לוח 5 - מניות והמירים שנמחקו

שנה חודש
01/04/2020 - 30/04/2020
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
25/03/2020ארב.ה6-סאורביט אג ו-ס2650125
10
 
10
13/04/2020אארה.ה13אאורה אג יג3730405
10
10
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה