הבורסה מסכמת את המחצית הראשונה של 2017 נורית דרור, יחידת המחקר

עליות שערים, גידול במחזורי המסחר וגל הנפקות בשוקי המניות ואיגרות החוב
·       עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, וזאת בהמשך למגמה משנת 2016;
 
·       המניות הכלולות במדד ת"א-90 עלו בכ-14%, בהמשך לעלייה של 17% בכל שנת 2016, בעוד מדד ת"א-35 ירד ב-2% בהשפעת מניות הפארמה הכלולות בו;
 
·       רפורמת המדדים שיצאה לדרך ב-9 בפברואר ומכירות ענק ע"י בעלי עניין, בשווי 2.7 מיליארד שקל, תרמו לעלייה של כ-30% במחזורי המסחר בשוק המניות (ללא תעודות סל) לעומת השנה הקודמת;
 
·       גל הנפקות ראשוניות מתחילת השנה - שמונה חברות מניות חדשות נרשמו למסחר בבורסה בתל אביב – יותר מכל מספר החברות שנרשמו בשנתיים האחרונות יחד – וגייסו כ-1.2 מיליארד שקל:
בין המנפיקות החדשות – יצרנית המל"טים אירונאוטיקס שהנפיקה ביוני מניות בשווי כ-404 מיליון שקל בהצעת מכר לציבור וגייסה כ-53 מיליון שקל נוספים, זוהי ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר בתולדות הבורסה שביצעה חברת הייטק והגדולה ביותר שביצעה חברה חדשה מאז הנפקת "עזריאלי" ביוני 2010;  
 
·       התגברות הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ומסתמנת שנת שיא –גויסו כ-34.4 מיליארד שקל ע"י חברות לעומת כ-63 מיליארד שקל בכל שנת 2016.
ארבע חברות נדל"ן מניב אמריקאיות נרשמו למסחר בהנפקה ראשונה של אג"ח לציבור וגייסו כ-2.1 מיליארד שקל; 
 
·       מחזורי המסחר באג"ח חברות הגיעו לשיא ועמדו על 0.9 מיליארד שקל ביום;
 
·       עליות שערים של כ-3% באג"ח חברות לעומת 1% בלבד באג"ח ממשלתיות;
_________________
* נתוני המחצית הראשונה של 2017 הינם אומדן נכון ל-26.6.2017.
שוק המניות
מדדי מניות עיקריים:

מדד
1-6/2017
1-12/2016
ת"א-35
2%-
4%-
ת"א-90
14%
17%
ת"א-SME60
3%
24%
ת"א-צמיחה
15%
18%
ת"א טק-עילית
2%
16%
ת"א בנקים-5
10%
18%
ת"א-נדל"ן
15%
17%
ת"א-נפט וגז
1%
18%
 
·       מדדים - שוק שורי גם בתל-אביב:
עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי המניות בתל-אביב, המשך לעליות בשנה הקודמת, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. העליות בתל-אביב נתמכו ע"י:
o      עליות השערים בנאסד"ק (כ-15%) היוו רוח גבית חיובית למניות הדואליות הנסחרות בתל-אביב.
o      הריבית "האפסית" במשק (0.1%) מאז מרץ 2015 שהביאה לעלייה ברווחי החברות בכלל וחברות הנדל"ן בפרט.
o      נתוני מאקרו חיוביים כדוגמת שיעור אבטלה נמוך מ-4.5%, התחזקות השקל.
 
יוצא דופן גם השנה – מדד ת"א-35 שירד בכ-2% במחצית הראשונה של השנה, המשך לירידה של 4% בכל שנת 2016, בהשפעת ירידות חדות במניות הפארמה הגדולות הכלולות בו – טבע ופריגו שירדו בכ-18% כל אחת, ומיילן שירדה בכ-9%.
 
 
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
 
 
1-6/2017
ממוצע 2016
מניות כולל תעודות סל
1,540
1,269
מניות ללא תעודות סל
1,210
922
 
·       המחזור במניות ללא תעודות סל שהסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2017, זינק בכ-30% בהשוואה למחזור הממוצע בכל שנת 2016.
 
·       המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) שהסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה, גבוה בכ-20% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2016. לעלייה במחזורים תרמו: 
o      הרפורמה במדדי הבורסה:
לקראת הרפורמה – במסגרת היערכות החברות והציבור, חלה עליה במחזורי המסחר מכ-1.2 מיליארד שקל ביום בחודשים 1-10/2016 לכ-1.4 מיליארד שקל ביום בחודשים נובמבר-דצמבר 2016 ובינואר 2017.
ערב הרפורמה – 9.2.2017 - נשבר שיא של 6.5 שנים במחזורי המסחר בבורסה, ונרשם מחזור ענק בהיקף של כ-12 מיליארד שקל (בבורסה ומחוצה לה).
לאחר הרפורמה  - התכנסות מחזורי המסחר במניות לכ-1.5 מיליארד שקל ביום במאי וביוני.
o      מכירות בעלי עניין:
הרפורמה במדדי הבורסה והצורך להיפרד מהחזקות עקב חוק הריכוזיות, הביאו בעלי עניין למכירת מניות מאסיבית. מכירות בעלי עניין לציבור הסתכמו בכ-2.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה, וזאת בהמשך למכירות שיא בסך כ-6 מיליארד שקל בכל שנת 2016.
לפירוט נוסף ראה "מאמרים" באתר הבורסה.
 
o      משקיעי חוץ: מנתוני בנק ישראל עולה כי בארבעת החודשים הראשונים של 2017 ולאחר הפסקה בת שנה התחדשו רכישות של מניות בתל-אביב ע"י משקיעי חוץ והסתכמו בכ-2.4 מיליארד שקל, לאחר מכירות בסך כ-1.6 מיליארד שקל בכל שנת 2016.
 
גיוסי הון/חברות חדשות:
 
הנפקות והקצאות של מניות (במיליוני שקלים):
 
 
1-6/2017
1-6/2016
שנת 2016
גיוס בתל-אביב
4,650
3,289
6,936
מזה: ע"י חברות חדשות
(מספר חברות חדשות)
1,209
(8 חברות)
-
259
(3 חברות)
גיוס בחו"ל
1,450
730
22,596*
סה"כ
6,100
4,019
29,532
* מזה כ-21 מיליארד שקל הקצאה פרטית שביצעה "טבע" במסגרת רכישת הפעילות הגנרית של Allergan.
 
·       במחצית הראשונה של השנה גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-4.7 מיליארד שקל – זינוק של
כ-40% לעומת המחצית הראשונה של 2016. לעלייה החדה השנה תרם גל ההנפקות הראשוניות שבמסגרתו הצטרפו לבורסה 8 חדשות חדשות, יותר ממספר החברות החדשות בשנתיים האחרונות יחד. החברות החדשות גייסו כ-1.2 מיליארד שקל:
לאחר שקרן פימי הצליחה לבצע EXIT באמצעות הבורסה, החלו לנצל אפשרות זו קרנות אחרות.
v    כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות טכנולוגיה
חברת אירונאוטיקס, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מוטסות לא מאוישות, מערכות אלקטרואופטיות ותקשורת, הנפיקה מניות בסך כ-404 מיליון שקל בהצעת מכר ראשונה לציבור ע"י קרנות "בראשית", "KCPS" ו"ויולה" , וגייסה כ-53 מיליון שקל נוספים בהקצאה פרטית. שווי החברה לאחר ההנפקה הינו כ-1 מיליארד שקל. זו ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר שביצעה חברת הייטק בתולדות הבורסה, והגדולה ביותר שביצעה חברה חדשה מאז הנפקת "עזריאלי" ביוני 2010.  מניות החברה יצורפו למדדי ת"א-90 וטק-עילית בתחילת ספטמבר.
ספקית פתרונות התקשורת טלרד נטוורקס גייסה מהציבור כ-163 מיליון שקל, מזה כ-83 מיליון שקל בהצעת מכר ע"י קרן "פורטיסימו" ו"כור תעשיות". ומניותיה יצורפו למדדי SME-60 וטק-עילית  בתחילת אוגוסט.
v    כ-0.3 מיליארד שקל גויסו ע"י נובולוג –המספקת שירותי לוגיסטיקה והפצה של תרופות ואביזרים רפואיים. החברה הנפיקה מניות בסך כ-280 מיליון שקל בהצעת מכר ראשונה ע"י קרן פימי (בהנהלת מר ישי דוידי) וחברת "מבט-אפ" (בבעלות מר אהוד פוזיס).
v    כ-0.3 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן – מנרב פרויקטים (132 מיליון שקל), לסיכו (72 מיליון שקל), מניבים ריט - קרן הריט הרביעית המונפקת בבורסה (63 מיליון שקל), ומדיפאואר (35 מיליון שקל).
v    כ-0.1 מיליארד שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז רציו פטרוליום שלה רישיונות בגיאנה מלטה והפיליפינים. זו הנפקה ראשונה בעקבות תיקון בהנחיות הבורסה המאפשר לשותפויות נפט וגז לגייס הון גם לפעילות בחו"ל.
·       בקרב המנפיקות הוותיקות, בולטות חברות ענף הנדל"ן, שכאמור נהנות בשנים האחרונות מהריבית הנמוכה. שבע חברות נדל"ן גייסו במחצית הראשונה של 2017 כ-1.1 מיליון שקל, סכום המהווה כמחצית הסכום שגויס בהנפקות לציבור ע"י חברות נסחרות.
·       מיזוגים בענף הנפט והגז:
o      במאי הושלם מיזוג שותפות הנפט והגז אבנר לתוך שותפות הנפט והגז דלק קידוחים בדרך של החלפת ני"ע ומחיקתה של אבנר מהמסחר. שווי התעודות שהוקצו כ-9 מיליארד שקל.
o      ביוני הושלם מיזוג שותפויות הנפט והגז חנ"ל ונפטא לתוך שותפות הנפט והגז ישראמקו בדרך של החלפת ני"ע ומחיקתן של חנ"ל ונפטא מהמסחר. שווי התעודות שהוקצו כ-3 מיליארד שקל.
 
·       שתי חברות שנסחרו בבורסה בתל-אביב נרשמו למסחר מקביל בבורסת הנאסד"ק:
o      חברת הביומד תראפיקס המפתחת תרופות מקנאביס ושמניותיה נסחרות בתל-אביב משנת 2005, ביצעה הנפקת מניות ראשונה בארה"ב וגייסה כ-44 מיליון שקל, ורשמה את מניותיה למסחר מקביל בנאסד"ק (סמל: TRPX), החל ב-22 במרץ.
o      חברת הטכנולוגיה פורסייט, שמניותיה נסחרות בתל אביב מתחילת שנת 2016, רשמה את מניותיה למסחר מקביל בנאסד"ק (סמל: FRSX) החל ב-15 ביוני. כיום נסחרות בת"א 64 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או גם באירופה.
שוק איגרות החוב והמק"מ
מדדים עיקריים:
 
 
1-6/2017
שנת 2016
אג"ח חברות:
 
 
תל בונד-20
3.5%
2.9%
תל-בונד-40
2.5%
1.7%
תל בונד-תשואות
3.5%
6.2%
תל בונד-שקלי
3.5%
2.4%
תל בונד – תשואות שקלי
4.0%
4.4%
אג"ח ממשלתי:
 
 
צמוד מדד
0.5%
0.7%
שקלי – ריבית קבועה  
1.5%
1.3%
 
לנוכח הריבית הנמוכה ועל מנת להשיג תשואות גבוהות יותר – ממשיכים המשקיעים להעדיף השקעה באג"ח חברות על פני השקעה באג"ח ממשלתיות:
·       עלייה של כ-3.5% אפיינה את איגרות חוב חברות הכלולות במדד תל בונד-שקלי, בעוד עלייה מתונה יותר של 1.5% אפיינה את איגרות חוב ממשלתיות שקליות.
יצוין כי ריבית הפד עלתה ברבע אחוז, בפעם השנייה השנה, ל-1.25% כאשר צפויה העלאה נוספת השנה, ואילו בישראל שיעור הריבית נושק לאפס ולא מסתמנת העלאת הריבית השנה.
·       עלייה של 3.5%-2.5% אפיינה את איגרות החוב חברות צמודות המדד הכלולות במדדי תל בונד-20 ותל בונד-40, לעומת עלייה של כחצי אחוז בלבד באג"ח ממשלתי צמוד מדד.
·       מדד תל בונד - תשואות שקלי בולט גם השנה ומוביל בעלייה של כ-4.0% במחצית הראשונה של 2017, וזאת כ"פיצוי" על דירוג איגרות החוב הכלולות בו - דירוג "מעלות" (BBB-) עד (A) או "מידרוג" (Baa3) עד (A2).
 
 
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
 
 
1-6/2017
ממוצע 2016
אג"ח ממשלתי
2,685
2,733
אג"ח חברות כולל תעודות סל
1,079
1,028
אג"ח חברות ללא תעודות סל
938
831
סה"כ אג"ח כולל תעודות סל
3,764
3,761
מק"מ
243
345
 
·       מחזורי המסחר באג"ח חברות ממשיכים לעלות:
v    מחזור המסחר היומי באג"ח חברות (ללא תעודות סל) הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2017 - מחזור זה גבוה בכ-13% מהמחזור הממוצע בשנת 2016, והוא הגבוה ביותר באג"ח חברות בתולדות הבורסה.
ב-18 במאי, ערב עדכון מדדי התל-בונד, נרשם מחזור ענק בהיקף של כ-9.3 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב. כ-6.4 מיליארד שקל מתוכם, מחזור באג"ח חברות.
v    מאידך, מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי ירד והסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2017 – נמוך במעט לעומת המחזור הממוצע בשנת 2016. הירידה נובעת מאג"ח ממשלתי מסוג "שחר" שהמחזור היומי בו הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל השנה, לעומת כ-1.7 מיליארד שקל בשנת 2016.
לירידה במחזורי המסחר באג"ח ממשלתי תרמה הירידה בפעילות משקיעי חוץ, שמכרו אג"ח ממשלתי בסך כ-200 מיליון שקל בשליש הראשון של 2017, לאחר רכישות בסך כ-1.3 מיליארד שקל בשנת 2016.
 
·       מחזורי המסחר במק"מ ממשיכים לרדת: מחזור המסחר היומי במק"מ שירד לכ-243 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2017, היה נמוך בכ-30% מהמחזור הממוצע בשנת 2016, והיה הנמוך ביותר מאז שנת 2000.
החזקות הציבור הישראלי והזר במק"מ ירדו והסתכמו בכ-101 מיליארד שקל בסוף אפריל, לעומת כ-105 וכ-116 מיליארד שקל בסוף שנת 2016 ושנת 2015 בהתאמה.
בשליש הראשון של השנה מכרו משקיעי חוץ מק"מ בבורסה בתל-אביב בסך כ-100 מיליון שקל, בהמשך למכירות בסך כ-1.5 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2016.
 
הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
 
אג"ח חברות:
 
הנפקות והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים):
 
 
1-6/2017
1-6/2016
שנת 2016
אג"ח לציבור
34,359
30,634
63,298
מזה: ע"י חברות חדשות
        (מספר חברות חדשות)
2,098
(4 חברות)
1,865
(4 חברות)
2,629
(7 חברות)
אג"ח רצף מוסדיים ונשר
2,100
733
3,837
סה"כ
36,459
31,367
67,135

·       החברות גייסו במחצית הראשונה כ-34.4 מיליארד שקל מהציבור בשוק איגרות החוב בתל-אביב, יותר ממחצית הגיוס בשנת השיא 2016. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הקרובה. האווירה האופטימית בשוק נתמכת ע"י אינפלציה נמוכה והתחזקות השקל.
·       כמחצית הגיוס בוצע באג"ח שקלי נושא ריבית קבועה, בדומה למחצית הראשונה אשתקד, וגויסו כ-17.3 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2017; משקל הגיוס באג"ח צמוד מדד ירד מכ-46% מהסכום שגויס במחצית הראשונה אשתקד לכ-37% וגויסו כ-12.6 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2017; משקל הגיוס באג"ח צמוד דולר עלה לכ-13% מסך הגיוס מהציבור השנה מכ-4% בלבד במחצית הראשונה אשתקד וגויסו כ-4.5 מיליארד שקל.
·       הסקטור הריאלי הרחיב את פעילותו וגייס כ-29 מיליארד שקל – סכום הגבוה בכ-64% לעומת המחצית המקבילה אשתקד, ואילו הסקטור הפיננסי גייס כ-5.4 מיליארד שקל – סכום הנמוך בכ-60% לעומת היקף הגיוס בתקופה המקבילה אשתקד.
o      49 חברות נדל"ן גייסו כ-17.4 מיליארד שקל. סכום המהווה כ-60% מגיוסי הסקטור הריאלי השנה, וזאת לעומת כ-8 מיליארד שקל שגויסו במחצית המקבילה אשתקד והיוו כ-45% מגיוס הסקטור הריאלי.
כ-5 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות נדל"ן זרות. מתוכם, כ-2.1 מיליארד שקל ע"י ארבע חברות נדל"ן מניב אמריקאיות, שביצעו הנפקה ראשונה של אג"ח לציבור בתל-אביב.  המנפיקות החדשות השנה הן: וורטון פרופרטיז (898 מיליון שקל), אנקור פרופרטיס (517 מיליון שקל), ווטרסטון (407 מיליון שקל), וסאותרן פרופרטיז (276 מיליון שקל).
חברות אלה מצטרפת ל-18 חברות נדל"ן מניב אמריקאיות שגייסו כ-8.3 מיליארד שקל בהנפקות ראשונות של אג"ח בבורסה מאז 2008. לאור זאת, יושק ב-16 ביולי מדד אג"ח חדש – "תל בונד-גלובל", שיכלול אג"ח שקליות בריבית קבועה המונפקות ע"י חברות זרות ללא זיקה לישראל ובעלות דירוג (-A) בדירוג מעלות או (3A) בדירוג מדרוג, לפחות.
כ-15.3 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות נדל"ן ותיקות. לחברות אלה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-9 מיליארד שקל בשנת 2017 וכ-7.5 מיליארד שקל בשנת 2018. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו: קבוצת עזריאלי שגייסה כ-1.4 מיליארד שקל, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה בשנים 2019-2017, ומליסרון שגייסה כ-1.8 מיליארד שקל, כשגם לה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה ב-2019-2017.
o      חברות השקעה והחזקות וחברות ענף האנרגיה וחיפושי נפט וגז גייסו כ-4 מיליארד שקל, כל ענף.
מבין מגייסות ענף ההשקעה וההחזקות בלטו בגודלן הנפקות שביצעו אידיבי פתוח וקבוצת דלק בסך כ-1 מיליארד שקל כל אחת, לחברות פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.9 ובסך כ-1.5 מיליארד שקל בהתאמה בשנים 2018-2017, והחברה לישראל בסך כ-0.8 מיליארד שקל – לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה השנה.
מבין מגייסות ענף האנרגיה וחיפושי נפט וגז בלטו בגודלן הנפקות שביצעו שותפות הנפט והגז ישראמקו שגייסה לראשונה בשוק איגרות החוב וגייסה כ-1.6 מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמוד דולר בדירוג AA, וחברת החשמל שגייסה כ-1.4 מיליארד שקל. לחברה פדיון אג"ח סחיר בסך כ-1.8 מיליארד שקל השנה.
o      חברות ענף המסחר והשירותים גייסו כ-2.8 מיליארד שקל. בלטה בגודלה הנפקת אג"ח שביצעה חברת הלווין חלל תקשורת בסך כ-1 מיליארד שקל, כשהגיוס נועד בעיקר למימון רכישת הלווין "עמוס 17".
·       תשע מנפיקות השייכות לסקטור הפיננסי גייסו כ-5.4 מיליארד שקל, בראשן בנק מזרחי טפחות שגייס כ-2.7 מיליארד שקל – לבנק פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-4 מיליארד שקל השנה, ובנק דיסקונט שגייס כ-0.8 מיליארד שקל באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה מסוג COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן.
·       כ-2 מיליארד שקל גויסו באג"ח רצף מוסדיים, מתוכם כ-1.5 מיליארד שקל שגויסו ע"י החברה הממשלתית רפאל באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-0.3 מיליארד שקל גויסו לראשונה ע"י חברת האנרגיה איי.סי פאואר (חברה לא-בורסאית, חברת בת של "קנון הולדינגס" הבורסאית) באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה.
 
·       2 חברות נדל"ן זרות חדשות פרסמו תשקיף להשלמה, על בסיס הדו"חות הכספיים השנתיים של 2016, במסגרתו הן צפויות לגייס כ-0.7 מיליארד שקל במהלך חודש יוני: וו.טי.ג'י (500 מיליון שקל) ושותפות אלעד נשיונל (220 מיליון שקל).
 
אג"ח ממשלתי
 
הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליוני שקלים):
 
 
1-6/2017
1-6/2016
שנת 2016
סה"כ
26,410
25,416
47,511
·       משרד האוצר הגביר את הנפקות האג"ח בתל-אביב לנוכח הגירעון בתקציב הממשלה, וגייס במחצית הראשונה כ-26.4 מיליארד שקל, כ-67% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-33% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד. מנתוני האוצר עולה כי הגירעון הממשלתי בחודשים ינואר-מאי הסתכם בכ-3.2 מיליארד שקל, לעומת עודף בסך כ-0.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בנוסף, משרד האוצר ביצע הנפקת ענק של אג"ח באירופה וגייס כ-2.25 מיליארד אירו באמצעות שתי סדרות אג"ח ובריביות הנמוכות ביותר במטבע אירו: 1.5 מיליארד אירו גויסו באמצעות אג"ח ל-10 שנים בריבית 1.5%, ו-0.75 מיליארד אירו גויסו באמצעות אג"ח ל-20 שנה בריבית 2.375%.
שוק הנגזרים
מחזורים יומיים (באלפי יחידות):
 
 
1-6/2017
ממוצע 2016
אופציות חודשיות על מדד ת"א-35
97
121
אופציות שבועיות על מדד ת"א-35
29
40
אופציות דולריות
55
52
 
·     במחצית הראשונה של 2017 נמשכה הירידה בפעילות באופציות החודשיות על מדד ת"א-35, מגמה שהחלה אשתקד, וזאת בשונה מהפעילות בנכס הבסיס. המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א-35 שהסתכם בכ-97 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2017, נמוך בכ-20% מהמחזור הממוצע בשנת 2016.  
גם באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 חלה ירידה בפעילות ונסחרו כ-29 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2017, נמוך בכ-30% מהמחזור הממוצע בשנת 2016. 
·     באופציות הדולריות נסחרו כ-55 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2017, מחזור גבוה בכ-7% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2016. לעלייה בפעילות באופציות אלה השנה תרמה ירידה של כ-8% בשער הדולר ביחס לשקל מתחילת השנה, והגעתו לשער של כ-3.53 שקל בסוף מאי, חרף רכישות דולרים ע"י בנק ישראל.
·       הבורסה השיקה במאי 2017 את המסחר בשלוש אופציות חדשות על מניות חברות התקשורת פרטנר וסלקום וחברת הביטוח הראל. האופציות החדשות מצטרפות לאופציות על כל המניות שהיו כלולות במדד ת"א-25 הנסחרות זה מכבר.
תעודות סל
·       החזקות הציבור בשוק תעודות הסל הגיעו נכון לסוף מאי לשווי של כ-71.6 מיליארד שקל במניות, בדומה לשווי בסוף שנת 2016, ולשווי של כ-38.5 מיליארד שקל באג"ח ובתעודות מטבע, לעומת כ-40 מיליארד שקל בסוף שנת 2016 – כאשר עיקר הירידה היא בתעודות מטבע.
·       בשוק תעודות הסל הונפקו במחצית הראשונה של השנה 3 תעודת סל חדשות על מדדי מניות ענפיים בארה"ב. במקביל, פקעו ונמחקו מהמסחר 7 תעודות סל: שתי תעודות בחסר על מדדי מניות מקומיים וחמש תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים.  כיום נסחרות בבורסה 687 תעודות סל, מהן: 431 תעודות סל על מדדי מניות, 235 תעודות על מדדי אג"ח, ו-21 תעודות מטבע.
 
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
 
 
1-6/2017
1-6/2016
ממוצע 2016
תעודות סל על מדדי מניות
329
367
347
 % ממחזור המסחר במניות
21%
28%
27%
תעודות סל על מדדי אג"ח
141
236
197
 % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי
13%
22%
19%
 
·       מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ-330 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה, נמוך בכ-5% מהמחזור הממוצע בשנת 2016. ב-9 בפברואר, ערב השקת הרפורמה במדדי המניות, זינק המחזור בתעודות סל והסתכם בכ-710 מיליון שקל.
חלקו של המחזור בתעודות סל אלה מסך המחזור במניות ירד אף הוא מכ-27% אשתקד לכ-21% בממוצע מתחילת השנה.
·       מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח ירד אף הוא והסתכם בכ-140 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2017, נמוך בכ-28% מהמחזור הממוצע בשנת 2016.
 
לירידה במחזורי המסחר בתעודות סל השנה, בהמשך למגמה משנה שעברה, תרמה עליית חלקם של המשקיעים המוסדיים מסך המחזיקים בתעודות סל, במקביל לירידת חלקו של הציבור, כפי שעולה מנתוני האוצר.
 
רכישות/מכירות של תעודות סל ע"י הציבור (במיליוני שקלים):
(נתוני בנק ישראל)
 
1-5/2017
שנת 2016
תעודות סל על מדדי מניות בת"א
3,428-
239-
תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל
377
5,715-
תעודות סל על מדדי אג"ח בת"א
1,376-
1,622-
תעודות מטבע
733-
3,736-
 
הציבור מוכר תעודות סל ורוכש קרנות נאמנות על מדדי מניות ומדדי אג"ח מקומיים:
·       בחמשת החודשים הראשונים של 2017 הציבור מכר תעודות סל על מדדי מניות בסך כ-3.4 מיליארד שקל, ורכש קרנות נאמנות מנייתיות בסכום דומה.
כמו כן, הציבור מכר תעודות סל על מדדי אג"ח  בסך כ-1.4 מיליארד שקל נטו השנה, ורכש קרנות המשקיעות באג"ח בסכום ענק בהיקף של כ-8.7 מיליארד שקל נטו. יצוין כי יצירות ענק אפיינו את הקרנות המשקיעות באג"ח חברות -  סך היצירות בקרנות אלה מגיע לכ-12.7 מיליארד שקל בסיכום מתחילת השנה ועד מאי, ואילו בקרנות המשקיעות באג"ח ממשלתי נרשמו פדיונות נטו בסך כ-4 מיליארד שקל נטו.
·     מאידך, התחדשו רכישות הציבור של תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל לאחר הפסקה בת שנה והסתכמו בכ-0.4 מיליארד שקל נטו השנה, כשבקרנות הנאמנות לא נרשמה פעילות מהותית.
 
הציבור מוכר תעודות מטבע וקרנות נאמנות כספיות:
·       מכירות של תעודות מטבע, מרביתן שקליות, נמשכו השנה, אך בקצב מתון והסתכמו בכ-0.7 מיליארד שקל נטו בינואר-מאי השנה, כשבמקביל נרשמו פדיונות בסך כ-2.2 מיליארד שקל בקרנות הכספיות.
יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליוני שקלים):
 
 
1-5/2017
שנת 2016
קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב
3,280
3,655
קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב
8,741
6,067-
קרנות שקליות
2,284-
6,348-
קרנות כספיות
2,234-
8,527-
קרנות המשקיעות בחו"ל
76-
2,252-
למאמר המלא כקובץ PDF

 

למאמר המלא - לחץ כאן