לוח 5 - מניות והמירים שנמחקו

שנה חודש
01/06/2019 - 30/06/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
02/06/2019הכמל-סמלונות הכשרה-ס343012
2,229.1
19.5
2,209.6
13/06/2019אנקנאנקיאנו1126788
 
 
 
02/06/2019קדסט.א2קדימהסטם אפ 21128487
 
 
 
22/05/2019פרין.ה12פריון נט אג יב1133537
 
 
 
02/06/2019קדסט.א3קדימהסטם אפ 31138643
1,234.3
 
1,234.3
18/06/2019אנקר.א3אינטרקיור אפ 31142348
55.8
 
55.8
02/06/2019פסג.ס58פסג.DJGRDIV201147826
 
 
 
19/05/2019פסג.ס50פסג.WILDERECO1148881
 
 
 
02/06/2019פסג.ס52פסג.נדלןEPRAEU1148923
 
 
 
19/05/2019פסג.ס91פסג.DJOIL&GAS1149533
 
 
 
19/05/2019פסג.ס93פסג.MSCIEAFE1149558
 
 
 
19/05/2019פסג.ס96פסג.DJCADIV1149608
 
 
 
19/05/2019פסג.ס108פסג.SPEMLV1149798
 
 
 
19/06/2019סלקם.א2סלקום אפ 21150853
14.7
 
14.7
11/06/2019טגדר.א5טוגדר אפ 54620191
1,646.8
 
1,646.8
11/06/2019אנלט.א2אנלייט אנר אפ 27200124
5,180.7
19.5
5,161.2
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה