לוח 5 - מניות והמירים שנמחקו

שנה חודש
01/01/2019 - 31/01/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
280
6.3
273.7
07/01/2019נבדהנבידאה1136274
11.6
 
11.6
28/01/2019מדיוי.א5מדיוי אפ 51145135
291.6
6.3
285.3
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה