לוח 2 - ממוצעים ענפיים

שנה חודש
01/08/2019 - 31/08/2019
 
תשואה מתחילת השנה (%)תשואה מתחילת החודש (%)ס.ת. של התשואהמחזור יומי ממוצע בבורסה באלפי ש"חמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
*
כמות נ"ע משתתפים
פיננסי
16.8
-2.5
3.44
9,750.2
14,172.4
195,004.3
4,173.3
38
מניות
91.7
1.7
10.55
32.8
 
655
4.6
5
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-בנקים
16.6
-2.9
2.46
34,703.1
39,970.5
694,062.2
13,523.3
9
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-ביטוח
13.8
-4.3
4.08
4,154.4
7,153.8
83,087.7
3,362.2
7
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-שרותים פיננסיים
23.3
4.1
3.64
1,322.7
5,851.9
26,454.1
606.4
22
מניות
91.7
1.7
10.55
32.8
 
655
4.6
5
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק
21.3
-0.4
6.41
2,545.6
675.5
50,912.8
1,671.1
116
מניות
160.7
56.8
17.32
7.1
 
141.8
1.7
22
אופציות
-2.2
2.3
5.82
15.8
2.6
316.2
51.2
5
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד
-21.3
-9.6
7.55
2,361.3
193.9
47,226.9
1,390.6
45
מניות
38.4
34.3
18.85
3.4
 
68
0.6
9
אופציות
-3.2
-0.7
1.66
34.5
 
689.1
166.5
1
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-ביוטכנולוגיה
10.8
4.8
7.31
282.9
86.2
5,658.9
336.6
15
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-מכשור רפואי
-17.7
-6.6
6.39
220.7
5.8
4,413.6
116.9
9
מניות
-0.6
-0.6
33.36
0.3
 
5.2
0.6
1
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-השקעות במדעי החיים
-30.8
-12.5
7.27
934
328.8
18,680.3
462.1
11
מניות
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר