לוח 5 - מניות והמירים שנמחקו

שנה חודש
01/05/2019 - 31/05/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
30/04/2019אתמר.א4איתמר אפ 41137017
 
 
 
04/04/2019תכל.ס59תכ.STOX600AUTממ1144005
 
 
 
04/04/2019תכל.ס109תכ.FTSEMIBממ1144062
 
 
 
04/04/2019תכל.ס42תכ.DJUSOILGASממ1145267
492.3
 
492.3
16/05/2019קנשר.א1קנאשור אפ 11156504
 
 
 
12/05/2019נתג.ה3-סנתנאל גרו אג3-ס4210118
152.2
 
152.2
27/05/2019מקטכ.א21מיקרומדיק אפ 214330304
644.5
644.5
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה