לוח 3 - שווי שוק ומחזורים בחתך ענפי (מליוני ש"ח)

שנה חודש
01/01/2019 - 31/01/2019
 
אופציותאיגרות חוב להמרהמניותסה"כאופציותאיגרות חוב להמרהמניותסה"כענף
0.4
0
5,439.5
5,439.9
10.2
0
143,737.8
143,748.0
פיננסי
0
0
4,414.1
4,414.1
0
0
113,831.5
113,831.5
בנקים   
0
0
974.8
974.8
0
0
23,287.8
23,287.8
ביטוח   
0.4
0
50.6
51.0
10.2
0
6,618.5
6,628.7
שרותים פיננסיים   
18.3
21.8
5,521.2
5,561.3
57.7
481.9
219,240.1
219,779.7
הייטק
17.3
7.3
2,592.9
2,617.6
45.3
182.1
120,465.4
120,692.8
ביומד   
0
0
202.8
202.8
0.7
0
5,367.5
5,368.2
ביוטכנולוגיה     
0.1
0
76.7
76.8
4.0
0
1,243.7
1,247.7
מכשור רפואי     
6.9
7.3
676.0
690.2
20.3
182.1
9,747.6
9,950
השקעות במדעי החיים     
10.3
0
1,637.4
1,647.8
20.2
0
104,106.6
104,126.8
פארמה     
1.0
14.5
2,928.3
2,943.7
12.4
299.8
98,774.7
99,086.9
טכנולוגיה   
0
12.5
160.1
172.6
0.5
128.4
9,730.1
9,859.0
שרותי מידע     
0
1.8
1,275.3
1,277.1
0.4
150.5
35,824.7
35,975.6
תוכנה ואינטרנט     
0
0
79.8
79.8
0.8
0
4,748.3
4,749.1
אלקטרוניקה ואופטיקה     
0
0.1
658.6
658.8
0
18.7
20,333.2
20,351.9
ביטחוניות     
0
0
91.2
91.2
0
0
3,872.8
3,872.8
ציוד תקשורת     
0
0
353.5
353.5
0
0
9,235.0
9,235.0
מוליכים למחצה     
1.0
0
306.5
307.5
10.2
2.2
14,521.8
14,534.2
קלינטק     
0
0
2.1
2.1
0.6
0
216.8
217.4
השקעות בהייטק     
0
0
1.0
1.0
0
0
291.9
291.9
קרנות הייטק     
9.8
95.7
9,793.6
9,899.1
247.1
1,988.0
389,552.8
391,787.9
ריאלי
0.1
16.6
2,649.4
2,666.1
10.4
344.8
53,078.6
53,433.8
מסחר ושרותים   
0
1.7
613.1
614.8
0.8
37.2
20,727.4
20,765.4
מסחר     
0
6.1
123.9
130
0.4
88.0
5,690
5,778.4
שרותים     
0
0
151.2
151.2
0
0
12,585.2
12,585.2
מלונאות ותיירות     
0
8.9
1,761.2
1,770.1
9.2
219.6
14,075.9
14,304.7
תקשורת ומדיה     
0.1
4.1
2,201.0
2,205.3
49.1
313.7
121,967.7
122,330.5
נדל"ן ובינוי   
0
3.7
2,442.4
2,446.1
0
153.1
125,152.2
125,305.3
תעשיה   
0
0
878.3
878.3
0
0
68,942.0
68,942.0
מזון     
0
0
79.3
79.3
0
0
5,478.0
5,478.0
אופנה והלבשה     
0
0
538.3
538.3
0
0
9,491.9
9,491.9
מתכת ומוצרי בניה     
0
2.2
21.7
23.9
0
26.4
1,778.4
1,804.8
חשמל     
0
1.5
846.4
847.9
0
126.8
34,167.5
34,294.3
כימיה, גומי ופלסטיק     
0
0
78.4
78.4
0
0
5,294.3
5,294.3
עץ, נייר ודפוס     
1.2
71.2
1,361.1
1,433.4
15.4
1,174.3
40,963.9
42,153.6
השקעה ואחזקות   
0.2
71.2
1,350
1,421.4
1.5
1,174.3
40,651.6
41,827.4
השקעה ואחזקות     
1.0
0
11.1
12.1
13.8
0
312.2
326.0
חברות מעטפת     
8.4
0
1,139.8
1,148.2
172.1
2.1
48,390.5
48,564.7
אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
8.4
0
673.2
681.6
172.1
0
32,338.3
32,510.4
חיפושי נפט וגז     
0
0
466.6
466.6
0
2.1
16,052.2
16,054.3
אנרגיה     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
28.5
117.4
20,754.4
20,900.4
314.8
2,469.9
752,530.7
755,315.4
סה"כ מניות והמירים
 
 
 
 
 
 
 
 
     
0
0
5,271.4
5,271.4
0
0
62,059.9
62,059.9
מכשירים פיננסים**
0
0
5,271.4
5,271.4
0
0
62,059.9
62,059.9
קרנות סל**   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
28.5
117.4
26,025.8
26,171.8
סה"כ ני"ע נסחרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* כולל עסקאות מחוץ לבורסה - פרוט ראה לוח 3 א
** שווי שוק כולל החזקות חברות בנות