לוח 2 - ממוצעים ענפיים

שנה חודש
01/07/2020 - 31/07/2020
 
תשואה מתחילת השנה (%)תשואה מתחילת החודש (%)ס.ת. של התשואהמחזור יומי ממוצע בבורסה באלפי ש"חמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
*
כמות נ"ע משתתפים
פיננסי
-24.8
3.1
11.61
8,098
13,031.9
170,056.9
3,312.3
37
מניות
44.6
12.6
20.84
26.7
 
561.4
10.5
3
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
1
איגרות חוב להמרה
פיננסי-בנקים
-28.1
0.9
6.34
31,461.5
36,167.2
660,691.3
11,602.7
8
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-ביטוח
-26.8
14.8
10.01
3,805.3
16,353.3
79,912
2,404.6
7
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-שרותים פיננסיים
1.7
3.5
14.03
968
3,562.2
20,326.8
586.4
22
מניות
44.6
12.6
20.84
26.7
 
561.4
10.5
3
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
1
איגרות חוב להמרה
הייטק
45.5
8
10.81
2,959.3
2,447.6
61,889.4
2,188.1
118
מניות
1,091.2
38.2
15.55
30.9
 
614.2
22.4
19
אופציות
4.5
0.1
0.27
76.9
 
1,615.3
65
3
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד
51.9
7.5
11.31
2,159
561.6
45,339.4
2,089.5
45
מניות
42.7
0.1
9.24
4
 
78.4
0.8
12
אופציות
4.5
0.1
0.27
76.9
 
1,615.3
65
3
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-ביוטכנולוגיה
65.2
-2.2
12.46
1,106.2
641.3
23,230.3
586
15
מניות
40.2
 
 
 
 
 
1.1
2
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-מכשור רפואי
64.5
22.6
9.65
472
428.6
9,912.7
234.3
7
מניות
1.5
-10.7
21.97
0.3
 
5.3
0.5
1
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-השקעות במדעי החיים
250
71.4
10.41
1,556.6
245.3
32,687.7
1,268.1
11
מניות
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר