות הדולר אף המשיכה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2015. מהלך משמעותי זה של הדולר, גרר באופן טבעי עניין רב של שחקני אופציות שתורגם לגידול במחזורי המסחר.
במקביל, עלתה סטיית התקן הגלומה באופציות בתקופה האחרונה מרמה של 5%-4% לרמה של כ10%-9%, כפי שניתן לראות בגרף שלהלן. עלייה בתנודתיות מביאה לגידול הן בפעילותם של ספקולנטים שפוטנציאל הרווח שלהם גדל והן של לקוחות מגדרים שחוששים שסיכון המט"ח אליו הם חשופים יתממש.
 
סיבה נוספת לגידול בסחירות קשורה בשינוי בכללי מגבלת הפוזיציות הפתוחות שיזמה הבורסה ואשר ניכנס לתוקף בשנת 2014. אין זה המקום לתאר את השינוי בהרחבה, אך אומר רק שהשינוי אפשר לפעילים גדולים שהיו מוגבלים בכמות האופציות שהחזיקו, להגדיל את פעילותם.
אופציות שקל/דולר בבורסה
לטובת מי שלא מכיר את האופציות הדולריות שנסחרות בבורסה, להלן תיאור קצר של מאפייניהן העיקריים:
·       תאריך הפקיעה – האופציות פוקעות לפי שער השקל/דולר היציג המתפרסם ביום ג' החל לפני יום ד' האחרון בחודש הפקיעה.
·       גודל נכס הבסיס – מכפיל נכס הבסיס של האופציות הינו 10,000$, כלומר כל אופציה שקולה לקניית/מכירת (תלוי בסוג האופציה) 10,000$. בהשוואה לבורסות אחרות מדובר באופציות "קטנות" יחסית, מאפיין המאפשר פעילות גם למשקיעים שמעוניינים לפעול בהיקפים קטנים יותר.
·       סדרות  האופציות– בכל נקודת זמן ניתן לסחור בחמש סדרות, לשלושת חודשי הפקיעה הקרובים, לתום הרבעון הבא ולתום שנה.
במסחר באופציות הדולריות פעילים בין השאר מחוללי ציטוטים ("מכונות מסחר"), אך פעילותם מינורית לעומת פעילות מחוללי הציטוטים הפועלים באופציות על מדד ת"א-25. לשם השוואה, באופציות הדולריות אחראים מחוללי הציטוטים לכ-14% מסה"כ הפקודות שבוצעו ול-4% מסה"כ המחזור שבוצע, לעומת כ-60% מסה"כ הפקודות שבוצעו ו-40% מהמחזור שבוצע באופציות על מדד ת"א-25.
 
בנוסף, מתאפיין שוק האופציות הדולריות בעסקאות מתואמות גדולות לצד עסקאות קטנות. העסקאות הגדולות מתבצעות ע"י גופים מוסדיים כגון, קרנות נאמנות ותעודות סל מנוטרלות מטבע שמחוייבות לנטרל את חשיפתן לדולר.
מרווחי ציטוט אטרקטיביים
המסחר בבורסה באופציות הדולריות מציע למשקיע מספר יתרונות משמעותיים על פני המסחר בשוק ה-OTC:
  • מרווחי ציטוט אטרקטיביים –האופציות בכסף נסחרות במרווח קטן של כ-20-15 פיפס (0.002-0.0015 ש"ח) בין מחיר הקנייה למכירה. לדברי סוחרים בשוק, מדובר במרווח אטרקטיבי בדומה למרווח ממנו נהנים לקוחות גדולים בחדרי עסקאות של הבנקים.
  • נזילות – ניתן להיכנס ולצאת מפוזיציה במהירות. בשוק ה-OTC לעומת זאת סגירת פוזיציה הנה מורכבת יותר ומתבצעת לרב מול הגורם מולו היא נפתחה.  
  • שקיפות – אין צורך לבצע Shopping בין חדרי העסקאות בבנקים במטרה למצוא את מחיר הקנייה או המכירה הטוב ביותר. מחירי האופציות מפורסמים בספר פקודות מרכזי שגלוי לכל הסוחרים ובזמן אמת.
  • סיכון אשראי נמוך  – האופציות נסלקות במסלקת מעו"ף שמשמשת כ-CCP (central counter party).  המשמעות היא שהמסלקה ערבה לביצוע העסקה גם במקרה שאחד מהצדדים לה פשט את הרגל.
המסחר מושפע מגורמים רבים ולכן קשה לצפות את התפתחותו בעתיד, אך אסתכן בהערכה שבשנים הקרובות נמשיך לראות גידול במחזורי המסחר באופציות הדולריות, ממספר סיבות מרכזיות:
  1. עקב רגולציות חדשות, ישנה מגמה הולכת וגוברת בעולם של העברת עסקאות שמתבצעות ב-OTC לבורסות ולמסלקות. סביר להניח שמגמה זו תאומץ גם בארץ ותוביל לגידול במחזורי מסחר בבורסה בת"א על חשבון עסקאות בינבנקאיות ב- OTC.
  2. הבורסה בוחנת בתקופה האחרונה תוכניות תמריצים שונות לעידוד פעילות של סוחרים בשוק הנגזרים. במידה ותוכניות אלו ייושמו בהצלחה גם בשוק האופציות הדולריות, אנו צפויים לגידול בפעילות בשוק זה.
_____________________
הכותב הוא מנהל מדור בכיר, פיתוח מוצרים, בבורסה לני"ע בתל-אביב
 
אין לראות בכתבה המלצה לרכישה/מכירה של ניירות ערך ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.