פס גרפי - סטטיסטיקה 

​מדריך סחירות

 
 
bullet לוח 1 - רשימת ענפים מניות והמירים
seperator 
 
bullet לוח 2 - ממוצעים ענפיים
seperator 
 
bullet לוח 3 - שווי שוק ומחזורים בחתך ענפי (מליוני ₪)
seperator 
 
bullet לוח 3א - מחזורים ענפיים-מניות והמירים
seperator 
 
bullet לוח 4 - ניירות מדד ת"א 125 (לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע)
seperator 
 
bullet לוח 4א - רצף, מניות ת"א-125 ות"א-35
seperator 
 
bullet לוח 5 - מניות והמירים שנמחקו
seperator 
 
bullet לוח 5א - מסחר בזכויות
seperator 
 
bullet לוח 6 - איגרות חוב
seperator 
 
bullet לוח 6א - סיכום אג"ח
seperator 
 
bullet לוח 6ב - מק"מ
seperator 
 
bullet לוח 6ג - סיכום מק"מ
seperator 
 
bullet לוח 7 - אגרות חוב טבלת ענפים
seperator 
 
bullet לוח 8 - אגרות חוב שנפדו (נמחקו)
seperator 
 
bullet לוח 8א - מק"מ שנפדו (נמחקו)
seperator 
 
bullet לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות
seperator 
 
bullet הגדרות למדריך סחירות