הבורסה מסכמת את המחצית הראשונה של 2019 נורית דרור, יחידת המחקר

עליות שערים בתל-אביב - ת"א-35 – 7.5%, ת"א-90 – 17%, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם; מדדי ת"א-נדל"ן ות"א-טכנולוגיה מובילים בתשואה של
כ-30% וכ-26%, בהתאמה;

מחזור המסחר היומי במניות (ללא קרנות סל)  הסתכם בכ-1 מיליארד שקל, לעומת מחזור של כ-1.15 מיליארד שקל בממוצע שנת 2018;

בשוק המניות בתל-אביב גויסו כ-3.6 מיליארד שקל כש-4 חברות שביצעו הנפקה ראשונית (IPO) של מניות גייסו כ-2.2 מיליארד שקל – גבוה בכ-19% מהסכום שגויס ע"י 11 מנפיקות חדשות בכל שנת 2018;

ההנפקה הבולטת בגודלה השנה היא הנפקת חברת כרטיסי האשראי "ישראכרט" בשווי של כ-1.8 מיליארד שקל;

עליות שערים של 6%-4.5% אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב. שערי איגרות החוב עלו בהשפעת הותרת הריביות בארץ ובארה"ב ללא שינוי, ירידה בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב וציפיות להורדת הריבית בארה"ב;

כ-30 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח חברות לציבור – בדומה למחצית הראשונה של שנת 2018;

הסקטור הריאלי גייס השנה כ-55% מהסכום  – חברות הנדל"ן ממשיכות להוביל עם גיוס חוב בסך כ-10 מיליארד שקל;

שתי חברות  שביצעו הנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור גייסו כ-1.5 מיליארד שקל - חברת המים הממשלתית "מקורות" וחברת הנדל"ן המניב הזרה "ווסטדייל אמריקה";

הבנקים מגבירים את הגיוסים שנה שניה ברציפות – ומגייסים כ-11 מיליארד שקל, מזה כ-3.3 מיליארד שקל באג"ח COCO;

משרד האוצר הגביר את הנפקות האג"ח בתל-אביב, עקב הגידול בגירעון הממשלתי, וגייס כ-36.5 מיליארד שקל;

מחזור המסחר היומי באיגרות החוב הסתכם בכ-3.5 מיליארד שקל, לעומת מחזור של כ-3.7 מיליארד שקל בממוצע שנת 2018;

בבורסה נסחרות 590 קרנות סל, שווי החזקות הציבור בקרנות הסל מגיע לכ-92 מיליארד שקל;

הציבור מכר קרנות סל על מדדי מניות בינ"ל וקרנות נאמנות שקליות – ורכש קרנות סל על מדדי מניות מקומיים וקרנות נאמנות כספיות.

_______________

* נתוני המחצית הראשונה של 2019 הינם נתוני אומדן נכון ל-25.6.2019.

שוק המניות

מדדי מניות עיקריים: עליות שערים תוך תנודתיות - בדומה למגמה הכלל עולמית

מדד ת"א-35 עלה בכ-11% בינואר-אפריל 2019 בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם ובראשן הנאסד"ק שעלה בכ-22%. במאי, נרשמו ירידת שערים בשווקים בהשפעת החרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ומדד ת"א-35 ירד בכ3.5% במקביל לצניחת הנאסד"ק בכ-8%. ביוני התחדשו עליות השערים על רקע ציפיות להורדת ריבית הפד, ובסיכום המחצית הראשונה של 2019 עלה מדד ת"א-35 בכ-7.5%.

מדד 1-6/20191-12/2018
ת"א-357.5%3.0%-
ת"א-9016.7%3.0%-
ת"א-SME604.5%23.0%-
ת"א-צמיחה14.8%15.6%-
ת"א טק-עילית19.0%1.9%-
ת"א בנקים-515.9%4.8%
ת"א-נדל"ן30.2%10.9%-
ת"א-נפט וגז5.5%4.0%
 • עליות השערים אפיינו את כל המדדים המובילים, והן נתמכו ע"י: הריבית "האפסית" במשק (0.1%) מאז מרץ 2015 שהביאה לעלייה ברווחיות החברות הבורסאיות, בעיקר חברות הנדל"ן שזינקו בכ-30%; עליות השערים בנאסד"ק (כ-21%) שנתמכו ע"י הותרת הריבית ללא שינוי עד יוני וציפיות להורדתה, שהיוו רוח גבית חיובית למניות הטכנולוגיה הנסחרות בתל-אביב שזינקו בכ-26%; ונתוני מאקרו חיוביים כדוגמת שיעור אבטלה נמוך של 3.6% בחודש מאי, ושיעור צמיחה של 5.2% (בערכים שנתיים) ברבעון הראשון של 2019 לאחר צמיחה של 3.3% בכל שנת 2018;

גורמים אלה גברו על השפעתם השלילית של: עלייה בגירעון הממשלתי הצפוי לכ-4% מהתמ"ג ב-2019, החלשות הדולר ביחס לשקל בכ-3.8% שעשויה לפגוע ביצוא; והחל במאי – הכרזה על ממשלת מעבר עד לבחירות לכנסת ה-22 שתתקיימנה באמצע ספטמבר, והחרפת מלחמת הסחר בין המעצמות ארה"ב וסין והתגברות המתיחות בין ארה"ב לאיראן, שלהן השפעה רבה על הכלכלה העולמית.

 • מדד מניות חדש - ת"א-תשתיות אנרגיה

ב-1 ביולי יושק מדד מניות חדש מדד ת"א-תשתיות אנרגיה, במדד יכללו מניות של חברות הכלולות בתת-ענף אנרגיה, אשר בענף "אנרגיה וחיפושי נפט וגז" וממניות של חברות אנרגיה הכלולות בתת-ענף קלינטק שבענף "טכנולוגיה".

עפ"י הנתונים כיום, במדד יכללו 12 חברות (6 אנרגיה ו-6 קלינטק), בעלות שווי שוק כולל של
כ-21 מיליארד שקל. מבין החברות הכלולות במדד, 3 חברות כלולות גם במדד ת"א-35, 5 חברות בת"א-90 ו-4 חברות בת"א-צמיחה.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים): 

 1-6/2019ממוצע 2018
מניות כולל קרנות סל *1,2051,405
מניות ללא קרנות סל9901,124

   * בשנת 2018, לא כולל עסקאות חריגות מחוץ לבורסה במסגרת הרפורמה בשוק תעודות הסל ברבעון האחרון של השנה.

 • המחזור היומי בשוק המניות (לא כולל קרנות סל) שהסתכם בכ-1 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה, היה נמוך בכ-12% מהמחזור הממוצע בשנת 2018.

  מחזורים בולטים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל נרשמו בכל אחד מהימים הבאים: ב-7 בפברואר ערב העדכון החצי-שנתי של מדדי המניות וב-28 במאי ערב עדכון מדד MSCI ישראל.
   
 • מכירות בעלי עניין:

במחצית הראשונה של 2019 נמשכו מכירות של מניות לציבור ע"י בעלי עניין אך באופן מתון והסתכמו בכ-2 מיליארד שקל, לאחר מכירות מניות בשווי 13 מיליארד שקל בשנת 2018, ומכירות בסך כ-6-5 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2017-2016. בלטה השנה מכירת מניות אלוני חץ ע"י משפחת ורטהיים בשווי כ-740 מיליון שקל.

 • משקיעי חוץ:

מנתוני בנק ישראל עולה כי בשליש הראשון של 2019 רכשו משקיעי חוץ מניות בתל-אביב בסך כ-0.8 מיליארד שקל, וזאת לאחר רכישות ענק בסך כ-10.8 מיליארד שקל בכל שנת 2018. 

הנפקות והקצאות של מניות (במיליוני שקלים): 

 1-6/20191-6/2018שנת 2018
גיוס בתל-אביב4,7304,6276,663

מזה: ע"י חברות חדשות

(מספר מנפיקות חדשות*)

2,192

(4 חברות)

1,651

(8 חברות)

1,844

(11 חברות)

חברות חדשות ללא גיוסחברה אחתחברה אחת3 חברות
גיוס בחו"ל5651,6752,205
סה"כ5,2956,3028,868

* לא כולל את יוטרון שפוצלה מ"יוניטרוניקס" ונרשמה למסחר במרץ 2019, וביצעה הנפקה ראשונה של מניות בסך כ-34 מיליון שקל ביוני, ו"קרדן ישראל" שנרשמה ללא גיוס הון ביולי 2018.

גיוסי הון -עלייה של כ-33% בהיקף הגיוס ע"י חברות חדשות (IPO)

 • במחצית הראשונה של השנה גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-4.7 מיליארד שקל – סכום הגבוה אך במעט מהסכום שגויס במחצית המקבילה אשתקד. ארבע חברות חדשות גייסו כ-2.2  מיליארד שקל -  עלייה של כ-33% לעומת הסכום שגויס ע"י 8 חברות חדשות במחצית הראשונה של 2018, ועלייה של כ-19% מהסכום שגויס ע"י 11 חברות חדשות בכל שנת 2018.

ההנפקות הראשוניות השנה בלטו בגודלן לעומת ההנפקות הראשוניות בתקופה המקבילה אשתקד, והיו בעלות מאפיינים נוספים:

שתי הנפקות בוצעו במסגרת יישום חוק "שטרום" להגברת התחרות בענף הבנקאות:

 • חברת כרטיסי האשראי ישראכרט - ההנפקה הבולטת בגודלה השנה - כ-65% ממניות החברה בשווי של כ-1.8 מיליארד שקל נמכרו בהצעת מכר לציבור ע"י בנק הפועלים לפי שווי חברה של כ-2.7 מיליארד שקל. סכום הגיוס מהציבור בהנפקה הראשונית של ישראכרט הינו הגבוה ביותר מאז הנפקת "קבוצת עזריאלי" ביוני 2010. שבוע לאחר הנפקת המניות, גייסה החברה כ-1.1 מיליארד שקל בהנפקת איגרות חוב שקליות לציבור, בדירוג Aa2 ע"י "מידרוג".
 • שירותי בנק אוטומטיים (שב"א), חברה העוסקת בהפעלת מערכות סליקה וחיוב בכרטיסי אשראי – 44% ממניות החברה בשווי כ-129 מיליון שקל נמכרו לציבור ע"י הבנקים פועלים לאומי ודיסקונט, לפי שווי חברה של כ-296 מיליון שקל.

קמעונאית המזון הפועלת בישראל פרשמרקט  - גייסה כ-250 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בלבד, לפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.

קרן השקעה בתשתיות הראשונה בתל-אביב - ג'נריישן קפיטל גייסה (בפברואר)
כ-53 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-329 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

חברה חדשה ללא גיוס: בחודש מרץ נרשמו למסחר בבורסה מניות חברת יוטרון שפוצלה מחברת "יוניטרוניקס". "יוטרון" עוסקת בפיתוח, ייצור ואחזקה של חניונים אוטונומיים ומחשוב פרויקטים של מערכות לוגיסטיות. ביוני ביצעה החברה הנפקה ראשונה בבורסה וגייסה כ-34 מיליון שקל.

הכנסת פעילות לחברות מעטפת

במחצית הראשונה של 2019 הוכנסה פעילות לשלוש חברות מעטפת:

 • פעילות חברת "גיבוי איתן" העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי לעסקים בינוניים וקטנים הוכנסה לתוך חברת "אולטרה אקוויטי" שהיתה חברה ללא פעילות, ושמה שונה ל"גיבוי אחזקות". בעסקה שכמחצית מתמורתה שולמה במזומן, הוקצו כ75% ממניות החברה. מניות החברה חזרו למסחר ברשימה הראשית על פי תנאים של חברה חדשה.
 • "יוזר טרנד" גייסה כ-25 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור, ההנפקה הינה חלק מהמהלך להכנסת פעילות חברה העוסקת במסחר באינטרנט של מוצרי קנאביס רפואי, ולהחזרתה למסחר ברשימה הראשית על פי תנאים של חברה חדשה.
 • פעילות חברת "פארמוקן" העוסקת בתחום הקנאביס הרפואי הוכנסה לתוך חברת "מדיקל קומפרישין" שהיתה חברה ללא פעילות. בעסקה הוקצו כ68% ממניות החברה. מניות החברה חזרו למסחר ברשימה הראשית על פי תנאים של חברה חדשה ב-25.6.2019. 

חברות דואליות:

 • חברת הביומד בריינסווי גייסה כ-110 מיליון שקל  בהנפקה ראשונה לציבור בארה"ב ומניותיה החלו להיסחר במקביל ב- NASDAQבאפריל.
 • חברת הביומד איתמר מדיקל רשמה את מניותיה למסחר מקביל ב-NASDAQ ללא גיוס הון החל בחודש מרץ.
 • מניותיהן של שתי חברות נמחקו מהמסחר בארה"ב, והן ממשיכות להיסחר בת"א: גזית (נמחקה מה-NYSE), ואלביט הדמיה (נמחקה מה-NASDAQ).
 • שלוש חברות מחקו מרצון את מניותיהן מהמסחר בת"א, והן ממשיכות להיסחר בארה"ב: חברות הביומד נבידאה ואנקיאנו וחברת הטכנולוגיה סיירן. יצוין כי "אנקיאנו" מחקה את מניותיה מהמסחר בתל-אביב כארבעה חודשים לאחר שגייסה כ-110 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור בארה"ב ורשמה את מניותיה למסחר ב-NASDAQ.

כיום נסחרות בשוק המניות בתל-אביב 55 חברות שמניותיהן נסחרות גם בחו"ל.

שוק איגרות החוב והמק"מ

מדדים עיקריים:

 1-6/2019שנת 2018
אג"ח חברות:  
תל בונד-206.6%1.1%-
תל-בונד-405.7%0.4%-
תל בונד-תשואות7.1%4.6%-
תל בונד-שקלי5.2%4.3%-
תל בונד – תשואות שקלי8.1%10.2%-
אג"ח ממשלתי:  
צמוד מדד 5.8%1.4%-
שקלי – ריבית קבועה   4.4%1.4%-

עליות שערים של 6.0%-4.5% אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב במחצית הראשונה של השנה:

 • איגרות החוב השקליות בריבית קבועה – ממשלתיות וחברות – הושפעו מעליות שערי איגרות חוב בארה"ב. התשואה לפדיון על אג"ח ממשלתי ל-10 שנים בארה"ב ירדה מכ-2.7% בינואר-פברואר, לכ-2.0% ביוני – רמת שפל של 22 חודשים, וזאת עקב הותרת ריבית הפד ללא שינוי וציפיות להורדתה. בנוסף תרמה לעליית השערים גם הודעת חברת המדדים FTSE ראסל לפיה ישראל עומדת בקריטריונים להיכנס למדד האג"ח הממשלתי העולמי (WGBI).
 • איגרות החוב צמודות המדד – ממשלתיות וחברות – הושפעו מעליית שיעור האינפלציה לכ-1.5% בינואר-מאי 2019 וגם בשנה שמתחילה ביוני 2018 ומסתיימת במאי 2019, וזאת לאחר חמש שנים קלנדריות בהן שיעור האינפלציה השנתית היה נמוך מ-1%.
 • יוצאות דופן גם השנה הן איגרות החוב השקליות  בריבית משתנה – ממשלתיות וחברות – שנותרו כמעט ללא שינוי מתחילת השנה, וזאת בעקבות ציפיות להותרת הריבית במשק ללא שינוי ברמה של רבע אחוז עד סוף הרבעון השלישי של השנה. 

   הבורסה השיקה מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 15+

  הבורסה השיקה ב-1 בינואר 2019 מדד אג"ח חדש - מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 15+. המדד מיועד למשקיעים אשר מעדיפים להיצמד לאפיקים סולידיים וצופים עליית אינפלציה, וכן למשקיעים אשר מעוניינים בחשיפה למח"מ ארוך.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

 1-6/2019ממוצע 2018
אג"ח ממשלתי2,6252,647
אג"ח חברות כולל תעודות סל*8801,037
אג"ח חברות ללא תעודות סל790899
סה"כ אג"ח כולל תעודות סל3,5053,684
מק"מ390431

*     בשנת 2018, לא כולל עסקאות חריגות מחוץ לבורסה במסגרת הרפורמה בשוק תעודות הסל ברבעון האחרון של השנה.

ירידה במחזורי המסחר במרבית איגרות החוב – ממשלתיות וחברות:

 • מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי שקלי ירד והסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019 – נמוך בכ-3% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2018.
 • במחצית הראשונה של 2019 נבלמה העלייה בפעילות שאפיינה את המסחר באג"ח חברות בארבע שנים האחרונות, ומחזור המסחר היומי באג"ח חברות (ללא תעודות סל) הסתכם בכ-0.8 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019 - נמוך בכ-12% מהמחזור הממוצע בשנת 2018 שהיה מחזור שיא.

ב-16 במאי, מועד עדכון מדדי התל-בונד, הסתכם המחזור באיגרות חוב חברות בבורסה בכ-7.2 מיליארד שקל. באותו יום הסתכם סך המחזור היומי באג"ח בכ-11.2 מיליארד שקל – נמוך אך במעט מהשיא אליו הגיע במאי 2016.

 • יוצאות דופן הן איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד שהמחזור בהן הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל – גבוה  בכ-4% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2018, וזאת במקביל לעלייה בשיעור האינפלציה השנה.
 • המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-390 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019 – נמוך בכ-10% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2018. הירידה נבעה כולה ממחזורי מסחר חריגים מחוץ לבורסה שנרשמו בשנת 2018 עקב רכישות ע"י משקיעי חוץ. בניטרול עסקאות חריגות אלה, נרשמה במחצית הראשונה של 2019 עלייה במחזורי המסחר במק"מ בבורסה (ללא עסקאות מחוץ לבורסה), מגמה שהחלה בשנה הקודמת. מחזור המסחר היומי במק"מ שעלה לכ-315 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019, היה גבוה בכ-27% מהמחזור הממוצע בשנת 2018.

  לעלייה במחזורי המסחר תרמו החזקות הציבור הישראלי והזר במק"מ שעלו והסתכמו בכ-116 מיליארד שקל בסוף יוני, לעומת כ-106 מיליארד שקל בסוף שנת 2018. 

   העלייה בהחזקות הציבור נבעה מרכישות הציבור הישראלי, שקוזזו חלקית ע"י מכירות הציבור הזר. בשליש הראשון של השנה מכרו משקיעי חוץ מק"מ בבורסה בתל-אביב בסך
  כ-1.3 מיליארד שקל, לאחר רכישות בסך בסך כ-5.3 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2018.  

הנפקות והקצאות של איגרות חוב:

אג"ח חברות: 

הנפקות והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים): 

 1-6/20191-6/2018שנת 2018
אג"ח לציבור30,39031,45252,179

מזה: ע"י חברות חדשות*

        (מספר חברות חדשות)

1,498

(2 חברות)

6,486

(10 חברות)

7,196

(13 חברות)

אג"ח רצף מוסדיים ונשר**1,1009,40513,614
סה"כ31,49040,85765,793

* ב-2018 כולל את "מדלי קפיטל" - שהנפיקה אג"ח ורשמה את מניותיה למסחר מקביל בת"א.

** ב-2018 כולל 3.5 מיליארד שקל גיוס ממוסדיים בחו"ל ע"י חברת החשמל.

החברות גייסו במחצית הראשונה כ-30.4 מיליארד שקל מהציבור בשוק איגרות החוב בתל-אביב, בדומה לגיוס במחצית המקבילה אשתקד. כ-80% מגיוסי הסקטור הריאלי בשנים האחרונות נועדו למימון פדיונות אג"ח סחיר וכ-20% למימון פעילות שוטפת ולהרחבת פעילות החברות.

חלה עלייה בגיוס באמצעות אג"ח צמוד מדד במקביל לעלייה בשיעור האינפלציה - משקל הגיוס באג"ח צמוד מדד היווה כ-57% מהסכום שגויס במחצית הראשונה השנה, לעומת כ-45% וכ-38% בשנים 2018 ו-2017 בהתאמה, וגויסו כ-17.4 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019. כ-39% מהגיוס בוצע באג"ח שקלי נושא ריבית קבועה, לעומת כ-47% בשנים 2018-2017, וגויסו כ-11.9 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019; משקל הגיוס באג"ח שקלי בריבית משתנה עלה והיווה כ-3% מסך הגיוס מהציבור במחצית הראשונה של השנה וגויסו כ-0.8 מיליארד שקל – פי שניים מסך הגיוס בכל שנת 2018; משקל הגיוס באג"ח צמוד דולר ירד בשיעור חד והיווה כ-1% מסך הגיוס מהציבור במחצית הראשונה של השנה וגויסו כ-0.3 מיליארד שקל בלבד, לאחר גיוס בסך כ-4 וכ-9.3 מיליארד שקל בשנים 2018 ו-2017, בהתאמה.

התגברות גיוסי הסקטור הפיננסי – בהמשך למגמה משנה קודמת

הסקטור הפיננסי גייס כ-13.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019 – סכום המהווה כ-45% מהסכום שגויס מהציבור לעומת כ-29% וכ-21% בשנים 2018 ו-2017, בהתאמה. הסכום שגויס השנה גבוה יותר מפי 3.5 מהסכום שגויס במחצית המקבילה אשתקד – כאשר העלייה במחצית הראשונה של 2019 חלה בכל ענפי הסקטור הפיננסי ובעיקר בענף הבנקאות.

 • 5 בנקים גייסו כ-11.1 מיליארד שקל - סכום המהווה כ-37% מהסכום שגויס מהציבור לעומת כ-2 מיליארד שקל שגויסו במחצית המקבילה אשתקד (כ-6% מהגיוס מהציבור). עיקר הגיוס כ-82% בוצע באמצעות איגרות חוב צמודות מדד, וכ-18% מהגיוס בוצע באג"ח שקלי. עיקר הגיוס בוצע ע"י הבנקים מזרחי טפחות – 3.7 מיליארד שקל בהנפקה אחת, פועלים – כ-3.6 מיליארד שקל בשלוש הנפקות ולאומי – כ-3.2 מיליארד שקל בשתי הנפקות.
 • כ-3.3 מיליארד שקל מהסכום שגייסו הבנקים, בוצע באמצעות אג"ח צמוד מדד מסוג COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים – כ-1.5 מיליארד שקל  גויסו ע"י לאומי באג"ח הכולל מנגנון להמרה כפויה למניות, וכ-1.1 וכ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י פועלים ומזרחי טפחות בהתאמה, באמצעות אג"ח הכולל מנגנון למחיקת קרן.
 • 4 חברות ביטוח  ו-3 חברות אשראי חוץ בנקאי, גיסו כ-1.3 מיליארד שקל, כל ענף, לעומת כ-0.8 מיליארד שקל שגייס כל ענף במחצית הראשונה של 2018. בלטה בגודלה הנפקה שביצעה חברת כרטיסי האשראי ישראכרט – בסך כ-1.1 מיליארד שקל, החברה הנפיקה אג"ח שקלי בריבית קבועה של 1.49% במח"מ של כ-3 שנים, מדורג  Aa2 ע"י "מידרוג". במכרז המוסדי נרשם ביקוש בסכום של כ-3.3 מיליארד שקל, ובפועל נענו בקשות בסכום של כ-1.1 מיליארד שקל.

נמשכת הירידה בגיוסי הסקטור הריאלי – בהמשך למגמה משנה קודמת

הסקטור הריאלי גייס כ-16.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019 – סכום המהווה כ-55% מהסכום שגויס מהציבור לעומת כ-71% וכ-79% בשנים 2018 ו-2017, בהתאמה. הסכום שגויס השנה נמוך בכמחצית מהסכום שגויס במחצית המקבילה אשתקד – כאשר הירידה במחצית הראשונה של 2019 חלה בכל ענפי הסקטור הריאלי ובעיקר בענף הנדל"ן.

 • 37 חברות נדל"ן גייסו כ-10.1 מיליארד שקל. סכום המהווה כ-60% מגיוסי הסקטור הריאלי השנה, ומהווה כמחצית הסכום שגויס במחצית המקבילה אשתקד. למגייסות אלה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-11.5 מיליארד שקל בשנים 2020-2019.

  כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת נדל"ן חדשה בבורסהווסטדייל אמריקה, וזאת לעומת כ-5.6 מיליארד שקל שגויסו ע"י שמונה מנפיקות חדשות בתקופה המקבילה אשתקד.

  חברות הנדל"ן הזרות צמצמו את היקף גיוס החוב בתל-אביב במחצית הראשונה של 2019 בהמשך למגמה משנה, עקב חשש המשקיעים מפני חדלות פירעון, אי עמידתן בתשלומי הקרן והריבית וחשש לגבי ממשל תאגידי בלתי-תקין שהתגלה בחלק מהחברות.

  בקרב החברות המקומיות, בלטו בגודלן הנפקות שביצעו: קבוצת עזריאלי – שגייסה כ-1.5 מיליארד שקל באמצעות שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בדירוג Aa1  "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך של כ-1.3 מיליארד שקל בשנים 2020-2019, והחברות נכסים ובנין, אפריקה נכסים וביג שגייסו כ-0.5 מיליארד שקל כל אחת.

  לראשונה בבורסה חברות ממשלתיות מגייסות חוב באמצעות ני"ע מסחרי (נע"מ)נמלי ישראל וחברת החשמל גייסו כ-0.4 וכ-0.2 מיליארד שקל, בהתאמה.      
 • 8 חברות מענף המסחר והשירותים גייסו כ-3.4 מיליארד שקל. למגייסות אלה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-5.3 מיליארד שקל בשנים 2020-2019. המנפיקה הבולטת היא חברת המים שבבעלות הממשלה מקורות שגייסה כ-1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח צמוד מדד בדירוג AAA  "מעלות". לחברה איגרות חוב הנסחרות ברצף מוסדיים ופדיונות צפויים בסך כ-0.7 מיליארד שקל  בשנים 2020-2019, וזוהי הנפקת איגרות חוב ראשונה של החברה המיועדת לציבור. 
 •  5 חברות מענף האנרגיה וחיפושי נפט וגז גייסו כ-1.5 מיליארד שקל, לכולן צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום לא מהותי בשנים 2020-2019. יוצאת דופן פז נפט שגייסה כ-0.4 מיליארד שקל בלבד השנה, בהמשך לגיוסים בסך כ-2.2 מיליארד שקל בשנים 2018-2016, כשלחברה  צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום ענק של כ-3.2 מיליארד שקל בשנים 2020-2019 - מרבית הסכום, השנה.
 • שתי חברות מענף ההשקעות והאחזקות גייסו כ-0.8 מיליארד שקל. מתוכם  
  כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י אקויטל  - תמורת ההנפקה נועדה למימון מיזוג חברת הבת "יואל" ב"אקויטל" ומחיקתה מהמסחר, במטרה לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות.

אג"ח ממשלתי

הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליארדי שקלים):

 1-6/20191-6/2018שנת 2018
גיוס בתל-אביב36.524.146.4
גיוס בחו"ל9.36.96.9
סה"כ גיוס (ברוטו)45.831.053.3
 • משרד האוצר הגביר את הנפקות האג"ח בתל-אביב לנוכח העלייה בגירעון בתקציב הממשלה, וגייס בתל-אביב במחצית הראשונה כ-36.5 מיליארד שקל – גבוה בכ-51% מהגיוס במחצית המקבילה אשתקד. כ-85% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-15% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד.

  בנוסף, האוצר גייס בלונדון  כ-9.3 מיליארד שקל באמצעות שתי סדרות של אג"ח ממשלתי צמוד אירו בריביות נמוכות: מחצית הסכום באג"ח לטווח של 10 שנים בריבית של 1.5%, ומחצית הסכום לראשונה באג"ח לטווח של 30 שנה בריבית של 2.5%.

  מנתוני האוצר עולה כי הגירעון הממשלתי בחודשים ינואר-מאי הסתכם בכ-15.1 מיליארד שקל, לעומת גירעון בסך כ-2.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2018 – מאי 2019 עומד על 3.8% מהתמ"ג – לאחר חמש שנים קלנדריות 2018-2014 בהן הגירעון היה נמוך מ-3%.
שוק הנגזרים

מחזורים יומיים (באלפי יחידות):

 1-6/2019ממוצע 2018
אופציות חודשיות על מדד ת"א-35 68100
אופציות שבועיות על מדד ת"א-35 3134
אופציות דולריות3856

ירידה במחזורי המסחר במרבית הנגזרים לסוגיהם:

 • במחצית הראשונה של 2019 התחדשה לאחר הפסקה בת שנתיים הירידה בפעילות באופציות החודשיות על מדד ת"א-35. המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א-35 שהסתכם בכ-68 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2019, נמוך בכ-32% מהמחזור הממוצע בשנים 2018-2017.  
 • גם באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 נרשמה ירידה בפעילות ונסחרו כ-31 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2019, נמוך בכ-11% מהמחזור הממוצע בשנת 2018 ודומה למחזור הממוצע בשנת 2017.
 • באופציות הדולריות נסחרו כ-38 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2019, מחזור נמוך בכ-32% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2018. ירידה בפעילות באופציות אלה השנה הינה חרף החלשות הדולר ביחס לשקל בכ-3.8% תוך תנודתיות רבה.
 • באופציות על האירו - נסחרו כ-2,500 יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2019, מחזור גבוה בכ-5% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2018. ב-18 במרץ נרשם מחזור של 72,248 יחידות – הגבוה ביותר מאז השקתן של האופציות על האירו בנובמבר 2001. עלייה בפעילות באופציות אלה השנה הינה על רקע החלשות האירו ביחס לשקל בכ-4.3%.

קרנות סל (ETF)

כיום נסחרות בבורסה 590 קרנות סל, מהן: 390 קרנות סל על מדדי מניות מקומיים ו-200 קרנות סל על מדדי אג"ח מקומיים ובינ"ל, ששווין הגיע לכ-92 מיליארד שקל לקראת סוף יוני 2019. 

במחצית הראשונה של השנה הונפקו 11 קרנות חדשות בשווי של כ-6 מיליון שקל, שרובן הונפקו רק בחודש האחרון, ופורקו ונמחקו מהמסחר 32 קרנות סל בשווי של כ-79 מיליון שקל.

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

 1-6/2019ממוצע 2018 (*)
קרנות סל על מדדי מניות215281
 % ממחזור המסחר במניות18%20%
קרנות סל על מדדי אג"ח 95138
 % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי11%13%

(*) בשנת 2018 תעודות סל וקרנות סל, לא כולל עסקאות חריגות מחוץ לבורסה במסגרת הרפורמה בשוק תעודות הסל ברבעון האחרון של השנה.

ירידה במחזורי המסחר בקרנות סל בהשפעת עלייה בהחזקות המשקיעים המוסדיים:

במחצית הראשונה של 2019 נמשכת הירידה במחזורי המסחר  בקרנות הסל בשוק המניות, מגמה שהחלה בשנת 2016, ובקרנות הסל בשוק איגרות החוב התחדשו הירידות במחזורי המסחר לאחר הפסקה בת שנה, וזאת בהמשך לירידות משנת 2016.

הירידה במחזורי המסחר השנה, וזאת בשונה מהשנה הקודמת, לא לוותה בירידה בשווי החזקות הציבור, כפי שנפרט בהמשך. לירידה השנה תרמה עליית החזקותיהם של המשקיעים המוסדיים שהם מחזיקי טווח ארוך, מכ-43 מיליארד שקל בסוף שנת 2018 לכ-48 מיליארד שקל בסוף אפריל 2019, כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.

שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל ע"י הציבור 1-6/2019 (במיליארדי שקלים):

 

שווי החזקות הציבור

יוני 2019

שווי החזקות הציבור

31.12.2018

רכישות/(מכירות) נטו

1-6/2019

קרנות סל על מדדי מניות בת"א23.019.31.5
קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל41.640.74.1-
קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א21.319.90.2
אחר*6.36.20.5-
סה"כ92.286.12.9-

* קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל.

שווי השוק של קרנות הסל בסוף יוני 2019 הגיע לכ-92 מיליארד שקל - גבוה בכ-6 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף שנת 2018. עיקר העלייה – בקרנות סל על מדדי מניות מקומיים:

 • כ-23 מיליארד שקל -שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות מקומיים, גבוה בכ-3.7 מיליארד שקל לעומת השווי בתחילת השנה. כ-2.2 מיליארד שקל מהעלייה נובעת מעליית שערי המניות – בעיקר מדדי ת"א-35 ת"א-125 ות"א בנקים-5 שכ-83% מהחזקות הציבור בקרנות סל על מדדי מניות מקומיים מתרכזים בשלושת מדדים אלה. כ-1.5 מיליארד שקל מהעלייה נובעת מרכישות הציבור.
 • כ-41.6 מיליארד שקל- שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים, גבוה בכ-0.9 מיליארד שקל לעומת השווי בתחילת השנה. מכירות הציבור בקרנות אלה הסתכמו השנה כ-4.1 מיליארד שקל. מנגד בלטה השפעתם החיובית של עליית שערי המניות – בעיקר מדדי S&P500, NASDAQ100 שכ-42% מהחזקות הציבור בקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים מתרכזים בשני מדדים אלה, שגרמה לעלייה בשווי הקרנות.
 • כ-21.3 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות, גבוה בכ-1.4 מיליארד שקל לעומת השווי בתחילת השנה.  כמעט כל העלייה נבעה מעליית מדדי איגרות חוב חברות ומקצתה מרכישות הציבור. 

יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליארדי שקלים):

 1-6/2019שנת 2018
קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב0.6-2.2-
קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב1.1  14.5-
קרנות שקליות1.3-4.1-
קרנות כספיות3.56.1
קרנות המשקיעות בחו"ל0.8-3.8

הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות כספיות ולמכור קרנות שקליות, בהמשך למגמה משנה קודמת:

במחצית הראשונה של 2019 הציבור רכש קרנות כספיות בסך כ-3.5 מיליארד שקל, יותר ממחצית הרכישות בכל שנת 2018.

מכירות של קרנות סל על מדדי מניות בינ"ל שהסתכמו בכ-4.1 מיליארד שקל, חלקן הופנו לרכישות של קרנות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-1.5 מיליארד שקל, מרביתן הופנו לרכישות של קרנות כספיות בסך כ-3.5 מיליארד שקל.

למאמר המלא כקובץ PDF