גיוס נטו בקרנות נאמנות

 

גיוס נטו בקרנות נאמנות

גיוס נטו בקרנות נאמנות, לסוגיהן, 1999 עד השנה הנוכחית (במיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)