הושלמה הרפורמה בשוק ההון להפיכת תעודות הסל (ETN) לקרנות סל (ETF) קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

שווי החזקות הציבור בקרנות הסל עומד על כ-84 מיליארד שקל, לעומת כ-113 מיליארד שקל בתעודות הסל ערב הרפורמה עיקר הירידה נובעת מביטול החזקות הדדיות והפיכת תעודות סל לקרנות נאמנות פתוחות

ברבעון האחרון של שנת 2018 הושלמה בשוק ההון הרפורמה של הפיכת תעודות הסל (ETN) לקרנות סל (ETF) וזאת בהתאם לתיקון מספר 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות.

ערב הרפורמה נסחרו בבורסה 714 תעודות סל, ששווי החזקות הציבור בהן הסתכם באוגוסט 2018 בכ-113 מיליארד שקל.

בעקבות הרפורמה שבוצעה ב-11 פעימות והסתיימה לאחרונה,  מוזגו יותר ממאה תעודות סל ובוטלו ההחזקות ההדדיות של תעודות הסל בשווי של כ-17.2 מיליארד שקל. בנוסף:

64 תעודות סל הפכו לקרנות  נאמנות פתוחות שאנין נסחרות בבורסה (שווי החזקות הציבור בהן היה כ-14.9 מיליארד שקל ערב הרפורמה)

29 תעודות סל נפדו בפדיון מוקדם (שווי החזקות הציבור בהן ערב הרפורמה היה כ 0.2 מיליארד שקל).

20 תעודות המטבע בשווי של כ-2.5 מיליארד שקל הפכו לקרנות נאמנות כספיות, פרט לתעודה מטבע אחת, שעברה להיסחר בשוק האג"ח.

מנגד, הונפקו 48 קרנות סל חדשות ע"י מגדל אשר שווי החזקות הציבור בהן עומד על כ-6 מיליארד שקל וכן הונפקו לראשונה 16 קרנות סל כשרות (שווי החזקות הציבור בהם כ- 1.2 מיליארד שקל).

מהנתונים הנ"ל עולה כי השפעת ירידות השערים בבורסה וקניות ומכירות של תעודות סל על ידי הציבור בחמשת החודשים האחרונים של השנה על השינוי בשווי החזקות הציבור בתעודות הסל שהפכו לקרנות סל ,היתה שולית ומוערכת בכ-1.5 מיליארד שקל. 

עם השלמת הרפורמה נסחרות בבורסה 610 קרנות סל, ששווי השוק* הכולל שלהן מסתכם בכ- 84.1 מיליארד שקל: 
- 78 קרנות המתמחות במניות בישראל, ששווי השוק שלהן  כ- 18.6 מיליארד שקל.
- 208 קרנות המתמחות באג"ח בישראל, ששווי השוק שלהן  כ- 24.1 מיליארד שקל.
- 324 קרנות המתמחות בני"ע בחו"ל, ששווי השוק שלהן  כ- 41.4 מיליארד שקל.

מהנתונים עולה כי שווי החזקות הציבור בקרנות המתמחות במניות בחו"ל הוא יותר מכפול מאשר שווי החזקות הציבור המתמחות במניות בישראל. 

מצ"ב קובץ של המאמר המלא ובו רשימת התפלגות קרנות הסל, תוך פירוט נכסי הבסיס העיקריים ושווי החזקות הציבור** בהן.

למאמר המלא כולל טבלת נתונים

​למאמר המלא לחץ כ​אן