לוח 2 - ממוצעים ענפיים

שנה חודש
01/10/2019 - 31/10/2019
 
תשואה מתחילת השנה (%)תשואה מתחילת החודש (%)ס.ת. של התשואהמחזור יומי ממוצע בבורסה באלפי ש"חמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
*
כמות נ"ע משתתפים
פיננסי
26.4
3.3
3.21
8,381.5
11,751.6
134,103.7
4,450
38
מניות
205.4
11
3.91
65.4
 
1,045.9
8.1
4
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-בנקים
26.7
4.1
2.18
29,376.9
44,920.4
470,030.9
14,543.8
9
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-ביטוח
19.4
-1.4
3.70
4,226.9
2,726.8
67,630.7
3,459
7
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-שרותים פיננסיים
35.3
4.6
3.48
1,114.3
1,054
17,829.4
636.1
22
מניות
205.4
11
3.91
65.4
 
1,045.9
8.1
4
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק
30.6
6.6
6.59
2,415.6
835.9
38,360.9
1,781.1
117
מניות
204.2
16.2
13.28
8.4
2.6
134.6
2.4
22
אופציות
3.5
-1
5.23
52.6
25.4
841.7
67.2
4
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד
-14.2
7.2
8.29
2,274.1
324.8
36,384.8
1,457
47
מניות
-8.9
40
16.50
5.6
5.8
89.3
1.1
10
אופציות
8.4
0.4
1.95
82.3
39
1,316.2
186.7
1
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-ביוטכנולוגיה
17.4
-3.9
6.75
419.4
304.1
6,709.9
301.4
15
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-מכשור רפואי
-24.4
-8.5
5.91
141.5
156.5
2,264.5
104
9
מניות
-40.4
-30.4
37.52
1.3
 
21.3
0.4
1
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-השקעות במדעי החיים
-42.5
-23.8
6.88
741.6
62.3
11,866.2
381.5
11
מניות
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר