לוח 3א - מחזורים ענפיים - מניות והמירים

שנה חודש
01/08/2020 - 31/08/2020
 
מחוץ לבורסהבבורסהסה"כענף
666.70
5,593.57
6,260.27
פיננסי
353.00
4,249.38
4,602.38
בנקים   
227.57
700.37
927.94
ביטוח   
86.13
643.82
729.95
שרותים פיננסיים   
657.58
10,719.14
11,376.73
הייטק
36.99
3,053.06
3,090.05
ביומד   
6.39
619.56
625.95
ביוטכנולוגיה     
0.93
209.67
210.59
מכשור רפואי     
2.07
664.08
666.15
השקעות במדעי החיים     
27.60
1,559.75
1,587.35
פארמה     
620.60
7,666.08
8,286.68
טכנולוגיה   
9.44
742.78
752.21
שרותי מידע     
72.83
2,286.73
2,359.57
תוכנה ואינטרנט     
392.88
537.89
930.77
אלקטרוניקה ואופטיקה     
9.63
583.73
593.35
ביטחוניות     
17.47
299.23
316.70
ציוד תקשורת     
9.93
736.42
746.36
מוליכים למחצה     
106.24
2,292.44
2,398.68
קלינטק     
2.17
181.59
183.76
השקעות בהייטק     
0
5.28
5.28
קרנות הייטק     
567.98
11,079.81
11,647.79
ריאלי
221.00
2,934.80
3,155.80
מסחר ושרותים   
132.01
1,201.27
1,333.28
מסחר     
32.45
366.16
398.60
שרותים     
2.84
620.60
623.44
מלונאות ותיירות     
53.70
746.77
800.48
תקשורת ומדיה     
184.54
3,390.01
3,574.55
נדל"ן ובנייה   
106.58
2,098.26
2,204.84
נדל"ן מניב בישראל     
66.90
764.62
831.53
נדל"ן מניב בחו"ל     
11.05
527.13
538.18
בנייה     
88.13
1,898.95
1,987.08
תעשיה   
24.82
413.25
438.07
מזון     
5.58
198.83
204.41
אופנה והלבשה     
12.78
390.14
402.92
מתכת ומוצרי בניה     
0
21.52
21.52
חשמל     
39.70
621.19
660.90
כימיה, גומי ופלסטיק     
5.25
254.02
259.28
עץ, נייר ודפוס     
14.49
913.57
928.06
השקעה ואחזקות   
14.38
905.07
919.45
השקעה ואחזקות     
0.11
8.50
8.61
חברות מעטפת     
59.82
1,942.48
2,002.30
אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
14.31
1,311.99
1,326.30
חיפושי נפט וגז     
45.51
630.49
676.00
אנרגיה     
 
 
 
     
1,892.26
27,392.52
29,284.79
סה"כ מניות והמירים
 
 
 
     
92.45
5,419.93
5,512.38
מכשירים פיננסים*
92.45
5,333.46
5,425.91
קרנות סל*   
0
86.48
86.48
קרן חוץ נסחרת   
 
 
 
     
1,984.71
32,812.46
34,797.17
סה"כ ני"ע נסחרים
0
0.44
0.44
סה"כ ני"ע שנמחקו
0
3.06
3.06
סה"כ זכויות
 
 
 
     
1,984.71
32,815.96
34,800.67
סה"כ ני"ע נסחרים + ני"ע שנמחקו + זכויות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות