לוח 2 - ממוצעים ענפיים

שנה חודש
01/01/2019 - 31/01/2019
 
תשואה מתחילת השנה (%)תשואה מתחילת החודש (%)ס.ת. של התשואהמחזור יומי ממוצע בבורסה באלפי ש"חמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"חכמות נ"ע משתתפים
פיננסי
6.3
6.3
4.58
6,344.2
18,917.5
145,916.7
4,355.7
33
מניות
1.5
1.5
20.93
5.5
 
125.7
3.4
3
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-בנקים
6.4
6.4
2.75
19,647.7
38,557.4
451,897.7
12,647.9
9
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-ביטוח
5.6
5.6
4.13
4,355.3
39,089.2
100,171.7
3,326.8
7
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-שרותים פיננסיים
6.5
6.5
5.73
120.1
213.9
2,762.9
389.3
17
מניות
1.5
1.5
20.93
5.5
 
125.7
3.4
3
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק
15.3
15.3
6.96
1,981.5
2,021.7
45,575.1
1,890
116
מניות
86.8
86.8
19.81
19.8
 
572.4
1.8
32
אופציות
1.1
1.1
1.71
135.3
 
3,112
68.8
7
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד
23.6
23.6
8.36
2,518.7
1,000
57,930.6
2,737.9
44
מניות
88.8
88.8
12.81
36.5
 
962
2.5
18
אופציות
0.5
0.5
1.89
318
 
7,313.8
182.1
1
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-ביוטכנולוגיה
35.2
35.2
9.06
548.2
63.8
12,609.2
335.5
16
מניות
21.8
21.8
23.47
0.2
 
3.7
0.4
2
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-מכשור רפואי
11.1
11.1
7.36
360.2
239.4
8,283.7
138.2
9
מניות
27.5
27.5
11.75
1.1
 
25.3
1.3
3
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-השקעות במדעי החיים
29.1
29.1
7.48
2,650.6
492.2
60,964.6
886.1
11
מניות
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה