לוח 2 - ממוצעים ענפיים

שנה חודש
01/06/2019 - 30/06/2019
 
תשואה מתחילת השנה (%)תשואה מתחילת החודש (%)ס.ת. של התשואהמחזור יומי ממוצע בבורסה באלפי ש"חמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
*
כמות נ"ע משתתפים
פיננסי
17.6
2.4
4.03
10,219.2
13,957.6
199,644.3
4,549.8
35
מניות
51.9
19.1
20.01
15.4
69.6
324.1
3.8
5
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-בנקים
17.7
2.8
2.18
33,586.7
45,790.8
671,733.7
13,809.3
9
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-ביטוח
18.8
1.7
3.78
3,738.1
4,584.9
74,761.6
3,582.9
7
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-שרותים פיננסיים
13.4
-1.4
5.05
1,055.9
2,331.7
22,032.4
520
19
מניות
51.9
19.1
20.01
15.4
69.6
324.1
3.8
5
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק
11.4
3.3
7.47
2,161
1,727.3
43,173.7
1,665.1
116
מניות
291.8
-6.6
22.56
3.3
9.2
151.9
1.3
23
אופציות
0.4
-6
3.54
84.4
 
1,688.2
54.1
5
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד
-14.7
3.7
9.04
2,029.9
535
40,598.2
1,651.2
45
מניות
-1.4
-20.5
14.69
5.8
 
305.9
0.6
10
אופציות
-0.7
-1.7
1.61
31.2
 
624.3
175.4
1
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-ביוטכנולוגיה
18
7.2
9.62
262.5
99.5
5,249.7
300.9
15
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-מכשור רפואי
-7.3
6.3
6.97
205.8
207.1
4,116.3
133
9
מניות
-33
-22.2
20.38
0.1
 
1.5
0.3
2
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-השקעות במדעי החיים
-11.2
22.6
7.78
889.6
342.6
17,791.6
618.1
11
מניות
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר