לוח 5 - מניות והמירים שנמחקו

שנה חודש
01/08/2019 - 31/08/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
58,110.9
57,993.5
117.4
21/08/2019מקסממקסימה134015
276.8
 
276.8
12/08/2019תמדא-שתמדא-ש404012
136.4
 
136.4
05/08/2019אפוסאפוסנס1119593
3.6
 
3.6
08/08/2019אלמד.א8אליום מדיקל אפ81155654
297.8
 
297.8
05/08/2019קנזנ.א2קנזון אפ 21158005
58,825.5
57,993.5
832
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה