לוח 5 - מניות והמירים שנמחקו

שנה חודש
01/03/2019 - 31/03/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
21.2
 
21.2
05/03/2019מדיוי.א4מדיוי אפ 41143569
8,558.7
 
8,558.7
05/03/2019פרמלה.ה2פורמולה אג ב2560159
 
 
 
26/02/2019טגדר.א7טוגדר אפ 74620225
8,579.9
8,579.9
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה