לוח 2 - ממוצעים ענפיים

שנה חודש
01/12/2020 - 31/12/2020
 
תשואה מתחילת השנה (%)תשואה מתחילת החודש (%)ס.ת. של התשואהמחזור יומי ממוצע בבורסה באלפי ש"חמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
*
כמות נ"ע משתתפים
פיננסי
-10.1
4.7
5.47
8,531.4
26,636.4
186,976.9
3,855.1
38
מניות
44
-7.6
16.19
44.5
0.2
1,024.4
15.8
6
אופציות
12.7
3.2
 
216.3
 
4,974
112.9
1
איגרות חוב להמרה
פיננסי-בנקים
-20.7
3.7
3.54
34,175.2
117,707.9
786,029
14,672
7
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-ביטוח
9.9
10.3
5.75
5,824.3
9,897.8
133,960
3,632.1
7
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-שרותים פיננסיים
23
3
6.00
1,233.4
4,955.9
27,716.7
765.2
24
מניות
44
-7.6
16.19
44.5
0.2
1,024.4
15.8
6
אופציות
12.7
3.2
 
216.3
 
4,974
112.9
1
איגרות חוב להמרה
הייטק
47.6
5
8.16
3,429.6
4,555.3
74,985.6
2,060
136
מניות
656.1
15.3
7.47
20.9
69.1
540.7
17.1
26
אופציות
1.8
0.2
0.99
358.5
80.5
8,245.6
169.6
4
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד
14.9
-5.2
8.16
2,028.4
788.9
45,749.2
1,518.5
50
מניות
120.5
0.1
8.24
2.5
 
58.4
2.1
10
אופציות
8.3
-0.3
1.32
100.4
 
2,310.2
63.7
3
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-ביוטכנולוגיה
51.4
 
9.57
1,722.2
373.9
39,610.1
576.4
15
מניות
43.4
7.7
8.33
0.4
 
9.3
1
2
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-מכשור רפואי
23.4
0.8
8.51
475.1
243.2
10,926.5
267.7
8
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-פארמה
-13.1
-6.2
5.33
17,764.8
6,059.3
408,590.6
17,789
3
מניות
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר