בעלי עניין מכרו לציבור מניות בשווי של כ-5.2 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2018 קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

המכירות הן המשך למכירות מניות בשווי 5 מיליארד שקל בשנת 2017 נמשכת מגמת העלייה בשיעור החזקות הציבור שהגיע השנה לכ-56%, לעומת כ-42% בשנת 2010

במחצית הראשונה של שנת 2018 מכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של כ-5.2 מיליארד שקל וזאת בהמשך למכירות בסך 5 מיליארד שקל בשנת 2017

בשנת 2018, בניגוד לשנים הקודמות מכירות בעלי העניין אינן תוצאה של הרפורמה במדדי הבורסה, שהשלב האחרון שלה הושלם בפברואר השנה. עד כה לא בוצעו השנה מכירות מניות בשל חוק הריכוזיות, שלפיו על קבוצות השליטה למחוק את השכבה השלישית בהן עד סוף 2019.

מכירות מניות ע"י בעלי עניין בשנים האחרונות איפשרו לבעלי עניין לממש חלק ניכר מהחזקותיהם והביאו לעלייה בשיעור החזקות הציבור במניות השנה לכ-56.2%.

שיעור החזקות הציבור במניות בישראל, למרות מגמת העלייה המובהקת, הוא עדיין נמוך יחסית למקובל לחברות הנסחרות בארה"ב. שיעור החזקות הציבור בשנת 2010 היה כ-42% , ומאז עלה ברציפות  לכ-46% בסוף שנת 2014, כ-50% בסוף שנת 2015, כ-53% בסוף 2016, והשנה הגיע, כאמור, לכ-56.2%  (ללא מניות הפארמה-טבע ופריגו).

השנה בלטה מכירת 13.5% ממניות קונצרן כימיקלים לישראל (כיל) ע"י חברת הדשנים הקנדית פוטאש בשווי 2.4 מיליארד שקל. פוטאש החלה ברכישת המניות כבר בשנת 1998 ובשנת 2013 הודיעה כי נפסקו המגעים עם ממשלת ישראל לבחינת האפשרות לרכישת השליטה בכיל.

יש לציין שפוטאש נאלצה למכור את אחזקתה בכיל בעקבות דרישות ממשלות סין והודו, לקראת מיזוגה בינואר 2018 עם חברת הדשנים אגריום הקנדית.

מכירות מניות גדולות נוספות השנה היו:

- דיסקונט השקעות מכרה כ-16.6% ממניות שופרסל, בשווי 854 מיליון שקל. בעקבות המכירה חדלה דסק"ש לשלוט ב"שופרסל" ותפסיק לאחד אותה בדו"חותיה הכספיים.

- חברת ההשקעות הבינלאומית פידליטי מכרה מניות פרוטרום בשווי של כ-440 מיליון שקל. יש לציין שבמאי 2018 הוכרז על מיזוג פרוטרום עם קונצרן IFF.

- אי.די.בי. פיתוח מכרה כ-10% ממניות כלל ביטוח בשווי כ-326 מיליון שקל, בהמשך למכירת 10% מהמניות בשווי 318 מיליון שקל בשנת 2017. מכירות אלה הן במסגרת מתווה מכירת השליטה ומכירת החזקות אי.די.בי אשר גובש על-ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

- עידן עופר ואהוד אנג'ל, באמצעות חברת XT Holdings שבבעלותם, מכרו כ9.3% ממניות קנון בשווי של כ-271 מיליון שקל וכ-2.3% ממניות החברה לישראל בשווי של כ-115 מיליון שקל. יש להדגיש כי הם ממשיכים לשלוט בשתי החברות באמצעות חברות פרטיות אחרות שבשליטתם.

- קבוצת מאיר מכרה כ-3.3% מהון הפניקס בשווי של 151 מיליון שקל, בהמשך למכירת מניות בשווי  274 מיליון שקל בשנת 2017. 

- משפחת אלוביץ מכרה את רוב החזקותיה - כ-16.5% ממניות אנלייט בשווי של כ-149 מיליון שקל.

- קרן MSD מכרה כ-2.8% ממניות רמי לוי בשווי כ-74 מיליון שקל. 

בטבלה להלן כלולות כל המכירות בשווי גבוה מ-50 מיליון שקל. בעסקאות אלה לא נכללו מכירות בעלי עניין לבעלי עניין אחרים שלא הגדילו את שיעור החזקות הציבור.

מכירות בולטות של  מניות  ע"י  בעלי-עניין, במחצית הראשונה של  2018

החברההמוכר סכום  (מיליוני ₪) אחוז המכירה מהון החברה
כילפוטאש         2,397 13.5%
שופרסל דסק"ש            854      16.6%
פרוטרוםפידליטי                                             440 2.2%
כלל ביטוחאי.די.בי. פתוח            326 10.0%
קנוןעידן עופר ואהוד אנג'ל            271 9.0%
הפניקסמאיר משאיות            152 3.3%
כלכליתסאמיט            151 6.1%
אנלייטאלוביץ            149 16.5%
החברה לישראלעידן עופר ואהוד אנג'ל            115 2.3%
חילןאבי באום           101 5.4%
רמי לויMSD              742.8%
סך הכל 5,030     

למאמר המלא כקובץ PDF

למאמר המלא-לחץ כאן