לוח 5 - מניות והמירים שנמחקו

שנה חודש
01/08/2020 - 31/08/2020
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
27/07/2020הכשע.א6הכשרה התחש אפ61139005
2.7
 
2.7
20/08/2020גלאק.א17גלוב אקספ אפ 171166511
434.8
 
434.8
25/08/2020פנטז.א4פנטזי נטורק אפ42780310
437.5
437.5
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה