בעלי עניין מכרו לציבור מניות בשווי כ- 2.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2017 קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

הרפורמה במדדי הבורסה ודרישות חוק הריכוזיות הביאו למכירות ענק ע"י בעלי עניין
במחצית הראשונה של שנת 2017 מכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של כ-2.7 מיליארד שקל וזאת בהמשך למכירות השיא של שנת 2016 -בה מכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של כ- 6 מיליארד שקל.
המכירות נועדו, בין היתר, במטרה להגדיל את שיעור החזקות הציבור במטרה לשפר את מיקומי החברות במדדי הדגל של הבורסה. כזכור, בפברואר 2017 ביצעה הבורסה רפורמה במדדים אשר הגדילה את מספר החברות הכלולות בהם והעלתה את שיעור החזקות הציבור הנדרש בכדי להיכלל במדדי הדגל. כמו כן, הוקטן המשקל המירבי של מנייה בודדת במדד שהביא להעלאת המשקל במדדים של המניות הבינוניות.
בנוסף, נמשכו מכירות בעלי העניין במטרה לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות.
מכירות המניות הגדולות השנה היו:
- צדיק בינו מכר את יתרת החזקתו בפז נפט - 7.2% ממניות החברה בשווי 426 מיליון שקל, במטרה לעמוד בדרישות הפרדת החזקות ריאליות ופיננסיות בחוק הריכוזיות. אליו הצטרפו גם משפחות ליברמן ואבלס שמכרו מניות בשווי 163 מיליון שקל.
- מכירת 12% ממניות קרסו מוטורס בשווי 318 מיליון שקל ע"י חיים דנון- מכירה שהעלתה את שיעור החזקות הציבור בחברה באופן שאיפשר את כניסתה למדד ת"א-צמיחה. יש לציין שבמהלך חודש יוני ביצעה החברה הנפקה גדולה לציבור שתסייע בשדרוגה למדד ת"א-90 במועד העדכון הקרוב בתום יום המסחר ב- 3 באוגוסט.
- מכירת כ-8% ממניות בתי הזיקוק ע"י החברה לישראל (200 מיליון שקל) והמפעלים הפטרוכימיים (172 מיליון שקל).
מוכרים בולטים נוספים השנה היו קרנות השקעה : די.בי.אס.איי שמכרה מניות דנאל כ"א ושגריר בשווי 173 מיליון שקל, באטרי שמכרה מניות איי די איי ביטוח בשווי 104 מיליון שקל ופידליטי שמכרה מניות רמי לוי בשווי 78 מיליון שקל.
בנוסף, בלטו במחצית השנה גם הצעות מכר של בעלי שליטה במסגרת הנפקות ראשוניות של חברות בבורסה- אירונאוטיקס (404 מיליון שקל),נובולוג (280 מיליון שקל) וטלרד (82 מיליון שקל). תמורת מכירות אלה אינה כלולה בסקירה זו.
בטבלה שבנספח כלולות כל המכירות בשווי גבוה מ-10 מיליון שקל. בעסקאות אלה לא נכללו מכירות בעלי עניין לבעלי עניין אחרים שלא הגדילו את שיעור החזקות הציבור.
למאמר המלא כולל טבלת נתונים

למאמר המלא - לחץ כאן