סקירה מיוחדת עם תום הרבעון הראשון לפעילות קרנות הסל לאחר השלמת הרפורמה בענף נורית דרור, יחידת המחקר

הציבור הישראלי רוכש קרנות סל בהיקף של כמיליארד ₪ על מדדי המניות המקומיים במקביל הציבור מוכר קרנות סל המשקיעות במדדי המניות הבינלאומיים בהיקף של כ- 2.6 מיליארד שקלים נטו

 

שווי קרנות הסל על מדדי מניות הבורסה בתל אביב עלה בכ-2.2 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2019, לעומת השווי בסוף שנת 2018.

ברבעון האחרון של שנת 2018 הושלמה בשוק ההון הרפורמה של הפיכת תעודות הסל (ETN) לקרנות סל (ETF) וזאת בהתאם לתיקון מספר 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות. הבורסה לניירות ערך מפרסמת היום (ב') סקירה על השינויים שחלו בפעילות הקרנות עם תום הרבעון הראשון מאז השלמת הרפורמה.

על פי נתוני הבורסה לניירות ערך, עולה כי בסוף מרץ 2019 נסחרו בבורסה 596 קרנות סל, ששווי השוק המצרפי שלהן הגיע לכ-90.5 מיליארד שקל, על פי הפרוט הבא:

 • 323 קרנות סל על מדדי מניות בינ"ל, בשווי של כ-42.0 מיליארד שקל.
 • 78 קרנות סל על מדדי מניות בת"א, בשווי של כ-21.5 מיליארד שקל.
 • 95 קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א בשווי של כ-20.9 מיליארד שקל.
 • 66 קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתיות בת"א בשווי של כ-4.5 מיליארד שקל.
 • 34 קרנות סל על מדדי אג"ח בינ"ל וסחורות בשווי של כ-1.6 מיליארד שקל.

נציין כי למעלה ממחצית שווי קרנות הסל הנסחרות בבורסה בת"א - עוקבות אחרי מדדי מניות בינלאומיים - כפול משווי הקרנות העוקבות אחרי מדדי מניות בת"א, כלומר הציבור משקיע סכומי ענק בחו"ל דרך הבורסה בישראל.

השינויים המרכזיים ברבעון הראשון 2019

ברבעון הראשון של שנת 2019 עיקר פעילות הציבור בקרנות סל* הייתה בקרנות סל המשקיעות במניות.

מדדי המניות בישראל ובחו"ל עלו ברבעון הראשון של 2019 בכ-7% ובכ-10% בממוצע, בהתאמה. הציבור הישראלי בחר לרכוש קרנות סל על מדדי המניות המקומיים ולמכור קרנות סל העוקבות אחרי מדדי מניות בינלאומיים.

שווי קרנות הסל על מדדי מניות מקומיים עלה בכ-2.2 מיליארד שקל בסוף מרץ לעומת השווי בסוף שנת 2018, בשל שני גורמים שפעלו במקביל:

 • כ-1 מיליארד שקל מהגידול מקורו מרכישות, נטו, של קרנות סל ע"י הציבור ברבעון הראשון של השנה.
 • כ-1.2 מיליארד שקל מהעלייה נובעים מעליית שערי המניות בבורסה תל-אביב.

כ- 93% מהחזקות הציבור מתרכזות ב-125 המניות הגדולות הנסחרות בבורסה: בקרנות סל המשקיעות במדדי ת"א-125 (כ-39%), ת"א-35 (כ-22%), ת"א בנקים-5 (כ-22%) ות"א-90 (כ-10%).

שווי קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים עלה גם הוא בכ-1.4 מיליארד שקל בסוף מרץ לעומת השווי בסוף שנת 2018 - אך השינוי החיובי הושג הודות לעליית שערי המניות בחו"ל ועל אף העובדה שבסה"כ הציבור הפחית את החזקותיו בקרנות אלו. בסה"כ נובעת התוצאה משתי מגמות הפוכות:

 • ברבעון הראשון של 2019 מכר הציבור, נטו, קרנות סל המשקיעות במניות בחו"ל בשווי של כ-2.6 מיליארד שקל.
 • שווי קרנות הסל עלה בכ-4 מיליארד שקל כתוצאה מעליית שערי המניות בחו"ל - שבאו אחרי הירידות החדות שפקדו את השווקים בדצמבר 2018.

החזקות הציבור מתרכזות בקרנות סל המשקיעות במדדי S&P 500 (כ-28%), NASDAQ 100 (כ-13%), MSCI AC WORLD (כ-6%), STOXX Europe 600 (6%) ו-DAX 30 (כ-5%).

שווי קרנות הסל על מדדי איגרות חוב (חברות, ממשלתיות, ואג"ח בחו"ל) עלה בכ-1 מיליארד שקל בסוף מרץ לעומת השווי בתחילת השנה, כל העלייה נבעה מקרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות בתל-אביב, ששווי השוק שלהן מגיע לכ-20.9 מיליארד שקל בסוף מרץ – סכום המהווה כ-77% מסך שווי קרנות סל על מדדי אג"ח מקומיים ובינלאומיים.

 • כ-0.2 מיליארד שקל מהגידול מקורו מרכישות, נטו, של קרנות סל ע"י הציבור ברבעון הראשון של השנה.
 • כ-0.8 מיליארד שקל מהעלייה נובעים מעליית שערי אג"ח חברות בתל-אביב.

כ-66% מהחזקות הציבור מתרכזות בשלושה מדדים עיקריים: תל בונד-60 (כ-28%), תל בונד-20 (כ-20%), ותל בונד-שקלי (כ-18%). 

שווי קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות ירד בכ-0.1 מיליארד שקל בסוף מרץ לעומת השווי בתחילת השנה, כאשר כל הירידה נבעה ממכירות, נטו, בסך של כ-0.2 מיליארד שקל של קרנות סל ע"י הציבור ברבעון הראשון של השנה שקוזזה חלקית ע"י עלייה במדדי איגרות החוב הממשלתיות.

נתוני קרנות סל ברבעון הראשון של 2019 (במיליוני שקלים)
יצירות נטו שווי קרנות הסל
ינו-19פבר-19מרץ-19מצטבר31.12.201831.3.2019
 מניות מקומי         218         406         333         957        19,311      21,474
 מניות חו"ל        -955        -722        -946     -2,623        40,651      42,030
 אג"ח חברות            2           62         151         216        19,923      20,914
 אג"ח ממשלתי        -127         -28         -11        -166          4,625        4,552
 אג"ח חו"ל         -76         -34         -47        -157          1,558        1,573
 סה"כ        -938        -315        -520     -1,773        86,069      90,543

 

נזכיר כי תעודות הסל וקרנות הסל הן שני סוגים של מכשירים פיננסיים שנועדו למטרה דומה – מעקב פסיבי אחר מדדי מניות, אג"ח וסחורות. ההבדל המהותי בין שני המוצרים הוא באופן המעקב  - בעוד שתעודת סל (ETN) מחויבת לתת למשקיעים תשואה זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת, קרן סל (ETF) מחויבת רק לעשות את מיטב מאמציה (best effort) במעקב אחר המדד. מסיבה זאת, קרן הסל היא מוצר שאמור להניב תשואה דומה, אך לא זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת.  

בעוד תעודות הסל היו כפופות לחוק ניירות ערך, קרנות הסל כפופות לחוק השקעות משותפות בנאמנות-בדומה לקרנות נאמנות. קרן סל נסחרת בבורסה כמו כל נייר ערך הנסחר בבורסה, וניתן לרכוש או למכור את הקרן במהלך המסחר בבורסה. יחד עם זאת קיימת בידי המשקיע האפשרות ליצור או לפדות יחידות בקרן הסל באופן דומה לקרנות נאמנות פתוחות (שאינן נסחרות בבורסה). 

 • חישוב פדיונות ויצירות הציבור בקרנות סל הינו אומדן המחושב בבורסה.
למאמר כקובץ PDF

לחץ כאן