לוח 3 - שווי שוק ומחזורים בחתך ענפי (מליוני ש"ח)

שנה חודש
01/03/2019 - 31/03/2019
 
אופציותאיגרות חוב להמרהמניותסה"כאופציותאיגרות חוב להמרהמניותסה"כענף
0.4
0
5,322.4
5,322.8
12.3
0
144,190.8
144,203.1
פיננסי
0
0
4,830.4
4,830.4
0
0
114,801.3
114,801.3
בנקים   
0
0
423.3
423.3
0
0
22,663.6
22,663.6
ביטוח   
0.4
0
68.6
69.0
12.3
0
6,725.9
6,738.2
שרותים פיננסיים   
9.0
2.4
4,775.5
4,786.9
76.2
322.4
208,287.0
208,685.6
הייטק
7.8
0.8
1,968.7
1,977.3
49.2
184.9
101,486.5
101,720.6
ביומד   
0
0
138.5
138.5
0.8
0
5,249.9
5,250.7
ביוטכנולוגיה     
0.1
0
55.5
55.6
3.6
0
1,242.5
1,246.1
מכשור רפואי     
5.0
0.8
408.4
414.2
24.1
184.9
7,689.3
7,898.3
השקעות במדעי החיים     
2.7
0
1,366.4
1,369.1
20.7
0
87,304.8
87,325.5
פארמה     
1.2
1.6
2,806.8
2,809.6
27.0
137.6
106,800.5
106,965.1
טכנולוגיה   
0
0
324.7
324.7
0.5
0
10,717.4
10,717.9
שרותי מידע     
0.1
1.3
1,314.2
1,315.6
3.6
117.4
40,424.6
40,545.6
תוכנה ואינטרנט     
0
0
92.4
92.4
0.6
0
5,237.6
5,238.2
אלקטרוניקה ואופטיקה     
0
0.3
378.4
378.6
0
18.5
21,299.5
21,318.0
ביטחוניות     
0.2
0
93.1
93.4
0.7
0
3,708.8
3,709.5
ציוד תקשורת     
0
0
317.2
317.2
0
0
10,138.6
10,138.6
מוליכים למחצה     
0.6
0
275.1
275.6
17.3
1.7
14,722.1
14,741.1
קלינטק     
0.3
0
9.6
9.9
4.2
0
245.0
249.2
השקעות בהייטק     
0
0
2.1
2.1
0
0
306.8
306.8
קרנות הייטק     
8.5
92.8
8,781.1
8,882.3
407.2
2,146.0
389,722.8
392,276.0
ריאלי
0.1
5.2
2,021.1
2,026.4
4.3
358.7
50,629.0
50,992.0
מסחר ושרותים   
0
0.3
541.5
541.8
1.0
44.4
20,110
20,155.4
מסחר     
0.1
1.4
125.8
127.2
0.8
75.1
5,686.4
5,762.3
שרותים     
0
0
548.4
548.4
0
0
13,113.0
13,113.0
מלונאות ותיירות     
0.1
3.5
805.5
809.0
2.5
239.1
11,719.7
11,961.3
תקשורת ומדיה     
0.1
2.9
3,076.9
3,080
73.6
320.5
132,184.9
132,579.0
נדל"ן ובינוי   
0
50.5
1,537.8
1,588.3
0
274.7
118,330.4
118,605.1
תעשיה   
0
0
395.2
395.2
0
0
64,454.4
64,454.4
מזון     
0
0
95.6
95.6
0
0
5,922.5
5,922.5
אופנה והלבשה     
0
0
174.5
174.5
0
0
9,500.7
9,500.7
מתכת ומוצרי בניה     
0
48.5
45.1
93.6
0
148.5
1,941.9
2,090.4
חשמל     
0
2.1
742.6
744.7
0
126.3
31,495.1
31,621.4
כימיה, גומי ופלסטיק     
0
0
84.7
84.7
0
0
5,015.8
5,015.8
עץ, נייר ודפוס     
0.1
34.1
891.4
925.6
16.0
1,190
38,749.0
39,955.0
השקעה ואחזקות   
0
34.1
878.8
913.0
1.4
1,190
38,384.3
39,575.7
השקעה ואחזקות     
0.1
0
12.6
12.6
14.5
0
364.6
379.1
חברות מעטפת     
8.1
0
1,253.8
1,261.9
313.3
2.0
49,829.6
50,144.9
אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
8.1
0
768.8
776.9
313.3
0
33,497.3
33,810.6
חיפושי נפט וגז     
0
0
485.1
485.1
0
2.0
16,332.3
16,334.3
אנרגיה     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
17.8
95.2
18,879.0
18,992.0
495.6
2,468.4
742,200.6
745,164.6
סה"כ מניות והמירים
 
 
 
 
 
 
 
 
     
0
0
4,139.9
4,139.9
0
0
63,170.2
63,170.2
מכשירים פיננסים**
0
0
4,139.9
4,139.9
0
0
63,170.2
63,170.2
קרנות סל**   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
17.8
95.2
23,018.9
23,131.8
סה"כ ני"ע נסחרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* כולל עסקאות מחוץ לבורסה - פרוט ראה לוח 3 א
** שווי שוק כולל החזקות חברות בנות