לוח 2 - ממוצעים ענפיים

שנה חודש
01/03/2019 - 31/03/2019
 
תשואה מתחילת השנה (%)תשואה מתחילת החודש (%)ס.ת. של התשואהמחזור יומי ממוצע בבורסה באלפי ש"חמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"חכמות נ"ע משתתפים
פיננסי
7.3
-0.2
4.56
7,275.6
15,772.1
145,512.7
4,369.4
33
מניות
21.1
10.9
20.86
6.1
 
121.6
4.1
3
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-בנקים
7.9
0.3
2.55
24,031.1
56,092.9
480,622.9
12,755.7
9
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-ביטוח
3.5
-4
4.13
2,963.8
1,202.4
59,275.6
3,237.7
7
מניות
 
 
 
 
 
 
 
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
פיננסי-שרותים פיננסיים
10.3
1.5
5.81
180.5
425
3,610.7
395.6
17
מניות
21.1
10.9
20.86
6.1
 
121.6
4.1
3
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק
10.6
-1.1
7.51
1,964.8
1,804.8
39,011.8
1,780.2
117
מניות
189.7
64
20.03
13.5
2.8
269.5
2.3
33
אופציות
3.5
0.4
1.83
20
 
400.6
53.7
6
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד
6.5
-4.4
8.41
2,198
783.7
43,959.6
2,306.5
44
מניות
168.6
89.2
13.71
24.1
5.8
481.8
3.1
16
אופציות
4.6
1.3
1.93
41.9
 
838.7
184.9
1
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-ביוטכנולוגיה
31.5
3
9.51
427.8
101.3
8,556.7
328.1
16
מניות
26.7
 
27.20
 
 
 
0.4
2
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-מכשור רפואי
7.9
-3.2
7.23
306.2
38.6
6,123.2
138.1
9
מניות
20.1
9
12.31
0.3
30.8
5.5
1.2
3
אופציות
 
 
 
 
 
 
 
איגרות חוב להמרה
הייטק-ביומד-השקעות במדעי החיים
13.5
6.6
7.94
1,837.3
377.7
36,746.2
699
11
מניות
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה