הבורסה מסכמת את המחצית הראשונה של 2018 נורית דרור, יחידת המחקר

גל הנפקות חברות חדשות בבורסה – תשע חברות מניות ועשר חברות אג"ח חדשות
 • מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים;
 • מדד ת"א-35 עלה בכ-0.5%, בהמשך לעלייה של כ-3% בכל שנת 2017, בעוד מדדי ת"א-90 ות"א-SME60 ירדו בכ-3% ובכ-9%, בהתאמה.
 • מדד ת"א-נדל"ן ירד בכ-6% לאחר שבלט בעלייה של כ-43% בשנים
  2017-2015;
 • גל הנפקות ראשוניות בשוק המניות מתחילת השנה - תשע חברות מניות חדשות נרשמו למסחר בבורסה בתל אביב וגייסו כ-1.7 מיליארד שקל:
  בין המנפיקות החדשות – קבוצת המלונאות פתאל החזקות שגייסה מהציבור
  כ-507 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-4.4 מיליארד שקל לאחר ההנפקה -  החברה החדשה הגדולה ביותר שהנפיקה מניות בבורסה מזה 8 שנים; וקרן ההייטק הראשונה בבורסה -  אי.בי.אי טכנולוגיה עילית - קרן נאמנות סגורה, שהשלימה גיוס של 403 מיליון שקל;
 • ירידות שערים של עד כ-3% באיגרות החוב השקליות – ממשלתיות וחברות, בהשפעת ירידות שערי איגרות החוב בארה"ב, ועלייה מתונה של עד כחצי אחוז באיגרות חוב חברות צמודות המדד;
 • מחזור המסחר היומי באג"ח חברות הינו כ–0.95 מיליארד שקל;
 • התגברות גל מנפיקות חדשות בשוק איגרות החוב מתחילת השנה - עשר חברות גייסו כ-6.5 מיליארד שקל בהנפקות ראשונות של איגרות חוב בבורסה, לעומת חמש  חברות חדשות  בתקופה המקבילה אשתקד שגייסו כ-2.5 מיליארד שקל;
  בין המנפיקות החדשות 8 חברות נדל"ן –בראשן החברה הממשלתית נמלי ישראל העוסקת בניהול, פיתוח ותחזוקת נמלי הים של ישראל, שגייסה 2.5 מיליארד שקל בהנפקת ענק של אג"ח - הגדולה ביותר של חברה חדשה בשוק איגרות החוב

_________________

* נתוני המחצית הראשונה של 2018 הינם נתונים סופיים נכון ל-30.6.2018.

שוק המניות

מדדי מניות עיקריים: 

מדד 1-6/20181-12/2017
ת"א-350.5%3%
ת"א-903%-21%
ת"א-SME609%-7%-
ת"א-צמיחה6%-5%
ת"א טק-עילית4%4%
ת"א בנקים-53%24%
ת"א-נדל"ן6%-23%
ת"א-נפט וגז2%-18%-

 

        מגמה מעורבת אפיינה את המדדים המובילים

עליות השערים בתל-אביב נתמכו ע"י:

 • עליות השערים בנאסד"ק (כ-10%) היוו רוח גבית חיובית למניות הדואליות הנסחרות בתל-אביב.
 • הריבית "האפסית" במשק (0.1%) מאז מרץ 2015 שהביאה לעלייה ברווחיות החברות הבורסאיות.
 • נתוני מאקרו חיוביים כדוגמת שיעור אבטלה שירד לשפל היסטורי של 3.6% בחודש מרץ, שיעור צמיחה של 4.2% (בערכים שנתיים) ברבעון הראשון של 2018 לאחר צמיחה של 3.4% בכל שנת 2017.

  מנגד, השפיעו לשלילה: החרפת המצב הבטחוני בגבול הסורי ובדרום הארץ, העלאת מחירי הסחורות, התחזקות הדולר בכ-5% ביחס לשקל, העלאת ריבית הפד וציפיות להעלאת הריבית בארץ.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים): 

 1-6/2018ממוצע 2017
מניות כולל תעודות סל1,4331,404
מניות ללא תעודות סל1,1341,103
 • המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) שהסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה, עלה במעט לעומת שנת 2017.
 • מכירות בעלי עניין: במחצית הראשונה של 2018 נמשכו מכירות מאסיביות של מניות לציבור ע"י בעלי עניין והסתכמו בכ-5.2 מיליארד שקל 2018, המשך למכירות מניות בשווי 5 מיליארד שקל בשנת 2017, ומכירות בסך כ-6 מיליארד שקל בשנת 2016.

בלטה מכירת מניות קונצרן כימיקלים לישראל (כיל) ע"י חברת האשלג הקנדית פוטאש בשווי 2.4 מיליארד שקל.  פוטאש נאלצה למכור את אחזקתה בכיל בעקבות מיזוגה בינואר 2018 עם חברת "אגריום", שהותנה במכירת מניות המיעוט שלה בכיל.
ביוני מכרה דסק"ש 16.6% מניות שופרסל בשווי 0.9 מיליארד שקל, וחדלה לשלוט בה ולאחד אותה בדוחותיה הכספיים.

 • משקיעי חוץ: מנתוני בנק ישראל עולה כי בשליש הראשון של 2018 רכשו משקיעי חוץ מניות בתל-אביב בסך כ-2.5 מיליארד שקל, כ-1.8 מיליארד שקל מתוכם בינואר, וזאת לאחר רכישות בסך כ-5.6 מיליארד שקל בכל שנת 2017.

גיוסי הון/חברות חדשות: 

הנפקות והקצאות של מניות (במיליוני שקלים):

 1-6/20181-6/2017שנת 2017
גיוס בתל-אביב4,6275,29612,173

מזה: ע"י חברות חדשות

(מספר מנפיקות חדשות)

1,651

(8 חברות)

1,318

(8 חברות)

3,014

(17 חברות)

מזה: מניות בכורה--

798

(חברה אחת)

חברות רישום כפול ללא גיוס1-3
גיוס בחו"ל1,6751,4622,181
סה"כ6,3026,75814,354
  • במחצית הראשונה של השנה גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-4.63.8 מיליארד שקל. החברות החדשות גייסו כ-1.7 מיליארד שקל -  עלייה של כ-25% לעומת המחצית הראשונה של 2017. גל ההנפקות הראשוניות שהחל אשתקד נמשך גם במחצית הראשונה של השנה, ובמסגרתו הצטרפו לבורסה 9 חברות חדשות, ביניהן 8 המנפיקות הבאות:
   • פתאל החזקות קבוצת המלונאות הפועלת בישראל ובאירופה גייסה כ-507 מיליון שקל . שווי החברה לאחר ההנפקה כ-4.4 מיליארד שקל - החברה החדשה הגדולה ביותר שהנפיקה מניות בבורסה מזה 8 שנים.
   • אי.בי.אי טכנולוגיה עילית גייסה כ-403 מיליון שקל. קרן זו הינה  קרן נאמנות סגורה, הזכאית לתמיכה של האוצר- השתתפות בהפסדים וערבות מדינה לגיוס חוב, משקיעה בחברות היי טק בורסאיות ופרטיות.
   • כ-240 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר של מניות גלוברנדס, העוסקת בייבוא מוצרי טבק וממתקים, לפי  שווי חברה של כ-682 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
   • כלל משקאות המחזיקה ב"יפאורה" העוסקת בייצור ושיווק משקאות גייסה כ-231 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-501 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
   • דלק תמלוגים - המחזיקה בזכויות לקבלת תמלוגי-על ממאגרי הגז "תמר" ו"דלית" גייסה כ-131 מיליון שקל, לפי שווי חברה לאחר ההנפקה של כ-217 מיליון שקל.
   • רני צים - חברת נדל"ן מניב העוסקת בייזום ופיתוח של מרכזים מסחריים, גייסה כ-60 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-261 מיליון שקל אחרי ההנפקה.
   • עדיקה סטייל חברת מסחר מקוון המתמחה באופנה שגייסה כ-48 מיליון שקל, מתוכם כ-23 מיליון שקל בהצעת מכר ע"י בעלי השליטה. שווי החברה לאחר ההנפקה כ-173 מיליון שקל.
   • ג'י.פי גלובל פאוור – חברת אנרגיה העוסקת בתכנון הקמה והפעלה של תחנות כח ליצור חשמל, גייסה כ-31 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-144 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
 • במחצית הראשונה של השנה גייסו החברות הבורסאיות כ-1.7 מיליארד שקל בחו"ל, בדומה לסכום שגויס בתקופה המקבילה אשתקד. כ-768 מיליון שקל מתוכם  גויסו ע"י חברת הנפט והגז תמר פטרוליום שהקצתה מניות ל"נובל אנרג'י" כחלק מהתמורה בגין רכישת 7.5% מזכויותיה במאגרי "תמר" ו"דלית".
 • חברות דואליות:
  • חברת האשראי האמריקאית לעסקים בגודל בינוני מדלי קפיטל הנסחרת ב-NYSE ביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בתל-אביב ורשמה את מניותיה למסחר במסגרת הרישום הכפול בתל-אביב החל ב-29 בינואר.
  • חברת הביוטכנולוגיה – קולפלנט הנסחרת בבורסה בתל-אביב נרשמה למסחר מקביל  ב- NASDAQ, החל ב-31 בינואר.

שתי חברות הביומד ביונדווקס ומיילן מחקו את מניותיהן מהמסחר בתל-אביב (והן ממשיכות להיסחר בנאסד"ק).

כיום נסחרות בשוק המניות בתל-אביב 61 חברות שמניותיהן נסחרות גם בחו"ל.

שוק איגרות החוב והמק"מ

מדדים עיקריים: 

 1-6/2018שנת 2017
אג"ח חברות:  
תל בונד-200.2%7.1%
תל-בונד-400.3%4.4%
תל בונד-תשואות1.8%-7.3%
תל בונד-שקלי2.2%-7.5%
תל בונד – תשואות שקלי3.3%-8.6%
אג"ח ממשלתי:  
צמוד מדד 0.2%-3.4%
שקלי – ריבית קבועה   1.1%-4.2%
 • ירידות שערים אפיינו במחצית הראשונה של השנה את כל מדדי איגרות החוב השקליות – ממשלתיות וחברות – וזאת בהשפעת ירידות שערי איגרות חוב בארה"ב. התשואה לפדיון על אג"ח ממשלתי ל-10 שנים בארה"ב זינקה לכ-2.9% גבוהה בכ-1% מהתשואה על אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים בישראל, וזאת עקב העלאת ריבית הפד ברבע אחוז פעמיים מתחילת השנה.
 • עלייה מתונה של עד כחצי אחוז אפיינה את איגרות החוב חברות צמודות המדד, בעוד איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד נותרו כמעט ללא שינוי.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים): 

 1-6/2018ממוצע 2017
אג"ח ממשלתי2,7662,612
אג"ח חברות כולל תעודות סל1,0821,027
אג"ח חברות ללא תעודות סל949893
סה"כ אג"ח כולל תעודות סל3,5453,639
מק"מ328214
 • מחזורי המסחר באג"ח חברות המשיכו לעלות :
  • מחזור המסחר היומי באג"ח חברות (ללא תעודות סל) הסתכם בכ-0.95 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2018 - מחזור זה גבוה בכ-6% מהמחזור הממוצע בשנת 2017, והוא הגבוה ביותר באג"ח חברות בתולדות הבורסה.
  • במחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי עלה והסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2018 – גבוה בכ-6% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2017.
  • משקיעי חוץ מכרו אג"ח ממשלתי בסך כ-2.3 מיליארד שקל בשליש הראשון של 2018, לאחר רכישות בסך כ-1.4 מיליארד שקל בשנת 2017. 
    
 • במחצית הראשונה של 2018 נבלמה הירידה במחזורי המסחר במק"מ, מגמה שהחלה בשנת 2012. מחזור המסחר היומי במק"מ שעלה לכ-328 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018, היה גבוה בכ-53% מהמחזור הממוצע בשנת 2017. ביוני זינק המחזור ל-845 מיליון שקל – פי 3.7 מהמחזור הממוצע בינואר-מאי 2018, כ-80% מהמחזור החודש התבצע בעסקאות ענק מחוץ לבורסה.
 • החזקות הציבור הישראלי והזר במק"מ עלו והסתכמו בכ-98 מיליארד שקל בסוף יוני, לעומת כ-92 וכ-105 מיליארד שקל בסוף שנת 2017 ושנת 2016 בהתאמה.

העלייה בהחזקות הציבור נבעה מרכישות הציבור הישראלי, שקוזזו חלקית ע"י מכירות הציבור הזר. בשליש הראשון של השנה מכרו משקיעי חוץ מק"מ בבורסה בתל-אביב בסך
כ-0.9 מיליארד שקל, בהמשך למכירות בסך כ-3 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2017.

הנפקות והקצאות של איגרות חוב:

אג"ח חברות:

הנפקות והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים): 

 1-6/20181-6/2017שנת 2017
אג"ח לציבור31,45235,34867,162

מזה: ע"י חברות חדשות*

        (מספר חברות חדשות)

6,486

(10 חברות*)

2,508

(5 חברות)

7,540

(14 חברות*)

אג"ח רצף מוסדיים ונשר**9,405**2,4054,844
סה"כ340,85737,75372,006

* כולל חברות שהנפיקו אג"ח ורשמו את מניותיהן למסחר מקביל בת"א: ב-2018 כולל את "מדלי קפיטל", וב-2017 כולל את "פננטפארק".

** ב-2018 כולל 3.5 מיליארד שקל גיוס ממוסדיים בחו"ל ע"י חברת החשמל. 

החברות גייסו במחצית הראשונה כ-31.5 מיליארד שקל מהציבור בשוק איגרות החוב בתל-אביב, המשך לגיוסי שיא בהיקף של כ-67 מיליארד שקל בכל שנת 2017. כ-70% מגיוסי הסקטור הריאלי בשנים האחרונות נועדו למימון פדיונות אג"ח סחיר וכ-30% למימון פעילות שוטפת ולהרחבת פעילות החברות.

כ-44% מהגיוס בוצע באג"ח שקלי נושא ריבית קבועה, וגויסו כ-14 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2018; משקל הגיוס באג"ח צמוד מדד היווה כ-43% מהסכום שגויס במחצית הראשונה השנה, וגויסו כ-13.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2018; משקל הגיוס באג"ח צמוד דולר היווה כ-13% מסך הגיוס מהציבור במחצית הראשונה של השנה וגויסו כ-4 מיליארד שקל.

 • הסקטור הריאלי גייס כ-27.8 מיליארד שקל – סכום המהווה כ-88% מהסכום שגויס מהציבור לעומת כ-30 מיליארד שקל שגויסו במחצית המקבילה אשתקד (כ-84% מהגיוס מהציבור). בכל ענפי הסקטור הריאלי נרשמה ירידה בהיקף הגיוס, מלבד ענף הנדל"ן ששמר על קצב גיוס יציב במחצית הראשונה של 2018.
  • 57 חברות נדל"ן גייסו כ-18.7 מיליארד שקל. סכום המהווה כ-67% מגיוסי הסקטור הריאלי השנה, וזאת בדומה לסכום שגויס במחצית המקבילה אשתקד והיווה כ-52% מגיוס הסקטור הריאלי.

   כ-5.6 מיליארד שקל גויסו ע"י 8 חברות נדל"ן חדשות בבורסה, לעומת כ-2.5 מיליארד שקל שגויסו ע"י חמש מנפיקות חדשות בתקופה המקבילה אשתקד. המנפיקות החדשות השנה הן:

   חברת נמלי ישראל - חברה ממשלתית העוסקת בניהול, פיתוח ותחזוקת נמלי הים של ישראל, שגייסה 2.5 מיליארד שקל בהנפקת ענק של אג"ח - הגדולה ביותר של חברה חדשה בשוק איגרות החוב. החברה הנפיקה שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד וסדרה אחת של אג"ח שקלי.

   עמידר - חברת הדיור הציבורי הממשלתית, גייסה 911 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי.

   שלוש חברות נדל"ן מניב זרות גייסו כ-1.7 מיליארד שקל: סטרווד ווסט (910 מיליון שקל), סילברסטין נכסים (634 מיליון שקל), ואלטיטיוד השקעות (186 מיליון שקל). חברות אלה מצטרפות ל-25 חברות נדל"ן זרות שהצטרפו לשוק האג"ח בבורסה בתל-אביב בשנים 2017-2014 .

   שלוש המנפיקות הנוספות שביצעו הנפקה ראשונה של איגרות חוב, הן: תנופורט (350 מיליון שקל), רמות בעיר (96 מיליון שקל), וחג'ג' אירופה (62 מיליון שקל).

   כ-13.1 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות נדל"ן ותיקות. לחברות אלה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-7.5 מיליארד שקל בשנת 2018 וכ-8.5 מיליארד שקל בשנת 2019. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו: קבוצת עזריאלי שגייסה כ-1.4 מיליארד שקל, כשלחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.9 מיליארד שקל בשנים 2019-2018, וגזית גלוב שגייסה כ-0.9 מיליארד שקל, כשצפויים לה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ- 2.7 מיליארד שקל ב-2019-2018.
  • 7 חברות ותיקות בענף האנרגיה וחיפושי נפט וגז גייסו כ-4.1 מיליארד שקל, יותר מפי 2.5 מפדיונות אג"ח סחיר (- 1.6 מיליארד שקל) הצפויים להן בשנים 2019-2018. כ-1.8 מיליארד שקל מתוכם גויסו בהנפקת אג"ח צמוד דולר ע"י תמר פטרוליום המחזיקה במאגר הגז הטבעי "תמר". מנפיקה חדשה בענף - דלק תמלוגים - המחזיקה בזכויות לקבלת תמלוגי-על מפרוייקטי "תמר" ו"דלית", גייסה כ-0.4 מיליארד שקל באג"ח צמוד דולר.
  • 10 חברות ענף המסחר והשירותים גייסו כ-2.8 מיליארד שקל, כשלמנפיקות אלה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-4.5 מיליארד שקל בשנים 2019-2018. מבין מגייסות ענף המסחר והשירותים בלטו בגודלן הנפקות שביצעו שופרסל שגייסה כ-0.6 מיליארד שקלפי שניים סך פדיונות אג"ח סחיר הצפויים לה בשנים 2019-2018, והחברות סלקום ושלמה החזקות שגייסו כ-0.4 מיליארד שקל כל אחת. לחברות אלה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1 ובסך כ-0.8 מיליארד שקל בהתאמה בשנים 2019-2018.
  • שלוש חברות ענף ההשקעות והאחזקות גייסו כ-1.8 מיליארד שקל. מתוכם  
   כ-0.8 מיליארד שקל גויסו ע"י החברה לישראל בהנפקת אג"ח שקלי ואג"ח צמוד דולר. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1.4 מיליארד שקל בשנים 2019-2018.
 • 11 מנפיקות השייכות לסקטור הפיננסי גייסו כ-3.7 מיליארד שקל – סכום המהווה כ-12% מהסכום שגויס מהציבור לעומת כ-5.5 מיליארד שקל שגויסו במחצית המקבילה אשתקד (כ-16% מהגיוס מהציבור). בין המנפיקות – חברת האשראי האמריקאית לעסקים בגודל בינוני מדלי קפיטל שגייסה כ-413 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח, צמוד דולר, בתל-אביב, ורשמה את מניותיה למסחר כפול בבורסה בתל אביב. בקרב המנפיקות הוותיקות בענף זה, בלטו בגודלן: הנפקת ענק שביצע לאומי בסך כ-1.3 מיליארד שקל באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד; והנפקה שביצע פועלים בסך
  כ-0.7 מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמוד מדד מסוג COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן. |
 • כ-9.4 מיליארד שקל גויסו באג"ח רצף מוסדיים במחצית הראשונה של 2018, כמעט פי ארבעה מהסכום שגויס בתקופה המקבילה אשתקד. מתוכם:
  •   כ-3.5 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת החשמל ממשקיעים מוסדיים בארה"ב באמצעות אג"ח צמוד דולר, שנרשם למסחר בתל אביב.
  • כ-3.4 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק הפועלים באמצעות שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מוסדיים, כ-1.1 מיליארד שקל מהסכום גויס באג"ח COCO הכולל מנגנון להמרה כפויה למניות.
  • כ-1.5 מיליארד שקל גויסו לראשונה ע"י חברת הנדל"ן הזרה שמוס (חברה לא-בורסאית) באג"ח צמוד ליש"ט.

אג"ח ממשלתי

הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליוני שקלים):

 1-6/20181-6/2017שנת 2017
סה"כ24,07926,51846,279
 • משרד האוצר צמצם את הנפקות האג"ח בתל-אביב לנוכח הירידה בגירעון בתקציב הממשלה, וגייס במחצית הראשונה כ-24.1 מיליארד שקל, כ-82% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-18% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד. מנתוני האוצר עולה כי הגירעון הממשלתי בחודשים ינואר-מאי הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל, לעומת גירעון בסך כ-3.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

  בנוסף, האוצר גייס בלונדון  2 מיליארד דולר באמצעות שתי סדרות של אג"ח ממשלתי צמוד דולר: 1 מיליארד דולר באג"ח לטווח של 10 שנים בריבית של 3.25%, ו-1 מיליארד דולר באג"ח לטווח של 30 שנה בריבית של 4.125%.
שוק הנגזרים

מחזורים יומיים (באלפי יחידות): 

 1-6/2018ממוצע 2017
אופציות חודשיות על מדד ת"א-35 103100
אופציות שבועיות על מדד ת"א-35 3731
אופציות דולריות5954
 • במחצית הראשונה של 2018 נבלמה הירידה בפעילות באופציות החודשיות על מדד ת"א-35, מגמה שהחלה בשנת 2016. המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א-35 שהסתכם בכ-103 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2018, גבוה בכ-3% מהמחזור הממוצע בשנת 2017.  
 • גם באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 חלה עלייה בפעילות ונסחרו כ-37 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2018, גבוה בכ-18% מהמחזור הממוצע בשנת 2017. ב-6 בפברואר, לאחר ירידות שערים חדות בוול סטריט, נרשמה במסחר במניות תנודתיות גדולה ומחזור המסחר באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 הסתכם ב-146,057 אופציות והיה הגבוה ביותר מאז השקתן של האופציות השבועיות ביולי 2013.
 • באופציות הדולריות נסחרו כ-59 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2018, מחזור גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2017. לעלייה בפעילות באופציות אלה השנה תרמה התחזקות הדולר ביחס לשקל בכ-5% תוך תנודתיות רבה.

באופציות על האירו נסחרו כ-2,600 יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2018, מחזור גבוה בכ-62% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2017. ב-13 ביוני נרשם מחזור של 65,380 יחידות – הגבוה ביותר מאז השקתן של האופציות על האירו בנובמבר 2001. לעלייה בפעילות באופציות אלה השנה תרמה התחזקות האירו ביחס לשקל בכ-2.5%.

תעודות סל
 • החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות הגיעו נכון לסוף מאי לשווי של כ-72 מיליארד שקל, לעומת שווי של כ-75 מיליארד שקל בסוף שנת 2017 - כאשר עיקר הירידה נבעה בתעודות על מדדי מניות מקומיים. בתעודות על אג"ח ובתעודות מטבע הגיעו החזקות הציבור לכ-37.6 מיליארד שקל, לעומת כ-39 מיליארד שקל בסוף שנת 2017 – כאשר הירידה נבעה בעיקר בתעודות מטבע.
 • בשוק תעודות הסל התגברו ההנפקות, לאחר פעילות מתונה בשנה הקודמת, והונפקו במחצית הראשונה של השנה 25 תעודת סל חדשות:
  • 2 תעודות סל ראשונות על מדד המניות ת"א סקטור-באלאנס שהושק בפברואר השנה, ומורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין המניות הנכללות במדדי ת"א-125 ות"א-SME60 ושאינן חברות החזקה או ביומד. שווי החזקות הציבור בתעודות אלה מגיע לכ-22 מיליון שקל.
  • 18 תעודות סל על מדדי תל-בונד:
   • 3 תעודות סל על מדד תל בונד-גלובל שהושק ביולי 2017.
   • 6 תעודות סל על מדדי תל בונד שקלי לטווחים של 0-3, 3-5, ו-5-15 שנים, שהושקו בספטמבר 2013.
   • 3 תעודות סל על מדדי תל בונד צמודות לטווחים של 0-3, 3-5, ו-5-15 שנים, שהושקו בספטמבר 2017.
   • 5 תעודות סל -  תעודת סל ראשונה על כל אחד מארבעת מדדי  תל בונד (איגרות חוב חברות) לפי דירוג שהושקו בפברואר השנה, ותעודה נוספת שניה על מדד תל בונד - צמודות AA-AAA.
   • תעודות סל ראשונה על מדד איגרות חוב חברות תל בונד שקלי – בנקים וביטוח שהושק בפברואר השנה.
  • 4 תעודות סל על מדדי מניות בינ"ל ותעודה אחת על מדדי אג"ח חברות בארה"ב.

במקביל, פקעו ונמחקו מהמסחר 4 תעודות סל: תעודה בחסר על מדד ת"א-בנקים, שתי תעודות מורכבות ממדדי מניות ומדדי אג"ח מקומיים, ותעודה בחסר על מדד אג"ח גליל 2-5.  

כיום נסחרות בבורסה 716 תעודות סל, מהן: 437 תעודות סל על מדדי מניות, 258 תעודות על מדדי אג"ח, ו-21 תעודות מטבע.  

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים): 

 1-6/20181-6/2017ממוצע 2017
תעודות סל על מדדי מניות299335301
 % ממחזור המסחר במניות21%22%21%
תעודות סל על מדדי אג"ח 133140134
 % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי12%13%13%
 • מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות הסתכם בכ-299 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה, בדומה למחזור הממוצע בשנת 2017. חלקו של המחזור בתעודות סל אלה מסך המחזור במניות נותר ללא שינוי - כ-21% במחצית הראשונה של 2018 וגם בממוצע שנת 2017.
 • מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח נותר אף הוא ללא שינוי והסתכם בכ-133 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018, בדומה למחזור המחזור הממוצע בשנת 2017.

רכישות/מכירות של תעודות סל ע"י הציבור (במיליוני שקלים): 

 1-6/2018שנת 2017
תעודות סל על מדדי מניות בת"א2,621-6,059-
תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל2,117-1,296
תעודות סל על מדדי אג"ח בת"א397-1,694-
תעודות מטבע819-540-

 

יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליוני שקלים):

 1-6/2018שנת 2017
קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב425-3,632
קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב1,675-20,566
קרנות שקליות1,766-3,585-
קרנות כספיות8463,451-
קרנות המשקיעות בחו"ל2,7191,967

 

הציבור מוכר תעודות סל וקרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים ובינ"ל ותעודות סל על מדדי איגרות חוב מקומיים ורוכש קרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל:

 • במחצית הראשונה של 2018 הציבור מכר תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינ"ל בסך כ-4.7 מיליארד שקל, ורכש קרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל בסך כ-2.7 מיליארד שקל נטו.

הציבור מכר תעודות סל על מדדי אג"ח בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו במחצית הראשונה של 2018, ומכר קרנות המשקיעות באג"ח בסך כ-1.7 מיליארד שקל נטו.

למאמר המלא כקובץ PDF

למאמר המלא לחץ כאן