לוח 3 - שווי שוק ומחזורים בחתך ענפי (מליוני ש"ח)

שנה חודש
01/12/2020 - 31/12/2020
 
אופציותאיגרות חוב להמרהמניותסה"כאופציותאיגרות חוב להמרהמניותסה"כענף
6.1
5.0
8,117.3
8,128.4
95.0
112.9
146,494.2
146,702.1
פיננסי
0
0
6,326.2
6,326.2
0
0
102,704.2
102,704.2
בנקים   
0
0
1,007.0
1,007.0
0
0
25,424.7
25,424.7
ביטוח   
6.1
5.0
784.1
795.3
95.0
112.9
18,365.2
18,573.1
שרותים פיננסיים   
15.9
33.3
10,817.6
10,866.7
445.3
678.5
280,163.0
281,286.8
הייטק
0.6
6.9
2,326.9
2,334.4
21.2
191.0
75,925.6
76,137.8
ביומד   
0
0
599.8
599.8
2.0
0
8,646.4
8,648.4
ביוטכנולוגיה     
0
0
89.4
89.4
0
0
2,141.8
2,141.8
מכשור רפואי     
0
0
1,243.9
1,243.9
0
0
53,367.0
53,367.0
פארמה     
0.4
2.8
136.0
139.2
6.5
64.9
1,830.7
1,902.1
קנאביס     
0.1
4.2
257.9
262.2
12.6
126.1
9,939.7
10,078.4
השקעות במדעי החיים     
15.3
26.4
8,490.7
8,532.3
424.1
487.5
204,237.3
205,148.9
טכנולוגיה   
0
0
654.5
654.5
0
0
19,070.6
19,070.6
שרותי מידע     
5.2
0
3,400.9
3,406.1
87.6
0
82,506.1
82,593.7
תוכנה ואינטרנט     
1.7
0
420
421.8
20.9
0
12,255.0
12,275.9
אלקטרוניקה ואופטיקה     
0
0
754.5
754.5
0
0
19,516.1
19,516.1
ביטחוניות     
1.3
0
222.7
224.0
6.8
0
5,186.8
5,193.6
ציוד תקשורת     
0
0
651.6
651.6
0
0
19,228.6
19,228.6
מוליכים למחצה     
4.4
26.4
2,176.0
2,206.8
293.4
487.5
43,164.5
43,945.4
קלינטק     
2.6
0
185.3
187.9
15.4
0
2,932.8
2,948.2
השקעות בהייטק     
0
0
25.2
25.2
0
0
376.8
376.8
קרנות הייטק     
75.8
162.3
14,236.5
14,474.7
282.1
2,127.4
411,868.9
414,278.4
ריאלי
6.6
67.9
3,742.1
3,816.7
38.4
728.8
70,323.8
71,091.0
מסחר ושרותים   
2.9
1.1
1,523.4
1,527.4
22.3
38.9
33,302.5
33,363.7
מסחר     
3.7
3.6
481.8
489.1
15.6
90.6
8,791.5
8,897.7
שרותים     
0
58.5
476.5
535.0
0
367.5
12,477.8
12,845.3
מלונאות ותיירות     
0
4.7
1,260.5
1,265.2
0.6
231.7
15,752.1
15,984.4
תקשורת ומדיה     
8.9
19.3
4,518.9
4,547.0
109.8
452.7
155,421.8
155,984.3
נדל"ן ובנייה   
6.3
4.6
2,974.1
2,984.9
55.5
139.2
98,891.5
99,086.2
נדל"ן מניב בישראל     
2.3
0
622.1
624.4
46.7
0
22,622.2
22,668.9
נדל"ן מניב בחו"ל     
0.3
14.7
922.7
937.7
7.6
313.4
33,908.2
34,229.2
בנייה     
1.4
12.2
2,327.5
2,341.0
29.8
225.1
110,451.6
110,706.5
תעשיה   
0
0
765.7
765.7
0
0
52,542.7
52,542.7
מזון     
0
0
278.6
278.6
0
0
7,788.3
7,788.3
אופנה והלבשה     
0
0
397.8
397.8
0
0
14,093.4
14,093.4
מתכת ומוצרי בניה     
0
11.4
43.8
55.2
0
145.8
1,197.2
1,343.0
חשמל     
1.4
0.8
734.8
736.9
29.8
79.3
30,285.8
30,394.9
כימיה, גומי ופלסטיק     
0
0
106.7
106.7
0
0
4,544.3
4,544.3
עץ, נייר ודפוס     
2.7
8.1
1,110.2
1,121.0
22.6
177.2
37,926.2
38,126.0
השקעה ואחזקות   
2.6
8.1
1,070.5
1,081.2
17.8
177.2
37,677.3
37,872.3
השקעה ואחזקות     
0
0
39.7
39.8
4.7
0
248.9
253.6
חברות מעטפת     
56.3
54.8
2,537.8
2,648.9
81.5
543.6
37,745.5
38,370.6
אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
56.3
54.8
1,879.6
1,990.7
81.5
543.6
19,006.7
19,631.8
חיפושי נפט וגז     
0
0
658.2
658.2
0
0
18,738.8
18,738.8
אנרגיה     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
97.8
200.6
33,171.4
33,469.8
822.3
2,918.8
838,525.9
842,267.0
סה"כ מניות והמירים
 
 
 
 
 
 
 
 
     
0
0
7,916.8
7,916.8
0
0
60,376.7
60,376.7
מכשירים פיננסים**
0
0
7,758.4
7,758.4
0
0
59,574.4
59,574.4
קרנות סל**   
0
0
158.3
158.3
0
0
802.4
802.4
קרן חוץ נסחרת   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
97.8
200.6
41,088.2
41,386.6
סה"כ ני"ע נסחרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* כולל עסקאות מחוץ לבורסה - פרוט ראה לוח 3 א
** שווי שוק כולל החזקות חברות בנות

*** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר